A víz elem és a vizes típus

Míg a tűz princípiuma aktív, férfias, életadó, a vízé nőies, passzív, tápláló. Az általa jelképezett energiák befelé áramlanak, a taoizmus befogadó, változékony yin elvével állnak kapcsolatban. Személyiségünk alkotó elemeként általa kerülünk kapcsolatba a pszichénkben ragyogó ősképekkel, találunk utat érzelmeinkhez, intuícióinkhoz, fantáziánkhoz, esetleges művészi adottságainkhoz, válunk érzékennyé, empatikus, befogadóvá.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre kerülnek…

Mint a természetben is tapasztalhattuk, a tűz és víz két ellentétes, egymást elpusztító princípum. A különböző asztrológiai iskolák mégis mindkét elemmel kapcsolatba hozzák a kreativitást, érzelmeket, intuíciót, fantáziát, hitet. Az ellentmondás azonban csak látszólagos. Az asztrológia világképében ugyanis az első pillantásra kibékíthetetlennek tűnő ellentétpárok sok közös vonással rendelkeznek; a tüzes jellegű Jupiter pl. egyaránt uralkodik a tüzes Nyilas és a vizes Halak jegyében.

Ha kiegyensúlyozottan vannak jelen képletünkben, víz elem által jelképezett érzelmek, emóciók mélységeket adnak a tűz képviselte kreatív megnyilvánulásoknak. A túltengő tűz és víz elem azonban egyaránt elpusztíthatja értékeinket. Míg az előbbi mindent feléget, kiszárít maga körül, a nem megfelelő mederben tartott víz eláraszt, megfullaszt.

 

A vizes típus

A vizes típus (azaz akinek képletében a Rák, Skorpió, Halak princípim a hangsúlyos) elfogadja és megéli érzelmi mélységeit. Akárcsak a halnak a víz, az ő számára álmai, fantáziái világa jelentik az éltető közeget. És ahogy érzelmeink, benyomásaink is állandó átalakulásban vannak, őt nagyfokú változékonyság jellemzi. Hiszen a temészetben sem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba.

Harmonikus változata érzékeny, szeretetteljes, intuitív, hangulatai irányítják. Folyamatos, eleven, tápláló kapcsolatban van tudattalanjával, az ott szunnyadó ösztönökkel, de nem válik azok játékszerévé. Abban az értelemben is együtt érző, hogy (gyakran maga sincs tudatában mennyire) átveszi, a sajátjaként éli meg mások lelkiállapotát, környezete légkörét, a felszín alatt ható áramlatokat. Sokszor szavak nélkül is pontosan érzi mi zajlik a másikban. Mindez szerencsés esetben jó empátiás érzékkel, közvetítői, kommunikációs képességekkel ruházza fel, gyakran valamilyen művészi adottsága is van.

Minden élethelyzetben megőrzi higgadtságát, hiszen ösztönei mindig időben megsúgják, hogyan kezelje őket. Jó tanácsadó, figyelmes hallgató, aki puszta jelenlétével is képes lecsillapítani a kedélyeket. Toleráns az övétől merőben különböző álláspontokkal szemben is, feltétel nélkül elfogad, támogat a növekedésben. Akkor is vallásos alkat, ha nem tartozik hivatalosan egyetlen felekezethez sem. Ösztönösen keresi az élet mélyebb értelmét, arra sóvárog, hogy egységbe kerüljön Istennel vagy ha úgy tetszik, a világegyetemmel.

A víz elem diszharmonikus működése esetében azonban túlságosan is fogékonnyá válhat környezete hatásaira. Ez befolyásolható, passzívan sodródó emberré teheti. Leggyakrabban azért bonyolódik pl. intrikákba vagy kaotikus helyzetekbe, mert vagy nincs tisztában határaival vagy képtelen megvonni őket Ilyenkor egyszerre lehet szélhámos és csalás áldozata. Hangulat ingadozása miatt szeszélyessé, megbízhatatlanná válhat, aki hajlamos lehet összetéveszteni fantáziáit a valósággal. Hajlamos lehet depresszióra, szenvedélybetegségekre, passzivitása miatt pedig más típusú függőségbe is kerülhet vagy valamilyen más értelemben válik áldozattá. A tüzes típushoz hasonlóan maga ő is folyamatos időzavarban szenved, és a gyakorlatiasság, térbeli tájékozódó készség, logika sem tartozik erősségei közé.Női változatában van valami titokzatos, tündérszerű. Gondoskodó, őszintén segítőkész, akár saját maga rovására is fogékony mások ki nem mondott igényeire. Mediális vagy gyógyítói képességekkel is rendelkezhet. Maga is érdeklődhet a spirituális és egzaktabb gyógymódok iránt, lehet orvos, terapeuta, valamilyen ezotériával kapcsolatos szakma művelője. Máskor sokoldalúsága, változékonysága, kreativitása jó színésszé teszi Kedvezőtlen esetben intrikára, hazudozásra, szenvedélybetegségre hajlamos, megbízhatatlan, hangulatainak játékszere.

