Erőpróbáló Merkúr- Uránusz kapcsolatok

Esemény- szinten a Merkúr és az Uránusz közötti erőpróbáló aspektusok ( együttállások bizonyos fajtái, kvadrát, kvinkunx, szembenállás) mozgalmas, stresszes időszakokat jeleznek. Amennyiben napi bolygóhatásokként érvényesülnek, nem tartanak 3 – 4 napnál tovább (kivéve, amikor a Merkúr tolat, akkor ugyanis kétszer- háromszor is bepontosulhatnak, hangsúlyossá téve a tranzit idején aktualizálódott témákat.) Ha a tranzit – Uránusz képez fényszöget a születési képlet Merkúrjával, kb másfél- két éves hatásról van szó. Ha a radixban fordulnak elő, folyamatosan jelen lévő befolyással kell számolni.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Merkúr – Uránusz viszonyáról, a két bolygó harmonikus és problémás együttműködéséről Fritz Riemann : Útmutató asztrológia című könyvében található az egyik legjobb összefoglaló. Rövid és velős. Riemann, C. G. Junghoz és Marie – Louise von Franzhoz hasonlóan azok közé az első pszichológusok közé tartozott, akik komolyan vették és behatóan foglalkoztak az asztrológiával.

Az Uránusz a Merkúr ‘egy oktávval magasabb megfelelőjének tekinthető’, „transzcendálja” a merkúri elvet *, rajta túlmutató képességekké, villámszerűen felismerő szinopszissá, intuícióvá fokozza. Míg a Merkúr a részletek megkülönböztetésével, a felhalmozott egyes megfigyelésekkel és a gondolkodásban tanúsított, lépésről- lépésre haladással juttat el a tapasztalatokhoz, addig az Uránusz hozzáteszi a teremtő szikrát, amely az egyes megfigyeléseket gyors egymásra vetítésben szinopszisban összefoglalja. A pszichológiából ismert aha-élményhez hasonlóan hirtelen megvilágosodásban vagy sugallatban részesülünk általa; ilyenkor az egyes részletek értelmi összefüggése egy átgondolt jelenség egészén belül, úgyszólván annak eszméjeként, villanásszerűen ‘beugrik’. Ezt a képességet tehát a Merkúr magasabb szintjének, bizonyos értelemben felsőbbrendű tudatszintnek tekintjük.”

Az Uránusz a hirtelen megvilágosodások bolygója is: komplex összefüggéseket és folyamatokat foglal össze a legmagasabb fokú absztrakcióval olyan felismerésekbe, amelyek azonban csak a Merkúr ‘előmunkájának’ köszönhetően válnak lehetségessé. Az efféle gondolati előkészítés nélkül az uránuszi sziporkák izoláltak maradnak, így inkább zavaróan és rombolóan hatnak vagy egyszerűen csak érthetetlenek lesznek, ha összefüggések nélkül kiragadjuk őket. A „szellemi bevillanásoknak” nem szabad elveszteniük a valósággal való kapcsolatukat, szükségük van a kritikai ellenőrzésre, hogy ne váljanak fixa ideákká. (Utóbbi megállapítás főleg akkor igaz, ha a két bolygót erőpróbáló fényszög köti össze. Ilyenkor ez a fajta előkészítés gyakran elmarad – megj tőlem)

