A 8. ház – hasznos idézetek

A 8. ház az egyik legnehezebben értelmezhető ház az asztrológiában. Az alábbi, különböző szerzőktől származó idézetek megkönnyíthetik az eligazodást e titokzatos tartományban – bár ezúttal sem alkalmazhatók receptszerűen. A The Astrology Place Membership oldal gyűjteményét jelentős mértékben kibővítettem a magyarul is elérhető, érdemi tudást adó kiadványokból származó részekkel. Az egymással ütköző tradicionalista és modernista nézőpontok teljesebbé teszik a képet.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

 

Vészmadarak, boszorkányok, átkok (The Astrology Place Membership)

Vessünk egy pillantást a 8 ház mély, sötét, titokzatos tartományaira. Miért kell a hangsúlyos 8 házzal rendelkezőknek tragédiák láncolatát átélniük ? Az „elátkozottság” témája gyakran az egész életen keresztül végigvonul, akár abban a formában, hogy legsötétebb rémálmaik válnak valóra, akár a teljes reménytelenség állapotainak átélése, akár mostoha sors miatt. Lehetnek olyan családi történetek is, amelyekről a képlet tulajdonosai nem hajlandók beszélni. Ez olyan hely, ahol az élet nem fair, és bármilyen viccesnek tűnik is, az illető úgy érezheti, mintha valami természetfeletti rontás lebegne a feje fölött.

Akár drogfüggőségről, akár bántalmazásról, gyilkosságról, öngyilkosságról, elmebetegségről van szó, a tragédia úgy tapad e ház falaihoz, mint a repkény. A szülöttet folyamatosan üldözi a balszerencse, olyan erőkkel való konfrontációt kényszerítve ki, amelyek fölött nincs hatalma. Jajgatás, sikolyok, nyöszörgés szűrődik ki a 8 ház pincéiből: mély kétségbeesésében az egyén úgy érezheti, soha többé nem találja meg a béke és a boldogságot. Első látásra a 8. ház tűnik az asztrológiai házak legkegyetlenebbikének. Egyszersmind azonban, a lehetséges nyereségeket illetően, pszichológiai szempontból a leggazdagabb is. A személyiségen belül úgy tűnik, hajlamos lehet elrejteni a benne álló bolygók megnyilvánulásait, egyszersmind intenzitásukat is növeli. Ez hangulati hullámzást, viharos indulatkitöréseket eredményezhet.

Ez a hely gyakran a legrosszabb fajta emberi magatartásformákat tükrözi; kegyetlen, vérszomjas és brutális. Elrabol, túszul ejt, terrorizál, megsemmisíti az életet. Mi lesz a vége? Lehetséges valami fordulat ? Vajon mindörökké a kínok háza marad? Családon belüli bántalmazás, késeléssel, szitkozódással, üvöltözéssel tarkított otthoni konfliktusok. Féltékenység, árulás, elhagyások, összezavart lelkek. Amikor megpróbálsz rálátni annak a hatalmas fájdalomnak a mélyebb indítékaira, amely időnként tartozéka, belátod, nem a legkönnyebben értelmezhető ház.
De, amint a 8 ház kulcsszavai sugallják is, a dolgok ÁTALAKTHATÓK, és a gyógyulásnak VÉGBE KELL MENNIE. E sűrű sötétségben a felcsillanó arany után kutatunk. Mindenki magával hurcolja rejtélyes történetét, amelynek kezdete az idő homályába vész. A családi örökség árnyékos tartományai részét képező titkok és betegségek démonokként rajzanak körül és követnek bennünket. Akiknek bolygóik állnak a 8 házban, a Skorpióban (jegyről itt és itt) vagy hangsúlyos Plútóval rendelkeznek, valamit megjelenítenek ebből. Őszintén szólva talán médiumai ennek a felkavaró érzelmektől terhes tartománynak. Senki sem marad tiszta ebben a házban, és mindig vannak ártatlan áldozatok is.

