Április – 2023

Április nyugodtabbnak ígérkezik az előző hónapoknál. Legalábbis az első 12 nap, amely némi pihenésre, töltődésre is lehetőségeket ad. A második felében bekapcsolnak a megtörés-robbanás – leállás –és a feltételes módban alkalmazható túlélési technikák már ismerős forgatókönyvei.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Merkúr a Bikában : április 3 – június 11

A hónap jelentős váltással kezdődött: 3-án a Merkúr belépett a Bikába. Az idei vendégeskedés, az április 21-től május 15-ig tartó retrográd időszak miatt hosszabbra nyúlik a szokásosnál. A Bika Merkúr tranzitokkal kapcsolatos általános tudnivalók külön bejegyzésben érhetők el. Nagyon leegyszerűsítve, amíg a Kos Merkúr új ötleteket, megközelítésmódokat és kezdeményezéseket inspirált, most itt az ideje konkretizálásuknak. A Bika Merkúr gyakorlatias jelleget és stílust ad kommunikációnknak és gondolkodásunknak. A jegy természetéből adódóan a figyelem az eddig elértek megtartására, megszilárdítására irányul. Az anyagiak, értékek, biztonság, uralkodója, a Vénusz miatt a földi örömök központi szerepet kapnak. A problémás oldal a lassúságban, kimozdíthatatlanságban, változásoknak való ellenszegülésben nyilvánul meg. Akkor is, ha ezek hasznosak és időszerűek.
Április 3 -5 : Merkúr-Plútó kvadrát, Merkúr – Szaturnusz szextil
A legelső szakasz némiképpen ellentmondott az olyan sztereotpiáknak, mint a kedélyesség, nyugodtság, kiegyensúlyozottság, hiszen a Merkúr legelőször, közvetlenül jegyváltásakor a Plútóval került kvadrátba. Noha a Szaturnusszal való, 5-én bepontosult szextilje valamelyest mérsékelte a kedélyeket, vehemens szócsatákban, erőszakos jelenetekben, hatalmi harcokban nem volt hiány. Az analógiák egyéni és kollektív szinten is képviselték magukat. A legutóbbi Vízöntő Plútó tranzit a Francia Forradalom formájában drámai változásokat hozott Franciaországban. Elgondolkodtató szinkronicitás, hogy Merkúr és a Plútó összecsapása napjaiban, a nyugdíjkorhatár 62 évről 64-re növelése miatt erőszakos tiltakozások törtek ki ugyanott. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a jelenlegi Plútó tranzit folyamán hasonló dolgokra számíthatunk, mint 1789-ben, de a közjó nevében rendezett tömegmészárlások világviszonylatban benne vannak a pakliban). Véres eseményekben és természeti katasztrófák a világ más tájain sem volt hiány.
A harmonikus Szaturnusz -fényszög enyhítő hatását egyéni szinten, tudatos erőfeszítéseket téve talán jobban ki lehetett aknázni, mint kollektíve.
Április 6 : telihold a Mérlegben

Az április 6-i telihold Mérleg 16°07-en teljesedett ki, helyi idő szerint (Budapest) 6h: 34’kor. Immár közhelynek számító megállapítás, hogy Mérleg teliholdaknál az arra való igény, hogy mások kedveljenek, és megtaláljuk a harmóniát társulásainkban ütközik a függetlenségre, önkifejezésre, egyéni célok elérésére irányuló törekvésekkel. Ez utóbbiak azonban, a Jupiter expanziós tendenciáinak ellenére is a vártnál korlátozottabban bontakozhatnak ki, a feltételeknek, környezetnek pedig, amellyel egyensúlyba kell hozni őket van valami beteges, kényszeredett jellege.

