Bika Jupiter a horoszkópban | Stephen Arroyo

Pénzügyi filozófiájuk egy milliomos szavaival összegezhető, aki azt mondta: “A pénz olyan, mint a trágya. Szétterítve sok jót tesz, de egy kupacba halmozva szörnyű bűzt áraszt”. Részlet Stephen Arroyo : Exploring Jupiter. The Astrological Key to Progress, Prosperity and Potential (1996) c könyvéből.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Jupiter föld-jegyekben

A föld jegyű Jupiterrel rendelkezők számára az élettel való egység érzése általában a természettel való egység megtapasztalását jelenti. A belső jólétet csak akkor tudják ténylegesen megtapasztalni, ha az alapvető anyagi szükségleteik maradéktalanul kielégülnek. Mivel természetüknél fogva szkeptikusak a ” megvalósíthatatlan álmokkal” és a kipróbálatlan ötletekkel szemben, az összes Jupiter-állás közül ezek az emberek a legkevésbé idealisták; de a dolgok megvalósítására specializálódtak – más szóval, a gyakorlatban kivitelezhető eszményekben hisznek, és azok mentén cselekszenek.
  • A belső hit akkor születik meg, amikor az ember ráhangolódik a gyakorlatiasságra, a megbízhatóságra és az érzéki tapasztalatokra.
  • A lehetőségek akkor nyílnak meg, ha valaki keményen dolgozik, felelősséget vállal, és ráhangolódik a természetre és annak ritmusára.
A fizikai életerő tartalékai rendszerint folyamatosan rendelkezésre állnak. Ennek az embercsoportnak tulajdonképpen az állandóság az egyik legfőbb erénye. Következésképpen állandóan és módszeresen terveznek az élet minden területén. Konzervatív hajlamúak, és lassan kell átgondolniuk a lehetőségeiket, hogy kényelmesen megérthessék őket. Nem szeretik az impulzív kockázatvállalást, mindennemű rizikónak bele kell illeszkednie egy előre kidolgozott gyakorlati tervbe, és óvatosan kell mérlegelniük a kockázat-megtérülés arányát.

Ezek az emberek általában jól fejlett gyakorlati készségekkel rendelkeznek, még akkor is, ha ennek a ténynek nincsenek teljesen tudatában. Mivel kézzelfogható eredmények révén idővel növekedhet az önbizalmuk, fel kell építeniük önbecsülésüket. Azoknak, akiknek föld jegyekben áll a Jupiterük, a megjelenés és az imázs mérsékelten fontos. Nincs szükségük a hivalkodásra, mint a tűz jegyekben álló Jupiternek, de azért szeretnek méltóságteljesen kinézni és tiszteletet kivívni.

Jupiter a Bikában

Útmutató a Bika Jupiter értelmezéséhez:

  • Termelékenység, állandóság és megbízhatóság révén törekszik a fejlődésre és önmaga tökéletesítésére.
  • Az a vágya, hogy egy nagyobb rendhez kapcsolódjon, a fizikai világ mély megbecsülésén keresztül teljesedik ki; érzékisége magasan fejlett.
  • Ha kizárólag a pénz, a vagyon és a luxus révén próbálja jobbá tenni életét, hozzáállása túlságosan anyagias lesz és pazarlóvá válik.
  • Átfogó és toleráns, megérti az emberi természetet és az élvezetek iránti alapvető emberi szükségleteket
  • Az életbe vetett bizalmat a természettel való kapcsolat és az egyszerű életmód erősíti; a Bika nemesebb és nagylelkűbb tulajdonságait fejezi ki.

A természet, a textúrák, a színek és a fizikai formák megbecsülése magától értetődő a Bika Jupiterrel rendelkezők számára, olyannyira, hogy gyakran úgy tűnik, szándékosan lassítják le néhány tevékenységüket és a lehető legrészletesebben írják le a szép dolgokat, csak hogy minél tovább élvezhessék őket! Ezek az emberek születésüktől kezdve sokkal türelmesebbek a másik két föld jegyben álló Jupiternél. Általában tétováznak és megmakacsolják magukat, ha kockázatot kell vállalniuk; az életben, a szerelemben és a biztonság megteremtésében inkább a “lassan, de biztosan” megközelítést részesítik előnyben.

Ezek az emberek nagyon tudják élvezni az életet és megélni a jelent, és mélyen megbecsülik a természet apró, szép dolgait és az egyszerű fizikai élet kellemes pillanatait. Valójában nagyfokú beteljesülést és elégedettséget képesek meríteni apróságokból. Tapasztalataim szerint ritkán mohók, mint ahogyan e kombináció egyes leírásai alapján várható lenne, bár általában kissé birtoklóak azzal kapcsolatban, amijük (és akijük!) “van”. Többnyire szeretik a kényelmet és az élvezeteket, de általában nem megszállottjai a még több pénz vagy javak felhalmozásának. Sőt, ezek a szülöttek inkább hisznek abban, hogy gondoskodni fognak róluk. És gyakran igen nagylelkűek azokkal, akiket szeretnek, sőt időnként extravagánsak, nemcsak adnak nekik dolgokat, hanem tesznek is értük. A pénzzel való fukarság ugyan többjüknél is megfigyelhető, de azért időnként mégis elkényeztetik magukat egy-egy fényűző holmival.
A testi örömök és a szépség mindig fontosak ennek az embercsoportnak, és néhányan közülük lustán és önimádóan viselkedhetnek; de a másokkal szembeni állhatatosságuk, megbízhatóságuk és segítőkészségük általában még így is megmutatkozik. Soha nem láttam még olyan embert ezzel a pozícióval, aki ne élvezte volna a jó ételeket. Sőt, tapasztalatom szerint azoknak a nőknek, akik a legjobb étvággyal habzsolják a finom ételeket, és a legcsekélyebb kulturálisan kondicionált tudatosságnak is híján vannak ezt illetően, Bikában áll a Jupiterük. És egyikük sem különösebben túlsúlyos, mint ahogy néhány asztrológus feltételezné.

