Teljes holdfogyatkozás a Bikában – 2022

2022 utolsó fogyatkozására helyi idő (Budapest) szerint 12h 01’-kor kerül sor, a jegy 16°-án. Magyarországról nem látható – így valamivel gyengébben érvényesül befolyása; Észak-és Kelet-Európa egyes részeiről, Ázsiából, Ausztráliából, Észak-és Dél-Amerikából viszont igen  . A teljesség fázisa 1h24m28s, így ptolemaioszi időkulccsal dolgozva, kb másfél hónapig terjed a hatása. A témák persze a következő Bika-Skorpió eklipszekig (2023 április 20 – teljes napfogyatkozás a Bikában, május 5 – részleges holdfogyatkozás a Skorpióban) folytatódnak.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Az előző bejegyzésekben, például a novemberi előrejelzésben, az azt beharangozó október végi összefoglalóban, meg még sok más posztban is szó volt róla, hogy zűrös és veszélyes időszakban vagyunk. A pakliban egy világégéshez vezető bukóspirál elszabadulása éppen úgy benne van, mint a lightosabb, de úgy is sok bizonytalanságot, veszteséget, nélkülözést tartogató forgatókönyvek. A Szaturnusz-Uránusz kvadrát már távolodóban, de még mindig elég közel a nagy robbanásokhoz. A jelenlegi telihold ráadásul még szorosabban összeköti a két bolygót, a későbbieket is meghatározó tüzijátékokat tartogatva. Az események egy részét az eklipsz környékén (előtte/utána egy –két héttel) tapasztaljuk, a többit a következő hónapok folyamán. Mint mindig, ezúttal is érdemes figyelemmel kísérni a híreket; analógiák bőven vannak.

Most csak vázlatosan néhány észrevétel; sok újdonságot az eddigiekhez képest nem tudok hozzátenni. Ha csak annyit írnék, hogy a jelenlegi eklipsz még nagyobb hangsúlyt ad a már eddig is meglévő trendeknek, itt akár be is fejezhetném a bejegyzést. De ha már egy ilyen cuki Minotauroszt igéztem egy számítógépes játékból egy  teliholdas képre, folytatom 🙂 Aktuálpolitikai analógiáktól egyelőre eltekintek, a novemberi előrejelzésben és az október végiben már ejtettem róluk pár szót. Az előző bejegyzésekben szintén.

Holdfogyatkozás a Bikában, 2022 november 8 Budapest, 12:01
Az elmúlt több mint két év folyamán megtapasztalhattuk a Szaturnusz-Uránusz kvadráttal összefüggésbe hozható gazdasági, társadalmi jelenségeket. A témának külön oldala is van blogomon. A jelenlegi teliholdnál még elkeseredettebben zajlik a titáni csata, még nagyobb a polarizáltság, hiszen a bolygók egy ütős fix T-kvadrátba rendeződnek. A Déli holdcsomópont tőszomszédságában levő Skorpió Nap, Merkúr, Vénusz farkasszemet néz a Bika Holddal és Uránusszal, és mindannyian 90°-os fényszöget képeznek a Vízöntő Szaturnusszal, a formáció tengelybolygójával.

A Szaturnuszt a hagyománnyal, szokásokkal, a fennálló renddel, struktúrákkal hozzák általában összefüggésbe – függetlenül attól, hogy ezek létünk szükséges és fontos keretei, vagy a fejlődést megnyomorító korlátok. Az Uránusz az újszerű, a forradalmi, a lázadó, az újító elem, akár konstruktív változások katalizátora, akár destruktívan destabilizál. A két bolygó harmonikus kapcsolódásainál könnyebb összhangot teremteni az egymással nem túl jóban levő princípiumok között; együttállásnál, kvadrátnál, szembenállásál sokkal nagyobb a kihívás. Azonban, mint egyik régi, 2009-es szembenállásukról írt posztomban szó volt róla, ilyen kombinációknál a szaturnikus oldal is tartalmaz uránuszi elemeket, és fordítva: az uránuszi is szaturnikusakat.

