Újhold a Bakban : a következő lépés a Tarot tükrében

A Tarot útmutatásai a január 17-i Bak újhold által jelzett „következő lépésekről”. Erre a négylapos vetésre újholdkor szoktam sort keríteni, hogy képet kapjak az előttem álló 28 nap prioritásairól. A kártyavetés a következő újholdig, február 15-ig terjedő időszakkal kapcsolatos útmutatásokat tartalmaz. Az újholdnál elkezdődött folyamatok teliholdkor, január 31-én tetőznek. Új kezdetekre a teliholdig terjedő időszak alkalmas, főleg az első holdnegyedig (január 25) hátralevő napok.

Kiindulópont: Botok 3

Biztos alapok, jó kilátások. Jóllehet Bak stelliumával és a Skorpióban haladó Marssal és Jupiterrel január első három hete nem a könnyed ejtőzés jegyében telt, akik hajlandók voltak a dolgok sűrűjébe csapni, mára eredményeket is tudtak produkálni. Az alkotó látomások, távlati lehetőségek, kedvező perspektívák mellett maga a Botok 3 is arra utal, hogy a későbbi sikerek érdekében talán nélkülözéseket, „erőltetett menetelést” is vállalnunk kell, talán felül kell emelkednünk kicsinyes szempontjainkon.

A kalandvágy, vállalkozó szellem egyik lapjaként azt jelzi, hogy nem csupán tettre készek vagyunk, hanem át is látjuk helyzetünk esélyeit és veszélyeit. A Bolond még hóbortosan ugrándozik a meredély szélén, a Botok 3. szereplője már szilárd alapokról tekint a mélybe.

A kártya jelölheti azokat a helyzeteket is , amikor felismeréseinket, döntéseinket a gyakorlatban is alkalmaznunk kell. Erőfeszítéseink mindig megtérülnek, a belőlük származó tőkéből pedig tovább építkezünk. Ebben az összefüggésben a lap egyszerre jelent kihívásokat és eredményeket. Sikereink fényében ugyanis egy pillanatra sem állhatunk meg sütkérezni, hiszen még annyi feladatunk van.Mi nem javallott most : Botok 10

A hatékonyság azonban nem jelenti egyszersmind azt, hogy a végkimerülésig kell hajszolnunk magunkat. Ha lassan már semmi más nem létezik számunkra felelősségeinken és terheinken kívül, mielőbb lazítanunk kell. Ez nem csupán jó közérzetünkhöz, hanem testi-lelki egészségünk megőrzése vagy helyreállítása érdekében is fontos.

Ehelyett ez a fontos : Kelyhek 7

A Kelyhek 7 lapja kettős üzenetet hordoz. Önmagában véve élénk fantáziára, álmodozásra, lelki képek, ötletek sokaságára – tehát mindenfajta kreatív tevékenység alapjára utal.

Nem mindig könnyű, de ha konkrét, értékes formát adunk álomképeinknek, látomásainknak, számos hétköznapi csodában lehet részünk. A külvilág spontán módon segítségünkre siet, elképzeléseink nem csupán támogatásra találnak, de egy sor kedvező változást is beindítanak életünkben. Ehhez azonban minden esetben két lábbal a realitások talaján állva kell foglalkoznunk fantáziáinkkal. Bővebben: Párbeszéd álmainkkal, Az elnyelt életerő visszaszerzése.

Jóllehet a Jupiter – Neptun trigon már nem egzakt, a kozmosz két nagy álmodója még mindig egymással harmonizáló vizes jegyekben van, így belső képeinket is könnyebb felszínre hozni. A január 26-ig még a Skorpióban haladó Mars szintén jól motiválható ezekkel, miközben a konkrét cselekvésről sem feledkezik meg.

Amikor azonban a Nyilasba lép, hogy a következő újhold környékén erőpróbáló kapcsolatba kerüljön a Neptunnal, a kártya sokkal problémásabb oldala kerülhet előtérbe. (Ez a folyamat már akkor elkezdődik, amikor január 18-án a Vénusz, január 20-án pedig a Nap is átlép a Vízöntő jegyébe. Kétségtelen, hogy a mókamester jegyében tett utazásuk könnyedebbnek ígérkezik, mint amikor a munkafelügyelőként viselkedő Bak tartományaiban haladtak, azonban a valósággal is könnyebb elveszteni a kapcsolatot. Ennek a Bakban tartózkodó Szaturnusz miatt igen kellemetlen következményei lehetnek: a légvárépítés gyümölcse nagyjából akkortól érik majd be, amikor márciusban a Mars is belép a Bakba.