A hangsúlyos 8 házzal rendelkező személy lehet az a szem a láncban, aki egyszer és mindenkorra meg tudja törni ezt a sorozatot. Bizonyos szempontból ez úgy hangzik, mint egy, természetfölötti erőkről szóló filmből kiragadott, igen drámai részlet. Csakhogy túlságosan sok tragédia tapad ehhez az életterülethez, semhogy könnyedén el lehessen siklani fölötte. Úgy tűnik, drámaian változtatja meg a sorsokat, és a családfa gyökerénél levő fertőzés annak ágain is végigterjed. Szó sincs arról, hogy a nagyszülőkre kellene mutogatni, bármilyen kegyetlen bűnöket követtek is el. De az összes, jövendőbeli családtag számára mélységes igazságtalanságnak tűnik miattuk lakolni.

Foglalj helyet, és az sem baj, ha kényelmetlenül érzed magad, amikor az asztrológusok ezen az életterületen vájkálnak. Senki sem immunis a nyolcas ház hozadékaira.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve

„Az én alárendelése a nagyobb törvénynek: sorsszerű áldozathozatal, veszteségek, az én alámerülése, halál, a halállal kapcsolatos körülmények és dolgok, hagyaték, örökség, végrendelet, az ehhez való viszony, előny vagy veszteség mások halála révén, a család, a közelállók rejtett dolgai és titkai. Az élet és a halál nagy kérdéseivel való kapcsolat, okkult érdeklődések és képességek. Az élettárs anyagi helyzetére, vagyonára v. keresetére is utal.” klasszikus asztrológia

Dr Balogh Endre: Az ég nyílt titkai

...”Átvitt értelemben az Ego elszemélytelenedése, fizikailag pedig a halála, amely végsőbben új utak megismerése, kapunyitás a Mindenségbe, a mindenséges nem-Én és az Én eggyé olvadásának a kezdete (…)Itt találhatók az okkult utalások, érdeklődés az iránt, képesség annak felismerésére. A szó materiális értelmében vett halál, annak formája, neme, az azzal kapcsolatos dolgok, viszonyok, események, az ezekhez fűződő cselekedete, nyereségek és veszteségek. Általánosságban az életben egyszer volt kapcsolatok, azok megszakadása, örökre lezárult viszonyok, események, az ehhez fűződő cselekedetek, nyereségek és veszteségek. Az erős 8. ház esetében az illető személy életében az „áldozat” fogalma gyakran válik érezhetővé. Azok a – gyakran öröklött -ösztönök, hajlamok, szenvedélyek melyek miatt életgondokkal kell küzdeni.” – 155 old, klasszikus asztrológia

Takács Tibor: A fejlődés iskolája

„Követő ház. (…) Az ego elszemélytelenedésének a területe. A halál, az átváltozás és a transzformáció területe. Az elmúlás formája és az oda vezető út. Innen ered minden, amiről le kell mondani, hogy újjászülethessen. Kapcsolódik az örökséghez, a hagyatékhoz. Ezt a házat nevezzük műtétháznak. Felvetődik a súlyos betegség, az elmúlás mikéntje. Jelöli az érzékek feletti viszonyokat, utal az árnyákvilág megélésére. Nagyon erősen kapcsolódik az ezoterikus hajlamokhoz, okkult tudományokhoz”. 108 old, Bioenergetic 2005klasszikus asztrológia

Charles E. O Carter: Az asztrológia alapelvei 

„Hagyományosan a halál háza. Fizikai és morális értelemben utal a pusztulás és a megújulás közjátékára, a régi dolgok halálára és az újak megszületésére e maradványokból. Az egészséget és a baleseteket illetően is jelentősége van, és valószínűleg azokra a hatásokra is utal, amelyeket mások gyakorolnak egészségünkre – pl. fertőzés vagy szuggesszió révén.

A nyolcas házban álló bolygók – természetüknek megfelelően – a testalkatra is hatással vannak. Ez főleg akkor hangsúlyos, ha egy bolygó közel áll a csúcsához. A Jupiter például elhízásra hajlamosít, a Szaturnusz soványságra, és gyakran alacsony termetet is ad.

Erkölcstelen személyeknél vagy bűnöző alkatúaknál, ha e házban súlyosan támadott bolygók állnak, bűncselekményekre és bosszúra is utalhat. Hétköznapi emberek képleteiben a partner pénzére utalhat, vagy arra a pénzre, amellyel mások tartoznak neki, vagy pénzére, amelyet mások kezelnek.

Az elhunytak javait, az örökségeket, végrendeleteket, hagyatékokat is uralja. A halállal valamilyen kapcsolatban álló foglalkozások, pl hagyatékkezelés, húskereskedelem is ide tartozik.

