Életünk állomásai: a harmincas évek

Életünk állomásai II. rész

A 30. év közeledtére figyelmeztető jeleket – a szakmai motiváció hiánya, szeretetlen otthon, rossz kedvű ébredés reggelente figyelmen kívül lehet hagyni- és lehet küszködni tovább. Annyi minden épült már fel – feltétlenül be kell áldozni? De az élet túl rövid ahhoz, hogy kompromisszumokat kössünk. Ha kiégünk harmincas éveinkben, 40 éves kor körül jelentős életkrízissel fizethetünk. És 40 évesen sokkal nehezebb újrakezdeni, mint 30 évesen…

Huszonéves korban még úgy tűnik, minden lehetséges. Rendelkezésre áll az energia, túlteng a naivitás, … a Kozmikus Bölcsesség kikövezte előttünk az utat. Vannak üzleti zsenik, football-sztárok, sikeres modellek, rockbálványok – csupa olyan lehetőség, ami magából a fiatalságból adódik.. Ahhoz, hogy ezek a sikerek ne tűnjenek el olyan sebesen, mint az üstökös fénylő csóvája az égről, a harmincadik év körül gyökeres és nagyszabású irányváltások szükségesek. Ez lehet házasságkötés, gyerekvállalás, vagy válás és önállóság, vagy szakmai irányváltás – a 29 éves kor sorsdöntő állomásai, a Szaturnusz- visszatérés és a Plútó első, a születéskori pozíciójával képezett szextilje megköveteli a belső munkát és a változásokat. A húszas évek számos “személyes” késztetése a szülők és a társadalom kondicionálásából, elvárásaiból és az ezekre adott tudattalan reakcióból fakad.
A 30. év közeledtére figyelmeztető jeleket – a szakmai motiváció hiánya, szeretetlen otthon, rossz kedvű ébredés reggelente figyelmen kívül lehet hagyni- és lehet küszködni tovább. Annyi minden épült már fel – feltétlenül be kell áldozni? De az élet túl rövid ahhoz, hogy kompromisszumokat kössünk. Ha kiégünk harmincas éveinkben, 40 éves kor körül jelentős életkrízissel fizethetünk. És 40 évesen sokkal nehezebb újrakezdeni, mint 30 évesen
A húszas éveket bemutató előző cikkben rámutattam arra, hogy bizonyos mértékig már pusztán egy személy életkorának ismeretéből is következtethetünk sorsa irányvonalaira. Ha a születési évet is ismerjük, a külső bolygók születéskori helyzetét elemezve még több adalék birtokába juthatunk. Akik jelenleg a 30-as éveikben járnak (a cikket 2005-ben írta, a ford.meg) a Szűzből a Mérlegbe váltó Uránusz és Plútó pozíciókkal születtek. Amennyiben mindkét bolygó a Mérlegben van, e harmincas éveik elejét taposó emberek kapcsolatait nagymértékben befolyásolják a nemi szerepeknek azoknak az átalakulásai, melyekre a 70-es években került sor.Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

30

30 életévet a Szaturnusz-visszatérés által kiváltott változások jellemzik. Egy átmeneti időszakot követően a dolgok elkezdenek a helyükre kerülni.. Tizenöt évenként, a születésnap környékén a Mars visszatér születési helyzetére, a 30. életév tehát egyszersmind egy erőteljesen ható, harcra kész Mars éve is. Ily módon tehát egy, a 60-as évek legvégén vagy a hetvenes évek elején született emberről a következőket lehet elmondani:

Amikor 30 -as éveinkbe lépünk és új évtizedet kezdünk, miközben megszabadulunk attól a szülői és társadalmi kondicionálástól, mely olyan ösvényre terelt, ami nem volt teljes egészében a miénk, fontos, hogy felhasználjuk a húszas éveinkben megtanult elsajátított leckéket. Ez év folyamán fogjuk lerakni új életünk struktúráinak az alapjait, melyekre majd, különösen szakmai szempontból építkezni fogunk majd az elkövetkező tíz évben. Ez részben azt jelenti számunkra, hogy le kell győznünk a kezdeményezéstől való félelmünket és az utunkon felmerülő akadályok miatti neheztelésünket (Szaturnusz a Kosban). Ez az az időpont, amikor minden energiánkat és akaraterőnket arra a célra kell összpontosítanunk, amit valóban el szeretnénk érni életünkben – nem pedig arra, amit mások várnak tőlünk. Mozgósítva haderőnket, kijelölve a célpontokat és bevetve teljes energiánkat , megtesszük az első, saját, egyéni és független jövőnk felépítéséhez vezető lépéseket.

