Palesztinok, a kitalált nép

A „palesztin nép” dicsőséges történetével csupán egyetlen aprócska gond van: még soha senki a történelem folyamán nem találta meg őket.  Y.K. Cherson  Az alábbi bejegyzés egy régi fordÍtásom, egy régi, evilágibb blogomról. Azért láttam szükségesnek ide, egy elvileg lopásvédett felületre is átmásolni, mert az utóbbi években, a forrás megjelölése nélkül  rengetegen nyúlták le. Az Izraelt érő, 2023 október 7-i terrortámadást követően ez a tendencia felerősödött. Nem hermetikus titkokról, hanem bárki által , sok helyen hozzáférhető történelmi tényekről van szó, amelyet a polkorrekt narratívák igyekeznek elmismásolni. A fordítás viszont igen időigényes elfoglaltság, úgyhogy legalább azzal tisztelj meg, hogy megjelölsz hivatkozásként.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.
Az asszírek nem "találtak palesztinokat", forr: http://oracc.museum.upenn.edu/
Az asszírek nem “találtak palesztinokat

„A palesztin nép történelme …..évre nyúlik vissza…” – és ez az a pont, ahol az arab történészek nem értenek egyet. Egyesek azt állítják, a palesztinok 4000 éves történelemmel büszkélkedhetnek, mások becslései szerint 10.000, ismét mások szerint 30. 000 év, sőt – és most kérem ne nevessenek – egyesek szerint 200.000 éves múltra tekinthetnek vissza. Ily módon a neandervölgyiek meglehetősen fiataloknak számítanak a „rejtélyes palesztinokhoz” képest. De jóllehet az arab történészek nem értenek egyet az olyan „jelentéktelen” részleteket illetően, mint a „palesztin nép” kora, abban igenis megegyezik a véleményük, hogy hihetetlenül ősi, a zsidóknál, rómaiaknál és görögöknél sokkal ősibb népről van szó.

A „palesztin nép” dicsőséges történetével “csupán” egyetlen aprócska gond van: még soha senki a történelem folyamán nem találta meg őket.
I. e. 721-ben az asszírok elfoglalták Izrael királyságát. Ezt a történelmi tényt senki sem tagadja. És ugyebár a „palesztin nép” halált megvető bátorsággal küzdött a hódítókkal, komoly veszteségeket okozva nekik? Hát nem egészen. Egyetlen asszír krónika, egyetlen agyagtáblácska sem tesz említést ezekről a tiszteletreméltó hősökről. Vajon előfordulhatott olyasmi, hogy „palesztinok” százezrei szálltak szembe hősiesen az asszír hódítókkal – és ezek a hódítók még csak észre sem vették őket? Ugyanakkor, ugyanezek az asszír krónikák tele vannak az izraeliek ellen vívott csatákról szóló beszámolókkal. Az asszírok tehát gond nélkül megtalálták az izraelieket, de egyetlen „palesztin” sem tűnt volna fel nekik?

"Palesztinok" a babilóni krónikákban sem szerepelnek. forr: http://www.bible-history.com/
Palesztinok” a babilóni krónikákban sem szerepelnek.
Nos az asszírok egy fia „palesztint” sem találtak. Valószínűleg azért, mert II. Sargon király cionista volt. És mi a helyzet a babiloniakkal? Amikor olvasni kezdjük a Júda Királyságának elfoglalásáról ( i.e.597 – i.e 582) szóló babiloni krónikákat, ugyanebbe a rejtélybe ütközünk. A zsidók ott vannak minden második oldalon. És a „palesztinok?” Róluk egy szó sem esik. A babiloniak sem találták őket.

De ugye akkor a perzsák csak megtalálták a „palesztinokat” és részletes leírásokat hagytak ránk erről a csodálatos népről, gazdag kultúrájukról, érdekes szokásaikról, nyelvükről…? Sajnos, ők sem bukkantak rájuk. A krónikák mesélnek a zsidókról, elmondják, hogyan adott nekik engedélyt Cyrus arra, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe, hogyan uralkodtak a satrapák Júdeában és Izraelben…De a „palesztinokról” nem esik egy szó sem.Még szórakoztatóbbá teszi a palesztinok utáni kutatást, hogy 332- ben, Türosz ostroma idején Nagy Sándor Palesztina partjaitól egészen Gázáig vonult, de egyetlen „palesztint” sem talált, csupán zsidókat.
Hol a fenében bujkáltak hát a „palesztinok”?