A vizes típusú férfi alkatánál fogva nincs könnyű helyzetben. A férfielvhez ugyanis olyan,hagyományosan a tűz és a levegő elemhez, a yanghoz tartozó tulajdonságokat társítanak, mint pl. az akarat, aktivitás, intellektus, a racionális eszközökkel felfogható, stb. Most mégis az érzelmek, sejtelmek tartományaiban kell elboldogulnia – a két pólus összehangolásához pedig még a legideálisabb esetekben is szükséges némi erőfeszítés.

Harmonikus változata empatikus, ösztönösen bölcs, kissé romantikus férfi, aki szíve igazságait követi. Akár lelki vezető is lehet, aki együttérző, ám mégis határozott kézzel egyengeti tanítványai útját. Ha a típus kedvezőtlen adottságai érvényesülnek gátlástalanul manipulálja mások érzelmeit, visszaél spirituális energiáival vagy valóságtól elrugaszkodott kókler.
Összefoglaló

Szeretet: megszűnteti a gyűlölködést, haragot, feltétel nélkül elfogad, végtelenül türelmes, gyengéd

Intuíció: fejlett hatodik érzék, telepatikus adottságok, a valóság finomabb szintjeinek érzékelése, született médium, képes környezetére hangolódni

Bölcsesség: jó tanácsokat ad, az emberi természet avatott ismerője, pontosan tudja kinek mire van szüksége személyiségfejlődéséhez, tisztán látja a lényeget, több tapasztalási tartományban is otthonosan mozog

Diplomácia: többféle igényt, törekvést is össze tud hangolni, képes összetartani egy csapatot, oldani tud egy feszült helyzetet, finoman, a háttérből gyakorol befolyást ügyeire, pontosan a megfelelőt mondja a megfelelő pillanatban,

Gondoskodás: fogékony mások érzelmi szükségleteire, született gyógyító és terapeuta, gyakorlati segitséget nyújt másoknak, együttérző, önkéntes, szociális munkát végez vagy jótékonykodik

Tolerancia: nyitott, széles látókörű, elfogadja mások gyengéit, korlátait, a legkülönbözőbb embertipusokkal is kijön, türelemmel viseli a megpróbáltatásokat.
 

Díványban:  A vizes típus, 2010 nyár

Megjegyzés:

A sorozat 2010 nyarán, a Díványban jelent meg Elemek az asztrológiában címmel. A könnyed, bulváros stílusban megírt cikkek olyan esetekre érvényesek, amikor valamelyik jegy hangsúlyos szerepet játszik a horoszkópban. (Jelen esetben személyi bolygók, Aszcendens vizes jegyekben, tehát Rákban, Skorpióban, Halakban, stb.) Értelemszerűen nagyon-nagyon általánosítanak, hiszen valós következtetéseket kizárólag egy részletes horoszkópelemzés révén lehetséges levonni.

A radix ugyanúgy jellemző egy egyénre, mint az ujjlenyomat, így aztán személyenként változó, milyen kombinációkban, módokon, életterületeken nyilvánulnak meg az adott tulajdonságok. Következésképpen a „kit hogyan érint”/ „rám hogyan hat?” „Nekem Ivizes jegyben áll ez és ez, és akkor hogy érint ?” típusú hozzászólásokra nem áll módomban reagálni. A rámenős, követelődző kommenteket törlöm, szerzőiket letiltom – ahogy tettem eddig is.

 

Kapcsolódó

 

Mi derül ki a horoszkópból ?

A négy elem az asztrológiában

A tűz elem és a tüzes típus

A föld elem és a földes típus

A levegő elem és a levegős típus

A tűz jegyek és az agresszió: az éltető konfliktus

A vizes jegyek és az agresszió: az esőcsepp kivájja a sziklát

A levegős jegyek és az agresszió: a dermesztő szélcsendtől az orkánig

A  földies jegyek és az agresszió: a nagy földindulás

llik hozzám a párom ?

Képen: a víz elemhez társítható Kelyhek -lapok ( Tarot) udvari kártyái (Apród, Lovag, Királynő, Király)

Könyvajánló:

Hajo Banzhaf: A négy elem

Stephen Arroyo: Asztrológia, pszichológia és a négy elem

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!