Telihold a Mérlegben – 2023 április 6 Budapest, 6h34

A március 21-i Kos újholdképlethez hasonlóan a feszültség és a bizonytalanság itt is adott: a fővilágítók akkori, Uránusz félkvadrátja helyett most egy Hold-Uránusz kvinkunx gondoskodik a hullámvasutazásról. Az akkori zűrzavar valamelyest csillapodott, a helyzetek talán valamelyest átláthatóbbak és kezelhetőbbek lettek. Bár az aszcendens ura, a Mars a Rákban fallban van, a Szaturnusszal még érvényesülő trigonja, és a Merkúrral 8-án bepontosuló szextilje több stabilitást és mozgásteret ad, mint amennyit március 21-i újholddal és a Neptunnal képezett erőpróbáló fényszögek lehetővé tettek. Persze az ilyen apró eredményekért is keményen meg kell dolgozni, a folyamat pedig annyira időigényes és alacsony hatásfokú, hogy ha nem lenne kritikus a helyzet, próbálkozni se lenne érdemes.
A törésvonalakká nyíló hajszálrepedésekről a Jupiter-Szaturnusz félkvadrát folyamatosan gondoskodik, a Vénusz pedig, a Hold ura a rosszindulatú Algol állócsillaggal képez együttállást. A könnyebbségek és a megoldások így igencsak feltételes módban értendők, az árukapcsolás pedig borítékolható akkor is, ha csak később szembesülünk mibenlétével.
Április 7 -8 : Vénusz-Neptun szextil, Merkúr -Mars szextil
Ettől függetlenül értékelni kell az átmeneti könnyebbségeket. A Bika Vénusz-Halak Neptun szextilje meghittebbé, szeretetteljesebbé teszi a társas érintkezést, ami Pészach, Húsvét környékén jól is jön. Az olyan problémás megélési formákat, mint a nagy zabálás, féktelen ivászat is könnyebb talán „megváltottabb” síkokon kezelni (pl alkotómunka – különös tekintettel festésre, kézműves tevékenységekre).

Az először bepontosuló Bika Merkúr- Rák Mars szextil a két bolygó közötti erőpróbáló fényszögeknél sokkal kevésbé hajlamosít a vagdalkozásra. A másik fél ledorongolása helyett a meggyőzés a cél, a véleményütköztetésekből pedig a gyakorlatban is működőképes, konstruktív megoldások fakadhatnak. Mindez persze időt és tudatos erőfeszítéseket igényel. Huszárvágásról szó sincs: tolatása elején, április 24-én a Merkúr újra kapcsolatba kerül a Marssal, így akkor majd sort kell keríteni bizonyos kiigazításokra.
Az április 10 -16 közötti héten a tűzforró és a jéghideg szélsőségei váltogatják egymást. A 11-én bepontosuló Nap-Jupiter együttállásnak köszönhetően már az előző 5-6 nap folyamán is úgy érezhettük, olajozottabban működnek a dolgok, a lendület meg az optimizmus pedig még az egzakttá válást követő négy-öt napon át is kitart. A valóság keretei között maradva, okulva a közelmúlt tapasztalataiból ( március 2-i Vénusz-Jupiter együttállás, március 28-i Merkúr-Jupiter konjunkció és kozmikus körítései) sokat segíthet ez az aspektus. A hagyományok szerint ugyanis ideális ahhoz, hogy önbizalmat, bátorságot, kezdeményezőkészséget, energiát és kockázatvállalási kedvet igényló projektekbe kezdjünk. A kedvező hátszélre a Kos bolygókkal trigont képező 10-11-i Nyilas Hold is rásegít, Neptunnal képezett kvadrátja azonban a lehetőségek túlértékelésének kockázatát is hordozza.

Szintén 11-én hagyja el otthonát a Vénusz és az Ikrekbe lép, ahol május 7-ig tartózkodik. Ebben az időszakban a társasági élet felélénkül, a kommunikáció könnyedebbé válik, egyszersmind a pletykák, féligazságok is gyorsabban terjednek. A fesztelen légkör a flörtöknek is kedvez, de nem biztos, hogy az igazit is most kell keresni. Az érzelmi szálak alaposan összekuszálódhatnak és pénzügyi területeken is bőven adódhatnak zavaros helyzetek.