31

Az elmúlt három év küzdelmei során sok ellenállást küzdöttünk le, így 31 éves korban, amikor a Jupiter trigont képez radixhelyzetével, jó esély van arra, hogy olajozottan menjenek a dolgok.

31 évesen, amikor elkezdjük leszüretelni azoknak a változásoknak a gyümölcsét, melyek oly szerves részét képezték életünknek az elmúlt két vagy három év alatt, túlzásokba eshetünk: az alapstruktúra már rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy kiterjesszük hatáskörünket és learassuk az első sikereket. Talán kissé túlteng az önbizalmunk, de mellénk szegődhet a szerencse, az optimizmus pedig vonzza a sikert. Leginkább talán személyes kapcsolatainkban jutalmaz bennünket a sors, a növekedés pedig nem csak társadalmi életünkben érzékelhető, hanem talán egy fontos és mély érzelmi köteléket is kialakítunk (Jupiter a Mérlegben)

32

Akár varázslatos év is lehet, különösen ha a Vénusz és a Mars hangsúlyosak a képletben, ugyanis megismétlődik a Mars és a Vénusz születéskori pozíciója. Ezzel egyidőben a Jupiter is kvadrátot vet radixhelyzetére – ebben az évben tehát hajlamosak vagyunk nem kimondottan ésszerűen cselekedni.

32 életévünk folyamán tudatosítanunk kell kapcsolati potenciálunkat, érzelmi igényeinket- és mintáinkat. Ebben az időszakban nagyon fontos, hogy kielégüljenek érzelmi igényeink, hogy úgy érezzük, partnerünk értékel bennünket. Az érzelmeket össze kell hangolnunk az érzéki szenvedéllyel – a szerelem és Érosz kéz a kézben járnak egymással, és mi valamennyi szinten beteljesedést szeretnénk. Ha egyedülállók vagyunk, ez az az év, amikor tetőfokára hág a szenvedélyünk, és találkozhatunk egy lehetséges társsal. Amennyiben kapcsolatban élünk, annak kielégítőnek kell lennie, különben könnyen elkalandozhatunk. S mivel ez nem az az év, amit a józan ítélőképesség és a bölcs etikus döntésük jellemeznek, szenvedélyeink vezetnek majd bennünket. Persze, ez hosszú távon talán nem is olyan rossz .

33

33 éves korban, visszatérése után először, a Szaturnusz szextilt képez radixhelyzetével, a Holdcsomópontok pedig kavdrátot születési pozícióikkal. Ez egyszersmind az az év is, amikor a Merkúr visszatér születési helyzetére, tehát:

33 évesen egy ígéretes fejlődési szakaszba lépünk: a struktúrák, melyek alapjait a harmincas évekbe lépve fektettük le, elkezdik megmutatni a bennük levő lehetőségeket (Szaturnusz). Miután legyőztük attól való félelmünket, hogy egyedül kell elindulnunk, szakmai területeken képesek voltunk magunkhoz venni a kezdeményezést és kivívni önállóságunkat (Kos). Ebben az évben majd’ szétvet bennünket a kíváncsiság, és sok tanulnivaló is akad. Talán különféle tanfolyamokon akarunk részt venni, tovább képeznénk magunkat, utazni szeretnénk (Merkúr). Vajon mi lehet a sorsunk? – ilyen és hasonló kérdések merülnek fel bennünk ennek az évnek a folyamán. Találkozhatunk emberekkel, csoportokkal, akik nem állnak összhangban saját utunkkal, mégis haladási irányaink korrigálására ösztönöznek (Holdcsomópontok) . Most kulcsfontosságú kérdés lehet a számunkra, hogy kössünk-e kompromisszumot egy párkapcsolat kedvéért, vagy inkább függetlenségre törekedjünk, s ebben az időszakban nem is olyan könnyű megtalálni az egyensúlyt. Az ideális megoldás az, ha elkerüljük a másoktól való függést, hogy erőnket egy kapcsolatnak szentelhessük (Kos /Mérleg)

34

34. életévben még hat a Szaturnusz szextil, az Uránusz pedig kvinkunxot, 150 fokos aspektust vet radixhelyzetére. Önmagával képezett szembenállásáig ez az utolsó fényszöge.