Ebben a kontextusban a Kelyhek 7 lapja arra figyelmeztet, hogy ha nem tudjuk kiragadni és megvalósítani életképes ötleteinket, könnyen eltévedhetünk illúzióink labirintusában. Néha már magunk is összetévesztjük légvárainkat a valósággal, gyakran valamilyen tudat módosító szerrel fokozva a hatást. Valóság- elhárításunk gyakran partnerkapcsolatunkban és más viszonyainkban, munkánkban és más életterületeken is tetten érhető, a koppanás többnyire fájdalmas.
Ide vezet : A Főpap

Amennyiben sikeresen kezeltük az időszak kihívásait, rálelhetünk valódi feladatainkra, képesek leszünk megkülönböztetni a valóban fejlődésünket szolgáló utakat a zsákutcáktól és pótcselekvésektől. A lap az élet értelmének, valódi elhivatottságunk, a velünk megtörtént események mélyebb jelentésének keresésével is kapcsolatban áll, hiszen Cheironhoz hasonlóan még a legnagyobb megpróbáltatásokat is sokkal könnyebben tudjuk elviselni, ha valamilyen értelmes célt szolgálnak. Ebből kifolyólag a közelmúltban megélt, komorabb tapasztalatokat is a helyükön tudjuk kezelni, egyszersmind tudni fogjuk, hogyan őrizzük meg egyensúlyunkat a 2018 folyamán még esedékes hullámvölgyekben haladva is.

A január 31-i teljes holdfogyatkozással és az azt követő, február 15-i részleges napfogyatkozással fémjelzett időszak sem ígérkezik valami könnyűnek. A szaturnuszi és plútói princípiummal hadilábon álló ezo-játszóházak lakói sok butaságot hordtak össze a januári Bak stellium, Skorpió Mars- Jupiter együttállás időszakáról. Abból a szempontból igazuk van, hogy ezek a hetek azok számára sem voltak könnyűek, akik éppen e bolygóállások hatására ismerték fel életük nagy lehetőségeit. A másik tábor számára pedig végképp nem lehetettek azok, hiszen ebben a periódusban leginkább a kemény munka, értékelhető eredmények, minőségi teljesítmény produkálása – nem egyszer mostoha feltételek, szorító határidők, vagy más jellegű, nagyon nagy nyomás közepette – okozott gondot.

A napokban esedékes energiaváltás látszólag valóban egy könnyebb időszakot ígér, ez azonban könnyen lehet a talajvesztés, zűrzavar, prioritások szem elől tévesztésének időszaka is. A lazulás ellustulássá, szétesettséggé fajulhat ez pedig a korábbi önsorsrontó mintázatok bekapcsolását eredményezheti. Ebben az esetben kapcsol be a Főpap negatív oldala: a valóságelhárítás, a felelősség-, a tényleges feladatok alól való kibújás és ennek megideologizálása a spiritualitás segítségével. (Bővebben: Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás? )

A kártya pozitív jelentéstartalmát megélve azonban még csak innentől kapcsolunk rá igazán a tanulásra, lép működésbe a “jót” a “rossztól” megkülönböztető morális képességünk, etikai érzékünk. Jó hír, hogy a január 16-án bepontosult Jupiter – Plútó szextil még ebben az időszakban is elegendő kapaszkodót nyújthat. Így, ha már megtettünk minden tőlünk telhetőt valamilyen, számunkra fontos ügy érdekében, a gondviselés segítségére is számíthatunk.
Kapcsolódó:

 

Januári előrejelzés

Újhold a Bakban

Jupiter – Plútó szextil: a saját szerencséd kovácsa

Mars a Skorpióban: mélységeink ösvényein

Mars – Jupiter együttállás: vigyázz, kész, rajt !

Jupiter – Neptun trigon : mélységeink kincsei

Hozd ki a legtöbbet a Skorpió Jupiter tranzitból !

Szaturnusz a Bakban (tematikus oldal)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!