Az idei tranzit sajátossága, hogy a Vénusz még aznap trigont képez a Plútóval. Hogy Aphrodité csélcsapsága mérséklődik, vagy az Alvilág Ura válik megengedőbbé e kombinációnál, majd kiderül. A mindössze három nap múlva bepontosuló (és ezért már valamennyire érvényesülő ) Vénusz-Szaturnusz kvadrát közelsége miatt azonban a felhőtlen ünnepi hangulat szinte kizárható. A legjobb esetben is csak arról lehet szó, hogy valamilyen kihívás kezeléséhez összejönnek a külső/ belső eszközök. Sokkal kevésbé szerencsések azok, akiket a gyertya két végén égetése közben ér a hidegzuhany.

A 14-én bepontosuló Vénusz-Szaturnusz kvadrát – a blogon több bejegyzés is foglalkozik vele, tranzitként sem kimondottan kellemes hatás. Érzelmi mélypontokkal, elválásokkal, alacsony önértékeléssel, esetleges anyagi veszteségekkel vagy szűkölködéssel áll kapcsolatban. A skála széles: betudható pl a 11-i Nap-Jupiter együttálláshoz köthető könnyelműsködéseknek, és lehet a tartalékok ésszerűbb beosztásából adódó, szerényebb költségvetés, esetleg egy nagyobb, de szükséges beruházás miatt keletkezett átmeneti lyuk. Az érzelmi vonzatok szintén fakadhatnak valamilyen nem tápláló kapcsolat/ káros szenvedély felszámolásából, vagy éppenséggel az ezeknek betudható krónikus kifosztottság hozadéka. A mindannyiunkat valamilyen szinten érintő gazdasági válság kollektív szinten hozhatja az analógialáncba illő forgatókönyveket.
A következő hat nap folyamán nem lesznek jelentős aspektusok, de ez nem jelent automatikusan egy asztrológiailag eseménytelen időszakot. A gyors mozgású Hold ugyanis rendre fényszögeket képez a többi bolygóval, amelyek, karakterüknek megfelelően hol kedvező, hol nem túl kellemes hatást gyakorol napi közérzetünkre. Mivel a Merkúr hamarosan elkezdi tolatását az Uránusz tőszomszédságában, a dolgok egyre lassulnak, egyszersmind  növekszik a kiszámíthatatlanság és a zűrzavar.  A közelgő teljes napfogyatkozás hatására pedig egyre vészterhesebbé válik a légkör, a (vélt) kontról egyre inkább kicsúszik a kezünkből.
Április 20: hibrid napfogyatkozás a Kosban


Az április 20 kora reggeli (helyi idő 6h13) Kos újhold és gyűrűs napfogyatkozás az első a Kos – Mérleg tengely mentén létrejövő eklipszsorozatból. Részben folytatja a március 21-i Kos újhold témáit, de a jegy 29, anaretikus foka tovább mélyíti a válságot. A hagyományok szerint a 29. fok a “sorsszerű eseményekkel” áll kapcsolatban, mind globális, mind személyes szinten. Gyakran érezhetjük, hogy valamilyen szempontból egy út végére értünk. Ez szakasz a válsághelyzetekhez, a fordulathoz, a lezáruló ügyekhez kapcsolódik, és a határok valamilyen fajta feszegetése is előfordulhat.

Bár a Nap-Plútó kvadrát csak 4 órával az eklipsz után, a Nap jegyváltását követően pontosul be, a fővilágítók már most is szoros 90°-os fényszögben vannak a Plútóval. Ezekről az aspektusokról nagyon sokszor volt már szó a blogon. (Ld A trauma, Az apa halála, Erőpróbáló Hold-Plútó fényszögek, A dráma varázsa, A családok sötét oldala). Szakítópróbák, válságok, kiélezett helyzetek társulnak hozzájuk, és persze manipuláció, hatalmi harcok és játszmák, karaktergyilkosságok meg a pszichoterror többi kelléke, fájdalmas veszteségek, lezárások. A vér és az erőszak szűkebb- tágabb környezetben is reális hozadék: balesetek. Brutális bűncselekmények, terrorcselekmények, katonai akciók, hatalmi túlkapások vagy alvilági üzelmek, stb

