Július – 2019

Oldott hangulatban indul július, de a hónap második hetétől kezdődik (vagy inkább folytatódik ? ) a júniusi hullámvasutazás. Az előző hetek borulékonyságát egy teljes napfogyatkozás és egy részleges holdfogyatkozás fokozza. Magyarországról csak az utóbbi látható. A Merkúr újabb retrográd időszaka sem jelent nyugodt tétlenséget.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az összkép

E hónap folyamán is érvényesülnek az előző bejegyzésekben részletesen bemutatott nagyobb hatások. A június 16 -án újra bepontosult Jupiter – Neptunusz kvadrát (I.rész, II. rész) még mindig elég szoros ahhoz, hogy zavaros helyzeteket jelezzen, a tények megszépítésére, a prioritások elvétésére hajlamosítson. A Szaturnusz – Neptunusz szextil továbbra is segíthet a valóság talajára hozni látomásainkat, formát és struktúrát adni álmainknak, megérzéseinket a hétköznapokban is kamatoztatni. Erőteljesen hat 2019 – 2020 meghatározó aspektusa, a Szaturnusz – Plútó együttállás. Noha a Vén Kaszás ( egészséges hozzáállás esetén Öreg Bölcs, Feladatosztó, Nagy Tanító) és az Alvilág Ura (egészséges hozzáállás esetén a Nagy Átalakító, Hádész, a gazdag) közötti kapcsolat már nem olyan szoros, mint a tavasszal, a Nap és a Vénusz velük képezett szembenállásai gondoskodnak arról, hogy ne feledkezzünk meg róluk. A júniusi kardinális oppozíciók (bővebben itt és itt) témája tehát folytatódik; az akkori események és a jelenlegiek között szoros kapcsolat van.

A július 2-i teljes napfogyatkozás (Magyarországról nem látható) és a július 16-i részleges holdfogyatkozás (hazánkból is látható) képleteiben szintén fontos szerepet tölt be ez az együttállás. A tavaly július 13-i, az idén január 6-i, december 26-i napfogyatkozásokhoz, a 2020 január 11-i holdfogyatkozáshoz hasonlóan az e havi két eklipsz is a Rák – Bak tengely mentén jön létre, így a személyes vonatkozásokon kívül a két jegy és a hozzájuk rendelhető IV – X ház témái adnak feladatokat. (Nagyon- nagyon leegyszerűsítve: otthon, család, eredet, szülők, családi minták, haza szűkebb és tágabb értelemben, gyökerek, hivatás, karrier, státus, társadalmi betagozódás) Ezekről az analógiákról még lesznek cikkek a blogon.

A Merkúr július 8-án kezdi meg 31-ig tartó tolatását, így ebben a hónapban öt retrográd bolygóval (a másik négy: Jupiter, Szaturnusz, Neptunusz, Plútó) kell számolnunk. Ez jelentősen lelassítja a tempót. A hagyományos asztrológia álláspontja szerint az ilyen időszakok (különösen, hogy eklipszek is vannak a hónapban) nem kedvezők új projektek elkezdésére. Mivel az év felénél járunk, a mérleg készítés, értékelés, esetleges javítások eszközlése, szálak elvarrása ajánlott. A lelassulás azonban nem jelent egyszersmind eseménytelenséget, ugyanis a retrográd Merkúr a szokásosnál hosszabb ideig képez együttállást a Marssal, az Uránusszal pedig mindketten kvadrátban vannak. Ez a trió robbanékony helyzeteket, váratlan fordulatokat jelez önmagában is, és a balesetek veszélyét is megnöveli.
Fontosabb bolygóhatások

