Újhold az Ikrekben : a következő lépés a Tarot tükrében

A Tarot útmutatásai a június 13-i Ikrek újhold által jelzett „következő lépésekről”. Erre a négylapos vetésre újholdkor szoktam sort keríteni, hogy képet kapjak az előttem álló 28 nap prioritásairól. A kártyavetés a következő újholdig, július 13-ig terjedő időszakkal kapcsolatos útmutatásokat tartalmaz. Az újholdnál elkezdődött folyamatok teliholdkor, június 29-én tetőznek. Új kezdetekre a teliholdig terjedő időszak alkalmas, főleg az első holdnegyedig (június 20) hátralevő napok.

Kiindulópont: Kelyhek Lovagja

Amennyiben nem embereket jelölnek, a Lovagok udvari kártyái hangulatokra is utalhatnak. A Kelyhek Lovagja ebből a szempontból igen kellemes lap: azt a kellemes tavaszi légkört jelképezi, amikor könnyű szívvel, ábrándosan járunk- kelünk. Mint a júniusi előrejelzésben szó volt róla, a hónap egy, a Rák Vénusz, Skorpió Jupiter, Halak Neptun közötti nagy víztrigonnal kezdődött. Ha nem is jelentett automatikusan mindenre gyógyírt, a május 15-i újholddal kezdődő, hullámvasutazós időszakban jelentős megkönnyebbülést jelentett. A június közepi ( 17 – 22 között hat) újabb, a Merkúr, Jupiter, Neptun közötti nagy trigon szintén remek feszültségoldó, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy közben egyre intenzívebben érvényesülnek a destabilizáló hatások. Ezek egész nyáron át kitartanak majd. Bármennyire jól is érezzük is magunkat, érdemes tehát megvizsgálnunk, mennyi valóság alapjuk van álmainknak, mit teszünk annak érdekében, hogy a gyakorlatban is alakot öltsenek? Nem vagyunk-e túlságosan kiszolgáltatva hangulatainknak? Érzelmeink mellett realitásérzékünk is kap némi szerepet döntéseinkben, vagy inkább másokra hárítjuk a felelősséget, majd csak lesz valahogy alapon úszva az árral?Mi nem javallott most : Kelyhek 9

A Kelyhek 9 az élvezetek, életöröm, beteljesült vágyak, elégedettség kártyája. Elsősorban kellemes érzéki tapasztalatokra utal: finom ételekre, italokra, szerelmi élvezetekre, vidám társasági életre, anyagi, érzelmi értelemben vett bőségre, biztonságra, életünk gondtalan, derűs időszakaira. Jelen pozíciójában azonban nem csak arra figyelmeztet, hogy a közeljövő egész más életszakasz lesz, hanem attól is óv, hogy túlságosan elmerüljünk a társasági és asztali örömökben.

A lap a Kelyhek Négy csömöréhez vezető túlzásoktól is óv, illetve figyelmeztethet arra is, hogy túlságosan lusták, kényelmesek vagyunk, túlságosan a dolgok élvezeti részére koncentrálunk, annyira ódzkodunk a komoly erőkifejtéstől, hogy akár mások kárára is nyerészkedhetünk, ill. mindig megtaláljuk azokat a személyeket, akikkel elvégeztethetjük a „piszkos munkát”.

A jelenlegi időszakban több bolygóállás is hajlamosíthat arra, hogy a dolgok könnyebbik végét akarjuk megfogni; a lazaságnak azonban komoly érzelmi, anyagi, szakmai következményei is lehetnek. [ Az újhold Neptunnal képezett kvadrátja szétszórttá, álmodozóvá tehet és a valóságérzéket sem növeli. A Vénusz az életvidám Oroszlánban halad, egyszersmind azonban fontos erőpróbáló kapcsolatokat is képez (kvadrátot az Uránusszal – bepontosulás: június 15, szembenállást a Marssal – bepontosulás: június 21, kvadrátot a Jupiterrel : június 25). Az újabb, Merkúr, Neptun, Jupiter közötti nagy víztrigon sokat segíthet, amennyiben követjük megérzéseinket, de az éleket is lekerekítheti és arra hajlamosíthat, hogy a hiteles belső sugallatokat összekeverjük a vágyteljesítő fantáziákkal. ]

Ehelyett ez a fontos, erre kell figyelni: A Halál

 

Bármennyire nyomasztó is a sötét lovas látványa, csak a legritkább esetben utal fizikai értelemben vett halálra. Ennek ellenére nem könnyű, de szükségszerű élethelyzetet, fejlődési szakaszt jelöl. Többnyire arra figyelmeztet, hogy eljött az ideje valamit elengedni, mert immár, akár kapcsolatról, akár valamilyen szokásról, vagy használati tárgyról van szó – nem szolgálja fejlődésünket.