Az Uránusszal gyakorlatilag együtt álló Merkúr még kiszámíthatatlanabbá teszi a helyzeteket. A sokkoló, vagy jobb esetben csupán meghökkentő váratlan hírek a legkülönbözőbb területekről is érkezhetnek: lehetnek gazdasági jellegűek, pénzpiacokat, bankokat érintők, földdel, mezőgazdasággal, élelmiszerellátással kapcsolatosak, vagy az időjárás szélsőségeiről, természeti csapásokról, pl földrengésekről vagy tornádókról szóló tudósítások. (Bővebben: Nap-és holdfogyatkozások tematikus oldala, Sorsfordulók hírnökei)Nap a Bikában : április 20- május 21
Négy órával az eklipsz után a Nap átmegy a Bikába. Ez általában az év egyik legkellemesebb időszaka, amikor istenigazából elkezdődik a tavasz. Rendszerint jobban odafigyelnünk egészségünkre, kimegyünk töltődni a természetbe, engedelmeskedünk kreatív impulzusainknak, stb. (Ez a földjegy a valóságérzék, gyakorlatiasság mellett az élet kellemes dolgait is nagyra értékeli. Olyan apróságoknak is tud örülni, mint a tavaszi napsütés, a virágzó fák – így egy kiadós séta még a legmélyebb mélyponton is gyógyító hatású lehet.)

Az időszak jellegén azonban nagyon sokat módosít, hogy a Nap egyből kvadrátot képez a Plútóval -ld fentebb.Ez a befolyás a bepontosulástól számítva még nagyjából 5-7 napon keresztül érvényesül, ahogy egzakttá válása előtt is kb ilyen időintervallumban éreztette hatását. Arról se feledkezzünk meg, hogy a szintén a Bika jegyében tartózkodó Uránusz „jóvoltából” szinte folyamatosan reng a talaj (és ez így is marad 2026-ig). Ezek a kombinációk alaposan kiröpíthetnek komfortzónánkból.
A Merkúr retrográdba vált

Április 21-én az isteni hírnök a Bika 15. fokán megkezdi május 15-ig tartó tolatását. A Merkúr retrográd időszakai során, mint már szó volt róla, a bolygó energiája befelé fordul, és az elme lelassul, így előrelépés helyett lehetőség van végiggondolni, hogyan viszonyulunk képletünk adott jegybe, jelen esetben a Bikába eső területeihez. Ez a biztonsággal, pénzügyekkel és értékekkel kapcsolatos gyakorlati kérdéseket is magában foglalhat.

A reflexió azonban nem zajlik túl nyugis légkörben. A Merkúr ugyanis április 18-án éri el a jegy 15. fokát és 26-ig marad itt, így, ha nem is pontosan, de gyakorlatilag, 2-3 fokos hatókörön belül együtt áll az Uránusszal. E hét nap energetikája nagyon kiszámíthatatlan, mivel az Uránusz a váratlan és gyakran sokkoló változások bolygója. Ebben az időszakban idegesnek, szétszórtnak érezhetjük magunkat, vagy váratlan hírekről értesülünk. Ezek egy része jó eséllyel pénzzel, anyagiakkal, biztonsággal kapcsolatos. A tolatás energiája a stacionárius szakaszokban érvényesül a legerősebben, így most április 21-25 között hajlamosak leginkább félresiklani a dolgok.

Hogy jelen esetben a zűrzavarból mi írható az eklipsz számlájára, és mi az, ami a Merkúr retrográd jellegéből automatikusan adódik, majd kiderül. A folyamatok a 14-i Vénusz-Szaturnusz kvadráttal is kapcsolatba hozhatók, ugyanis a Merkúr és a Vénusz recepciós helyzetben vannak, így a fényszöghöz, a napfogyatkozáshoz és a Merkúr Uránusz szomszédságában elkezdett tolatásához egyaránt közük van. Akárcsak márciusban, most sem tudom megválaszolni a kérdést, hogy mindez egy vagy több nagyobb horderejű kollektív eseménynek a hozadéka, vagy egyénenként változó okok idézik majd elő.

