Charlie Obert : Miben különbözik a tradicionális nyugati asztrológia a moderntől?

 Charlie Obert az Egyesült Államokban, Minneapolisban élő asztrológus, a blogon több írása is elérhető magyarul. Modern alapokról indult, a XIX-XX századi klasszikus, és a pszichológiai, kortárs irányzatokat is ideértve. Jelenleg inkább a tradicionális (hellenisztikus és középkori) irányzatok művelője. Tradicionális asztrológia tankönyvei olyan, modernebb irányzatokat képviselő asztrológusok számára is hasznosak, akik ebben a műfajban is el szeretnének mélyedni. Az alábbi részlet Introduction to Traditional Natal Astrology – A Complete Working Guide to Modern Astrologers (Bevezetés a tradicionális natális asztrológiába – Átfogó szakmai útmutató a modern asztrológusok számára) című könyvének második fejezete. A hagyományos és a modern megközelítésmódok és módszerek közötti különbségeket, és az együttműködési lehetőségeket taglalja.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Második fejezet: Miben különbözik a tradicionális nyugati asztrológia a moderntől?

 

Bevezető

A hagyományos és a modern asztrológiában, abban a formában, ahogy ma gyakorolják, úgy tűnik, elterjedt az a felfogás, hogy a két rendszer valamilyen módon ellentétes vagy különálló, és vagy az egyiket, vagy a másikat kell gyakorolni.

Sajnos gyakran találkoztam olyan írásokkal, amelyekben gyakorló tradicionális asztrológusok szükségét érezték, hogy kritizálják vagy lekicsinyeljék a modern asztrológiát – és természetesen sok modern asztrológus viszonozta ezt a szívességet. Láttam ezt megjelent könyvekben és cikkekben, és túlságosan gyakran az internetes beszélgetésekben és csevegőcsoportokban is. Nagyon gyakran azt tapasztalom, hogy a másik iskolát támadók papírsárkányokat eregetnek, és olyan álláspontokat dorongolnak le, amelyeket valójában nem is képviselnek a másik stílus gyakorlói.

A beszélgetések és a közös találkozások során jelentős különbségeket tapasztalok az általam ismert legtöbb modern asztrológus eszközeihez és nézőpontjához képest. Bár van egy erős magja a közös jelentésnek, az alkalmazott technikákban számos jelentős különbséget is látok. Emellett úgy tűnik, hogy határozott eltérések vannak abban az általános filozófiában és szemléletmódban is, amellyel mindannyian a horoszkópok értelmezéséhez közelítünk.

Ezért a technikák ismertetése mellett a hagyományos és a modern asztrológia közötti általános filozófiai és szemléletbeli különbségekről is beszélni fogok.

Remélem, hogy látni fogják, hogy sok átfedés van a tradicionális asztrológia és a jó modern technikák között; a modern asztrológusoknak nem kell mindent elölről kezdeniük ahhoz, hogy a könyv anyagával dolgozzanak. Sok olyan modern asztrológus ír és gyakorol ma, akiknek csodálom írásait és munkásságát, és akiktől tanulok.

Egyszersmind azonban úgy gondolom, lesznek olyan területek, amelyeket a hagyományos asztrológiához először közeledő modern asztrológusok meg akarnak majd kérdőjelezni, vagy legalábbis ideiglenesen felfüggesztenek néhány, általuk használt általános feltételezést annak érdekében, hogy valóban megértsék és használják ezt a tradicionáls anyagot.
A különbségek

A modern asztrológia inkább pszichológiai és jellemközpontú, a hagyományos inkább külső, szituációs és esemény-orientált.

A modern asztrológiában a horoszkóp elsősorban az elméd térképe; a hagyományos asztrológiában elsősorban a külső körülményeid és a veled történő dolgok.

Ez jelentős nézőpontváltás.

Vegyünk például egy olyan szülöttet, akinek a Mars a kapcsolatok 7. házában áll.

A hagyományos asztrológiában a Mars az adott személy partnereit írná le. Az értelmezés nem a személyek jellemére vonatkozik, hanem a külső világukra, a tényleges emberekre – partnerekre és ellenségekre – akik a 7. ház témakörébe tartoznak.