Rendben. Az asszírok, a babiloniaiak, a perzsák, sőt még maga Nagy Sándor is réges- régen éltek. De mi a helyzet a lelkiismeretes és módszeres rómaiakkal? A történet ugyanaz.

A rómaiak nagyon részletesen elmagyarázzák, hogyan ostromolták meg Jeruzsálemet, és arról is lelkiismeretesen tájékoztatnak, milyen kétségbeesetten védekeztek a zsidók. Leírják a zsidó lázadásokat, azt , hogy miként vallatták őket és szereztek információkat arról, hogyan harcoltak ellenük a zsidók Masszadában, hogyan osztották fel a rómaiak Júdeát és nevezték át Palesztinának, hogyan nevezték át Jeruzsálemet Aelia Capitolinanak. …Sok mindenről mesélnek …de „palesztinokról” sem ejtenek egy szót sem.
Mi több, jóllehet a földet átnevezték „Palesztinának”, lakóit továbbra is úgy nevezték, ahogy már évezredek óta. Zsidóknak. Palesztina lett tehát a terület hivatalos neve, de a lakói zsidók maradtak.
És egy pillanat: hol voltak a „palesztinok”, amikor jöttek az arabok?
Egymillió dolláros kérdés. A modern arabok azt állítják, ők „palesztinok”. De vajon mit mondtak erről a VII. századi arabok, akik meghódították Palesztinát?
Ismernek akár egyetlen olyan dokumentumot is abból az időből,amikor Palesztina arab uralom alatt állt, ami említést tett volna bizonyos „palesztinokról”? Mert én nem. És senki sem tud ilyenről, mert ilyen dokumentum egyszerűen nem létezik.

A helyzet kezd nagyon szórakoztató lenni. A mai arabok ugyanis tajtékozva mesélik, hogy ősatyáik emberemlékezet óta Palesztinában éltek, de ősapáiknak fogalmuk sincs itt töltött, dicsőséges és ősi múltjukról.

Nos, az arab uralom végső soron nem tartott túl sokáig Palesztinában. Mindössze 300 évvel az arab hódítást követően a törökök – először a mamelukok majd az ottománok- elsöpörték őket. Különböző nevek alatt- szeldzsukok, mamelukok, ottománok – a törökök uralkodtak Palesztinában 600 éven keresztül. Ennyi idő már csak elég lett volna ahhoz, hogy rátaláljanak egy olyan népes és dicsőséges etnikumra, mint a „palesztinok”. Vajon megtalálták őket a törökök? Szó sincs róla!A hivatalos török statisztikák akkurátusan nyilván tartották a Palesztinában élő zsidók, arabok, karkászok, bosnyákok lélekszámát, részletes információkat szolgáltatva az ott élő muszlimok, keresztények és zsidók arányáról, de soha egyetlen olyan személyről sem tettek említést, aki a „palesztin” néphez tartozott volna.