Mars az Oroszlánban: július 2 – augusztus 18

Július jelentős energiaváltással kezdődik: 2-án korahajnalban a Mars az Oroszlánba lép. Ez bizonyos értelemben megkönnyebbülést jelent, hiszen az asszertivitás, lendület, motiváció, agresszió bolygója jobban feltalálja magát az Oroszlán tüzes birodalmában, mint a Rák vizes tartományaiban. A Mars Oroszlánban való vendégeskedése alatt a jegy hatása alatt álló életterületeinket (házak) tüzesíti fel egyéni horoszkópjainkban. Ezek az erőterek teljes figyelmünket és tettvágyunkat megkövetelik, egyszersmind, minél nagyobb odaadással fordulunk feléjük, annál több lelki elevenséggel, életerővel, örömmel és rugalmassággal töltenek fel. Még ha egyébként visszahúzódó típusok vagyunk is, most arra törekszünk, hogy teljesítményünket a külvilág is elismerje, kifejezésre juttassuk egyéniségünket, kreativitásunkat. Bármiről legyen is szó, alaposan megadjuk a módját, akár a leghétköznapibb helyzetekbe is némi pompát, teatrális elemeket csempészve. Nagy kedvvel éljük az életet, szórakozunk és szórakoztatunk, különböző rendezvényeken veszünk részt – akár egész nagyszabásúakon is, ösztönzünk, bátorítunk másokat, ha pedig adott életterületeket veszély fenyegetné, egy oroszlán elszántságával kelünk védelmükre.

A nagy nyári bulin azonban idén tűzvészt okozó petárdák is eldurranhatnak. A Merkúr tolatása miatt ugyanis a Mars újra találkozik az isteni hírnökkel (első konjunkciójuk június 14-én, a Rák jegyében jött létre) és mindketten kvadrátot képeznek az Uránusszal. A Merkúr lassúsága miatt ezek az aspektusok a szokásosnál később bomlanak fel, így a július 5 – 17 közötti időszak igen puskaporosra sikerülhet. Az egyidejűleg érvényesülő többi hatás további muníciót szolgáltat a tűzijátékhoz.

Újhold és teljes napfogyatkozás a Rákban

Újhold és teljes napfogyatkozás a Rákban, 2019 július 2, Bp 21:16:05

Az újhold július 2-án, magyarországi idő szerint este 21: 16-kor – kor születik meg a Rák 10°37′ -en. Egyszersmind teljes napfogyatkozás is, amely Euróbából, így Magyarországról nem látható, csak Dél Amerika bizonyos részeiből, pl. Chiléből. Hatása mégis intenzívebb lesz, mint egy átlagos újholdé. Legutóbb 2000 július 1-jén ment végbe napfogyatkozás a Rák 10°-án. Érdemes felidézni annak az időszaknak a történéseit és témáit. Ha nem is pont ugyanolyan formában, de valamilyen módon újra megjelenhetnek. Általános tudnivalók a nap-és holdfogyatkozásokról : Sorsfordulók hírnökei

Általánosságban elmondható, hogy egy Rák jegyében bekövetkező eklipsz családdal, otthonnal, gyökerekkel, múlttal, emlékekkel, anyával, anyasággal, nőiséggel kapcsolatos témákat állít fókuszba. A családi minták, ösztönösen adott reakcióink kérdéskörével is foglalkoznunk kell. (Természetesen ez nagyon durva általánosítás, az újhold által jelzett változások mindenkinél más és más életterületen következnek be a horoszkóp adottságai szerint.) Az újhold laza szembenállást képez a Szaturnusszal, ami önmagában is lezárásokra, terhekre utal. A nyomás és a frusztráció felgyorsítja az érési folyamatokat. Mint a nap-és holdfogyatkozásokkal foglalkozó tematikus oldalon szó volt róla, az eklipszek korábban rejtett információkat is felszínre hozhatnak. Az eklipsz képletben is meglévő Merkúr – Mars- Uránusz robbanékony triója mondhatni garancia az ilyenkor jellemző váratlan fordulatokra

Vénusz a Rákban július 3 – július 28

Július 3-án késő délután a Vénusz a Rákba lép. A társas kapcsolatok jelölője kitűnően érzi magát ebben az érzelmes, romantikus, család centrikus jelben. Június 28–ig, amíg itt tartózkodik, megnövekedhet intimitásra való igényünk, a nagy társas összejövetelek helyett inkább szűk körben, hozzátartozóink között érezzük jól magunkat. Megelevenedik a múlt, álmaink intenzívebbekké válnak a szokásosnál nagyobb igényünk támad arra, hogy teret adjunk kreativitásunknak és fantáziánknak. Ez a pozíció azonban túlérzékennyé, önállótlanná is tehet. Arra hajlamosíthat, hogy az egészségesnél jobban függjünk szeretteinktől, több kompromisszumot hozzunk a vélt biztonságért és az intimitásért cserében. Mivel a jegyen való áthaladása során a Szaturnusszal (bepontosulás július 17) és a Plútóval (bepontosulás július 21) is szembenállást képez, gyanítható, hogy ezek a beidegződések és magatartásformák jelentős korrekcióra szorulnak.Június 2019

