Jupiter-Plútó kvadrát | Robert Hand

A személyi horoszkópok Plútóját érintő Jupiter kvadrátjának, valamint a Jupitert érintő Plútó kvadrátjának értelmezése tranzithatásként Robert Hand Planets in Transits; Life Cycles for Living   ( Bolygók tranzitként -Életciklusok útmutatója) című könyvéből származik.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Jupiter – Plútó kvadrát

A Jupiter 11 év 315 nap alatt kerüli meg az ekliptikát. Nagyjából egy évet tölt egy – egy jegyben. Tranzitjai általában  három hetet – egy hónapot  tartanak, de tolatása miatt az adott jegyben való tartózkodása során többször is fényszöget képezhet a radix bolygóval. Először amikor direktben halad, majd amikor tolat, aztán amikor megint direktben halad. A hatás az aspektus  bepontosulása előtti és az azt követő héten a legintenzívebb.

Ez a tranzit felkeltheti ambíciódat, hogy nagy dolgokat érj el. Úgy érzed, energiáid a szokásosnál magasabbra és messzebbre vihetnek, és kész vagy hatalomra és sikerre törekedni. Törekvéseid azonban a többiek nagyfokú ellenállásába ütközhetnek, különösen akkor, ha módszereidet illetően nem vagy teljesen lelkiismeretes. Ez a tranzit sikert és társadalmi tekintélyt hozhat, de meg is foszthat ezektől. Ahelyett, hogy hatalomra tennél szert, egyszerűen konfliktust szíthatsz a hatalmon lévőkkel, néha egészen ártatlanul. Lehet, hogy senkit sem áll szándékodban provokálni, mégis összetűzésbe keveredhetsz a hatalom képviselőivel.

Ennek az energiának további megnyilvánulási formája, hogy valamilyen javítási, helyreállítási vagy újjáépítési projektbe bonyolódhatsz. Ez lehet fizikai tulajdon, egy lakókörnyezet vagy egy absztraktabb dolog, például egy kormány, egy vállalkozás vagy más intézmény átszervezése vagy megreformálása. Célod a javítás, de itt is beleütközhetsz azok ellenállásába, akik nem értenek egyet elképzeléseiddel, vagy akik fenyegetőnek érzik tevékenységedet.

El kell kerülnöd, hogy megszállottjává válj bármiféle tervnek vagy cselekvésmódnak, és bármilyen témában különösen hajlandónak kell lenned felülvizsgálni elképzeléseid helyes vagy helytelen voltát. Állj ki azért, amit helyesnek tartasz, de előbb győződj meg igazadról. E tranzit hatására olykor még a meglehetősen bizonytalan lábakon álló nézőpontokról is szentül meg lehetsz győzödve. Alaposan górcső alá kell venned vallási, filozófiai vagy metafizikai nézeteidet. Ha másokat szeretnél megvilágosodásra vezetni, először is szerezz teljes bizonyosságot a sajátodat illetően.

Bizonyos esetekben ez a tranzit jogi konfliktusokhoz vezethet, és ezért feltétlenül győződj meg afelől, hogy bármely jogi téma, amelyhez közöd lesz, teljesen törvényes. Minden ügyben kerüld az alvilági vagy kétes személyeket.

Forr : Robert Hand, Planets in Transit – : Life Cycles for Living,  1976 Para Research Inc. ,  306 old

Figyelem ! A tranzitok fontossága és minősége a személyi horoszkóp adottságain és a párhuzamosan érvényesülő többi tranziton kívül az egyidejűleg érvényesülő direkcióktól függ. Ezek szintén ugyanolyan egyén -specifikusak, mint az ujjlenyomat. Azt pedig egy pillanatra se felejtsük el, hogy a tradicionális asztrológiában először direkciókat nézünk, a tranzitokat ezek kiegészítéseként, velük összefüggésben értékeljük. Klasszikus asztrológia esetében szintén ez a helyzet, de még ha egyes iskolák előnyben is részestíjük is a tranzitot, a direkció legalább annyit nyom a latban, a kettő együtt értékelendő. Az említett, együttesen érvényesülő hatások komplex rendszert alkotnak. Ez kizárólag horoszkópelemzés keretén belül értelmezhető, nem pedig szakácskönyvszerűen összeollózott „receptek” segítségével, “ránézésre”. Értelemszerű, hogy a lassú mozgású bolygók tranzitjai sokkal jelentősebbek , mint a gyorsabbaké.
Plútó – Jupiter kvadrát

Plútó természete hasonlít a teremtő és a romboló Siva istenéhez. A Plútó rendszerint egy struktúra lerombolásával kezdi, aztán újat hoz létre a helyében. A halál, rombolás, megújulás teljes ciklusa folyamán hatalmas erők hatnak, ugyanis a Plútó nem valami szelíd, de még csak nem is kimondottan finom bolygóhatás. Hatásait mindig igen világosan láthatod: a lerobbanó- és generáljavítást igénylő gépektől kezdve a minden szinten végbemenő rombolásig és a pusztulásig. Az egyik vagy másik szinten tapasztalható hanyatlás, amelyet követően a régi formákból új élet sarjad, tipikusan plútói folyamat. Bővebben: A tranzitáló Plútó jelentősége, Robert Hand

Ebben a tranzitban nagy megvalósítási lehetőségek rejlenek, de bizonyos veszélyeket is figyelembe kell venned. A tranzit által jelzett alapvető sikerorientáltság potenciálisan lehetővé teszi, hogy minden törekvésedben, de különösen a munkádban vagy a szakmádban előbbre juss. A legjobb esetben ez a tranzit olyan alapvető optimizmussal tölt el, amely megfelelő lelkiállapotba hoz annak érdekében, hogy a dolgok vágyaidnak megfelelően alakuljanak.

