Ingatag talajon

A következő napokban a stabilizáló hatások mellett az egyensúlyt borítók is újra erőteljesen képviseltetik magukat.  Igen vegyes befolyások érvényesülnek: a Merkúr, Szaturnusz, Uránusz nagy földtrigonja viszonylagos megállapodottságával egy időben a szeptember 7-én bepontosult Nap – Neptun szembenállás teszi ingataggá a talajt, a Vénusz – Mars kvadrát hatására pedig sistereg a levegő.

A Nap – Neptun szembenállások tranzitként zavaros időszakokat jeleznek. Az alacsony energiaállapotok, megvalósítóerő, önérvényesítési készség hiánya szintén jellemzők lehetnek. Még az ún. zsigeri benyomások is csalókákká válnak: nehéz megmondani, hogy valóban ilyenekről van szó, vagy a vágyfantáziák hatnak elemi erővel. Így most akkor sem biztos, hogy jó ötlet komolyabb döntéseket hozni, ha erre erőteljes késztetést érzünk. Olyan intuitív alkatoknak is ajánlott most az egészséges kétely, akiknek egyébként jól működnek megérzéseik, és ösztöneik általában a helyes irányba terelik őket.

Szerencsére az augusztusi előrejelzésben és a Szaturnusz direktbe váltásáról szóló bejegyzésben részletesen bemutatott Merkúr – Uránusz – Szaturnusz nagy föld trigon elegendő fogódzót adhat. Ez a fényszög szintén 7-én pontosult be, a hatás még 2 – 3 napig, így az újhold- képletben is érződik. Neki köszönhetően a valóságteszteket sem túl nagy kihívás elvégezni. Az alapszabály viszonylag egyszerű: ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg nem is az. További hasznos tippek: odafigyelni a részletekre, tekintetbe venni a gyakorlati szempontokat is, párhuzamokat vonni a vágyfantáziák (vagy félelmek) és a tények között, stb. A Nap – Neptun szembenállás hatására elmosódhatnak a valóság és a fantáziák, álmok világa közötti határok, a nagy földtrigon jelenlétének köszönhetően azonban ez nem csak szétcsúszás, melléfogások formájában élhető meg, hanem figyelemreméltó kreatív alkotások is születhetnek.

Bár a nagy földtrigon stabilizál, befolyása túl rövid ideig érvényesül. Az erőpróbáló aspektusok (Nap – Neptun szembenállás, Vénusz Mars kvadrát) intenzívebben és tovább hatnak. Ezt nagyon ajánlott figyelembe venni akkor is, ha a kedvező Merkúr – Uránusz – Szaturnusz hatásokra támaszkodva elkerülhetők vagy enyhíthetők a legrosszabb forgatókönyvek. Jótéteményeik kihasználásához azonban nélkülözhetetlen a tudatos igyekezet, konkrét és átvitt értelemben vett józanság. (Bővebben: A föld elem és a szellemi utak)

A Vénusz – Mars erőpróbáló fényszöge jóformán egész szeptember folyamán érződik. Ezt az aspektust hagyományosan a férfi – nő kapcsolatokban felmerülő feszültségekhez szokták társítani. Ennek meg is van a valóságalapja: a krónikus civakodás, rivalizálás, húzd meg – ereszd meg, se veled se nélküled játszmák a megélési lehetőségek közé tartoznak, akár egy egyéni képletben, akár időszakos hatásként, akár szinasztriában érvényesül. A trófeagyűjtés, reménytelen esetek hajszolása, konkrét és átvitt értelemben vett kielégületlenség szintén hozadékai lehetnek, ha más hatások is alátámasztják.

Mivel jelenleg a Nap is erőpróbáló fényszöget képez a Neptunnal, a feszültségek még nehezebben kezelhetők. A helyes ítéletalkotás nagy kihívást jelenthet e szembenállás mellett. A Neptun – aspektusok ráadásul szerelmi háromszögekkel, megcsalatással (az ilyen forgatókönyveknek, mint tudjuk az önbecsapás, valóságelhárítás is alapeleme), bűnbak-, megmentő – és áldozat, Fekete Péter – játszmákkal* is kapcsolatba hozható. Az érzelmi zsarolás, bűntudatkeltés csapdáit nem könnyű elkerülni. A feszültségoldóként fogyasztott néhány ital (vagy más tudatmódosító) csak átmeneti megkönnyebbülést hoz, hosszabb távon azonban csak növelik a káoszt.

Mondani sem kell, hogy pénzügyi döntésekre sem ez a legalkalmasabb időszak. A Mars- Vénusz erőpróbáló kapcsolatai ugyanis anyagi természetű vitákat, feszültségeket is jeleznek. A gyors és könnyű bevételszerzés trükkjei most jó eséllyel még a maradék tartalékokat is felemészthetik. A veszteségek nem csupán mások tisztességtelen ajánlatai révén következhetnek be, hanem saját valóságérzékünk hiánya miatt is. A mondás, miszerint aki sokat markol, keveset fog, most is érvényes. A túlköltekezés is eredményezhet a későbbiekben nehezen betömhető lyukakat. 

Kapcsolódó

Augusztusi előrejelzés

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Direktbe váltott a Szaturnusz

Neptuni játszmák

 

Mindennapi játszmáink *

“A játszma kiegészítő, rejtett tranzakciók folyamatos sorozata, amely pontosan meghatározott, előre látható kimenetel felé halad. Leíró módon: nemegyszer ismétlődésekbe bocsátkozó, a felszínen hitelt érdemlő, rejtett indítékú tranzakciók ismétlődő készlete. Köznapibb nyelven: csapdás vagy “trükkös” lépések sorozata. A játszmákat két fő ismertetőjegy világosan elkülöníti az eljárásoktól, a rituáléktól és az időtöltésektől: 1. a rejtett jelleg és 2. a nyereség. Az eljárások lehetnek sikeresek, a rituálék hatékonyak, az időtöltések hasznot hajtók, de meghatározásánál fogva mind a három nyílt; járhatnak versengéssel, de sohasem konfliktussal, a befejezés lehet feltűnést keltő, de sohasem drámai. Ezzel szemben minden játszma alapvetően tisztességtelen, kimenetele pedig nem csupán izgalmas, hanem drámai jellegű.”

Nagyon hasznos link Eric Berne Emberi játszmák c. könyvének részleteivel

Emberi játszmák I. (Játszmaelemzés)

Emberi játszmák II. (Játszmatár)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!