Július 4 : Szaturnusz együtt áll a leszálló holdcsomóponttal Bak 17°36′

Július 4-én a Szaturnusz újra együtt áll a Déli holdcsomóponttal. Mint az idei retrográd ciklusáról írt bejegyzésben már szó volt róla, április 30-án itt kezdte meg szeptember 18-ig tartó tolatását, a következőre pedig szeptember 28-án kerül sor.

Az a tény, hogy az együttállás közvetlenül a július 2-i teljes napfogyatkozás után és a július 16-i részleges holdfogyatkozás előtt jön létre, lényeges fordulópontokat jelez.

Arról hogy pontosan milyeneket is, számos meglátás kering a világhálón. Vannak, akik a momentum karmikus mivoltát hangsúlyozzák, amiben kétségtelenül igazuk is van – csak hát ez így túlságosan általánosító. Hiszen az életben minden karmikus, a Szaturnusszal kapcsolatos témák pedig kiemelten azok. A déli holdcsomópont általános értelemben a múlttal, azokkal a magatartásformákkal is kapcsolatban van, amelyek már nem szolgálják javunkat, magunk mögött kell hagynunk őket.

Nézőpontom szerint -és ebben sok más asztrológussal egyetértek – ez a találkozás egy szakasz végére figyelmeztet. Valamit vagy valakit el kell engedni, egy fejezet lezárul. A múltbeli tettek következménye, az eddig elért eredmények, döntések, felelősségvállalás – vagy éppenséggel ezek hiánya most visszaköszön. Egyes befejezések egy pillanat alatt lezajlanak, másoké időigényes, de feltartóztathatatlan folyamat. Néhányuk maguktól megesik, néhány esetben nekünk kell rájuk sort keríteni (pontosabban: együttműködni a sorssal, hiszen az ellenállással csak a saját dolgunkat nehezítjük.).

Július 8: a Merkúr hátraarcot vág – Oroszlán 4°27 

A Merkúr július 8-án, az Oroszlán 4°27′-án vált retrográd stacionáriusba, július 11-én kezd el hátrálni, tolatása július 31-ig tart. Mint a jelenségről írt bejegyzésben részletesen szó volt róla, a Merkúr retrográd időszakai arra szólítanak fel, hogy újra gondoljunk, átismételjünk dolgokat, jobban odafigyeljünk a részletekre, felfrissítsük tudásunkat. (A „felszólítás” különféle malőrök, meghibásodások, elakadás formájában érkezik. )

Ugyanezen a napon a Merkúr a Marssal is együttállást képez a jegy 4°25’án. A Mars/Merkúr tranzitok általában intenzív szellemi tevékenységre utalnak, egyszersmind megnövelik a vitatkozókedvet, ingerlékennyé tesznek és elhamarkodott véleményalkotásra is hajlamosíthatnak. Július 14-én egyszer már létrejött ez a találkozó, a Rák jegyében. A vizes típusú gondolkodásmód és agresszió egész más, mint a tüzes jellegű, így aztán a forgatókönyvek is különbözők lesznek. Míg a Rák közvetett módon, a háttérből, passzív-agresszív stílusban fejezi ki rosszallását, az Oroszlán harsányan bömböl, és nem bánja, ha minél nagyobb közönsége van a cirkusznak. Júliusban, amikor a Merkúr és a Mars a Szaturnusszal és a Plútóval képezett kardinális oppozíciót inkább a felszín alatt ment a gyilok, júliusban, amikor az Uránusszal kerülnek kvadrátba, a lőporos hordó hatalmas detonációval robban Mivel mindhárom bolygó fix jegyben áll, a szócsatába bonyolódó felek a szokásosnál is merevebben ragaszkodhatnak álláspontjukhoz- ami persze tovább mélyíti az ellentéteket