Ugyanakkor fennáll a veszély, hogy túl messzire mész, túl sokat vállalsz, és túlságosan belekeveredsz a dolgokba. Előfordulhat, hogy a valóság felzárkózik túlzott elvárásaidhoz. De sokkal rosszabb következményekkel járhat, ha arrogánssá és basáskodóvá válsz másokkal. Önbizalmadban egyfajta önigazoló magatartást vehetsz fel, saját törekvéseidet és céljaidat sokkal fontosabbnak érezve a környezetedben lévőkénél. Rendkívül fontos, hogy hajlandó légy a kompromisszumra, és igyekezz megérteni mások álláspontját. Ezt elmulasztva biztos lehetsz benne, hogy mások éreztetni fogják veled erejüket. Egész biztos nem fogják tétlenül tűrni, hogy uralkodj felettük. De ha ésszerű erőfeszítéseket teszel annak érdekében, hogy másokat is bevonj törekvéseidbe és a sikereidbe, ez nem okozhat problémát.

Ez az energia szélsőséges módon jogi problémák formájában nyilvánulhat meg, amelyek akkor merülhetnek fel, ha nem veszed figyelembe mások, ebben az esetben a társadalom igényeit. Ha nem vigyázol, ez a tranzit akár letartóztatást is jelezhet.

Hasonló probléma lehet az is, hogy túlságosan hatása alá kerülsz valamilyen vallási, metafizikai, spirituális vagy hasonló eszmének. Itt azonban nagyon nehéz meghúzni a határt, mert ez a tranzit, legkedvezőbb megnyilvánulási formájában, egy teljesen helyénvaló vallási és spirituális megújulásra késztet. A feladat az, hogy e kérdésekben megőrizd arányérzékedet. Ismétlem, ne próbáld meg ráerőltetni elképzeléseidet másokra. Természetes és kívánatos, hogy kommunikálni akarsz ezekről az érdeklődési körökről, de engedd meg a többieknek, hogy saját döntéseket hozzanak, és hallgasd meg mondanivalójukat is. Ne válj annyira megszállottjává egy elképzelésnek, hogy ne hallgass meg alternatívákat. Itt a Jupiter nyitottsága és a Plútó megszállottsága között folyik a küzdelem. Ebben a helyzetben az egyik tényleges fejlődést hozhat, a másik csak konfliktust.

Forr : Robert Hand, Planets in Transit – : Life Cycles for Living,  1976 Para Research Inc. ,  505 -506 old

Megjegyzés

Többször rámutattam már, hogy a „receptkönyveket” fenntartással kezelem és másoknak is azt ajánlom. Az ilyen összefoglalók nagyon hasznosak lehetnek, de ha kizárólag belőlük próbáltok összelegózni egy elemzést vagy megérteni egy időszak minőségét, a melléfogás borítékolható. A jelenlegi receptgyűjtemény a legigényesebbek közül való: Robert Handnek, a ma élő egyik legnagyobb asztrológusnak az első munkája. A  Planets in Transits; Life Cycles for Living ( Bolygók tranzitként -Életciklusok útmutatója) c. könyv  személyi horoszkópok bolygóival főfényszögeket – együttállás, szextil, kvadrát, trigon, szembenállás – képező tranzitbolygókat és ezek házakon való átvonulását vizsgáló, több mint 500 oldalas összefoglaló 1976 – ban jelent meg, de mit sem veszítetett aktualitásából. Asztrológiát kezdő – középhaladó szinten tanulók számára ajánlható a leginkább, de csak azzal a kikötéssel (amire egyébként a szerző is felhívja a figyelmet), hogy egy tranzit mindig csak a többi, egyidejűleg érvényesülő hatás és a személyi horoszkóp sajátosságaival összefüggésben vizsgálható. A hatások elbírálása a klasszikus asztrológia szabályai szerint történik úgy radix mint tranzit esetében. Sajnos ez a könyv sem érhető el magyarul.

Az asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyaránt hasznos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.
Kapcsolódó

Lassú bolygók történelemformáló ciklusai I. rész, II.rész (Utóbbiban a Jupiter-Plútó ciklusok)

A Jupiter általános jelentéstartalma                                                      A Jupiter és Mr Hyde (Dawn Bodrogi)

A Plútó archetípusa
Bolygómítoszok: a Plútó háttértörténete (Jessica Davidson)
Jupiter – Plútó kölcsönhatások (Bil Tierney)
Erőpróbáló Jupiter – Plútó kapcsolatok a horoszkópban
Jupiter-Plútó együttállás tranzitként (Robert Hand)               A közelebbi múlt Jupiter-Plútó együttállásai

Skorpió Jupiter- Bak Plútó szextil: a saját szerencséd kovácsa (2018)
Halak Jupiter- Bak Plútó szextil (2022)
Mérleg Jupiter- Bak Plútó kvadrát (2016 – 2017)
Ajánlott szerzők : Robert Hand
Egy posztmodern asztrológia felé (Robert Hand)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!