Munka, hivatás, pályaválasztás az asztrológia tükrében

Néhány éve még jó esetben is megmosolyogták volna azt a cégtulajdonost, fejvadászt vagy munkavállalót, aki nyíltan bevallja: szakmai döntéseiben asztrológus tanácsát is kikéri, mára azonban, a grafológiához hasonlóan, az asztrológiát is egyre komolyabban veszik mint alternatív személyiségvizsgálati eszközt. Nem véletlenül. Természetesen nem a horoszkóprovatok „jellemrajzairól” és előrejelzéseiről van itt szó, hiszen ezek csupán durva általánosításokat tartalmaznak, ezért csak kivételes esetekben találóak. Egy személyre szóló, hozzáértő asztrológus által kiértékelt születési képlet azonban pontos jellemrajzot ad tulajdonosáról, miként többek között arról is, milyen szerepet játszik a munka, a hivatás, a karrier, a vállalkozás az életében.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Pályaválasztás” gyerekkorban. Mivel a gyerekkor a pályaválasztás legkorábbi szakaszának is tekinthető, a szülőnek tanácsos mielőbb tisztába jönnie gyereke vonzalmaival, érdeklődési területeivel, képességeivel. Különösen igaz ez abban a helyzetben, ha a gyerek olyan készségeket mutat, amelyek eddig nem fordultak elő a családban, vagy a szülő nem sokra becsül. Ha maradéktalanul nem is tudja értékelni ezeket az adottságokat, a gyermek testi-lelki egészsége szempontjából létfontosságú, hogy ne is küzdjenek ellene, hanem találjanak nekik egy mindkettőjük számára elfogadható megnyilvánulási területet. Az örökmozgó, folyamatosan verekedésekbe, illetve különös bonyodalmakba keveredő gyerek energiáit például sokkal egészségesebb mederbe terelheti egy harcművészeti tanfolyam, mint a fegyelmezés, történjék az akár szép szóval, jutalmazással, akár erőszakosabb módszerekkel.

Az első munkahely, legyen akár tanulmányok mellett végzett diákmunka is – nagymértékben formálja az ember későbbi viszonyát a munkához, hivatáshoz. Ezért már ilyen esetekben sem árt kideríteni, mit kedvel jobban: a pörgést, a változatosságot vagy a rutinszerűen ismétlődő tevékenységeket. Képes önálló döntésekre, vagy inkább azt igényli, hogy vezessék? Mennyire csapatjátékos, mekkora közösségben érzi jól magát? Csupán az a fontos neki, hogy pénzt keressen munkájával, bármi legyen is az, vagy már fiatalkortól tudatosan, érzelmileg is elkötelezetten tervezi-építi karrierjét?

Későbbi pályamódosítások. Míg néhány évtizeddel ezelőttig az volt az általánosan elfogadott, ha az ember az első munkahelyéről ment nyugdíjba, ma akár három-négy szakmája is lehet valakinek, nemritkán pedig életében többször is pályát kell módosítania. Akár azért képezi át magát, mert elvesztette érdeklődését korábbi szakmája iránt, akár azért, mert a változó munkaerő-piaci viszonyok között nagyobb biztonságban érezné magát, ha magasabb szakképzettséggel rendelkezne, esetleg más szakmai területeken is jártasságot szerezne, akár, mert munkanélküliként nehezen tud elhelyezkedni eredeti szakmájában, egy asztrológiai konzultáció segíthet eldöntenie, merre lépjen tovább.

Könnyen lehetséges ugyanis, hogy csak azért döntene egy épp divatos tanfolyam mellett, mert úgy látja, mások jól meg tudnak élni ezzel a képzettséggel, neki magának azonban semmi kedve hozzá valójában, személyiségéhez sem illeszkedik, így aztán csak pénzét, idejét fecsérli anélkül, hogy erőfeszítései beváltanák a hozzá fűzött reményeket. Ilyen esetekben a horoszkópból azonosítható vonzalmak olyan területekre terelhetik, amelyeken sokkal jobban meg tudná állni a helyét. (Bizonyos életszakaszokban, pl. 28 – 30, 35 – 37, 40 – 44 év más, jelentősebb változások mellett akár teljes hivatásváltás is elképzelhető. Bővebben: Életünk állomásai )

A gyakori munkahely – változtatás, a kollégákkal, felettesekkel való rendszeres konfliktusok esetén kiderülhet: az illető sokkal otthonosabban érezné magát szabadúszóként, vállalkozóként. Meglehet, ezt ő is tudta magáról, de biztonságra vágyó személyiségrészei újra meg újra arra sarkallták, hogy alkalmazottként próbáljon szerencsét más és más munkahelyen, ezzel egy időben azonban öntörvényű, nagyobb függetlenségigényű személyiségrészei „jóvoltából” ugyanolyan típusú konfliktusokba bonyolódott bárhova is ment. Ilyen esetekben arra érdemes bátorítani: a kollégákkal/ főnökökkel/ beosztottakkal való csatározás helyett inkább arra használja energiáját, hogy elsajátítsa azokat a módszereket, amelyek révén szabadúszóként is fenn tudja tartani magát.