Az elmúlt évek során például azt tapasztalhattuk, hogy az egymással ellenséges, ún. progresszív és konzervatív táborok egyaránt szélsőségesek, bemerevedett nézeteket képviselnek, az együttműködés lehetőségei helyett pedig inkább egymás kiiktatásának vágya motiválja őket. A „jó” és a „rossz” harca ebben az időszakban még elkeseredettebbé válik (az idézőjel annak szól, hogy a „jó” mindkét félnek a saját tábora, a „rossz” pedig az a törzs, akivel épp hadban áll.) Természetesen nem csak politikai, ideológiai szájkaraték vannak, hanem tényleges háborúk is, konkrét és átvitt értelemben vett frontok, a hadat viselő felek hajlíthatatlansága és brutalitása miatt pedig rengeteg érték is odaveszhet. Ahogy már eddig sem kevés a jóvátehetetlen kár. Persze, vannak olyan helyzetek is, amikor nem lehet kompromisszumokat hozni.A T kvadráttengelybolygója, a Szaturnusz a saját jegyében áll aVízöntőben.Ez elvileg jó.A T-kvadrát azonban jelentős destabilizáló erőt is képvisel, melynek hatására az egyébként sem rugalmasságáról híres bolygó még jobban bemerevít. A túlterheltség, szorongás, frusztráció, depresszió, kishitűség, bizalmatlanság olyan szaturnuszi sajátosságok, amelyek kollektív és egyéni szinten is számolni kell ebben az időszakban. A vélt vagy valós alkalmatlanságtól, sebezhetőségtől való félelem, illetve hogy ez mások számára is kiderülhet erős önvédelmi mechanizmusokat válthat ki.

Negatív forgatókönyvek esetén Szaturnusz a nyomás fokozásával, teljes körű ellenőrzésre törekvéssel reagálhat. Bekeményít, minden ellenállásra, szembeszegülésre irányuló kísérletet kérlelhetetlenül megtorol. A tekintély, a status quo, a rend mindenáron való fenntartására törekszik, függetlenül attól, hogy értelmes, hasznos, vagy elavult, a fejlődést akadályozó struktúrákról van -e szó. Ha kell, gátlástalanul, eszközeiben nem válogatva, kérdéses célok érdekében operálhat. Ez kollektív szinten, például hatalmi struktúrák esetén éppúgy érvényes, mint egyénileg.

Szerencsésebb helyzetben olyan hagyományos szaturnuszi erényekből merít erőt, mint a türelem, kivárás, szervezés, időzítés. Stratégiáit újra meg újra átgondolja, munkát fektet hiányosságai korrigálásába, felelősséget vállal (egyszersmind képes annak az eldöntésére is, mi az ő felelőssége és mi nem), használja ítélőképességét és gyakorlati érzékét. A retrográd Mars, a Skorpió bolygók régi ura által jelzett kényszerparkolás időszakát testi- lelki állóképessége erősítésével tölti, tartalékait beosztja, igyekszik átlátni a helyzetet, távol tartja magát a szélsőségektől. A Tarot Remetéje módjára a nehézségek ellenére is hű marad önmagához, megérleli saját álláspontját, felismeri a helyzetekben és interakciókban rejlő tanítást. Mivel laza trigont képez a Marssal, erre több lehetősége van, mint 2020-ban, az őszi napéjegyenlőség idején, amikor kardinális jegyek között jött létre ilyen formáció.
A Bika által képviselt értékek, tartalékok, élelem, anyagi javak, bevételek, biztonság, komfort az eklipsz egyik kritikus témája; a Hold szomszédságában az Uránusz többek között ezekkel kapcsolatos instabilitást- hogy ne rögtön levegőbe repülésről beszéljek – jelez. Az Északi holdcsomópont, akárcsak a július végi- augusztus elei Mars-Uránusz találkozó idején, fokozza a rengések intenzitását, A két bolygó közelségében, Bika 14°19-en levő, Szaturnusz jellegű állócsillag, a Menkar betegség, romlás, veszteségek, vagyonvesztés veszélyét hordozza.

Ura, a Skorpióban száműzetésben levő, és a Nap által elégetett Vénusz ráerősít ezekre a kockázatokra. A Skorpió princípium kellemetlen közelségbe hozza a válság, veszteségek, az élet sötétebb, a Bika számára nem túl kellemes oldalát – míg a Déli holdcsomópont közelsége még komorabb árnyalatokat ad a képnek, egyszersmind a jelen helyzetek múltbeli gyökereire is felhívja a figyelmet., A krízisek és az elmúlás különböző formáit, a fizikaitól a szimbolikusig tehát adottak, és a rajtuk  keresztül való megújulás is.