Jóllehet amikor a Merkúr hátraarcot vág, nem képez egzakt kvadrátot az Uránusszal, a fényszög hatása erőteljesen érvényesül. (Augusztus 16-án pontosul csak be, amikor a Merkúr már direktben halad, és akkortájt derül ki a végeredmény is.) A július 5- 14 közötti időszak tehát igen robbanékony, főleg július 11 – 12-én, amikor a Mars – Uránusz kvadrát bepontosul. A Merkúr – Mars együttállás, Merkúr – Uránusz kvadrát, Mars – Uránusz kvadrát hatása összeadódik és jószerével július közepéig izzítják a légkört. E bolygókapcsolatok balesetveszélyesek is.

Július 8 Vénusz – Uránusz szextil

A szintén ezen a napon bepontosuló Uránusz – Vénusz szextil némiképp oldja a feszültséget. Noha a Vénusz – Uránusz fényszögek az anyagiak, érzelmiek területén megnyilvánuló könnyelműségre, kereteink túllépésére is hajlamosíthatnak, újfajta szabadságunk örömeiből is ízelítőt kaphatunk. Jóllehet nagy a nyomás, meglehet, fájdalmas elszakadási folyamatot élünk át, ráérezhetünk, mennyivel kreatívabb, spontánabb, teljesebb élet vár ránk ha kitörünk testi – lelki függőségeink börtönéből. (Persze, jó tudni, hogy a most létrejött ismeretségek inkább izgalmasak, felvillanyozók semmint tartósak)

Július 9 Nap – Szaturnusz szembenállás 17°12 Rák – Bak

A július 9-én bepontosuló Nap – Szaturnusz szembenállás hatása már a napfogyatkozás- képletben is érződött és a következő egy hétre is befolyást gyakorol. A Nap- Szaturnusz szembenállás azt is jelzi, hogy a nagy feladatosztó április 30-tól szeptember 18-ig tartó retrográd szakaszának felénél járunk. Egyszersmind túl vagyunk az év első felén is: most kell leltárt készítenünk az eddigi eredményekről és kudarcokról, végignéznünk, hol kell korrekciókra, irányváltásokra sort keríteni, hol kell jobban belehúznunk vagy éppenséggel visszavennünk a lendületből, minek kell fejlődnie, és mi az, aminek el kell sorvadnia. Nehéz Szaturnusz /Plútó tranzitokkal és eklipszekkel fémjelzett időszakban az ilyen mérlegkészítés nem mindig kellemes, és nem is mindig önként, hanem valamilyen külső esemény hatására következik be. De tanulságos és szükségszerű.

A Nap – Szaturnusz szembenállás hatásával tranzitként egy korábbi bejegyzés foglalkozott részletesebben. A két bolygó erőpróbáló kapcsolatai (együttállás, szembenállás, kvadrát) az év fontos fejlődési szakaszainak mérföldkövei, egyszersmind a felelősségvállalás, tehertétel, valamilyen megmérettetés kérdéseit is feszegetik. A nyomás fokozódik, különféle autoritásszemélyek (apa, szülőfigurák, hatóságok, elöljárók, főnökök, stb) indokolt vagy irreális követelésekkel bombáznak, melyekre, alkatunktól függően vagy oly módon reagálunk, hogy 24 órából 48-at hajtunk, vagy pedig megpróbálunk cseles megoldásokat találva kibújni a felelősség alól. Természetesen egyik véglet sem szerencsés. Kötelességeinknek, különösen ezekben a kritikus napokban legjobb, ha maradéktalanul eleget teszünk, ugyanakkor határainkat is tanácsos megvonnunk.

Július 11 Nap – Neptun trigon Rák- Halak 18°37

Az egyidejűleg érvényesülő Nap – Neptun trigon enyhíti a nyomást. Bár július 11-én pontosul be, az előző/ következő 5 – 6 nap folyamán is érvényesül befolyása. Ezekben a napokban jó ötlet odafigyelni álmainkra (tulajdonképpen egész életünkben jó ötlet, de bizonyos időszakokban –és a jelenlegi is ilyen – még inkább) – hiszen nem csupán a gubancos helyzetekre figyelmeztethetnek, hanem a megoldás útját is megmutathatják. Eközben azonban egy percre sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ha a Neptunusz túlságosan összemossa az álmok és a valóság közötti határokat, keserves lehet az ébredés.

