Gondolkodásunk formája | Charlie Obert

A blogomon többször idézett Charlie Obert 2016-ban írt két részes esszéje az azóta eltelt évek eseményeinek tükrében szinte prófetikusnak hat. A cikkeket részben Barbara Ehrenreich Magyarországon jószerivel ismeretlen könyve, a Bright Sided: How Positive Thinking is Undermining America (A napos oldal: Hogyan ássa alá a pozitív gondolkodás Amerikát) inspirálta, részben egészséges immunreakció az asztrológiát is elárasztó, a szakmaiság…és a realitás… rovására menő New Age-megközelítésmódokra. Az első részben a fejlődés lineáris, egyenes vonalú modelljét állítja szembe az asztrológia alapját képező ciklikus modellel. A második, A pozitív gondolkodás veszélyei című rész azt vizsgálja, hogy ez az egyenes vonalú fejlődési modell hogyan kapcsolódik a modern asztrológia azon mániájához, hogy mindent pozitív színben tüntessen fel.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés vagy zaklatás miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Egyenes vonalak és ciklusok

Az asztrológiából való tanulás egyik legcsodálatosabb módja, ha annak a civilizációnak a világképét tanulmányozzuk, ahol az asztrológia megszületett. Az asztrológia egyfajta világszemlélet, és egészen másfajta látásmóddal és formavilággal rendelkezik, mint a mi megszokott modern kultúránk. Sokat tanulhatunk modern világunk gyengeségeiről és vakfoltjairól – és e vakfoltok hozadékai egyre szembetűnőbbekké válnak a bennünket körülvevő világban.

A következőkben arról szeretnék beszélni, mennyire más jellegű az asztrológia világa, mint a mi modern világunk.
Röviden, az asztrológia a világot ciklusok, emelkedő és süllyedő hullámok és egymást kiegészítő ellentétek szempontjából vizsgálja. Ciklikus, körkörös, hullámszerű.

Ezzel szemben modern világunk a valóságot egyirányú egyenes vonalakban képzeli el.

A körülöttünk lévő világ nagy része az asztrológia alakzatainak megfelelő módon viselkedik – növekedési és hanyatlási ciklusok, hullámok. Eközben mi egyenes vonalakban gondolkodunk.

És itt jön a csavar – amikor gondolkodásmódunk alakja nem felel meg a körülöttünk lévő világ formájának, bajba kerülünk.

Most átengedem a szót néhány képnek.

Először is, íme egy szinuszhullám grafikonja.


Ezt az asztrológia nagy részét jellemző növekedési és változási ciklusok metaforájaként szeretném használni. Lehetne a négy évszak grafikonja, a napéjegyenlőségekkel a grafikon középvonalán, a napfordulókkal pedig az egyes görbék csúcsán vagy mélypontján. Lehetne a Nap Egyenlítő feletti vagy alatti távolságának grafikonja is az éves útja során.

Egy organizmus esetében a születés a bal oldali pont lenne, a halál pedig az, ahol a görbe lefelé haladva keresztezi a középvonalat. A napi és éves ciklusokkal rendelkező rendszerek esetében ez a vonal alatti időszak a tél, amikor a szervezet tétlenül és élettelenül hever, és a következő tavasszal, amikor a görbe felfelé ívelve keresztezi a középvonalat, egy új születés felé tart.

Ez a ciklikus forma sok-sok dologra illik – az évszakok ciklusára, vagy a mindennapi nappal/éjszaka ciklusra – egy élő szervezet életciklusára – születés, növekedés, virágzás, hanyatlás, leépülés, halál – vagy bármiféle kollektív szervezetre – egy családra, egy vállalkozásra, egy városra, egy országra, egy egyházra, egy gazdaságra, egy civilizációra – vagy egyéb folyamatokra, például egy karrierre.

A következő ábrán pedig fogjuk ezt a szinuszhullámot, és egy egyenes piros vonalat rajzolunk rá.

