Az önismeret és önámítás ösvényein

Amikor erőteljes Neptun – hatások érvényesülnek és/vagy több bolygó tartózkodik a Halakban, a szokásosnál fogékonyabbak lehetünk belső világunk üzeneteire, vallásos, spirituális tapasztalatokra. Erős késztetést érezhetünk, hogy a karakterünknek megfelelő önismereti utakra lépjünk, szellemi útmutatást kérjünk, valamilyen terápiába, tisztító kúrába kezdjünk. Egyszersmind, nem szabad egy pillanatra sem megfeledkeznünk arról, hogy a jegy ura, a 2011  óta otthonában tartózkodó Neptunusz nem csupán a transzcendens élmények, magas szintű spirituális tapasztalatok, az istenséggel való eggyé válás, hanem a szemfényvesztés, illúziók, csalódás, csalás, önbecsapás princípiuma is.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Jó esetben az alábbi forgatókönyvek valószínűsíthetők:

Az ilyen időszakokat kihasználva egészséges kapcsolatba kerülhetünk tudattalanunk mélyebb rétegeivel. A vizes jegyekben – különösen a Halakban haladó bolygók hatására pl. felélénkülhetnek, felidézhetőbbekké válhatnak az álmok – a tudattalan „legkézzelfoghatóbb” megnyilvánulási módjai. A szimbolikus –vagy egészen konkrét formában érkező üzeneteknek mindennapjaink szempontjából is nagy jelentőségük lehet. Segíthetnek megérteni egy helyzetet, aktuális feladatainkat, életünk fontos szereplőivel való kapcsolatunkat, lehetőségeinket és az esetleges buktatókat. Használjuk ki, hogy ezekben a napokban intenzívebbekké válnak álmaink. Jegyezzük le és próbáljuk értelmezni őket, vagy, ha ez nem sikerül, csak hagyjuk, hogy hassanak ránk (az ébredéskori fizikai érzeteknek, hangulatoknak, késztetéseknek is üzenetértékük van.) Engedjük felszínre jutni belső képeinket, jelenítsük meg őket (pl. rajzoljunk, fessünk, agyagozzunk, faragjunk,szabjunk-varrjunk). Tegyünk sétákat a természetben, jógázzunk, meditáljunk.

Természetesen mindez nem hoz azonnali, magától értetődő eredményeket,  Az olyan időszakokat, amikor erőteljesen érvényesülnek a Halak – és a neptuni energiák,  egy fajta kuszaság, energiátlanság jellemezheti, álom és a valóság, a múlt, a jelen és a jövő határai összemosódhatnak. Egyik pillanatban ólomlábakon vánszorog az idő, belső mozink vetítővásznán tündérmesét vagy horrorfilmet játszanak, a következőben azonban felpörögnek az események. A tisztánlátás pillanatai reményekből és félelmekből táplálkozó képekkel keverednek, így szinte lehetetlen megállapítani, hogy megérzéseinket követve rátaláltunk a helyes irányra vagy vágyfantáziáinknak engedve, életünkre hosszú távon ható melléfogásokat készülünk elkövetni.
Azonban az események felgyorsítására, a bizonyosság megszerzésére irányuló erőfeszítések csak még nagyobb káoszt és elakadást eredményezhetnek. Egyelőre ne akarjunk tehát mindenáron „kezdeni valamit” benyomásainkkal, kierőszakolni a megoldást. Jobb ötlet tehát arra használni az átmeneti elakadás időszakát, hogy a fentebbi módszerek révén töltődjünk. Igyekezzünk rendet teremteni külső – belső környezetünkben, megtenni néhány régóta időszerű, praktikus lépést. Így spontánul is ráhangolódhatunk feladatainkra.

Ez a magatartás sokat enyhíthet az esetlegesen párhuzamosan érvényesülő erőpróbáló fényszögek – jelezte kilengések amplitúdóján. Persze így is elképzelhető, hogy ezek kirobbantanak a komfortzónából. A változások szélsőségessége, váratlansága pedig akár ijesztő is lehet. Ennek ellenére megérzéseink továbbra is mutathatják az irányt, az új célok, az új értékek pedig a legnagyobb hullámvasutazásban is elég vonzók ahhoz, hogy középen tartsanak. Ígyfrusztrációinkat nem (csak) sebeink nyalogatására, és további sérülések begyűjtésére, hanem egészségesebb irányok keresésére is felhasználhatjuk, amikor eljön az ideje.

Felesleges hangsúlyozni, hogy az álmok, fantáziák, látomások lejegyzésével, kreatív feldolgozásával (pl az ajánlott kézműves tevékenységek) párhuzamosan aktív, kézzelfogható, mérhető külső erőfeszítésekre is szükség van. Míg az előbbiek a Halak /Neptun – energiákat terelik értékes mederbe, utóbbiak a Bak/Szaturnusz/Plútó -princípium egészséges megélési formáinak kedveznek.