Július 11 Mars – Uránusz kvadrát Oroszlán – Bika 6°12

A Mars – Uránusz kvadrát július 11-én pontosul be, de mint ahogy fentebb szó volt róla, hatása az előző 5 -6 napban és a következő héten is érvényesül. Összeadódik a szintén fentebb bemutatott Merkúr – Uránusz kvadrátéval, Merkúr Mars együttálláséval is, így a légkör igencsak robbanékonnyá válik. Az eddig lappangó feszültségek most látványos módon sülhetnek ki. Minél gondosabban igyekeztünk megtervezni a napot (meg az előző és a következő 4-5 napot is), annál nagyobb az esélye, hogy a „véletlen” keresztülhúzza elképzeléseinket.

Általánosságban jellemző, hogy a Mars – Uránusz fényszögek, a tranzitokat is beleértve erőteljesen ösztönöznek arra, hogy kitörjünk a szűk keretek közül. Mindenfajta megfontolásra vagy türelemre intést inzultusnak érezhetünk, hajlamosak lehetünk túl szubjektíven szemlélni a dolgokat. Az indokolatlan lázadozás, harciasság, követelődzés tönkreteheti azokat a projekteket is, amelyeket némi türelemmel sikerre lehetne vinni. A túlzott kockázatvállalás, koncentrációra való képtelenség további problémákat okozhat. A bolygóállás balesetekre is hajlamosíthat, a nagyvilágban szintén fellángolhat az erőszak. Tudatossággal, önfegyelemmel azonban az erőteljes marsikus -uránikus energiák révén áttöréseket is sikeresen hajthatunk végre. (Az ötletek kivitelezésével szerencsésebb addig várni, míg a Merkúr direktbe vált). 2018-ban, a Mars Vízöntőben való tolatása miatt jóformán egész nyáron számolnunk kellett ezzel a hatással. Most szerencsére rövidebb ideig tart, de az Oroszlán jellegéből adódóan intenzívebb.
Július 14 Nap – Plútó szembenállás, Rák – Bak 21°53

Általában véve a Nap és a Plútó erőpróbáló fényszögei hatalmi harcokat, különböző túlkapásokat, kríziseket, összeomlásokat jeleznek. A jelenlegi szembenállás a július 16-i holdfogyatkozás képletnek is fontos tényezője; értékelésénél a Szaturnusz befolyását is figyelembe kell venni. A válság nem feltétlenül rossz, hiszen az eddigi hozzáállás felülvizsgálatára, átértékelésére kényszerít, ez pedig a fejlődés új ösvényeire terelhet. Ettől függetlenül a folyamat nem túl kellemes, a harcteret pedig ezúttal is tanácsos alaposan megválogatni ( már amennyiben feltétlenül muszáj részévé válnunk a csataképnek). Az ilyenkor szükséges introspekcióra nem mindig önszántunkból, hanem külső kényszer hatására kerülhet sor.

A társulások különösen problémássá válhatnak: pl. egy családtag hatol be illetéktelenül intim szféránkba vagy mi próbálunk kémkedni utána, a féltékenység mellett a dominancia -harc, manipulációs szándék, a bizonyosság ilyen vagy olyan áron való megszerzésének a vágya is motiválhat. A krízisek egyes típusai saját önsorsrontó magatartásunk, a (már régóta szükségszerű) változással szembeni ellenállásunk miatt következhetnek be. Ezek a helyzetek egyszersmind arra is alkalmasak, hogy tudatára ébredjünk erőnknek, problémamegoldó képességünknek és ezáltal szilárdabb alapokra helyezzük önértékelésünket.