34. évünkbe lépve keményen dolgozunk azon, hogy teherbíró, szilárd alapokat építsünk és értékelhető haladást érjünk el utunkon. Ennek érdekében fejlesztjük kommunikációs készségünket, továbbképezzük magunkat, hatékony, erős kapcsolatrendszert építünk ki (Szaturnusz) Kezdeményezéseink gyümölcsözni kezdenek, és van egy olyan érzésünk, hogy mindannak, amit most felépítünk, nagy hasznát vesszük majd a jövőben. Ebben az időszakban egy fajta nyughatatlanság is munkálhat bennünk, ami új változtatások eszközlésére ösztönöz. Egyfelől nem akarjuk zátonyra futtatni a csónakot, másfelől azonban meg szeretnénk magunkat különböztetni az átlagtól. Párkapcsolataikban főszerep jut egyéni választásainknak, és kissé idegesek leszünk, ha túl sok korlátozásba ütközünk. Szakmai területeken igyekszünk kialakítani egyéni arculatunkat.

35

35 életévben a Jupiter harmadszor tér vissza születéskori pozíciójába.

Ez az az év, amikor mélyebb rálátást nyerhetünk világban betöltött szerepünkről, s jobban megérthetjük azt. Ennek köszönhetően határozott véleményt alkotunk élethelyzetünkről, körülményeinkről, arról, hogy mi a helyes, mi a helytelen, érvényesülnek-e a méltányosság, igazságosság szempontjai. Ebben az évben hangot adunk véleményünknek, legfrissebb nézeteinket magabiztosan, optimistán képviseljük (Jupiter). Kapcsolatainkban nagy fontosságot tulajdonítunk a méltányosság elvének, és minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy kialakítsuk a számunkra oly fontos nemes eszméinknek megfelelő egyensúly. Most jó lehetőségeink vannak a sikerre, és ha elkapunk egy kedvező áramlatot, hatalmas fejlődésre, szerencsére számíthatunk. Amennyiben még nincs kapcsolatunk, ránk mosolyoghat a sors. A meglévő kapcsolat magasabb szintre emelkedhet. (Mérleg)36

36 éves korban a Szaturnusz kvadrátot képez születéskori helyzetével, itt az ideje tehát, hogy áttekintsük múltbeli fejlődésünket és megtervezzük a jövőt.

36 éves korunk folyamán, különösen szakmai területeken, számos kihívással szembesülünk. Az előző hét év fejlődési állomásai megértek a felülvizsgálatra és némi strukturális átszervezés is időszerű. A szorosabb határidők, megnövekedett követelmények arra kényszerítenek, hogy javítsuk szervező- és tervezőkészségünket. Néha valóban úgy tűnik, túl sokminden nehezedik ránk, de a most befektetett kemény munka, erőfeszítések segítenek majd megvalósítani a korábban magunk elé tűzött célokat (Szaturnusz). Úgy érezhetjük, hogy minden terhet nekünk kell cipelni, de ez adódhat a saját választásunkból is, és lehet az az ár is, amit függetlenségünk megőrzéséért fizetünk. Felélesztve küzdőszellemünket és eltökéltségünket, legyőzhetjük az év során felmerülő akadályokat.

37

Bár a Szaturnusz kvadrát hatása a 37. életévbe is átnyúlhat, az időszak legmarkánsabb asztrológiai eseménye a holdcsomópontok visszatérése lesz. Ezek 37 év 4 hónapos korban ismétlik meg születéskori pozíciójukat. Ezek a ciklusok rendkívül jelentősek, hiszen a holdcsomópontok kapcsolatban állnak az eklipsz- ciklusokkal is, így megvan az a képességük, hogy elsötétítsék a Napot és a Holdat. Mindez a kozmikus tudatosság prioritását sugallja a személyiség erőivel szemben.
A 37 életévben sorsunk keze alá dolgozhatunk, ha jelentős erőbefektetéssel és eltökéltséggel eleget teszünk a kihívásoknak, megvalósítjuk szakmai céljainkat. A siker karnyújtásnyira van – de mit is jelent ez számunkra? És összhangban vannak-e azok a célok, melyekért jelenleg küszködünk életünk magasabb rendű céljával? És ugyanennyire fontosak-e azok az emberek, akikkel kapcsolatban vagyunk, barátaink, partnereink, társulásaink, hozzásegítenek vajon egy boldogabb jövő kialakításához? Ez az az év, amikor, úgy személyes mint szakmai életünkben ideje búcsút venni azoktól a kapcsolatoktól, amelyek már nem szolgálják lelki fejlődésünket, és megnyílni azok felé, amelyek igen.(Csomópontok). Ez számunkra valamennyi , függősségen alapuló helyzettel is kapcsolatban lehet, és ebben az évben önállóságunkat hangsúlyozó választásokat kell eszközölnünk (Kos/Mérleg)

38

Holdcsopmópont – visszatérés bizonyos mértékben szétziláló hatását követően a 38 éves korunkban a Jupiter távolodó kvadrátja üdítő változást hoz, előkészítve a talajt a következő két év számára, amikor is az Uránusz- Uránusz szembenállás, a Neptun- Neptun kvadrát és a 20. század végén születettek esetében a Plútó- Plútó kvadrát már elkezdi éreztetni a hatását.