Jóllehet úgy tűnik, erre más szerzők nem hívták fel a figyelmet, e területen álló bolygók erőteljesen hatnak a jellemre is. E tekintetben ugyanannyira jelentősek, mint a 6. házban álló bolygók. Mondhatni, hangulatokon és impulzusokon keresztül nyilvánulnak meg.

A szexualitáshoz is köze van.” Charles E. O Carter: The Principles of Astrology , 83 – 84 old , klasszikus asztrológiaJohn Frawley : A valódi asztrológia

A nyolcadik ház hagyományosan a halál háza. Modern felebarátaink viszont tájékoztatnak minket, hogy az igaz Messiás, Carl Gustav Jung megszületése óta nincs többé halál. A modern asztrológiai könyvek egyértelműen úgy mondják a tanulónak, hogy semmilyen körülmények között nem szabad olyasmit sugallni a kliensnek, hogy ő nem halhatatlan. A halált szóba hozni minden másnál nagyobb bűn. A múltban mégis alapvető feltétel volt a halál előrejelzése a születési képlet elbírálásában.

Vajmi sokat ér a következő csütörtökre ígérkező nagy szerelem, hírnév vagy boldogság, ha a Nativusz (a Szülött ) kedden meghal. Ptolemaios így írja: „Az élethossz megállapítása vezető helyet foglal el a kérdések között, rögtön a születést követően, mivel a régiek úgy mondják, hogy képtelenség külön prognózisokat adni annak, aki – alkatánál fogva – láthatóan nem fog addig élni mire ezek a jelzett események bekövetkeznének.” A halál valóban egy olyan előrejelzés, amelynél az asztrológus meglehetősen biztos lehet abban, hogy helyesen prognosztizál.

Az idő meghatározása (időzítés) lehet, hogy kiment a szokásból, de legalább magát az eseményt helyesen jelezhetik. Mivel azonban a születési képletek elbírálása manapság alig több, mint egy kölcsönös intenzív véleményváltás a kliens köldökzsinórjáról, ezért nem is olyan nehéz megérteni, hogy miért kell a halált oly kíméletlenül távol tartani, hiszen ez bevezetné – ahogy teszi is – a realitás nyers hidegségét a konzultáció kegyes bódultságába.

A tudatlanságtól és előítéletektől elvakult elődeink azon a véleményen voltak, hogy az emberek meghalnak, és mivel ez a tény tekintélyes jelentőséggel bír az életben, nagyon is indokolt, hogy az asztrológus némi figyelmet fordítson rá. Miután van némi jelentősége, nem is olyan indokolatlan, hogy ezt egy külön ház tanúsítsa a képletben.

Azzal, hogy a halált eltörölték, a modern asztrológus most egy tátongó lyukat talál a képletben ott, ahol a halál található. Ezt az űrt feltöltendő áttették a szexet 8. házas ügynek Az emberi nemnek valahogy eddig mindig sikerült újrateremteni/ reprodukálni magát számos évezred közepette is. Az áthelyezés népszerűsítőinek jól jött az Erzsébet – kori költők „halál” – fogalom használata, mint eufémia az orgazmusra, hogy ezzel rámutassanak a szex és a halál közötti kapcsolatra. Ez a hangsúly és a belőle levont következtetések a metafora fogalmának eléggé ingatag megértésére utalnak. Az esetben, ha a kedves olvasónknak bármi kétsége merülne is fel, elmondom, hogy az Erzsébet kori Anglia hálószobáit nem a költők oszlóban levő teste töltötte meg.

A modern asztrológusok jó része számára minden szexxel kapcsolatos dolog a 8 házhoz tartozik. Néhányan azonban a nyolcadikat behatárolják az „orgazmust adó” szexre, láthatólag kitalálva ennek egy másik típusát, amit az ötödik házhoz kapcsolnak. Furcsamód, ez az orgazmust -nem -adó szex mégis gyermeket produkál, (az ötös ház fő jellegét), míg az orgazmust adó változata nem. Néhányuk aztán különbséget tesz az „orgazmust adó” (8. ház) és a „kikapcsolódást adó” ( 5 ház) szex között, mert nyilvánvalóan úgy értelmezik, hogy a szex csak akkor kikapcsolódás, ha valami rosszul sül el. Ám borítsunk diszkrét fátylat mindarra, amit ez a zűrzavar feltár a modern asztrológus lelkivilágáról.”  120-121 old, John Frawley: A valódi asztrológia, Chemix kft, 2001, tradicionális asztrológia (A magam részéről én Robert Hand Egy posztmodern asztrológia felé c. munkájában írtakkal értek egyet, miszerint a tradicionalistáknak nagyon sok szempontból igazuk van, de a modern, pszichológiai irányzatok is jelentős értékeket teremtettek.) 