Egy modern asztrológus, aki hozzászokott ahhoz, hogy a horoszkóp teljes egészében az elmédben van, azt mondaná, hogy ez azt jelenti, hogy a Marsot “kivetíted”, és nem “birtoklod”. Egy modern asztrológus általában abból indul ki, hogyan írja le a Mars a szülöttet; egy hagyományos asztrológus pedig abból, hogy a Mars hogyan írja le a 7. ház által képviselt embereket és körülményeit.

A hagyományos megközelítésben nem arról van szó, hogy az ember saját magának egy részét kivetíti valaki másra; ez egy másik modell. A modern [szemléletmód] a születési képlet kontextusában értelmezi személy jellemét.  A hagyományos a külső körülményeinek tágabb kontextusában értelmezi a személyt.

Azt hiszem, ez az egyik legnagyobb különbség a hagyományos és a modern szemléletmód között.

Van ennek a szemléletváltásnak egy fontos következménye. A modern asztrológiában arról beszélnénk, hogy a horoszkópot annak kiderítésére használjuk, hogyan hangolhatja össze az illető a különböző személyiségrészeit. A hagyományos asztrológiában azt keressük, hogyan illeszkedhet harmonikusabban az egyén a külvilág tágabb rendszerébe.

Ez vajon azt jelenti, hogy az értelmezésednek vagy karakterelemzésnek, vagy külső eseményeken és helyzeteken alapulónak kell lennie? Nem. Szerintem mindkettő működik, és egyformán értékes. A hagyományos [álláspont] sokkal inkább a külső helyzeteket, embereket és eseményeket hangsúlyozza, mint a modern.  Úgy gondolom, ez az a terület, ahol a modern asztrológia többet nyerhet a horoszkóp külső jelentésének tanulmányozásából, míg a hagyományos asztrológia abból profitálhat, ha többet tesz magáévá a modern asztrológia karakterelemzéséből.

És úgy gondolom, hogy ez segíthet az asztrológiának visszanyerni egy a tágabb külvilág rendjével való folyamatos kapcsolódást és harmóniát feltételező szemléletmódot.

Kérem, vegyék figyelembe, hogy ez nem azt jelenti, hogy a tradicionális asztrológia csupán konkrét eseményeket próbál megjósolni. Helyesebb azt mondani, hogy az események osztályait vagy típusait írja le. Korábbi példánkat, a 7. házas Marsot használva, ez olyan partnereket vagy ellenfeleket jelentene, akik marsikus tulajdonságokat mutatnak, és ezek sokféleképpen nyilvánulhatnak meg.
Sors és szabad akarat

A modern asztrológia nagy része egyfajta korlátot, előre meg – nem – határozott szabad akaratot hirdet – más szóval, a születési horoszkópod mutathat bizonyos tendenciákat, de ezek mind megváltoztathatók vagy – kemény munkával és gyakran pozitív gondolkodással – “transzcendálhatók”. Tapasztalataim szerint a modern asztrológiában nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a horoszkópot csak pozitívan értelmezzék.

A tradicionális asztrológia egy inkább determinisztikus vagy sors-alapú világképben gyökerezik. Másképpen fogalmazva, a hagyományos asztrológia az egyéni emberi pszichénél tágabb összefüggésben működik. A hagyományos asztrológiában nem annyira a horoszkópod “meghaladására” törekszel, mint inkább a nagyobb egész rendszerében elfoglalt helyed megértésére vagy megsejtésére (divináció, az isteni akarat megismerése). Én úgy gondolom, hogy az univerzum rendjéhez igazodsz, és ahhoz, ahogyan történetesen beleilleszkedsz ebbe a rendbe. Ebben az értelemben hasonlít az I Chinghez hasonló jóslási rendszerekhez.

Míg a modern asztrológia kevésbé hangsúlyozza a sorsot és a szabad akaratra fókuszál, addig a régebbi tradicionális asztrológiai szövegek kifejezetten a sorsot hangsúlyozzák, és a szabad akaratot és a választást minimalizálják. Ahogyan a modern asztrológiai szövegek gyakran kizárólag a bolygók pozitív felhasználására összpontosítanak, számos hagyományos szöveg nagyon dualista, és szélsőségesen jó és rossz kimeneteleket határoz meg, ezért fatalistának és ítélkezőnek tűnhetnek.