 

A kék vonal a ciklikus asztrológiai világkép, a piros egyenes vonal pedig a mi modern modellünk.

A következő a helyzet – ami elég nyilvánvaló, ha megnézed a képet – az egyenes vonalú világmodell ott működik jól, ahol az egyenes vonal átfedésben van a szinuszhullámmal – vagyis amikor a dolgok tényleg a felfelé ívelő görbén helyezkednek el. Remekül működik, amíg fiatal vagy, amíg növekszel, amíg jólétben élsz – amikor a dolgok “felfelé tartanak”. Azonban ahogy a két grafikon egyre inkább eltolódik egymástól, az egyenes vonalú világmodell egyre diszfunkcionálisabbá válik.

Ezt a hullámok valósága és ezek egyenes vonalú érzékelése közötti növekvő eltérést nevezem én valóságrésnek.
A világ egyenes vonalú modelljében nem tudunk megfelelő módon gondolkodni a szinuszhullám csúcs- és hanyatlási szakaszairól, ezért nem ismerjük fel, amikor elérjük, nem tudjuk kezelni őket, és hajlamosak vagyunk olyan lépéseket tenni, amelyekkel a vonalat egyenesen és felfelé haladó irányban tartjuk – de minél jobban eltávolodik egymástól a két vonal, annál inkább előkészítjük a talajt valamilyen katasztrofális korrekció számára, ami majd újra összehangolja őket.

Valójában a valóságról alkotott felfogásunk hangolódik át.

Ha valamiről nem vagyunk képesek gondolkodni, akkor nem tudunk vele mit kezdeni. Kikerül a radarunkról.

Azt hiszem, ez nagyrészt magyarázatot ad a választások évének (ford. megj 2016 – de 2020-ban is írhatta volna)  politikai retorikájára itt Amerikában. Mindannyian hiszünk a haladásban, az állandó előre- és felfelé ívelésben, a folyamatos növekedésben, a folyamatos jólétben és hatalomban. A világnak ezen a térképén, ha nem növekszünk, nem leszünk egyre virágzóbbak stb. – vagy ami még rosszabb, ha úgy tűnik, hogy egyre kevésbé vagyunk virágzóak, egyre kevésbé vagyunk stabilak és így tovább – akkor valami nem stimmel, tehát meg kell találnunk a módját, hogy ” egyenesbe hozzuk a dolgokat”, hogy folytathassuk az örökös jólét és növekedés szokásos menetét. Eközben az “egyenes vonal” illúziójának fenntartására tett lépéseink egyre irreálisabbá és diszfunkcionálisabbá válnak.
Az egyik jelöltet parafrazálva,
“Hozzuk újra egyenesbe Amerikát.”
[Ford megj: Donald Trump választási szlogenjére rímelő szójáték: Make Amerika great again (tegyük újra naggyá Amerikát) – Let’s make America straight again.]

Térjünk vissza az egyenes vonalú, mindig javuló, pozitív valóságunkhoz.
Ha fogalmunk sincs a fejlődésés és a hanyatlás ciklusairól, akkor nem tudjuk felismerni és kezelni a ciklus hanyatló részét.

Ha nem tudod elképzelni a hanyatlást, akkor nem fogod felismerni annak jeleit – egészen addig, amíg az arcodba tolt katasztrofális események rá nem kényszerítenek, hogy foglalkozz vele.

Gondolkodjatok el ezeken az ábrákon, és nézzetek körül…
*
Azt hiszem, bebizonyítottam, hogy az asztrológia növekedési és hanyatlási ciklusainak térképét használva a körülöttünk zajló folyamatok megértéséhez rengeteget tanulhatunk.

Következő bejegyzésemben az “egyenes vonalú gondolkodás” egy olyan részéről szeretnék beszélni, amely komoly problémákat okoz az asztrológia eszköztárának használatában és életvezetésünkben. Ez a gondolkodásmód komoly veszélyekkel és korlátokkal jár, ráadásul gyakran más néven fut a kultúránkban.