Karen Hamaker Zondag: Házkapcsolatok

Lelki vonatkozások: késztetés arra, hogy veszélyesen éljünk és hogy a dolgok gyökeréig hatoljunk; elmerülés a pszichológiában, a parapszichológiában és az okkult tudományokban; tudattalan viszonyulásunk a partnerünk és a közös vállalkozásaink iránt; az alkotásvágyunk, az élet szeretete és a halálfélelem; a szexualitáshoz való viszonyunk; komplexusok, a fizikai regenerációs képesség; az akarat, a belső harcok; a rejtett adottságok és tehetségek, a hatalomvágy.

Külső megnyilvánulások: végrendelet, örökség, temetés, halott személy vagy személyek, boncolás, temető, lelki válságok; életbiztosítás, közös vagyon (partnerrel vagy barátokkal) adózás, titkos helyek.

Testrész : nemi szervek” (136 old, Bioenergetic, 2003) Asztropszichológia – kicsit new-ages, de a még elviselhető kategória

Markus Jehle: Bolygók a házakban

A 8. ház témái az átalakulás és a transzformáció: Itt halunk meg belsőleg, és ez vezet el létünk magváig, belső valóságunkig.

A 8. házban találjuk meg az összes tabut és titkot, amelyet meg kell keresnünk és meg kell szellőztetnünk, hogy magunkra találhassunk és kapcsolatba kerülhessünk másokkal.

A 8. ház az élethez való legmélyebb kötődésünk helye. Itt csinálunk közös dolgokat másokkal , történjék az elkötelező kapcsolat és párkapcsolat vagy az anyagi kötelezettségek és közös vállalkozások révén. Megmutatja, mi történik, ha valóban a közösségre és elkötelezettségre hagyatkozunk.

Legmélyebb válságaink és túlélési tartalékaink. Saját és mások halandóságának, a sors terheinek megtapasztalása. (Bioenergetic, 2006) Asztropszichológia

Stephen Arroyo: A horoszkóp értelmezése

„Jóllehet a hangsúlyos 8 házzal rendelkező személyek az anyagi javakban, hatalomban, szexualitásban vagy lélektani-és okkult ismereteikben keresik a biztonságot, valóságos érzelmi-és lelki biztonságérzet csak akkor jöhet létre, ha e ház által jelképezett, gyötrelmes érzelmi konfliktusok csitulni kezdenek. Ez e házhoz társítható okkult tanulmányok főleg azért hasznosak, mert az élet legmélyebb törvényszerűségeit tanulmányozva a belső béke eléréseinek eszközeivé válhatnak. Dióhéjban, ez a ház az érzelmi béke iránti vágyat jelképezi, amely azonban csak akkor jön el, ha az egyén megszabadul vágyaitól és a rögeszmés akarástól.” (Bioenergetic, 2000) Asztropszichológia

Liz Greene: Szaturnusz – egy ősi démon új megvilágításban

„A 8. ház a válság háza, az életnek azon pontjaira utal, amikor a másokhoz fűződő érzelmi kötelékek arra késztetik az egyént, hogy ráébredjen, érzelmi élete néhány alapvető elemének a felismerésére, megvizsgálására és megtisztítására van szükség. Itt a pénz az érzelmi függés vagy a szabadság szimbólumává válik, mivel modern társadalmunkban házasságon belül ezzel szabadságot vagy megkötést vásárolhatunk, sőt még a szexualitás terén megjelenő értékeket is átszínezik az anyagiak. A 8 házhoz gyakran kapcsolódik egy olyan játszma, amely tisztán anyagi jellegűnek tűnik, de valójában érzelmi eredetű. Nem csoda, hogy Freud nagy jelentőséget tulajdonított az álomban megjelenő pénznek, és hogy a pszichológusok egyre inkább felismerik a pénzügyi és az érzelmi nagylelkűség vagy szűkölködés közötti kapcsolatot.” ( 25 old, Bioenergetic, 2004) Asztropszichológia