Még a rómaiak, akik átnevezték Palesztinának az országot sem találtak "palesztinokat"
Még a rómaiak, akik átnevezték Palesztinának az országot sem találtak “palesztinokat”
Hogy- hogy nem, az asszíroknak, babiloniaknak, görögöknek, rómaiaknak, perzsáknak és az araboknak egyetlen palesztin sem tűnt fel. Rendben. A törökök, akik 600 éven keresztül uralkodtak Palesztinában, szintén nem találták meg őket. De vajon hol rejtőzött ez a hihetetlenül ősi és hihetetlenül hősies nép 1917 után? A számos népszövetségi bizottság (a későbbi ENSZ bizottságok megfelelői) szintén nem bukkantak rájuk. Ennek az időszaknak a népszövetségi dokumentumai mindössze zsidókról és arabokról tesznek említést, de szó sem esik bennük semmiféle „palesztinokról”, mint különálló népcsoportról. Akkor talán a nyugati országok politikusai beszéltek „palesztinokról”? Nem, ők sem. 11 nemzet küldöttei utaztak a térségbe, de csak azt találták, ami már régóta nyilvánvaló volt: két szemben álló csoportot, az arabokat és a zsidókat, az egymáséival összeegyeztethetetlen nemzeti aspirációkkal. „Palesztinok”? Kik ők?
Bezzeg az arab országok politikusai…Az arab országok politikusai nagyon is világosan fogalmaztak a témával kapcsolatban:
„Palesztinát Arab- Szíria részének tekintjük, ami soha nem választható el tőle. Nemzeti, vallási, nyelvi, természeti, gazdasági és földrajzi szálak kötnek hozzá bennünket.” (A Muszlim-Keresztény egyesületek első kongresszusa, 1919 február)
Az Arabok Legfelsőbb Bizottságának ENSZ – képviselője 1947 májusában egy nyilatkozatot nyújtott be a Közgyűlésnek, amely kimondta, hogy „Palesztina Szíria tartományának része volt, politikai szempontból pedig a palesztinai arabok nem voltak olyan értelemben függetlenek, hogy egy önálló politikai entitást képeztek volna.”

1937-ben egy helyi arab vezető, Auni Bey Abdul-Hadi azt nyilatkozta a Peel bizottságnak, amely végül javaslatot tett Palesztina felosztására. „Palesztina nevű ország nincs!” „Palesztina” egy , a cionisták által kitalált fogalom! A Bibliában nincs Palesztina. Hazánk évszázadokon át Szíria része volt.

„Palesztina és Transzjordánia egy” (Abdullah király, az Arab Liga kairói találkozóján, 1948. április 12)
Tehát az arabok az 1940-es években egyetlen „palesztint” sem vettek észre. Mi több, semmiféle „Palesztinát” nem vettek észre.
Rendben. A 40-es években az arab politikusok a „palesztin nép” egyetlen képviselőjére sem találtak rá. Ebben nincs semmi meglepő, hiszen senki más sem találta meg őket.
De talán később rábukkantak erre a rejtélyes „palesztin” népre? Nem.

Hafez Asszad szíriai elnök így oktatta ki Yasser Arafatot, a palesztin vezetőt, a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) és a Palesztin Nemzeti Hatóság (PNA) elnökét, a Palesztin nép Atyját:
„Ön nem képviseli annyira Palesztinát, ahogy mi. Egy dolgot sose felejtsen el. Nincs olyan, hogy palesztin nép. Nincs palesztin entitás, csak Szíria. Ön a szíriai nép szerves része. Palesztina Szíria szerves része. Ily formán mi, szírek vagyunk az a fennhatóság, akik a palesztin nép valódi képviselői.”

Természetesen a palesztin vezető, a „palesztin nép atyja”, stb. felháborodással utasította el ezeket a szavakat, és… Azaz mégsem.

Yasser Arafat : "A mi nemzetünk az Atlanti Óceántól a Vörös tengerig, sőt, azon túlra is kiterjedő arab nemzet" forr: http://www.familysecuritymatters.org/
Yasser Arafat : “A mi nemzetünk az Atlanti Óceántól a Vörös tengerig, sőt, azon túlra is kiterjedő arab nemzet”
Mi több, később, 1993-ban maga Arafat is határozott és egyértelmű nyilatkozatot tett e koncepció mentén : „A határok kérdése nem érdekel bennünket. Arab szemszögből nem szükséges határokról beszélnünk. Palesztina semmi más, mint egy csepp a határtalan óceánban . A mi nemzetünk az Atlanti Óceántól a Vörös tengerig, sőt, azon túlra is kiterjedő arab nemzet…A PFSZ a Pán- arab mozgalom nevében harcol Izrael ellen. Amit te „Jordánnak” nevezel, nem más, mint Palesztina.

