Az agyalás nem elég…

Merkúr az Ikrekben 2018 május 29 – június 12

Abban az időszakban amikor a Merkúr az Ikrekben halad, mozgásba lendülnek a dolgok, a kapcsolatok, a kommunikáció, tanulmányok, az utazások, sajtó, publikációk, okmányok, szerződések, közlekedési eszközök kapják a fő szerepet, elárasztanak az információk, bennünket is, környezetünket is ellenállhatatlan kommunikációs kényszer keríti hatalmába. A hasznos és szellemes eszmecserék mellett azonban rengeteg idő mehet el üres chatelésre, fontoskodásra, agyonbeszélünk valamit anélkül, hogy közelebb jutottunk volna a megoldáshoz. 

A Merkúr az asztrológiában a társas érintkezés, kommunikáció princípiuma, egyéni horoszkópban az intellektuális adottságok, logikus gondolkodás, ítélőképesség, tapasztalatszerzés, kapcsolatteremtő képesség egyik fő jelölője. Mint ilyen, uralma alá tartozik a beszéd, az írás, a különböző tanulási folyamatok mindaz, ami az érintkezést, forgalmat, közvetítést szolgálja. Hozzá rendelhető tehát a gondolatközlés, elsősorban az újságírás, az oktatás és oktatási intézmények, közlekedés, postaszolgálat, kereskedelem és mindenfajta más értékcsere, ezek egyik fő eszköze, a pénz, a bankügyletek is. Az emberi szervezetben az idegrendszer, különösen a mozgató – és a központi idegrendszer, az agy, mint a gondolkodás szerve, „beszélő szervként” a száj és a nyelv, a légzés, a tüdő, elsősorban annak csúcsai.

A hagyományok szerint a kommunikáció, kereskedelem és az utazások bolygója az Ikrekben érzi legjobban magát és itt fejti ki a legerőteljesebben a hatását. Az Ikrek energia gyors, szellemes, sokoldalú, tanulékony, rugalmas, alkalmazkodó és könnyed. A túl bonyolult vagy túl kellemetlen részletek fölött azonban inkább átsiklik – felületességbe csapva át. A türelmetlenség, szétszórtság, kapkodás szintén árnyoldalai közé tartozik. Ez nem mindig szükségszerű, de tény, hogy bizonyos erőfeszítést igényel, hogy az információk kavalkádjából kiválasszuk a leglényegesebbet.

Abban az időszakban tehát, amíg a Merkúr ebben a jegyben halad, mozgásba lendülnek a dolgok, a kapcsolatok, a kommunikáció, tanulmányok, az utazások, sajtó, publikációk, okmányok, szerződések, közlekedési eszközök kapják a fő szerepet, elárasztanak az információk, bennünket is, környezetünket is ellenállhatatlan kommunikációs kényszer keríti hatalmába. A hasznos és szellemes eszmecserék mellett azonban rengeteg idő mehet el üres chatelésre, fontoskodásra, agyonbeszélünk valamit anélkül, hogy közelebb jutottunk volna a megoldáshoz. Egymást érik a telefonok, üzenetek, hírek, de az üres szócsépélés alaposan meg is csapolhatja értelmesebb célokra fordítandó energiáinkat.

A „másfelől meg” -kérdése szintén problémákat okozhat. Az Ikrek, természetéből adódóan több oldalról is megvizsgálja az adott témát. „Hallgassuk meg a másik felet is!” „Hogy néz ki más megvilágításban ez a történet ?”- firtatja, és ebben kétségtelenül igaza van, hiszen az életben általában semmi sem fekete vagy fehér. Az ilyen jellegű vizsgálódás azonban könnyen átcsaphat a dolgok relativizálásába és bagatellizálásába, így pedig a felelősség alól való kibújás, csúsztatás eszközévé válhat. A túlzott rugalmasság ilyenkor elvtelenséggé, az amoralitás az erkölcsi érzék totális hiányává torzul.Merkúr – Neptun kvadrát