Telihold és részleges holdfogyatkozás a Bakban

Telihold és részleges holdfogyatkozás a Bakban, 2019 július 16, Budapest 23:38′

A telihold 2019 július 16 -án, helyi idő szerint 23:38′ – kor teljesedik ki a Bak 24°04’én. Egyszersmind részleges holdfogyatkozás is, amely Ázsia, Ausztrália, Afrika, Dél Afrika, Európa nagy részéről – így hazánkból is látható. A Nappal szembenállást, Holddal együttállást képező Plútó akkor is mély válságokat jelez, ha ezeket megújulás követi. A július 17-én bepontosuló Vénusz – Szaturnusz szembenállás fokozza a nyomást. Erről a későbbiekben részletesebben is szó lesz, a holdfogyatkozásokról az eklipszek tematikus oldalán lehet bővebben olvasni, most csak néhány észrevétel.

Az erőpróbáló Hold (érzelmi szféra, érzelmi viszonyulásaink mikéntje, hangulatok, család, anya, gyerekkor, idősebb nők, múlt, stb)- Plútó fényszögekről több bejegyzés is elérhető a blogon: itt, itt, itt. A lélek mélységei, a titkos és tabuk, beleértve a szexualitáshoz fűződőket is, a hatalom gyakorlásának közvetlen és közvetett formái, a szó fizikai értelmében vett és a szimbolikus halál, a túlvilág Hádész birodalmába tartoznak. Mint már többször szó volt róla, plútói princípium megújulást hoz, de csak az után, hogy válságba taszított és porig rombolt. A fővilágítók jegyhelyzetéből adódóan, a jelenlegi válságokhoz az otthon, a család, a múlttal, gyökerekkel való kapcsolat szolgáltathat témákat. Nem szükségszerű, de előfordulhat, hogy a teliholdképletben érvényesülő erőpróbáló bolygóhatások komoly, akár az erőszakig fajuló kapcsolati problémákat, drámai elválásokat, hatalmi harcokat jelezhetnek. A nagyvilágban is erőszakhullám söpörhet végig: terrorakciók, merényletek, sok áldozatot követelő hadműveletek, az erődemonstrációk különböző formái.

Július 17 Vénusz – Szaturnusz szembenállás Rák – Bak 16°39

Másnap reggel bepontosul a Vénusz – Szaturnusz szembenálláson is. Mint többször szó volt róla, ez a fényszög nem valami kellemes, különösen párkapcsolatunkat és más társulásainkat, pénzügyeinket illetően. Gyakran jelezhet ugyanis elválásokat, egyoldalú vonzalmat vagy valamilyen más érzelmi terhelést, anyagi veszteségeket vagy nem kifizetődő befektetéseket. Energiái akkor állíthatók szolgálatunkba, ha önként vonjuk meg határainkat, a külvilágnak is egyértelműen adjuk értésére, milyen bánásmódot várunk el környezetünktől, akik pedig nem képesek tartani magukat ezekhez a szabályokhoz, kizárjuk életünkből. Saját, vénuszi viszonyulásainkat (párkapcsolat, anyagiak kezelése, étkezés, stb. ) is igyekszünk egészségesebb mederbe terelni. (Ezt a témát a Valóban szereted magad ?, Karmikusan terhelt viszonyok? , Ikerlángok, lelki társak… , Karmikus kapcsolatok: az önbecsapás eszköztárából – című cikkek taglalják részletesebben.)

Július 18 Vénusz – Neptun trigon Rák – Halak 18°31

A feszültségek enyhítésére szerencsére ezúttal is van lehetőség. A Vénusz – Neptun trigon jóvoltából a kreatív tevékenységek, művészeti élmények (pl zene, kiállítások), meditáció, a természet -ideális esetben a víz közelsége – segíthet konstruktív megélési formákat találni a legnagyobb nyomás közepette is. A látszólagos apróságok is sokat jelenthetnek. Mivel itt ismét egy oppozíció tehermentesítési lehetőségeiről van szó, nagyon fontos, hogy a közvetlen konfrontáció, befeszülés, a dolgok erőltetése helyett a trigon- kínálta irányokba térjünk ki. A Neptun egészséges és problémás megélési lehetőségeivel a Neptuni problémák kezelése című bejegyzés foglalkozik a Neptunusz szövevényes ösvényein című tematikus oldalon.
Július 19 – augusztus 12: újra a Rákban a Merkúr

Július 19 a Merkúr visszatolat a Rákba és ott is marad augusztus 12-ig. Július 31-én, a Plútó – szembenállás közelében vált majd direkt stacionáriusba. Mint az előző bejegyzésekben szó volt róla, a Rák Merkúr visszafogottabb, introvertáltabb az Oroszlánnál. Az introspekció nem csak akkor indokolt, ha netán megégettük magunkat a közelmúltbeli petárda-durrogtatás közepette.