Úgy gondolom, hogy az emberi tapasztalat mindkét dimenziót, a sorsot és a szabad akaratot is magában foglalja, és asztrológiánknak mindkettőt figyelembe kell vennie. Néha helyénvaló azt hangsúlyozni, miként tudja az ember a lehető legjobban kihasználni a helyzetet, néha pedig helyénvaló elfogadni, hogy vannak olyan külső, általunk nem befolyásolható események, amelyekért senki sem hibáztatható. Mint számos tapasztalatunk esetében, ezúttal is a két nézőpont egyensúlya tűnik a legtermékenyebbnek és a legreálisabbnak.
A bolygó állapotának kiértékelése

A modern asztrológia nagyrészt elfelejtette, mit is jelent, hogy a bolygók pozitív vagy negatív, szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben vannak. Hajlamos minden horoszkópot egyformán szerencsésnek tekinteni, ahol minden embernek egyforma esélye van egy a szokásos értelemben vett sikeres életre. Ott, ahol a kihívásokat mutatnak a horoszkópok, a modern asztrológusok többsége a pozitív hozzáállást hangsúlyozza.

A hagyományos asztrológia nagy hangsúlyt fektet a bolygók állapotának kiértékelésére, amely néha szerencsés, néha pedig nagyon szerencsétlen is lehet. Emellett egyes bolygók természetüknél fogva segítőkészek vagy jótékonyak, mások pedig természetüknél fogva rombolók vagy rosszindulatúak. A hagyományos asztrológiában nem minden horoszkóp egyforma, és nem minden bolygó egyformán hatékony; ha úgy tetszik, egyes embereknek siker, jó házasság vagy gazdagság rendeltetett, másoknak pedig más és más módon nehéz életet szánt a sors.

A tradicionális asztrológia tehát sokkal inkább a horoszkóp reális értékelésére összpontosít, és arra, hogy az miként fejti ki hatását az életedben, mintsem a pszichés potenciálod pszichológiai bemutatására. A hagyományos asztrológia nem hagyja figyelmen kívül vagy szépíti a horoszkóp nehéz vagy negatív aspektusait, és nem is csak a pozitívumokra helyezi a hangsúlyt. Emellett, az igazság kedvéért jegyezzük meg, hogy a tradicionális asztrológia néha szigorú is lehet, és együttérzéssel kell használni. Mint Reinhold Niebuhr Békesség -imájában, imádkozunk a bölcsességért, hogy megkülönböztessük egymástól azokat a dolgokat, amelyeken változtatni tudunk, azoktól, amelyekbe csak beletörődhetünk. [ Ford megj: „Istenem, adj lelki békét, annak elfogadására, amin változtatni nem tudok, bátorságot, hogy változtassak azon, amin tudok, és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget. Add, hogy csak a mai nap elfogadjam léted bizonyítékait, mint a békesség felé vezető utat, hogy elfogadjam a világot olyannak, amilyennek teremtetted, és nem úgy, ahogyan én akarom. Hiszem, hogyha kinyújtom feléd a kezem, és elfogadom az akaratod, boldog és derűs leszek mindörökké”. Neinhold Niebuhr, 1926 ]
Technikai és hangsúlybeli különbségek

A tradicionális asztrológia nem helyez akkora hangsúlyt a jegyekre, mint a modern, és a bolygókat sokkal inkább hangsúlyozza, mint a modern. A hagyományos asztrológiában a jegyek nem cselekednek, hanem egy olyan környezetet biztosítanak, amely meghatározza a bennük lévő bolygók minőségét.

A tradicionális asztrológiában a jegyek nem fő személyiségtípusok, hanem inkább olyan környezetként szerepelnek, amelyben a különböző bolygók hol hatékonyan, hol pedig eredménytelenül működhetnek. A jegyekkel kapcsolatos legfontosabb tények a következők: hol áll az adott jegy uralkodója, és milyen állapotban van (a tradicionális asztrológia nyelvén: mi a méltósága vagy a gyengesége), valamint milyen más bolygók állnak az adott jegyben, és azok milyen állapotban vannak.