Franklin D. Roosevelt elnök kiváló példa erre a Jupiter-állásra. A Bika különösen produktív jegy, és Roosevelt magától értetődő módon vizionálta (Jupiter) a hivatalba lépésekor reménytelennek tűnő gazdasági válságban vergődő amerikai nép potenciális erejét és természetes produktivitását. Hasonlóképpen látta maga előtt a nyugat-európai népekben rejlő növekedési és érvényesülési potenciált, ha sikerülne megszabadítani őket a fasizmustól. Amint Eleanor Roosevelt megjegyezte: “A folyamatos növekedés és fejlődés érzése mindig is erőteljesen megvolt benne”. (Teljes születési képletét lásd a 8. fejezetben, radixa az Astro.com-on .)  • Mayo: józan ítélőképességű, jószívű, megbízható; vagy önelégült, önfejű, kizsákmányoló.
  • Moore & Douglas: Pénzügyi filozófiájuk egy milliomos szavaival összegezhető, aki azt mondta: “A pénz olyan, mint a trágya. Szétterítve sok jót tesz, de egy kupacba halmozva szörnyű bűzt áraszt”.

Ez az utóbbi Moore és Douglastól származó idézet arra emlékeztet, hogy ellentétben azzal, amit egyes hagyományok alapján várnánk, ezek az emberek nem feltétlenül halmoznak fel nagy vagyont, legalábbis fiatalabb éveikben nem. “Szétterítik”, és olyan a hitük, hogy sok esetben nem vesződnek azzal, hogy a pénzről vagy a befektetésről tanuljanak, sőt néha még ellen is szegülnek ennek. Fontos számukra a biztonság, de nem feltétlenül a bőség. Ha egy pillantást vetünk a fejezet végén levő ismert emberek listájára, a gazdagsággal kapcsolatos tapasztalatok és a hozzáállás széles skáláját fedezhetjük fel. Hárman közülük jelentős vagyont örököltek, jó néhányan közülük életük során halmoztak fel vagyont, ketten (Gandhi  és de Chardin  ) pedig szegénységi fogadalmat tettek! Mao Ce-tung (ld radix  ) is az anyagi javak újraelosztására alapozta kommunista filozófiáját.
Bika Jupiterrel az észjárás és a meggyőződések meglehetősen konvencionálisak lehetnek, de e szülöttek általában megértőek az emberi szükségletekkel és toleránsak az emberi tökéletlenségekkel szemben. Jellemző a “földhözragadt” életfilozófia, ahogy például Bob Dylan dalainak számos témájában tükröződik, akinek a Bikában áll a Jupitere ( horoszkópjának részletes ismertetését lásd a 9. fejezetben, radixa az Astro.com-on  ). Bármilyen formát is öltsön életfilozófiájuk, gyakorlatiasnak és – ami a legfontosabb – kellően kielégítőnek kell lennie ahhoz, hogy ne kelljen feláldozniuk a jelent valamilyen távoli, bizonytalan cél érdekében.

Ezeknek az embereknek lassú, de biztos a jóléthez vezető útjuk. A fix minőségű Bika erős belső önbizalmat kölcsönöz, amelyet tovább erősíthetnek ha feltárják azokat a maradandó értékeket, amelyek szerint élnek. Legélesebb intuícióik némelyike pedig az emberi természet különleges megértéséből és figyelemre méltóan fejlett adakozó képességükből fakadhat.További, Bika Jupiterrel rendelkező szülöttek:

Joan Baez, Mao Ce-tung, Jack Benny, Dean Martin, Teilhard de Chardin, Henri Matisse, Mohandas Gandhi, Aristotle Onassis, Audrey Hepburn, Louis Pasteur, Howard Hughes, Pablo Picasso, John F. Kennedy, Franklin Roosevelt, Martin Luther King, Jr. Jean-Paul Sartre, Bruce Lee, Ringo Starr ,John Lennon , Richie Valens

Forrás : Stephen Arroyo : Exploring Jupiter. The Astrological Key to Progress, Prosperity and Potential (1996),  100 - 103 oldKapcsolódó

A Bika (Liz Greene)
A Jupiter általános jelentéstartalma
A Jupiter és Mr Hyde (Dawn Bodrogi)

A könyv további, blogomon elérhető részletei

Kos Jupiter a horoszkópban
Vízöntő Jupiter a horoszkópban
A Jupiter és a Neptun
A Jupiter és a Szaturnusz kiegyensúlyozása
Jupiter és Merkúr

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!