Valamennyi szent hagyomány egyetért abban, hogy a halál egyszersmind hatalmas átalakulás is, a legnagyobb misztérium. Hasonlóképpen a kártya is mély változásra utal, majd az ezt követő új kezdetekre. De önáltatás lenne kizárólag az új életszakasz beköszöntéseként üdvözölni a lapot, hiszen előtte maradéktalanul meg kell élnünk a veszteség feletti fájdalmat. Később ugyanis nagy árat fizethetünk ha ehelyett sietősen a jövővel kezdünk el foglalkozni. A múltat nyugalomban és békésen kell lezárnunk, egyszersmind számvetést is készítünk: vajon megtettünk-e minden tőlünk telhetőt, amit a helyzet megkövetelt tőlünk.

A lap legmélyebb szorongásainkkal, pl az ismeretlentől való félelmünkkel is szembesíthet bennünket, hiszen fogalmunk sincs, milyen is lesz a következő állomás. Az ilyen gyökeres átalakulások másik jellemzője, hogy csak valóban hozzánk tartozó, leglényegesebb tulajdonságaink maradnak változatlanok, ahogy a csontváz is az élő szervezet legmaradandóbb eleme. A kártya által jelölt élethelyzetek tehát valóságos értékeinkre is ráirányítják figyelmünket.

A kártya által jelzett folyamatok a június 28-i teliholddal is kapcsolatban állhatnak, amely a Bakban jön létre, Szaturnusszal képezett együttállásától pedig a Plútó felé tart. Ez, valamint a teliholdképletben érvényesülő többi erőpróbáló bolygóhatás arra utal, hogy a nyári napfordulót követő fél évi mérleg elkészítése nem lesz valami vidám mulatság, a téli napfordulóig hátralevő hat hónapra pedig nem árt nagyon gondosan felkészülni. A lap javasolhatja azt is, hogy jobb, ha terveinket a nagy nyári leálláshoz igazítjuk. Azaz, mint a Vontatott, lassú nyár című bejegyzésben szó volt róla, az előttünk álló időszak – nem csupán a június – inkább az átértékelésnek, ismétlésnek, részletek alaposabb kidolgozásának, az eddigiek feldolgozásának kedvez, semmint az új kezdeteknek.

Mivel a Halál- kártya Nagy Arkánum lap, ez a vetés leglényegesebb eleme. Érdemes odafigyelni a hozzá kapcsolódó szinkronicitásokra. Nekem egész sajátosban volt részem június 13-án. 21:00 körül, nem sokkal az újhold megszületése előtt (21:43) hazafelé jöttem az esti futásból. Egyszer csak a Keleti metrómegálló fölött levő, füves rész irányából ordítást hallottam, a következő pillanatban pedig egy test vágódott ki az úttestre. Egy hajléktalan öregemberé volt. Nem tudott felkelni; ott vonaglott, rángatózott az aszfalton, körülötte autók száguldottak. Messziről is látszott, nem részeg, hanem rosszul van. Azonnal odarohantam. Akkor már mások is ott álltak: jó a rosszban, hogy ezúttal egyáltalán nem voltak érdektelenek az emberek. Többen is mentőt hívtunk. Az idős férfi elvesztette eszméletét. A segítségére siető járókelők között volt egy orvosnő is, aki még a mentők megérkezése előtt megvizsgálta. Legvalószínűbbnek azt tartotta, hogy epilepsziás roham okozta a rosszullétet. (Sajnálatos módon, jóllehet sürgős esetről volt szó, a rendőrség előbb volt ott, mint a mentők).

Nem tudom, hogy végződött a történet, ugyanis én, miután láttam, hogy megérkezett a szakszerű segítség, hazamentem. Remélem, sikerült megmenteni a bácsi életét. „Véletlen” egybeesésként azonban elég sokatmondó volt.  Ezzel természetesen nem azt akarom állítani, hogy mindenkinek hasonló tapasztalásokban lehet része; esetemben egy ilyen élmény pontosan illeszkedett képletem karakteréhez, és az eddigi megélési módokhoz. Ez az újhold ugyanis a 8. házamba esett, Skorpió stelliumom, hangsúlyos Plútóm van, amely egyszersmind születési uralkodóm is és szoros, erőpróbáló fényszöget képez a 8. házam urával. Következésképpen már egész kis koromtól  kezdve intenzíven kellett megtapasztalnom a halált -pl. közeli hozzátartozó elvesztése formájában. Ez bizonyos szempontból koraéretté tett.