A hagyományos asztrológia nem használja a modern tizenkét betűs ábécét, amelyben a házak, jegyek és bolygók megfeleltethetők egymásnak.

A modern asztrológia többnyire azt tételezi fel, hogy a 12 ház jelentése megegyezik a 12 állatövi jegyével. A modern asztrológiában az első jegy, a Kos, jelentésében megfelel az első háznak, és az első ház a Marshoz, a Kos uralkodójához is kapcsolódik. Az első, az ötödik és a kilencedik házat tüzes házaknak nevezik, mivel ezek a három tüzes jegynek, a Kosnak, az Oroszlánnak és a Nyilasnak felelnek meg.

Ez a megfelelés a modern asztrológiában széles körben elfogadott és mindenütt fellelhető.

A bolygók jelentését tárgyaló modern asztrológiai szövegekben nagyon gyakori, hogy a Kosban vagy az első házban, a Bikában vagy a második házban stb. lévő bolygó jelentéséről szóló részt találunk, ami feltételezi, hogy a jegyek és a házak jelentése megegyezik.

Zipporah Dobyns   ezt a 12 betűs ábécé néven egységesítette, és az ő széles körben befolyásos rendszerében a Jel egyenlő a Bolygóval és a Házzal. Bár nem minden modern asztrológiai irányzat alkalmazza az ő rendszerében szereplő megfeleltetést, a házak, jegyek és uralkodó bolygóik közötti jelentésbeli megfelelést nagyjából általánosan elfogadják.

Ez nagyon is 20. század végi újítás, és ezt megelőzően egyáltalán nem jelent meg széles körben.

Történelmileg valószínű, hogy a házak és a jelek jelentése külön fejlődött ki, valószínűleg két különböző civilizációban, és a tradicionális szövegekben kevés vagy semmi sem utal arra, hogy a kettő jelentése azonos lenne.

Így a tradicionális asztrológia nem társítja a Kos, az első jegy uralkodóját az első házzal, a Vénuszt a második házzal és így tovább. Nincs szükségszerű kapcsolat a Hold és a 4. ház, vagy a Nap és az 5. ház között. A Vénusznak a 2. házban való elhelyezkedése nem mutat szükségszerű hasonlóságot azzal, hogy a Vénusz a Bikában áll.

Úgy gondolom, túlságosan leegyszerűsítő azt állítani, hogy a jelek és a házak megfelelnek egymásnak. Egyszersmind azt is túlságosan leegyszerűsítőnek tartom, ha azt mondjuk, hogy nem felelnek meg egymásnak. Mint annyi minden az asztrológiában, az igazság ennél összetettebb, és valahol a kettő között van.

Miközben úgy gondolom, hogy van néhány általános párhuzam a jegyek és a házak sorrendje között, szerintem egyéni jelentéstartalmuk néhány fontos dimenziója elvész, ha feltételezzük, hogy egy az egyben megfeleltethetők egymásnak. Jelen munkában, mivel hagyományos asztrológiával foglalkozom, külön tárgyalom őket.

A tradicionális asztrológia a bolygók általános erősségét és gyengeségét meghatározó szektára helyezi a hangsúlyt.

A hagyományos asztrológiában két szekta létezik, a nappali és az éjszakai, más néven diurnális és nokturnális.

Attól függően, hogy a Nap a horizont felett vagy alatt van-e, a horoszkópok nappaliak vagy éjszakaiak. A különböző bolygók szintén nappaliak vagy éjszakaiak, és működésük minőségét nagymértékben befolyásolja, hogy egyeznek-e vagy nem egyeznek a horoszkóp szektájával. A szektával egy későbbi szakaszban részletesen foglalkozunk, és látni fogjátok, hogy ez a horoszkópértelmezés egyik fő eleme.
Egész jegy-fényszögek, a látás és az averzió

A tradicionális asztrológia általam gyakorolt formája [ford megj: vannak más házrendszereket használó  ] a hellenisztikus korig visszanyúló, több mint egy évezreden át használt egész jegyű házakat használja. Az egész jegyű házakban az aszcendens egész jegye az első ház, a következő jegy egész jegye a második ház, így a jegy és a ház határai egybeesnek.

