Menu
Tag › Mars Jupiter kvadrát
Szeptember - 2019
telihold az Ikrekben
Mars – Jupiter kvadrát, retrográd Merkúr – Neptun kvadrát, telihold az Ikrekben – 2018 november
 ‹ prev
* *