Utóbbira elvileg adódhat lehetőség: a Vénusz a Plútó szextil, Neptun/Jupiter trigon felé közelít, ahogy később a Skorpió Merkúr és a Nap is.  Együttállása a jóindulatú Északi Serpenyővel szintén javít valamit az összképen. (A Skorpió 20°-on álló csillag Ptolemaiosz szerint Jupiter -Merkúr, mások szerint Jupiter -Mars szextil jellegű. ambíciót, jótékonyságot, megbecsülést, gazdagságot társítanak hozzá; Vénusz esetén társadalmi sikereket, női  támogatókat tulajdonítanak neki.) A Szaturnusz, mint fentebb szó volt róla, a Marssal, a Skorpió bolygók hagyományos urával van harmóniában. Hogy a gyakorlatban – főleg kollektív szinten – mennyire sikerül ezt megvalósítani, jó kérdés.
A fix jegyek ugyanis híresen makacsak; egy Nappal együtt álló Merkúr, még ha kazimi is, körömszakadtáig fog ragaszkodni az igazához. A Mars és a Merkúr, mint a novemberi előrejelzésben szó volt róla, recepciós helyzetben vannak, de ebben az esetben inkább egymás problémás tulajdonságait erősítik. Vérre menő vitákban, trollkodásban, (karakter)gyilkos szavakban, megsemmisítő titkok megszellőztetésében, rágalomhadjáratokban tehát sehol sem lesz hiány.

Az Ikrek Mars több okból sincs a helyzet magaslatán. Retrográd stacionárius, ugyanis még mindig nem indult el hátrafelé; a toporgás pedig dühödtté teszi, miközben hatékonysága csökken. Neptunnal való kvadrátja arra utal, hogy győzelme érdekében a piszkos módszerek bevetésétől sem fog visszariadni: intrikál, hazudozik, ködösít, manipulál, csúsztat. A még szintén tolató Jupiterrel való tág kvadrát hatására ideológiák mentén háborúzik, irreális kockázatokat vállal, bolhából elefántot csinál. Ráadásul az Ikrek 24°47’-en levő Al Hecka állócsillaggal, egy rosszindulatú, Merkúr-Szaturnusz jellegű égitesttel is konjunkciót képez. Ptolemaiosz szerint ez az állócsillag erőszakot, rosszakaratot, balesetveszélyt hoz; Marssal rossz társaság, rossz szokások miatti mars-vénuszi károkat jelezhet.

A segítség, amit a Jupiter nyújthat később a Vénusznak, szintén viszonylagos, hiszen, jóllehet a saját jegyében van, retrográd, ráadásul a Scheattal, egy szintén rosszindulatú állócsillaggal áll együtt. ( Ptolemaiosz szerint Mars és Merkúr, mások szerint Szaturnusz –Merkúr természetű. Extrém balszerencsét, gyilkosságokat, öngyilkosságot, vízbe fúlást társítanak hozzá. Jupiterrel együtt állva törvény általi , vagy barátok, rokonok miatt bekövetkező veszteségeket jelezhet. Ennek a Mars-Jupiter kvadrát kontextusában is van jelentősége.)
A telihold általában felkorbácsolja az érzelmeket. Fokozottan érvényes ez a jelenlegire, ahol a Merkúrral és a Nappal szemben álló (és az Uránusszal konjunkciót képező) Hold, az Északi holdcsomóponttal összefogva csúcsra járatja őket. A döntések nem kimondottan racionálisak – a még oly ésszerűeknek tűnők sem – , a váratlan, hisztérikus reakciók egyéni és kollektív szinten is jelentős károkat okozhatnak. A meggondolatlan kijelentések akár egzisztenciákat is ellehetetleníthetnek, írásokból, dokumentumokból rengeteg gond származhat. Meddig terjed a szólásszabadság? Hol kezdődik a cenzúra? – típusú kérdések továbbra is aktuálisak maradnak. szerkesztőségek, közösségi média életében is jöhetnek fordulópontok.