A hagyományos asztrológiában a bolygók közötti kapcsolatok vagy aspektusok a látás metaforáján alapulnak. Az aspektusban lévő bolygók látják egymást; az aspektusban nem lévő bolygók nem látják egymást, vagy averzióban vannak, ami azt jelenti, hogy elfordulnak egymástól, és nincs köztük kommunikáció.

A tradicionális asztrológiában egy Rákban levő bolygó trigont képez egy Halakban levő bolygóval, függetlenül attól, mennyire vannak közel egymáshoz fokszám szerint.

A tradicionális asztrológia is használ fokalapú aspektusokat, de más célokból.

A hagyományos asztrológia csak az úgynevezett ptolemaioszi fényszögekkel – szextil, kvadrát, trigon és oppozíció – dolgozik. (Konjunkciókat szintén használnak, de ezek nem a szó szoros értelmében vett fényszögek.) Egy másik bolygót aspektáló bolygó “látja” az adott bolygót. Azokat a bolygókat, amelyeknek egyetlen ilyen aspektusuk sincs, úgy tekintjük, hogy elfordulnak egymástól, és nem látják egymást, így nincs közöttük tudatosság és kommunikáció.

Az aspektusok tradicionális jelentése és használata bizonyos szempontból eltér a modern használatuktól. Ezt részletesen az aspektusokról szóló fejezetben tárgyaljuk. Én személy szerint mind a hagyományos, mind a modern aspektus-értelmezési módot használom, de úgy látom, hogy különböző jelentésárnyalatokkal bírnak, és kiegészítik egymást.

Az Uralom vagy Méltóság sokkal nagyobb hangsúlyt kap és sokkal többet használják.

Az uralomnak több szintjét használják – az úr vagy uralkodó, egzaltáció, trigon vagy triplicitás, terminus, és arculat, és úgy tűnik, hogy az arculat kivételével az összeset széles körben alkalmazták. A modern asztrológia csak az uralkodót és az egaltációt használja, és ezeket sem hangsúlyozza. Emellett általában véve az uralmi szerep és a bolygók közötti viszonyt mutató recepció sokkal hangsúlyosabb a tradicionális asztrológiában, mint a modernben.

Az itt bemutatott alapkoncepcióban a két legfontosabb méltóságra, az uralmi helyzetre és az egzaltációra fogok összpontosítani. Jómagam a terminus kisebb jelentőségű méltóságát leginkább a jósló munkában használom, amely túlmutat e könyv keretein.

Szóval, az uralmi helyzetre és a méltóságra összpontosító tradicionális asztrológia értelmezéskor sokkal nagyobb figyelmet fordít a bolygók állapotának értékelésére.

Egy Mérleg Marsot vizsgáló modern asztrológus például valami olyasmit mondhat, hogy az illető igyekszik békésen érvényesíteni a véleményét. Egy tradicionális asztrológus azzal a megállapítással kezdi, hogy a Mars a Mérlegben száműzetésben van, és így valószínűleg kiszámíthatatlanul vagy kiegyensúlyozatlanul fog viselkedni. Ezt tovább módosítaná a Mérleg uralkodójának, a Vénusznak a helyzete és állapota, valamint az, hogy milyen állapotban van ez a bolygó. Ez árnyaltabb módszer annak megítélésére, hogy vajon milyen minőségű lesz egy bolygó tevékenysége.

A hagyományos asztrológia csak a hagyományos uralmi rendszereket használja.

Függetlenül attól, hogy használod-e a külső bolygókat a hagyományos asztrológiában vagy sem, a Mars a Skorpiót, a Jupiter a Halakat, a Szaturnusz pedig a Vízöntőt uralja.
Az uralom különböző jelentéstartalma

A tradicionális asztrológiában az uralom nem affinitást jelent, hanem azt, hogy a bolygó felelős az adott jegy ügyeiért. Ha például a hetedik házad csúcsán a Bikában áll, akkor a Vénusz helye és állapota nagymértékben meghatározza a kapcsolataid jellegét és minőségét.