A későbbiekben is sok, 8. házas élményben volt részem: többször voltam szemtanúja halálos autóbalesetnek, többször is láttam utcán, rosszullét, időjárás szélsőségei miatt meghalt hajléktalanokat. Hozzá kell tennem, nem kerestem magamnak ezeket a „látványosságokat”, ugyanis kimondottan borzadok tőlük, mint minden egészséges ember, hanem egyszer csak ott találtam magam a történetek kellős közepén. Egyik pillanatról a másikra tárultak elém. Ez, annak ellenére, hogy tudatában vagyok, többször is közvetlenül megtapasztaltam, hogy a fizikai testeknek többé már semmi közük azokhoz a lelkekhez, akiknek átmenetileg otthont adtak, maradandó nyomot hagyott bennem.

Magam is voltam néhányszor életveszélyben, amikor sokkal nagyobb esélyem volt az átlépésre, mint az itt maradásra. Többször kerültem olyan helyzetbe is, hogy megakadályoztam halálesetet -pl. mentőt hívtam vagy másképp -nem spirituális, hanem nagyon-nagyon konkrét, praktikus módon -léptem közbe. Sokszor hozta úgy a sors, hogy olyanoknak kellett segítenem, akik valamilyen halál-élményt dolgoztak fel. (Ez szintén nem mindig spirituális jellegű segítség volt. Sokszor csupán arról szólt, hogy olyan, mindennapi, praktikus teendők ellátásában segítek egy halálos beteg barátnak, ismerősnek, amelyre ő már nem képes. Máskor viszont abban kellett támogatást nyújtanom, hogy az illető engedje útjára nemrég távozott hozzátartozóját, ne kötődjön hozzá olyan, beteges módon, amely az elhunytat is megakadályozza abban, hogy tovább lépjen. Bővebben: Ezért kell elengedni a halottakat).

Általánosságban véve a Halál lapja valaminek az (épp időszerű) lezárására utalhat. Jelezheti érzéseink, értékrendünk, gondolkodásmódunk átalakulását- gyakran egy külső esemény hatására. Hogy mekkora fájdalmat kell ilyenkor átélnünk, attól is függ, mennyire vagyunk képesek elengedni. Utalhat egy olyan helyzetre is, amikor valami magától megoldódik. Lehet felszólítás idejét múlt magatartásmintáink, szemléletmódunk átalakítására. Jelezhet megszabadulást a feleslegtől: a sallangok elhagyását, az alapokhoz való visszatérést, a legszükségesebbre való redukálást. Utalhat az elkerülhetetlen megtapasztalásara is, pl. a mindnyájunk életében közös sorsfordulókra, személyes sorsunk szükségszerű állomásaira, lehet felszólítás a megváltozhatatlan elfogadására, figyelmeztetés a sorserők hatalmára, annak a felismerésnek a szükségességére, hogy maga az életfolyam örök, de megnyilvánulási formái állandó átalakulásban vannakIde vezet : Kardok Ásza

A lap valamilyen, intellektusunk vagy magasabb rendű értelmünk révén megragadható lehetőségre utal: átlátunk és megoldunk egy helyzetet, a probléma gyökeréig hatolunk, világosan, egyértelműen, határozottan állunk ki magunkért. Megtörténhet, hogy még nem is vagyunk tudatában milyen tisztán látunk valamit és ezért milyen közel járunk a megoldáshoz. Jelenthet szellemi kihívást, zseniális ötletet, igazságérzetet, a törvény közbeavatkozását, ajándékot, valamire megoldást jelentő váratlan találkozást. Arra is figyelmeztethet, hogy csak tisztességes, etikus eszközökhöz folyamodhatunk

Gyakran utal valamilyen kihívásra, próbatételre. Ezek a történetek eleinte semmi jóval nem kecsegtetnek, aztán minden várakozásunkat felülmúló lehetőségeket nyitnak meg előttünk. Bármennyire félelmetesnek tűnik is, ilyenkor fel kell vennünk a kesztyűt. Erőteljes, dinamikus kártya, gyakran jelezhet valamilyen elkerülhetetlen, egész életünkre kiható változást.

Arra szólít fel, hogy vizsgáljuk meg, életünk melyik területét lehetne világos, egyértelmű döntésekkel, felismerésekkel rendbe rakni. Ilyenkor objektíven kell szemlélnünk problémáinkat, tisztázó beszélgetésekre is sort kell kerítenünk, az értelem szikéje pedig nem egyszer el is vágja azokat a kapcsolatainkat, amelyek már csak visszahúznak bennünket. Akkor is nyerünk ha sikerül felismernünk egy, mégoly emberpróbáló, fájdalmas helyzetben rejlő tanulságokat.Kapcsolódó

Júniusi előrejelzés

Újhold az Ikrekben : június 13

Ezért kell elengedni a halottakat !

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!