Július 21 Vénusz – Plútó szembenállás, Rák – Bak 21°43

A július 21-én délelőtt egzakttá váló Vénusz – Plútó szembenállás (20°50 Rák – Bak), mint már többször szó volt róla (Érzelmi szakítópróbák – életmentő műtétek, Vénusz – Plútó tranzitok, Ami az Asztrológia, karma és átalakulásból kimaradt), nagyon fájdalmas tapasztalásokat tartogathat. A legnagyobb nyomást a társas viszonyok, azokon belül is a párkapcsolat, a pénzügyek, értékek, befektetések területein tapasztalhatjuk meg. ( Illetve azokon a speciális életterületeken, amelyekre a születési képletben hat. Ez személyenként változó). Általánosságban véve elmondható, hogy ez a tranzit kíméletlenül felszínre hozza a szőnyeg alá söpört témákat, és ez valamilyen értelemben vett átalakulásokhoz vezet. Természetesen ahány ember annyiféle megélési szint és megnyilvánulási mód lehetséges, de jelenlegi élmények szoros kapcsolatban vannak a 16-i részleges holdfogyatkozás témáival vannak

július 21 Nap – Merkúr együttállás a Rákban

A kommunikáció, gondolkodási folyamatok, utazások, okmányok, kereskedelem és a tudatosság, éntudat, autoritás, kreativitás jelölőjének találkozása értelemszerűen ezekre a témákra irányítja a figyelmet. A jelenlegi együttállás abból a szempontból is fontos mérföldkő, hogy segíthet levonni az elmúlt, nyugalmasnak semmiképp nem nevezhető, kardinális szembenállásokkal és eklipszekkel fűszerezett hetek tanulságait.


Július 23 a Nap az Oroszlánba lép

Július 23-én hajnalban aNap is saját jegyébe, az Oroszlánba lép, amitől istenigazából feltüzesedik a nyár. Az otthon, család, lelki élet, múlt helyett a figyelem immár a szórakozás, társasági élet, kreatív önkifejezés, szerelem, hobbik területeire irányul. Bár az elmúlt hetek földindulásának vannak még utórengései, a nyomás fokozatosan felenged, kicsit kiengedhetjük a gőzt.

Július 25 Merkúr – Vénusz együttállás Rák 26°13

a július 25-én bepontosuló Merkúr – Vénusz együttállás szintén segíthet abban, hogy érzelmi témákat objektívebben, racionálisabban kezeljünk. (Természetesen az érzelmek túlagyalása sokszor kimondottan kártékony, az elmúlt hetekben azonban a sérüléseket éppenséggel túláradásuk, nem megfelelő célpontokra való irányultságuk okozhatta, így tökéletesen indokolt a reflexió).

Vénusz az Oroszlánban július 28 – augusztus 21

Július 28-án hajnalban a Vénusz is az Oroszlánba lép. E tranzit során, jó esetben kapcsolataink, társasági életünk, hobbiink, alkotó -és művészi tevékenységek révén, szórakozás, a bennünk élő gyermek táplálása, belső tüzünknek megfelelő kifejeződési formákat találva mélyíthetjük önismeretünket és táplálhatjuk önbecsülésünket, szívünk igazságainak megfelelően alakítjuk át életünket. Kevésbé szerencsés, ha mások színjátékának statisztájává válunk, felesleges érzelmi tűzijátékokkal aprózzuk el kreatív energiáinkat (az Oroszlán túl is dramatizálhatja a dolgokat és rögeszmésen egocentrikussá is válhat), elfecséreljük tartalékainkat.