Egyes tradicionális asztrológusok használják a 3 modern bolygót, mások nem.

A gyakorlatban szinte minden általam ismert tradicionális asztrológus, beleértve jómagamat is, képlet-értelmezéskor figyelembe veszi az Uránuszt, a Neptunuszt és a Plútót. Általában azonban a külső bolygókat használó tradicionális asztrológusok közel sem hangsúlyozzák őket olyan erősen, mint sok modern asztrológus teszi.

Saját praxisomban, amikor megvizsgálok egy horoszkópot, először csak a hagyományos Hét Szent Bolygót használom fel, és csak akkor veszem hozzájuk a három modern bolygót, ha már az értelmezés alapkereteit kialakítottam.

 

A szerzőről

Charlie Obert az Egyesült Államokban, Minneapolisban élő asztrológus. Modern asztrológiai alapokról indult, a XIX-XX századi klasszikus, és a pszichológiai, kortárs irányzatokat is ideértve. Jelenleg inkább a tradicionális (hellenisztikus és középkori) asztrológia művelője, így a modern, transz-szaturnikus bolygókat általában nem használja. (Van, amikor figyelembe veszi őket, illetve korlátozottabban veszi őket figyelembe. A 2020-2022-es Szaturnusz- Uránusz kvadrátot a kollektív hanyatlási folyamat fontos állomásának tartja, de pl az azt megelőző2019 – 2020-as Szaturnusz – Plútó együttállást nem tekintette mérföldkőnek, ahogy az Egyesült Államok Plútó – visszatérését sem.  Helyettük leginkább a tradicionális asztrológiában mindig is figyelembe vett Vízöntő Jupiter-Szaturnusz Nagy Konjunkció kontextusában gondolkozott.)

Bak Aszcendensű, X házas Szaturnuszú szülöttként a Szaturnusz rendkívül fontos szerepet játszik életében. Student of Astrology  című blogjának több posztját is ez a téma inspirálta,Saturn Through the Ages: Between Time and Eternity című könyve pedig egyaránt tanulságos lehet a hagyományos és a modernebb asztrológiai irányzatok iránt érdeklődőknek.

A leírtak más  írásaira is érvényesek. Szeretem a munkáit, bár van amiben nem értek egyet vele, de ez egyébként is elég sokszor előfordul velem…:-)

Tradicionális asztrológia tankönyvei olyan, modernebb irányzatokat képviselő asztrológusok számára is hasznosak, akik ebben a műfajban is el szeretnének mélyedni. Az itt ajánlott is ilyen

Könyvei pdf formátumban is elérhetők a szerző blogján, mellékelem a linkeket. Ez sokkal praktikusabb, mint a papírformátum, mert azonnal elérhető (további pozitívum: nem kallódik el szállítás közben), fele annyiba kerül (nekünk, kelet európai olvasók többségének ez egyáltalán nem elhanyagolható szempont), a könyvek árát pedig közvetlenül a szerző kapja meg.
Könyvei:

Intro to Traditional Astrology

The Classical Seven Planets

Saturn Through the Ages: Between Time and Eternity

Using Dignities in Astrology

Cycle of the Year: Traditional Predictive Astrology

The Lots of Fortune and Spirit

Kapcsolódó

Charlie Obert

Gondokodásunk formája | Charlie Obert 

A pozitív gondolkodás veszélyei | Charlie Obert 

 További szerzők

A rossztevők kezelése (Robert Hand)

Egy posztmodern asztrológia felé (Robert Hand)

Sors vs szabad akarat | James Herschel Holden.

Sors, szabad akarat, mágia a középkori asztrológiában | Nicholas Campion. 

Történnek rossz dolgok az emberekkel (Demetra George)

Az asztrológusoknak mindenekelőtt a valóságot kell figyelembe venniükDeborah Houlding

Liz Greene : Életmű, szokatlan fordulatokkal

 

 

 

 

 

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!