Pozitív gondolkodásnak hívják.

Az eredeti bejegyzés : The Shape of Our Thinking

A szerzőről

Charlie Obert az Egyesült Államokban, Minneapolisban élő asztrológus. Modern asztrológiai alapokról indult, a XIX-XX századi klasszikus, és a pszichológiai, kortárs irányzatokat is ideértve. Jelenleg inkább a tradicionális (hellenisztikus és középkori) asztrológia művelője, így a modern, transz-szaturnikus bolygókat általában nem használja. (Van, amikor figyelembe veszi őket, illetve korlátozottabban veszi őket figyelembe. A 2020 – 2022-es  Szaturnusz- Uránusz kvadrátot a kollektív hanyatlási folyamat fontos állomásának tartja, de pl az azt megelőző2019 – 2020-as Szaturnusz – Plútó együttállást nem tekintette mérföldkőnek, ahogy az Egyesült Államok Plútó – visszatérését sem. Helyettük a tradicionális asztrológiában mindig is figyelembe vett Vízöntő Jupiter-Szaturnusz Nagy Konjunkció kontextusában gondolkozott.)

Bak Aszcendensű, X házas Szaturnuszú szülöttként a Szaturnusz rendkívül fontos szerepet játszik életében. Student of Astrology  című blogjának több posztját is ez a téma inspirálta,Saturn Through the Ages: Between Time and Eternity című könyve pedig egyaránt tanulságos lehet a hagyományos és a modernebb asztrológiai irányzatok iránt érdeklődőknek.

A leírtak más  írásaira is érvényesek. Szeretem a munkáit, bár van amiben nem értek egyet vele, de ez egyébként is elég sokszor előfordul velem…:-)

A fordítások szempontjából azonban az volt a döntő szempont, hogy sok, jelenleg égető fontosságú kérdést nagyon is hasonló módon látunk. Például azt, hogy a túlzott pozitív gondolkodás károsan hat a valóságérzékünkre és problémamegoldó képességünkre, hogy a felhígított new age ezotéria mérhetetlen károkat okoz az autentikus spirituális utaknak, és a progresszív baloldal és a woke mozgalmak hihetetlenül romboló hatásúak. (A nyugati PC-őrület és a kultúrharc nagyon is valós problémák. Még akkor is, ha Magyarország sajátos félfeudális politikai kapitalizmusa, a kormány olyan puszipajtásai és példaképei, mint Oroszország, Kína és más hasonlóan ocsmány diktatúrák képviselik jelenleg a nyilvánvalóbb veszélyt az országban élő magyar állampolgárok számára).

Tradicionális asztrológia tankönyvei olyan, modernebb irányzatokat képviselő asztrológusok számára is hasznosak, akik ebben a műfajban is el szeretnének mélyedni.

Könyvei pdf formátumban is elérhetők a szerző blogján, mellékelem a linkeket. Ez sokkal praktikusabb, mint a papírformátum, mert azonnal elérhető (további pozitívum: nem kallódik el szállítás közben), fele annyiba kerül (nekünk, kelet európai olvasók többségének ez egyáltalán nem elhanyagolható szempont), a könyvek árát pedig közvetlenül a szerző kapja meg.


Könyvei:

Intro to Traditional Astrology

The Classical Seven Planets

Saturn Through the Ages: Between Time and Eternity

Using Dignities in Astrology

Cycle of the Year: Traditional Predictive Astrology

The Lots of Fortune and Spirit


Kapcsolódó

A pozitív gondolkodás veszélyei (Charlie Obert)

Szaturnusz és Uránusz – összeütközés a valósággal (Charlie Obert)

Vízöntőkori újjászületés vagy kollektív elbutulás?

A rossztevők kezelése (Robert Hand)

Egy posztmodern asztrológia felé (Robert Hand)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!