Szaturnusz – Plútó fényszögek és a történelem

Amikor a Szaturnusz és a Plútó, ez a két kemény, lényegében férfias energia egyesül, a sorscsapásokkal szembeni hallatlan ellenállás, rendkívüli védekező-képesség témái kerülnek előtérbe. Tandemjük általában meghívó az élet sötétebb oldalára tett sétára. A mereven fegyelmezett, státusz – orientált, melankolikus és autoriter Szaturnusznak semmi oka engedékenységet tanúsítani, amikor a hatalomra és kontrollra éhes Plútóval társul. Ha valami biztosan elmondható e két bolygó energiáinak egyesüléséről, hogy mindkettő még hangsúlyosabbá válik. Figyelemreméltó eredmények is születhetnek ilyenkor, de csakis lassú, türelmes, kemény munka révén és rendszerint kiadós szenvedés árán. Amikor működésbe lépnek sokat számít a kitartás és az állóképesség , és mindig szükség van valamilyen fajta áldozatra is. Marjorie Orr cikke nyomán

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Liz Greene jungiánus analitikus és asztrológus rögeszmésségről, intenzív frusztrációról, önrombolásról beszél a Szaturnusz – Plútó fényszögek kapcsán. A tűzpróbák által való megtisztulás szintén jellemzőik közé tartozik. A nagyvilágban zajló történések makrokozmikus szintjén gyakran járnak együtt mészárlásokkal és gyilkosságokkal. Ilyen volt pl. 1982-ben a Falklandi háború, 1947-ben India és Pakisztán véres szétválása, 1914-ben az első világháború.

Mitológiai szinten mindkét bolygó kapcsolatban áll a halállal

A Szaturnusz, a Nagy Kaszás arra hívja fel a figyelmet, hogy az idő múltával elkerülhetetlen a felbomlás, illetve hogy balszerencsés fordulatok is derékba törhetik az életet. Plútó, az alvilág ura a következő élet felé vezető útszakaszt felügyeli, a sötétség völgyén való utazástól egy másik tartományba való újjászületésig. Szaturnusz azáltal, hogy kasztrálja, arra kényszeríti apját, hogy szembenézzen halandóságával. Ő maga azonban nem hajlandó erre: inkább felfalja gyerekeit semhogy átadná a hatalom stafétabotját, amikor eljön az ideje. A Szaturnusz legnagyobb, a stabilitásban és struktúrákban megnyilvánuló erőssége gyengeséggé válik, amikor rugalmasságot és kompromisszumkészséget követelő átmenetekkel és helyzetekkel szembesül.

Kicsit más módon, de a Plútó szintén képtelen arra, hogy kecsesen átadja a helyét. Egy kizárólag csak a hatalmon alapuló világképben csak győztesek és elnyomottak vannak. Amikor a kompromisszum a gyengeség jele, amely meggyengíti a védekezőképességet és így potenciálisan életveszélyessé válhat, egy jottányit sem lehet engedni.

Asztrológiai értelemben a Szaturnusz – Plútó a mágust jelképezi, aki gyakorlati szinten egyaránt képes jóra és rosszra használni okkult erőit. Ennek a hallatlan erőnek és annak a képességnek, hogy a legnagyobb nyomást is el tudják viselni, kezelni tudják a legelképesztőbb tömegnyomort és szenvedést is, megvannak a pozitív felhasználási lehetőségei is. De akkor is olyan párosként kell értelmezni őket, amikor a jó csak a megpróbáltatások hosszú időszakát követően jelenik meg. Ezt az energiaformát az alábbi szólás írja le a legtalálóbban: „Amikor a legsötétebb az éjszaka, akkor van legközelebb a hajnal”. Az egyiptomi mitológiában Nut, a nagy istennő minden reggel széttárja lábait, hogy a Nap megszülethessen, aztán esténként újra meg újra lenyeli. A Szaturnusz és a Plútó nem akarja beengedni az új nap kezdetét jelző fényt, nem akarja hagyni, hogy a felkelő Nap és lenyugvó Hold végtelen körforgása folytatódjon.
Irodalom

Anne Frank

A szaturnikus-plútói kreativitás mindig a sötét oldalhoz kapcsolódik. Az 1947-es Oroszlán Szaturnusz – Plútó együttálláshoz figyelemreméltó irodalmi alkotások kapcsolódnak, pl. Albert Camus pesszimista egzisztencialista írónak A pestis című regénye, Anne Franknak, egy, a holokauszt idején meggyilkolt zsidó lánynak a naplója (amelyet az 1942-1943-as Szaturnusz – Uránusz együttállás idején írt), valamint Tenessee William A vágy villamosa című sötét, szexuális témájú tragédiája.