A 38 életévet az egzotikus ígéretek hangulata hatja át. Új tapasztalatok várnak ránk láthatáron, de talán még nem vagyunk tisztában azzal, milyenek is. Az erőfeszítések és a mérhető eredmények időszakát követően erős késztetést érzünk arra, hogy kitépjük a földből a megállító táblákat és új távlatok felé szárnyaljunk. Úgy tűnik, hogy szűkebb környezetünk már nem képes biztosítani azt az inspirációt, amire szükségünk van, így ebben az esetben távolabbi lehetőségek után kezdünk kutatni. Áthat bennünket a fejlődés , gyarapodás vágya. A dolgok értelmének megértése fontosabb, mint maga a növekedés, s ilyformán szükségét érezzük, hogy személyes fejlődésünket és a tudatszintváltást előmozdítandó bővítsük a tavaly megismert emberek körét.

39

A közelgő Uránusz- Uránusz szembenállás miatt harmincas éveink legvégén sok, intenzíven érezhető változás lóg a levegőben. Mindazonáltal, mivel úgy a Szaturnusz mint a Jupiter trigont képez radixhelyzetével, ez az év a még sosem tapasztalt növekedés és az elmúlt kilenc évben elért eredmények megszilárdításának éve lehet. A 39. életév egyszersmind az az év is, amikor a szolár képletben a Merkúr visszatér születéskori helyzetére – igencsak eseménydús időszakra számíthatunk tehát.

39. életévünkben telesedik ki a 30 as éveink elején hozott döntéseink hatása: itt az ideje, hogy leszüreteljük valamennyi, ez időszak alatt tett erőfeszítésünk gyümölcsét. Ez az az időszak, amikor egyfelől megszilárdítjuk társadalmi pozíciónkat, másfelől további eredményeket érünk el ezen a téren, nagyobb befolyásra teszünk szert, sikeresebbekké válunk. Mohó tudásszomj munkál bennünk, egyszersmind arra törekszünk, hogy megosszuk ismereteinket. Persze a csúcsra érés minden esetben azt is jelzi, hogy eljött annak az ideje is, hogy valami újba kezdjünk. Ugyanennyire fontos azonban, hogy kiélvezzük kemény munkánk eredményeit, hogy felismerjük, micsoda értékeket is hoztunk létre (Szaturnusz/ Jupiter). Megszilárdított alapjainkon állva úgy érezhetjük, hogy rendelkezünk annyi tartalékkal, hogy vállaljunk néhány további kockázatot és új kísérletekbe kezdjünk életünkkel. Egyfelől szeretnénk világot látni, más, egzotikus kultúrákat megismerni, másfelől pedig megnyilvánulási teret adnánk személyiségünk radikálisabb oldalának is (Uránusz), Ez megnyilvánulhat abban is, hogy érdeklődni kezdünk az olyan kapcsolatmodellek iránt, amelyek az intimitást a szabadsággal kombinálják.

A harmincas évek végére általában sikerült kialakítani életünk azon kereteit, melyeknek úgy spirituális mint gazdasági szempontban nagy hasznát vesszük majd a jövőben. De azok számára, akik harmincas éveikbe lépve talán túl sok kompromisszumot kötöttek, megengedték, hogy a társadalmi elvárások elnyomják személyes igényeiket, 40- és 44 éves koruk között meg kell adják ennek az árát. Ekkor ugyanis az Uránusz- Uránusz szembenállás, a Plútó és Neptun kvadrátjai kikényszerítenek bizonyos kiigazításokat melyek a Szaturnusz -Szaturnusz szembenállás idején érik el tetőfokukat. Egyesek számára ez a lélekkeresés és a belső forrongás ideje lesz, míg mások, akik kellőképpen megalapozták ösvényüket, fénysebességű fejlődést és a személyes beteljesültség érzését tapasztalják meg. De ezt a következő rész tárgyalja bővebben.

 

Adrian Ross Duncan 2005 szeptember 19

The Thirties

 

Fordította:

Kiss Katalin, 2014 február 

Kapcsolódó:

 

Életünk állomásai tematikus oldala

Életünk állomásai: a húszas évek

Életünk állomásai: a negyvenes évek

Életünk állomásai: az ötvenes évek

Szaturnusz visszatérések tematikus oldala

Első Szaturnusz – visszatérés

Lélekkeresés az élet delén

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!