Ikrek Merkúr – Halak Neptun kvadrát

Az Ikrekben tartózkodó Merkúr felpörgeti az információáramlást. A bolygópozíció kedvező lehetőségeit – pl. gyorsaság, könnyedség, jó kommunikáció, érthetőség, összehangoltság, sokoldalúság – azonban Neptunnal képezett erőpróbáló fényszöge, kvadrátja miatt nem tudja megfelelően kibontakoztatni.

Mint más bejegyzésekben is szó esett róla, a szintén saját jegyében állomásozó Neptun többek között az álmok, látomások, ihletettség, feloldódás őselve, de a csalásé, csalódásé, szenvedélybetegségeké, illúzióké is. A két bolygó erőpróbáló fényszögei esetén “éles feszültség van a logikus gondolkozás , tárgyszerűség, mérhetőség, átláthatóság, kiszámíthatóság (Merkúr) és a vágyak, álmok, eszmék (Neptunusz) realizálhatósága, megsejtés, átélés, inspiráció között.

A kvadrátról már több bejegyzésben is szó esett. ezek a feszült fényszög – kapcsolatok leblokkolhatják vagy felszabadíthatják az energiát egy nagyobb ciklus kritikus szakaszaiban. Különböző irányokba viszik szét az energiát, felhívják a figyelmet a lehetséges kapcsolódási pontokra és azokra, ahol korrekciót kell végrehajtanunk. Gyakran teszik szükségessé, hogy behúzzuk a kézifékeket és irányt változtassunk, új szempontból is megvizsgáljuk az adott helyzetet.

Egy Ikrek Merkúr- Halak Neptun kvadrát hatására pl. szétszórttá, álmodozókká válhatunk. (Mivel a Merkúr gyorsan mozog, általában csak 2 – 3 napig tartó befolyásról van szó, ha retrográd, hosszabb ideig tart, ha a tranzit Neptun vet kvadrátot a születési képlet Merkúrjára, egy – másfél éven keresztül érvényesülő hatásról -, ha radixban fordul elő a fényszög, állandó jellegűről van szó.)

Figyelmünk megoszlik, s hol bambán meredünk magunk elé, hol pedig hiperaktívakká válunk. Mindenbe belekapunk, időnket felesleges tevékenységek sorozata forgácsolja szét. Esetleg azt érezzük a legegyszerűbbnek, ha csak úgy úszunk az árral, képzelőerőnkre, kreativitásunkra hagyatkozva, s az elképzeltet hajlamosak lehetünk összetéveszteni a valóságossal.

Csakhogy a kvadrátok valamilyen értelemben nyomást gyakorolnak ránk. Akadályokat, frusztrációkat támasztanak- s fokozott teljesítményre van szükségünk, hogy ezeket meghaladjuk. (  Pl. beteges képzelgés, önbecsapás áldozatává válhatunk, illetve ennek megfelelően csaló, hazug helyzeteket, embereket vonzhatunk be a külvilágból. Ez a fényszög balesetek veszélyére is utalhat – azok rendszerint figyelmetlenségből, szétszórtságból és/ vagy valamilyen tudatmódosító szer használata miatt következhetnek be.)  Valamilyen gyakorlati megoldást kell alkalmaznunk annak érdekében, hogy megoldjunk egy már meglévő problémát vagy megelőzzük ennek bekövetkeztét – de az elérhető eredmény csak hozzávetőlegesen kielégítő, így újabb meg újabb erőfeszítéseket kell tennünk.

Az álom és valóság összehangolása című bejegyzés részletesen tárgyalja, mi módon hangolható össze egymással ez a két ősprincípium.
 

Kapcsolódó:

Álom és valóság összehangolása

Álmok – tematikus oldal

Ikrek – a kommunikáció zsonglőrje

A levegő elem és a levegős típus

A víz elem és a vizes típus

A Neptunusz szövevényes ösvényein

A hazugság testnyelve

Tévedni emberi dolog, de nem muszáj
A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!