Az 1982-es Mérlegben létrejött együttállás idején jelent meg Isabel Allende chilei írónő A kísértetház című lebilincselő de sokkoló regénye, valamint két, a holokausztról írt nagy formátumú mű is: Thomas Kenea Schindler bárkája és Primo Levi  Ha most nem, mikor ? Thomas Mann az 1913-1914-es Rák Szaturnusz – Plútó együttállás idején írta Halál Velencében  című, a halálos pestisjárvány idejében lejátszódó regényét (amelyet később Luchino Visconti megfilmesített). A könyv főhőse egy fiatal fiú bűvöletébe esett idősebb férfi.

1883-ban, a Bikában létrejött Szaturnusz – Plútó együttállás idején jelent meg Friedrich Nietzsche Imigyen szóla Zarathustra  című műve. Ennek megírása után betegsége egyre inkább kezdett eluralkodni rajta, 1818- ban, a Halakban létrejött együttálláskor Mary Wollstonecraft Frankenstein című regényével egy félelmetes, de világhírű szörny látta meg a napvilágot. Wolfgang Amadeus Mozart előző konjunkció idején, 1787-ben írta meg mesterművét, a Don Giovannit  . Ez az opera a vad szexualitás, a halál és a síron túli erők beható vizsgálatának kombinációja. Mozart akkor írta, amikor a Szaturnusz és a Plútó a Vízöntőben, az ő napjegyében képezett együttállást, és valószínűleg a zeneszerző zsarnoki apjától való félelmét is tükrözte, aki abban az évben hunyt el. Az opera azzal végződik, hogy a nyughatatlan Giovannit a megelevenedett kőszobor jelenlétében elnyeli a pokol tüze, ugyanis nem hajlandó felelősséget vállalni és megbánni bűneit. Maga Mozart négy év múlva, 35 éves korában halt meg.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Vallás

A választási szabadság nem tartozik a Szaturnusz – Plútó koncepciói közé, így az eretnekséget vagy az olyan hiedelmeket, amelyek nincsenek összhangban az uralkodó, hivatalosan elfogadott eszmékkel, elnyomják és üldözik e konjunkciók idején. 1616-ban, amikor a Bikában jött létre Plútó – Szaturnusz együttállás, Galileo Galileit , az olasz csillagászt és matematikust kínzással fenyegette az inkvizíció, amennyiben továbbra is a kopernikuszi szemléletet tanítja az egyetemeken, amely a Napot tekinti a Naprendszer középpontjának. Hogy megvédje magát, megtagadta tanait, de 1642-ben bekövetkezett haláláig házi őrizetben kellett élnie. A pápa csak 1992-ben (egy Szaturnusz – Plútó kvadrát idején) érvénytelenítette az ítéletet.

Az 1517-es Nyilas végén ( Szaturnusz Nyilas 27°) – Bak elején (Plútó, Bak 2°) létrejött Szaturnusz -Plútó együttállás idején, Luther Márton, a protestáns reformáció kirobbantója és az egyház híresen szókimondó kritikusa kiszögezte a bűnbocsátó cédulák kibocsátását ostorozó téziseit  a Wittenburgi vártemplom kapujára, amiért is kiátkozták. (1517 október 31) De eltökéltsége olyan nagy volt, hogy 1551-ben, amikor a következő konjunkció létrejött a Vízöntőben és a Halakban, lutheránus követői kiharcolták vallási szabadsághoz való jogukat Németországban . [A konkrét eredmények tulajdonképpen csak később születtek meg. „A reformációt pártoló fejedelmek 1531-ben létrehozták a schmalkaldeni szövetséget a császár és hívei (a katolikus „párt”) ellen. Évekig tartó feszültség után végül a császár megindította a schmalkaldeni háborút, amely 1547-ben győzelmet hozott számára. Arra azonban már nem volt képes, hogy a reformációval szemben bármilyen eredményt érjen el, mivel gyakorlati hatalommal nem rendelkezett a német államok fölött és valójában a pápával is szemben állt. V. Károly inkább a kompromisszumos megegyezésre törekedett a protestánsokkal, hogy a német egyházat újraegyesíthesse és a saját központi hatalmát megerősítse. Amikor ebben kudarcot vallott, 1552-ben újabb polgárháború tört ki. A császár végül nem akarta hazája, politikája érdekeit tovább kockáztatni a katolicizmus miatt, és 1555-ben, az augsburgi vallásbékében kénytelen volt elismerni a vallásszabadságot Németországban. Mindegyik német tartomány saját fejedelme vallását vehette fel: „Akié az ország, azé a hit”. Az alattvalóknak vagy ezt a vallást kellett követniük vagy ki kellett vándorolniuk – Wikipedia ]

 