Azmi Bishara (A Knesset egykori tagja, akit azért száműztek Izraelből,  mert a második libanoni háború idején kényes információkat juttatott a Hezbollah birtokába), aki sok mindennek nevezhető, csak Izrael barátjának nem, nem is olyan régen ugyanezt mondta: palesztin nép nincs. Az alábbi felvételen önök is láthatják és hallhatják, amint ezt kimondja:

„Az igazság az, hogy Jordánia Palesztina és Palesztina Jordánia” – Husszein, jordániai király 1981-ben.

„Jordánia Palesztina és Palesztina Jordánia, csupán egyetlen föld van, amelynek egy a történelme és egy a sorsa”- mondta Hasszán herceg a Jordániai Nemzetgyűlésben 1970 február 2-én.

Abdul Hamid Sharif, jordán miniszterelnök ezt nyilatkozta 1980-ban: „A palesztinok és a jordániaiak nem képeznek két külön nemzetiséget. Ugyanolyan jordán útlevelük van, arabok és ugyanahhoz a jordán kultúrához tartoznak”
De azok az arabok, akik azóta élnek – ahogy biztosítanak róla bennünket- időtlen idők óta – Palesztinában, természetesen nem engedték meg ezeknek a szíriai és jordániai diktátoroknak, hogy megfosszák őket büszke palesztin múltjuktól? Nagyon meg lesznek lepődve: megengedték nekik. És erre nagyon komoly okuk volt:

Tudták Önök, hogy 1950-ig a Jerusalem Post a THE PALESTINE POST nevet viselte?
Hogy az Amerikai Cionista Szervezet lapjának NEW PALESTINE (Új Palesztina) volt a címe?
Hogy a Leumi Bank eredeti neve ANGLO-PALESTINE BANK volt?
Hogy az Izraeli Áramszolgáltató társaság eredeti neve PALESZTIN ÁRAMSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁG volt?
Hogy volt PALESZTIN ALAPÍTVÁNY és voltak PALESZTIN FILHARMONIKUSOK?
És hogy ezek ZSIDÓK által megszervezett és működtetett ZSIDÓ SZERVEZETEK voltak?
Hogy az amerikai cionista fiatalok himnusza így hangzott: „PALESZTINA, ÉN PALESZTINÁM”, PALESZTIN CSERKÉSZDAL”, „PALESZTIN TAVASZI DAL”
A hatvanas évek végéig sértésnek számított „palesztinnek” nevezni egy arabot, a hatvanas évek végéig ugyanis a „palesztin” szót általánosan és hallgatólagosan a zsidókhoz társították világszerte és ezt mindenki tudta. Palesztina csupán Izrael és Júdea egy másik neve volt, ahogy például Kemet ősidőktől fogva Egyiptomé. A Palesztinában élő arabok araboknak nevezték magukat, és sértőnek érezték, ha valaki palesztinoknak titulálta őket. „Mi nem zsidók vagyunk, hanem arabok”- válaszolták ilyenkor.Öntsünk tiszta vizet a pohárba

Van egy ország a Távol-Keleten. Az itt élő emberek (és sok száz éve élnek ebben az országban), költőien a „Felkelő Nap Országának” nevezik. Aztán nyugati utazók és földrajztudósok érkeztek ebbe az országba, és adtak neki egy másik nevet. Hogy miért? Talán mert nem voltak költők, vagy talán mert ők napnyugtakor érkeztek, vagy mert nem tudták kiejteni az eredeti nevet az eredeti nyelven…Megváltoztak-e az ott élő emberek azért, mert a nyugati utazók, aztán meg a politikusok és az újságírók is másik néven kezdték nevezni az országukat? Nem. Ugyanazok az emberek maradtak és továbbra is a Felkelő Nap Országának nevezték a hazájukat.

Nyugaton pedig Japánnak hívják.

Van egy ország a Közel- Keleten. A nép, amely több évszázada él itt, „ Erec Jiszráélnek”- Izrael Földjének nevezi. Aztán emberek jöttek nyugatról és adtak neki egy másik nevet. Megváltoztak az itt élő emberek? Nem. Ugyanazok az emberek maradtak, akik voltak és továbbra is Izrael földjének nevezik az országukat.

A Nyugat pedig Palesztinának nevezi.

(Palestinians: The Invented People)

forr:  http://chersonandmolschky.com/

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!