Liz Greene : The Astrological Neptune and the Quest for Redemption (Az asztrológiai Neptunusz és a megváltás keresése)

„A nyolcas házas bolygók, mivel a psziché ismeretlen mélységeiből bukkannak fel, gyakran rázzák meg alapjaiban a meglévő körülményeket és töltenek el mély szorongással és aggodalommal. Lady Diana walesi hercegnő képlete kitűnő példa erre. Nyolcas házas Mars, Plútó, Uránusz együttállásával úgy tűnik, hogy életét olyan erők irányítják, amelyeket szemlátomást nem tud kontroll alatt tartani. A konjunkció egyik kifejeződési módja szülei házasságának felbomlása volt, noha helyesebb lenne úgy fogalmazni, hogy ez inkább az érzelmi és anyagi biztonság elvesztésére adott saját erőszakos érzelmi válaszait írja le. Bulímiás rohamai ennek a kifejeződései. Teljes, destruktív életén elhatalmasodó rögeszméi és kényszerei aláásták szellemi és testi egészségét. Házassága tragédiája a harmadik megnyilvánulási mód. Ismét hangsúlyozom, nem abban a formában, hogy szó szerint leírta volna az eseményeket, hanem oly módon, hogy egy olyan helyzetre adott válaszait tükrözte, amelyet nem állt módjában ellenőrzés alatt tartani. Olyan életkrízisek idején, amelyek halál bizonyos formáinak előhírnökei voltak és amelyek egy új életforma kialakítását tették szükségessé, mindannyiszor megtapasztalta e nyolcas házas bolygók működését” Liz Greene : Az asztrológiai Neptunusz és a megváltás keresése, Asztropszichológia

Lady Diana horoszkópja. Forrás: Astrodienst

Liz Greene könyve Diana halála előtt jelent meg. A párizsi alagútban bekövetkezett végzetes karambol volt e nyolcas házban álló bolygók negyedik és utolsó megnyilvánulása. ( Ford megj: Liz Greene éles kritikusa Lady Dianának. Több más, még a walesi hercegnő életében megjelent tanulmányában is felhívta a figyelmet személyisége beteges vonásaira és mutatja be, hogyan tükröződnek ezek születési képletében. Praktizáló pszichológusként tisztában volt azzal, hogy a „szívek hercegnője” komoly személyiségzavarban szenved, sztárolása pedig a mai társadalom kórképe. Bővebben itt és itt.  Liz Greene-nek nem ez az első tabudöntögető állásfoglalása: a valósággal köszönőviszonyban sem levő polkorrekt világban nem csoda, hogy munkássága nem népszerű, könyveit nem adják ki újra).
Arthur Dione: Jungian Birthcharts Interpretation ( A horoszkópok jungiánus értelmezése)

A nyolcas ház és a kettes ház a belső – külső értékek tengelye mentén polarizálódik. A 2 ház annak igényét képviseli, hogy biztonságos falat építsen maga köré a számára legértékesebb dolgokból, míg a 8 háznak arra van szüksége, hogy, a másikkal való egyesülés révén lerombolja az én egyes aspektusait. Egyszersmind azonban meg is újítja az életet. Az egyesülésnek ez az aspektusa anyagi szinten abban a vágyban nyilvánul meg, hogy az egyén, kölcsönös előnyök reményében egyesítse forrásait valaki máséval. Innen erednek az üzleti társulások, a közös bankszámlák, biztosítási kötvények. Az enyémről a miénkre tevődik át a hangsúly. Arthur Dione: Jungian Birthcharts Interpretation. Elvileg asztropszichológia, de inkábbNew Age . Vannak benne itt-ott jó meglátások -pl ez a bekezdés is, de egészében véve nem visz előbbre.