Az uránuszi alkotóelvet – elsősorban a Merkúrral összekötve – az asszociáció különleges formájaként éljük meg, a gondolkodásokban megnyilvánuló „lóugrásokként” . Ez a gondolkodásmód eredményezhet meglepő asszociatív összekapcsolódásokat, és ezzel kivezethet bejáratott gondolkodási szokásainkból, összekötve látszólag össze nem tartozó dolgokat, és így új, meglepő kombinációkhoz juttathat el. Ám csapongó, rendszertelen gondolkozáshoz is vezethet, amely az első lépés előtt akarja megtenni a másodikat , és a gondolkozás zsákutcáiba jut.” Fritz Riemann : Útmutató asztrológia, 227 – 228 old, ford. Tick Ervin,, Könyvfakasztó kiadó, 2002)
Tudati szinten a Merkúr és az Uránusz közötti feszült aspektusok hatása leginkább azokhoz a folyamatokhoz hasonlítható, amelyet Haju Banzhaf a Torony lapjához társít. Jóllehet a Tarot és az asztrológia analógiái között nincs pontos megfelelés, tanulságos párhuzamok lelhetők fel. Az alábbiak más uránuszi folyamatokhoz is hozzárendelhetők. Amennyiben egy erőpróbáló Uránusz- fényszög a születési képlet állandó szereplője, a szülöttet rendszeresen érik olyan erőteljes benyomások, amelyek gyökeres nézőpont -változtatásra sarkallják, Minél merevebb, defenzívebb a tudatos álláspont, annál drámaibb „véletlen egybeesések” formájában törnek be a tudattalan tartalmak. Ez mindaddig így is marad, amíg az illető tudatosan nem igyekszik rugalmasabbá tenni szemléletmódját. Tranzitok, direkciók esetén a hatás időszakos.

A Torony:Tudati szinten a kártya hirtelen, részben megrázó felismerést mutat, amely megrengeti vagy átalakítja az eddigi szilárd elképzeléseinket, meggyőződéseinket, talán egész világképünket. Ezekben az esetekben először is kellemetlen felismerésekről van szó, amelyeket esetleg már régóta mint (‘sötét’) sejtéseket hordottunk magunkban, de sikeresen elnyomtunk. Most, mikor erőszakkal hatolnak tudatunkba, szétrobbantják megmerevedett, talán már kényszeres elképzeléseinket, és eddigi biztonsági koncepcióinkat romhalmazzá változtatják. Gyakran csak az eseményekre visszatekintve válik világossá bennünk, hogy életünk ezen szakasza volt az áttörés a dolgok eleven szemléletmódjához, mely valóban a sajátunk, kitörés a szabadságba (…) A továbbiakban jelképezheti a Torony a forradalmi tudatot is és nem utolsó sorban a Heuréka – élményt, egy régóta leküzdhetetlen probléma helyes megoldásának hirtelen megtalálását.” (Hajo Banzhaf : Tarot kézikönyv/ A Torony, Bioenergetic kiadó)
Esemény- szinten, tranzithatásként az erőpróbáló Merkúr- Uránusz kapcsolatok a műszaki eszközök, kommunikációs csatornák ilyenkor szinte „kötelező” zavarain kívül más típusú malőröket is tartogathatnak Figyelmünket izgalmas (vagy annak vélt) témák, események és derült égből villámcsapásként kitörő perpatvarok terelhetik el valóban lényeges teendőinkről, az elkalandozás „jutalma” pedig elveszett vagy ellopott, megrongálódott holmik, kisebb-nagyobb balesetek, mulasztások formájában érkezhet. Szó sincs róla, szükség van ezekre a megvilágosító felismerésekre, a sors azonban meglehetősen kellemetlen formában hívhatja fel a figyelmet hiányosságainkra és tényleges feladatainkra.Kapcsolódó:

Az Uránusz | Liz Greene

Vigyázat, balesetveszély !

Könyvajánló:

Liz Greene : Az Uránusz a horoszkópban (Bioenergetic kiadó)

Fritz Riemann: Útmutató asztrológia, Könyvfakasztó kiadó 2002

Hajo Banzhaf: Tarot kézikönyv, Bioenergetic kiadó

 

*Megjegyzés: “Asztrológiai szempontból a Szaturnuszon túli bolygók Naprendszerünk egészéhez az aranymetszés arányában viszonyulnak; ebből különleges kapcsolat adódik az Uránusz és a Merkúr, a Vénusz és a Neptunusz valamint a Plútó és a Mars között. Ezt a kapcsolatot Thomas Ring zenei kapcsolattal jellemezte: a transszaturnális bolygókban „egy oktávval feljebb megismétlődik az „eredeti Naprendszer egy- egy alkotóelve.” (Riemann:

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!