Július 30 Nap – Uránusz kvadrát Oroszlán – Bika 6°32

A fentebbi könnyebbségek ellenére azonban a nyugalom még mindig viszonylagos. A július 30-án bepontosuló Nap -Uránusz kvadrát hatása ugyanis ez előző napokban is érződött és augusztus első 5- 6 napját is végigkíséri. A Nap – Uránusz tranzitok általában kiragadnak bennünket a szokásos kerékvágásból és váratlan helyzetekkel kell foglalkoznunk. Talán, valamilyen értelemben szeretnénk is egy kicsit kilógni a sorból, napunk nem egészen úgy alakul, ahogy elterveztük. Nagyobb szabadságra törekszünk, ki szeretnénk törni egy helyzetből vagy kapcsolatból. Esetenként valaminek a váratlan végét is jelzik vagy mi lépünk ki egyik pillanatról a másikra egy történetből. Ily módon nagyobb szabadságra is szert tehetünk, de az is kiderülhet: sem lelkileg sem érzelmileg nem állunk még készen arra, hogy becsapjuk magunk mögött az ajtót. A döntést azonban rendszerint már nem lehet visszacsinálni.

E bolygók közötti feszültség szeszélyessé, kiszámíthatatlanná, ingerlékennyé tehet bennünket is, környezetünket is. A vészhelyzetet, nyomást rosszabbul tűrjük, a kritikát nehezen viseljük. Az újdonság igénye excentrikus magatartássá fajulhat: befejezetlen ügyek sokaságát hagyva maga után. A magnetikus vonzerő uralkodási vággyá torzulhat, sokan belső bizonytalanságukból fakadóan élvezik a mások felett gyakorolt hatalmat, vagy kényszeresen lázadoznak minden fajta autoritás ellen.
Fontosabb hatások

Július 2 Mars az Oroszlánba lép ( 01:19 kor)

július 2 újhold és napfogyatkozás a Rákban, 10°37 ( 21:16:05)

július 3 Vénusz a Rákba lép (18:17)

július 4 Szaturnusz együtt áll a leszálló holdcsomóponttal Bak (17:36)

július 8 retrográd Merkúr, Oroszlán 4°27, (01:14)

július 8 Vénusz – Chiron kvadrát 5°56 Rák – Kos

július 8 Mars – Merkúr együttállás Oroszlán 4°25 ( 00:27 Bp)

július 9 Chiron retrográd stacionárius 05°56 Kos

július 9 első holdnegyed, Hold a Mérlegben 16°58, (12 h 54 Bp)

július 9 Nap – Szaturnusz szembenállás 17°12 Rák – Bak (este 19:07)

július 10 Nap együtt áll a felszálló holdcsomóponttal, Rák 17°37

július 11 Nap – Neptun trigon Rák- Halak 18°37, (6 h 30)

július 11 Mars – Chiron trigon Oroszlán – Kos 5°56′

július 11 Mars – Uránusz kvadrát Oroszlán – Bika 6°12

július 14 Nap – Plútó szembenállás, Rák – Bak 21°53, (16 h 51)

július 16 Holdfogyatkozás a Bakban , Bak 24°04, (23: 38)

július 17 Vénusz – Szaturnusz szembenállás Rák – Bak 16°39, reggel 7:33

július 18 Vénusz együtt áll a felszálló holdcsomóponttal 17°38, hajnal 2: 45

július 18 Vénusz – Neptun trigon Rák – Halak 18°31, 20h 02

július 19 a Merkúr visszatolat a Rákba

július 21 Vénusz – Plútó szembenállás, Rák – Bak 21°43, reggel 10h 31

július 21 Nap – Merkúr együttállás a Rákban 28°28, du 14 h 33

július 23 a Nap az Oroszlánba lép, reggel 4:50

július 25 Merkúr – Vénusz együttállás Rák 26°13, 02:26

július 25 utolsó holdnegyed, Hold a Bikában 14:57′ , 14:22

július 18 Vénusz az Oroszlánban reggel 02:53

július 29 Nap – Chiron trigon Oroszlán – Kos 6°32

július 30 Nap – Uránusz kvadrát Oroszlán – Bika 6°32

 

képek :  Vihar a levendulamezőn, Carlos Santero fényképe;  Michael Cheval – A sors szele

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!