Steven és Jodie Forrest: Skymates

„Most sutba dobjuk a logikát és a racionalitást és egyszerűen érezzük: vajon ő a párom vagy sem ? Zsigeri szinten, beleértve testem összes sejtjét, valamennyi reflexemet, egészen agytörzsemig (hüllőagy  ) őrzök-e valamiféle lenyomatot erről a személyről ? És fordítva ? …A nyolcas házas bolygók és jegyek mutatják azokat a tulajdonságokat, amelyekre párodban szükséged van ahhoz, hogy sok dimenziós, tudat -test szexualitás áramköreiden keresztül fenntartsd az ösztönös kapcsolódás e szintjét. Megmutatják azoknak a problémáknak az eredetét is, amelyek a pszichoterapeuták rendelőibe juttatnak, az intimitás életterületein elszenvedett karmikus sebeket. A nyolcas háznak azon energiái, amelyekre partneredben szükséged van, segítenek majd e nyolcas házas sebek begyógyításában.

A mindent elborító érzelmek elengedése és elfogadása hozzátartozik az egészséges szexualitáshoz. Ez időnként örömteli, máskor meg fájdalmas és zavarba ejtő, de a kötelék létrejöttéhez és fenntartásához minden esetben elengedhetetlen a partner által kiváltott valamennyi érzelem elfogadása. Bulin vagytok. Párod az egész estét egy sarokba húzódva tölti egy vonzó személlyel. Akár csak mellékesen hozod szóba beszélgetésüket, akár parázs vitába bonyolódtok az autóban hazafelé, mindenképp szúró fájdalom hasít beléd a 8 házad irányából. Mi van, ha elhagy a párod…? Partnered viselkedése személyes lelki problémáidat is telibe találja. A buliban lezajlott csevelyre adott reakciód talán egy gyerekkori élményedben gyökeredzik, amikor az egyik szülőd elhagyott. Ha nem nézel szembe ezekkel az emóciókkal, ez a korai seb újra meg újra feltépődik, hiszen soha nem látod meg jelenlegi bizonytalanságaiddal való kapcsolatát. Elvileg asztropszichológia, de inkábbNew Age . Vannak benne itt-ott jó meglátások -pl ez a bekezdés is, de egészében véve nem visz előbbre..

(Ford megj : Stephen Forrest munkásságával kapcsolatos fenntartásokat ld: Glenn Perry: A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata)

Lindsay River, Sally Gillespie : The Knot of Time. Astrology and Female Experience

„Amikor egy külső bolygó vonul át a nyolcas házon, minden horoszkópban a rejtett dolgok kerülnek fókuszba, A modern pszichológia a rejtett dolgok megértését kiterjesztette a tudattalan, a psziché rejtett részének – feltárására is. A hagyományok a halállal társították 8 házat; de ahogyan a Tarotban is, a Halál lapja nem mindig jelez a szó szoros értelmében vett halált, hanem a régitől való leválásra és spirituális megújulásra utal. A nyolcas házon áthaladó bolygók örökséget, adományt is jelezhetnek.” The Knot of Time, 2001 , Elvileg asztropszichológia, de inkábbNew Age . Vannak benne itt-ott jó meglátások -pl ez a bekezdés is, de egészében véve nem visz előbbre.

Jeff Green: Pluto, the Evolutionary Journey of the Soul (Plútó, a lélek evolúciós utazása)

„Így tehát, a lehető legtágabb értelemben a Nyolcas ház és a Skorpió olyan archetípusok, amelyek révén az emberi faj tanulmányozza és pszichoanalízisnek veti alá magát. Miért vagyunk ilyenek, miért működünk így, miért, miért, miért. Személyes szinten mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy feltegyük ugyanezeket a kérdéseket. Ily formán az átélt konfrontációk egyaránt hozzájárulnak a személyes és a transzcendentális tudás gyarapításához…Miért az élet, miért a halál, miért van ez az érzés, ez az érzelem, miért ez a vágy, miért történt ez, miért tették ők amazt, stb. Ezek a személyek minden helyzetnek a gyökerét akarják feltárni.”New Age

( Ford. megj : Jeff Green-nek vannak jó meglátásai, de tárgyi tudása nagyon sok kívánnivalót hagy maga után. Jelen cikkbe csak azért került be, mert az eredeti szövegben is idézték. A „munkásságával” kapcsolatos fenntartásokat ld: Glenn Perry: A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata )
Kapcsolódó

Ezért kell elengedni a halottakat (részlet Marie Louise von Franz On Dreams and Death című könyvéből)

A szép halál

Nyolcas házas kapcsolatok

A Plútó archetípusa

Glenn Perry : A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata

Robert Hand : Egy posztmodern asztrológia felé

A Skorpió (Liz Greene)

A nem is olyan ördögi Skorpió

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!