2025 -ig, míg a Neptun a Halakban tartózkodik, a Merkúr Ikrekben haladása  egyszersmind azt is jelenti, hogy erőpróbáló fényszöget, kvadrátot képez a Neptunnal. A kozmosz két trükkmestere közötti diszharmonikus a bolygókapcsolatot hagyományosan a megtévesztés, ködösítés, hazugságok, csalások, csalódások egyik klasszikus formációjának tartja az asztrológia. E fényszögnél általában az történik, hogy valamilyen okból kifolyólag nem állnak rendelkezésekre megbízható információk, így megérzéseinkre (Neptun) vagy logikánkra, józan eszünkre (Merkúr) támaszkodva próbáljuk kitölteni az űrt. Van, amikor félelmetes módon rátapintunk az igazságra, máskor viszont csak képzelődünk, meredekebbnél meredekebb elméleteket gyártunk, megint máskor pedig akkor is nehéz bizonyítanunk álláspontunkat, ha tisztában vagyunk vele, nekünk van igazunk. Ilyenkor, akár magánéletünkben, akár a közügyeket figyelemmel kísérve az a sanda gyanúnk támadhat, hogy féligazságokkal etetnek bennünket, valami hiányzik ahhoz, hogy teljes legyen a kép.

Mivel a Merkúr gyorsan mozog, a két bolygó kvadrátja gyorsan felbomlik, így csak néhány napos zűrzavarról van szó. Hosszabb időszakról akkor beszélhetünk, ha a Merkúr tolat, ha pedig a formációval egyidejűleg más erőpróbáló hatások is érvényesülnek, a fényszög intenzívebben hat. Ilyenkor a felfordulás is nagyobb. Sikkasztásokról, korrupcióról, hamisításról szóló ügyek pattanhatnak ki, az okmányokkal elkövetett szélhámosságok, trükkös lopások kétes szerződések, eltűnt iratok, pletykák, rágalmak, félreértések, csúsztatások is bonyodalmakat okozhatnak. Banki tranzakciók során sem árt a körültekintés, az illetéktelen kezekbe került hitelkártyák, adatok, levelek, üzenetek is sok kellemetlenséget idézhetnek elő. Szétszórtság, figyelmetlenség, hangulati hullámzás miatt is érhetnek kisebb – nagyobb károk.Agyalásból is megárt a sok

A fentebbi hatás idén összeadódik a június 5-én egzakttá váló Nap – Merkúr együttálláséval is. A Merkúr – Neptun kvadrát idén június 6-án, másnap, június 7-én pedig a Nap és a Neptun erőpróbáló fényszöge pontosul be. A szűk időintervallum miatt ezek a hatások összeadódnak. A Nap – Merkúr együttállás az Ikrekben elvileg felgyorsítja a gondolkodási folyamatokat, információáramlást, növeli a tudatosságot a merkúri témákat illetően. Csakhogy a kommunikáció, társas érintkezés, utazások planétája túlságosan közel áll a Naphoz, asztrológiai kifejezéssel „elég” a logosz, a szellem, a nappali tudat tüzében. Ennek hatására hajlamosak lehetünk túlságosan szubjektíven, rögeszméinkhez ragaszkodva tálalni mondanivalónkat. Önfegyelmet nagyon nehéz gyakorolnunk és az sem segít, hogy a valós problémákat nem lehet jó csengő frázisokkal, pótcselekvésekkel, logikusnak tűnő érveléssel, teoretizálással, relativizálással és pozitív gondolkodásnak álcázott valóságelhárítással eltussolni. Ez a tranzit meglehetősen szókimondóvá is tehet, az elhamarkodott, tapintatlan kijelentések sok kárt okozhatnak.

A Napot is, Merkúrt is kvadráttal támadó Neptun hatására az Ikrekben a szokásosnál is több agyalásra hajlamos bolygók most még a szokásosnál is kevesebb figyelmet fordítanak az érzelmi szempontokra. Az intuíció, a zsigeri érzékelés útján érkező információknak vagy nem tulajdonítanak jelentőséget vagy pedig értelmezni nem tudják őket. Jóllehet a Neptun egyidejűleg egy nagy víztrigont képez a Jupiterrel és a Vénusszal, és e harmonikus is fényszög mellett elvileg sokkal könnyebb lenne összekötni álmainkat a valósággal, hétköznapjainkban ellenőrizni megérzéseinket, egészséges, normális, konstruktív formában építeni tudatunkba az irracionálisat – a vágyteljesítő fantáziák, a valóságot felülíró ideológiák átvehetik a terepet.
 

Kapcsolódó

Júniusi előrejelzés

Ikrek: a kommunikáció zsonglőrje

A levegő elem és a levegős típus

Az örökifjú archetípusa

A Neptunusz szövevényes ösvényein

A hazugság testnyelve

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!