Így tehát, ha kitartóan dolgozunk terveink gyakorlatba ültetésén, aktívan keressük a megoldást a felmerülő kihívásokra, minden tőlünk telhetőt megteszünk a problémás helyzetek tisztázása érdekében, a külvilágból is segítség érkezik. Azonban ismét hangsúlyoznom kell, hogy mindehhez sok aprómunka szükséges, eközben pedig akár úgy is érezhetjük, hogy az erőfeszítések nem állnak arányban az eredményekkel. Jóllehet elképzelhető, hogy fáradozásaink eredményei csak később mutatkoznak meg, sikereinket ne becsüljük le. A későbbi hónapok folyamán ugyanis sokkal nehezebb lesz új lehetőségeket teremteni.Lehetséges tévutak

Ilyen erőteljes neptuni hatások mellett azonban fejlett ítélőképességre van szükség ahhoz, hogy a remények, félelmek, vágyteljesítő fantáziák által keltett képeket szétválasszuk a valós helyzettel kapcsolatos intuícióktól. Bár a telepatikus kommunikáció, környezetünkre hangolódás bámulatos példáinak is tanúi lehetünk, bőségesen adódhatnak félreértések, belemagyarázások is. A szórakozottság, szétszórtság, hiszékenység, pletykálkodás, manipuláció, szándékos hazudozás vagy a valóság spontán félreértelmezése komoly károkat okozhat.

Nagyon rossz ötlet most kémiai segédeszközökkel vagy a szellemi utak valóságelhárító változataival enyhíteni a nyomást. A valósággal való konfrontáció anyagi veszteségek, csalódások, megcsalatások, kapcsolati problémák, betegségek, balesetek formájában érkezhet. (Ezeknek köze lehet a tudatmódosító szerekhez is) A múlt sebei újra felszakadnak, egyszersmind gyógyításukra is lehetőség adódik.

E bolygóhatások a Halak kevésbé kedvező tulajdonságait is felszínre hozhatják. pl. a Megmentő/ Áldozat- játszmák különböző típusait. (Ebben az esetben a Megmentő épp annyira destruktív, mint az Áldozat, hiszen a látszat ellenére nem nyújt valódi segítséget, hanem mindketten megmaradnak egy gyermeteg állapotban, amelyben nem kell vállalniuk a saját életük terhét. A Megmentőnek azért, mert ahelyett hogy saját megoldatlan problémáival szembesülne, a másokéval foglalkozik, az Áldozatnak pedig azért, mert ha „garantálja”, hogy soha nem fog a saját lábára állni, hanem folyamatos munkát ad a Megmentőnek, az leveszi a gondokat a válláról. Csakhogy az életben semmit nem adnak ingyen, így az ilyesfajta „segítséget” később jó drágán meg kell fizetni).

A spiritualitás szintén ürügyül szolgálhat a valóságtól való elmenekülésre, így többé már nem az önismeret eszköze, hanem minden alapot nélkülöző idealizmussá torzul. (Ld. Vízöntőkori újjászülteés vagy tömeges elbutulás? ) Ebben az időszakban az anyagi világból érkező visszajelzések a tényleges szellemi megvalósítási szint lakmuszpapírjává válhatnak. Jóllehet a dolgok zavarosak, haladni pedig csak milliméterenként lehet, a túl sok akadály, zavaró tényező, „véletlen” malőr (beleértve a „váratlan” betegségeket, kapcsolati gubancokat is), arra utalhat: irányváltásra lenne szükség. A vakhit és a „pozitív gondolkozás” agymosó sztereotípiái helyett most inkább következő a mantrát ismételgessük.”Segítek magamon és az Isten is megsegít”, Persze, ennek is csak akkor van értelme, ha azonnal alkalmazzuk a gyakorlatban is. A módszerek a személyi horoszkóp adottságaitól és a tudatossági szinttől függnek.

Természetesen álmokon, látomásokon, ima, meditáció révén, „véletlen egybeesések” formájában rengeteg útmutatást kaphatunk, csakhogy ezeket alá kell vetnünk a valóság próbájának is. Egy böjtkúra, valamilyen rossz szokás, káros szenvedély felszámolására, egy korábbi mulasztás ellensúlyozására irányuló tényleges, érzékelhető eredményekkel járó erőfeszítések pedig sokkal többet segítenek, mint egy méregdrága „megvilágosodás- gyorstalpaló.”

Kapcsolódó

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Intenzív álmok, rémálmok, jelentős véletlenek

Álmok tematikus oldala

Szaturnusz és Neptunusz : a Nagy Ismeretlen feltérképezése

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!