Érdekes szinkronicitás például, hogy Elon Musk a 25-i Skorpió napfogyatkozás környékén vette át a Twittert; de mostanra egyre inkább megmutatkozik a tulajdonosváltás problémás oldala is. Nem sokkal az október 25-i eklipsz után érkezett a hír arról, hogy Mark Zuckerbergnek, a Facebook milliárdos alapítójának sokba került a metaverzummal kapcsolatos álma. 13 hónap leforgása alatt ugyanis már több mint 100 milliárd dollárt vesztett el . November 7-i hír, hogy széleskörű leépítések jöhetnek hamarosan a Meta platormján. Egy, a Bika –Uránuszt beharangozó, 2018-as bejegyzésemben Jessica Adams-et, egy Ausztráliában élő asztrológust idéztem, aki szerint az Uránusz komoly próbatételek elé állítja Mark Zuckerberget, amikor eléri Bika Vénuszát, Napját, és szembe kerül Skorpió Marsával, holdjával és Szaturnuszával: “A Facebook jövője. Nem lesz ingyenes. Talán nem is lesz. Ha a Facebook képes lesz túlélni a következő hét évet, mindent túlél. De kisebb fajta csoda kell ahhoz, hogy valamely intézmény átvészeljen egy olyan uránikus támadást, mint amilyen a Bikából érkezik a következő hét év folyamán”. Akkoriban nem tartottam túl valószínűnek egy ilyen forgatókönyvet, mostanra viszont kézzelfoghatóbb közelségbe került. És, akármennyit szidjuk is a Facebookot, összeomlása súlyos gazdasági katasztrófa volna.
Az erőszak fizikai szinten is elszabadulhat. Akár tényleges zsarnokság ellen lángol fel/ folytatódik újult erővel a tiltakozás, akár hiszterizált tömegek kezdenek el őrjöngeni, a velük szembeni fellépés szaturnikus jellegű lesz. A háborús övezetekben még kegyetlenebbé válhatnak a harcok, a demonstrációk erőszakba torkollhatnak. (Ilyesmit például, bárki nyeri is meg a az időközi választásokat az Egyesült Államokban, nagyon jól el tudok képzelni az alulmaradtak részéről.) A szélsőséges időjárás, földrengések, esőzések, viharok, földcsuszamlások szintén részei lehetnek az analógialáncnak; a Merkúr érintettsége, illetve a Marssal való recepció miatt a csúnya balesetek, a tömegszerencsétlenségeket is beleértve. Ilyenek egyébként már korábban is voltak.
Egyéni szinten szintén borítékolható az érzelmi hullámvasutazás. A Vénusz-Hold szembenállások képbe hozhatják a szerelmi háromszögeket; asztrológiai szakácskönyvek szerint ilyenkor a feleség és a szerető nem feltétlenül ugyanaz a személy. És gyakran a konszenzuális valóságban is ez a helyzet. Sajátos paradoxon, hogy a teliholdak-különös tekintettel a fogyatkozásokra – elrejtett dolgokat, akár titkokat is felszínre hozhatnak és/vagy egy téma addig kevésbé nyilvánvaló aspektusaira hívhatják fel a figyelmet. Mindez önmagában is érzelmi átértékelésekhez, lezárásokhoz, sorsfordulókhoz vezethet.  Egyszersmind azonban el is vakíthatnak, nincsenek túl kedvező hatással az ítélőképességre. A Mars- Neptun kvadrát jelenléte még reálisabbá teszi a csalódás, tévedés, önbecsapás, megcsalatás lehetőségét. Az Uránusz izgalmakat hoz, de nem kimondottan az intimitás princípiuma, a Szaturnusz meg ebben a kombinációban inkább a falak, a távolságtartás (jobb esetben az egészséges határok önként való megvonása), az elválás, kijózanodás irányába mutat. Ez persze lehet teljesen egészséges folyamat is, pl megválni egy rossz szokástól, kiválni egy rossz kapcsolatból, nem tápláló közegből, de ilyenkor is van diszkomfortérzet.

Súlyos állásokról van szó, és csak reménykedhetünk, hogy kollektív megnyilvánulásuk helyi, viszonylag kezelhető szinteken marad és nem eszkalálódik mindenkit érintő kataklizmává. Persze ez nem csupán az előttünk álló napokra érvényes. Személyes szinten talán valamivel több esély van a konstruktív transzformációkra. Ez azonban még a legszerencsésebb esetekben is komoly áldozatokat (ld Skorpió bolygók a Déli holdcsomóponton, kvadrátban a Szaturnusszal) követel. Hogy mennyire választható ki „szabad akarattal” a törlesztés formája, és mennyire esik meg sorsként, akár egyik pillanatról a másikra, jó kérdés. Az önfegyelem, türelem, tudatosság, a megrekedtségében frusztrált, dühödt marsikus energia konstruktív mederbe terelése, az impulzív reakciók kreatív megközelítésmódokkal való helyettesítése alighanem kulcsfontosságú.

Kapcsolódó

Novemberi előrejelzés

Nincsenek illúzióim, de….

Eklipszek tematikus oldala

Szaturnusz-Uránusz ciklusok tematikus oldala

 

 

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!