Gyilkosságok

Herdman, Robert Inerarity; Stuart Mária kivégzése, Glasgow Museums; http://www.artuk.org/artworks/execution-of-mary-queen-of-scots-84464

Az elmúlt 2000 év története nem szűkölködött gyilkosságokban, erőszakban és vérfürdőkben, de úgy tűnik, a Szaturnusz – Plútó fényszögek különösen brutális, hírhedt vérfürdőkkel esnek egybe. A múlt század legjelentősebbikére Ferenc Ferdinánd osztrák magyar trónörökösnek és feleségének meggyilkolása volt, az 1914-es Ikrek Szaturnusz – Plútó együttállás idején. A szarajevói boszniai szerb diák által elkövetett merénylet robbantotta ki a pusztító I. világháborút. I Károly angol királyt szintén egy Ikrekben létrejött Szaturnusz – Plútó együttállás (1649 január 30, Szaturnusz R Ikrek 9°, Plútó R Ikrek 8°) idején fejezték le, az angol polgárháborút követően. Stuart Mária  skót királynő perére egy Kosban bekövetkezett Szaturnusz – Plútó együttállás idején került sor, 1586-ban. Egy évvel később kivégezték.

Két másik angol uralkodó is idő előtti, erőszakos halált halt a Szaturnusz – Plútó találkozók idején. 944-ben, amikor a Szaturnusz és a Plútó együtt állt a Rákban, I.Edmund  angol királyt egy száműzött lovag ölte meg palotájában, II. Eduárd királyt  (Mártír Eduárd, II. Szent Eduárd) pedig 978 -ban gyilkolták meg, egy Szűz Szaturnusz – Plútó együttállás idején. A tettesek valószínűleg mostohatestvére, II. Ethelred szolgái voltak, aki követte őt a trónon.
Talán nem meglepő, hogy az orosz történelemben már kezdetektől fogva fellelhetők e komor időszakokkal összhangban levő események. A Rusz varég birodalom (Kijevi Rusz  ) egy Kos Szaturnusz – Plútó együttállás idején jött létre 849 – ben , amikor is a varégok, a svéd vikingek ) meghódították Kijevet . (A Ros név onnan származik, hogy a svédek így nevezték a tengerészeket. Innen ered a Russia elnevezés). 1016-ban , egy Nyilas Szaturnusz – Plútó együttállás idején meghalt I. Vlagyimir  , Oroszország nagyhercege. Hogy megkaparintsa a trónt, fia meggyilkolta a testvéreit.

1881-ben a Bika Szaturnusz/Plútó együttállás előtt gyilkolták meg II. Sándor orosz cárt. III.Sándor  követte őt a trónon, akit 1883 május 28-án koronáztak meg, amikor a Bika legvégén álló Plútó együttállást képezett az Ikrek legelején levő Szaturnusszal. III. Sándor igazi autokrata zsarnok volt, aki visszavonta szabad szellemű apja reformjait, elnyomó politikát folytatott.

A római birodalom történetét szintén áthatják e kemény fényszögekhez kötődő, véres események. I.sz. 10-ben, a Mérlegben Szaturnusz – Bak Plútó közötti kvadrát idején Augusztus három római légiót vesztett el, akiket Arminius germán vezér seregei mészároltak le. I.sz 81-ben, a Mérlegben létrejött együttállás idején meghalt Titus császár, akit testvére, Domitiánus követett, akinek valószínűleg szerepe volt halálában. 113-ban, amikor a Plútó és a Szaturnusz a Kos legelején tartózkodott, Traianus császár látványos hadjáratot vezetett és eljutott a Perzsa Öbölig, 175-ben, amikor a Szaturnusz a Bika végén, a Plútó az Ikrek legelején tartózkodott, Avidius Cassius levert egy lázadást, császárrá kiálttatta ki magát, ez után röviddel pedig egy centurionja meggyilkolta. 243-ban a Szűzben létrejött Szaturnusz – Plútó együttállás idején, a perzsiai hadjárat alatt hadseregének egyik parancsnoka megölte III. Gordiánus császárt és Philippus Arabs  néven az első arab császár lett. 282 őszén, amikor a Plútó a Nyilas végén, a Szaturnusz a Bak legelején tartózkodott, Probus császárt megölték a túl szigorú fegyelem ellen lázadó katonái.A XX század és az utolsó háborúk