A retrográd Merkúr időszakok ismerős jelenségei valószínűleg ezúttal is tapasztalhatók lesznek.
A kommunikáció megszakadhat, lelassulhat, vagy teljesen leállhat, az emberek összezavarodhatnak, meggondolhatják magukat, az állásinterjúk vontatottabbakká válhatnak, ügyek, projektek, személyek néha teljesen váratlanul irányt változtathatnak. A berendezések, kávéfőzőtől a számítógépekig és a járművekig meghibásodhatnak. (Bővebben: Retrográd Merkúr- általános tudnivalók, Erin Sullivan : Retrográd Merkúr, Retrográd Merkúr föld jegyekben)A hónap vége felé kissé nyugodtabb napok következnek, amikor valamelyest rendet lehet teremteni a felfordulásban. Időtálló struktúrák létrehozatalában azonban felesleges reménykedni, hiszen a Jupiter májusi Bikába lépése, és ezt követő fix T-kvadrátja az akkor már Oroszlánban haladó Marssal és a Vízöntő Plútóval sokkal nagyobb tornádót kavar.

Az április 24-én újra bepontosuló Merkúr-Mars szextilnél tehát újra kell kezdeni a hónap elei Mérleg teliholdat követő rendrakást. Hogy csak itt-ott kell porolgatni, vagy egy átfogóbb takarítás szükséges, helyzete válogatja.

A másnapi Nap-Szaturnusz szextil tovább zabolázza az elszabadult kedélyeket, persze ehhez a mi tudatos közreműködésünk is kell. „Ez a tranzit nagyszerű lehetőség arra, hogy tető alá hozz dolgokat. Rend van a fejedben és jó érzékkel vagy képes fegyelmezni magad. Gondosan mérlegeled még a legapróbb lépést is, mielőtt rászánnád magad a cselekvésre. Igen konkrét terveket kovácsolsz, és ragaszkodsz ahhoz, hogy a gyakorlatban is kivitelezhetők legyenek. Cseppet sem érdekelnek a praktikus szempontból hasznavehetetlen idealista spekulációk és absztrakciók.” (Robert Hand)

A 29-én egzakttá váló Mars-Uránusz szextil ad némi nyughatatlanságot és türelmetlenséget az elegyhez, de ezek az impulzusok könnyebben megzabolázhatók, mint az erőpróbáló fényszögek esetén. Így, lehetőséget adhat az eklipsz energiái konstruktívabb mederbe terelésére. Akár kedvezhet is a kockázatosabb megoldásoknak, váratlan ötleteknek, a látszólag semmiből felbukkanó lehetőségeknek. Kevésbé szerencsés esetben a május 5-i, Skorpió telihold és penumbrális holdfogyatkozás rengéseinek előhírnöke lehet.Fontosabb bolygóhatások

Április 2 : Mars szextilben az Északi holdcsomóponttal

Április 3 – június 11 : Merkúr a Bikában

Április 3 : Merkúr – Plútó kvadrát

Április 5 : Merkúr – Szaturnusz szextil

Április 5 : Nap – Chiron együttállás

Április 6 : telihold a Mérlegben, Mérleg 16°07

Április 6 : Merkúr együü áll a felszálló holdcsomóponttal

Április 7 : Vénusz – Neptun szextil

Április 8 : Merkúr – Mars szextil (először)

Április 11 – május 7 : Vénusz az Ikrekben

Április 11 : Vénusz – Plútó trigon

Április 11: Nap – Jupiter együttállás, Kos 21°45

Április 14: Vénusz – Szaturnusz kvadrát

Április 14 : Szaturnusz szextilben az Északi Holdcsomóponttal

Április 20 : újhold és gyűrűs napfogyatkozás a Kosban, 29°50

Április 20 – május 21: Nap a Bikában

Április 20 : Nap-Plútó kvadrát

Április 21 – május 15 : Merkúr R; Merkúr RS – Bika 15°37

Április 24 : Merkúr – Mars szextil (másodszor)

Április 24 : Nap együtt áll az Északi Holdcsomóponttal

Április 25: Nap-Szaturnusz szextil

Április 25 : Vénusz-Chiron szextil

Április 27 : Mars – Chiron kvadrát

Április 29 : Mars-Uránusz szextil

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!