E kategórián belül külön téma, ha az illető rendszeresen munkahelyi pszichoterror áldozatává válik. Mint A pszichoterror természetrajza című tematikus oldalon szó volt róla, a bullying, mobbing forgatókönyvei az asztrológia eszköztárával is beazonosíthatók és leírhatók. Az ilyen helyzetek kezelésére vonatkozó általános, az asszertivitást, önbecsülést növelő foglalkozások mellett a képletelemzés is hasznos kiindulópontokat adhat. Segítségével pl. eldönthető: megoldás-e, ha az illető új, jobb munkaközösséget keres magának, vagy az ismétlődő incidenseknek esetében az az üzenetük: szabadúszóként kellene a saját lábára állnia.

Munkanélküliség esetén érdemes lehet utánanézni, átmeneti jelenségről van-e szó (ha igen, mennyi ideig tarthat), és a rövid távon kétségtelenül kellemetlen helyzet „burkolt” célja más, alkatához, jelenlegi szükségleteihez illőbb foglalkozás felé irányítani a képlet tulajdonosát. Ha igen, mi lenne az? Vagy egyébként is nehezen boldogul ezzel az életterülettel?Személyzeti osztályok, fejvadászcégek, szakmai tanácsadók, munkaközvetítők alkalmazottjai, cégtulajdonosok is sok segítséget kaphatnak az asztrológiától.

Horoszkópelmezés révén ugyanis árnyalt jellemkép készíthető, amely részletes felvilágosítást ad olyan tulajdonságok meglétéről vagy hiányáról, mint a kreativitás, az alkalmazkodóképesség, a rugalmasság, a precizitás, a motiváltság, a teherbírás, a stressztűrő képesség, a csapatszellem, az önállóság, a vállalkozószellem, a kezdeményezőképesség, az empátia, a szervezőkészség.

Ezek a részletek aztán tovább finomíthatók. Stressztűrő képesség vizsgálata esetén nemcsak az deríthető ki, mennyire képes valaki elviselni, hanem az is, hogy a stressz melyik formáját kezeli jobban ?

A tartós nyomást vagy a ciklikusan ismétlődő, intenzív stresszhelyzeteket, amelyek csak azonnali reagálással oldhatók meg? Vajon lebénítja a veszély, az izgalom, a helyzetek kiszámíthatatlansága, egy esetleges konfliktus? Vagy épp ellenkezőleg, akkor válik kibírhatatlanná, nyíltan vagy burkoltan agresszívvé, ha nincs része ilyesmikben: akár meg is alkotva a kezelendő problémát?

Ezek az információk nemcsak abban segíthetnek, hogy a megfelelő embert arra a megfelelő helyre juttassák, ahol optimálisan bontakoztathatja ki adottságait, hanem arról is felvilágosítanak, hogy emberileg mennyire fognak kijönni egymással a leendő munkatársak, főnökök, beosztottak vagy üzlettársak.

Tudatos karriertervezés. Bizonyos időszakok sokkal alkalmasabbak másoknál, hogy megtanuljunk valamit, be is fejezzük, amit elkezdtünk, saját képességeink révén előbbre jussunk, vagy ambícióinkat támogató ismeretségekre tegyünk szert, jobbak az előléptetési kilátásaink, több esélyünk van munkát találni. Vagy épp ellenkezőleg, ránk köszönthetnek olyan hónapok is, amikor holtpontra jutnak szakmai szándékaink. Ha ilyenkor tovább erőltetjük, csak kimerülnek tartalékaink anélkül, hogy előbbre jutnánk – a legokosabb tehát más életterületek felé fordítani érdeklődésünket, míg újra erőre nem kapunk.

Máskor meg éppenséggel lehetséges, sőt szükséges is a haladás, de túl nagy és túl sokféle nyomás nehezedhet ránk. Vagy a ranglétra túlságosan meredek, az új pozíció több stresszel, felelősséggel jár, mint eddigi megbízásaink. Vagy a szakmaiak mellett egyéb, például magánéleti kihívások osztják meg  figyelmünket. Ilyenkor a születési képlet nagy segítséget nyújt egy személyiségünkre szabott életvezetési program összeállításában (táplálkozási tanácsoktól kezdve a relaxációs gyakorlatokig, különféle sport-, mozgásfoglalkozások, tréningek), melynek révén megnövelhetjük testi-lelki állóképességünket.
 

Kapcsolódó:

A pszichoterror természetrajza

Növeljük állóképességünket!

Mi derül ki a horoszkópból ?

Életünk állomásai

A spontán Kos és a karrier

Bika és a karrier

Ikrek : a kommunikáció zsonglőrje

 

Illusztráció: Érmék 3, Érmék 8, Érmék Apródja, Érmék Királya – a Tarot néhány, szakma, hivatás, egzisztencia, bevétel, anyagi helyzet konszolidálása, munkával kapcsolatos képzések összefüggésében (is) értelmezhető kártyája

A cikk rövidített változata a Díványban jelent meg

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!