Az évszázadonkénti három Szaturnusz – Plútó együttállással kapcsolatba hozható történelmi események vérfagyasztó példák a fényszög destruktív, kérlelhetetlen, elnyomó energiájára. Pozitív fejlemények is lehetségesek, de csak hosszas tűrést és általában nagy szenvedést követően. Nemrég, 1982-ben, a Mérlegben létrejött konjunkció idején zajlott a Falkland szigeteki háború  (1982 április 2 – június 14) Nagy-Britannia és Argentína között. 1982 nyarán Izrael jogos önvédelemből szárazföldi, légi és tengeri hadműveletet indított a libanoni Hezbollah terrorszervezet ellen, miután július 12-én a síita mozgalom gerillái izraeli területre hatolva megöltek három katonát, kettőt pedig elraboltak. Lengyelországban 1981 december 12-én (Szaturnusz Mérleg 20°, Plútó Mérleg 26°) hadiállapot bevezetéséről hozott döntést Wojciech Jaruzelski tábornok. A megyei rendőr-főkapitányságok és a hadsereg egységei parancsot kaptak azoknak az intézkedéseknek a meghozatalára, amelyeket már jóval korábban elterveztek. Éjfél előtt kikapcsolták az egész országban a telefonvonalakat, valamint katonai ellenőrzés alá vették a rádiót és a televíziót. Éjfélkor kezdték meg a Szolidaritás aktivistáinak a letartóztatását és internálását. Néhány nap leforgása alatt több mint ötezer ember került külön e célra előkészített táborokba. A hadiállapot fennállása idején összesen közel 10 ezer főt internáltak.

1946 – 1948 között, amikor a Szaturnusz és a Plútó az Oroszlánban tartózkodott, India és Pakisztán viharos szétválása számos vérfürdőt és halálos áldozatot követelt. Hatmillióan kényszerültek hazájuk elhagyására. A hidegháború  (1947 – 1991) kezdetével vasfüggöny – találó szimbólumaként a Szaturnusz – Plútó abbeli törekvésének, hogy áthatolhatatlan védőfalakat építsen ereszkedett Nyugat- Európa és a Szovjetunió közé. Ebben az időszakban zajlottak a japán és német háborús bűnösök elleni perek is, nyilvánosság elé tárva a II. világháború példátlan atrocitásait (amely 1939 szeptember 1-jén, az Oroszlán 2°-on álló Plútó és a Bika 0°58′-en álló Szaturnusz közötti kvadrát idején kezdődött).

Mint láthattuk 1914 -ben, az Ikrek végén (27°) levő Szaturnusz és a Rák elején (1°27) tartózkodó Plútó közötti együttállás a Ferdinánd trónörökös elleni merénylettel az első világháború példátlan rombolásának kezdetét jelezte. 1882 – ben, a Bikában létrejött Szaturnusz – Plútó együttállás idején brutálisan kilakoltattak 10.500 ír parasztcsaládot (az 1870-ben kezdődött földháború és az 1880-ban elfogadott földtörvények hozadékaként). Ugyanebben az Időszakban Oroszországban a vaskezű III.Sándor  cár uralkodott, aki ortodox vallási nézeteket kényszerített a teljes lakosságra és kíméletlenül üldözte a disszidenseket.

A Szaturnusz – Plútó elnyomó tendenciái az 1819-es, Halak végén létrejött Szaturnusz – Plútó együttállás idején is megmutatták magukat. Németországban ebben az időszakban szigorúan cenzúrázták a sajtót, a helyi egyetemeket pedig állami ellenőrzés alá helyeztek, hogy megpróbálják visszaszorítani a forradalmi és liberális mozgalmakat. Ugyanebben az évben 1819 augusztus 16-án zajlott a Peterloo-i mészárlás, amikor is a manchesteri lovasrendőrség lerohant egy kb 80.000 fős, békésen demonstráló tömeget.

2001 szeptember 11-én , a legutóbbi Szaturnusz (Ikrek 14°45) – Plútó (Nyilas 12°36′) szembenállás idején két öngyilkos terrorista által eltérített repülőgép támadást intézett a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyai ellen. A harmadik repülőgép a Pentagon Virginia állambeli arlingtoni épületébe repült. A negyedik eltérített gépet egyes feltételezések szerint a terroristák a Fehér Házba irányították volna, de az utasok visszafoglalták, azonban már nem tudták megmenteni a lezuhanástól. Ez a gép Washingtontól mindössze 15 percnyire, Pennsylvania államban, Shanksville mellett csapódott a földbe. A repülőgépek egyetlen utasa sem élte túl a támadásokat. A 3000 halálos áldozatot követelő merényletekkel vette kezdetét Amerika terror elleni háborúja.

 

A bejegyzés kiemelt képe: I. világháború, a Somme-i csata, (1916 július 1 – november 1 Franciaország), forrás : Daily MirrorKapcsolódó

Szaturnusz – Plútó fényszögek a személyi horoszkópban

Szaturnusz – Plútó kvadrát (2009 – 2011)

Szaturnusz és Plútó – nem csak 2020 (tematikus oldal)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!