Szeptember – 2022

Sajátos kettősség érvényesül szeptember folyamán. Egyfelől jelentősen lelassul a tempó, hiszen 4-én a Mars belép a retrográd árnyékba, 10-től pedig, amikor a Merkúr hátraarcot vág, immár hat tolató bolygóval kell számolnunk. Másfelől, az újra szoros Szaturnusz-Uránusz kvadrát felpörgeti a dolgokat, sorra röpítve a levegőbe az eddig valamelyes biztonságot nyújtó struktúrák maradékát is.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Sajátos kettősség érvényesül szeptember folyamán. Egyfelől jelentősen lelassul a tempó, hiszen 10-től, amikor a Merkúr hátraarcot vág, immár hat tolató bolygóval kell számolnunk (a továbbiak: Jupiter, Szaturnusz, Neptun, Plútó), a Mars pedig 4-én, Ikrek 8°-on , (éppen az Egyesült Államok képletének Uránuszán) retrográd árnyékba lép. Jóllehet a két utóbbi bolygó, és persze a Jupiter is száguldozni vágyik, a kanyarokat nem lehet levágni. Ez az átértékelés, átszervezés, kiigazítások, újratanulás és átdolgozás időszaka, nem pedig az új kezdeteké. Az életet nagy kanállal habzsoló, és pazarló Oroszlánból a Vénusz 5-én a Szűzbe lép, takarékoskodásra és újra hasznosításra buzdítva. A kevesebb most több, a nyereségek most a jó stratégiákból, a tartalékok körültekintő átcsoportosításából, felelősségvállalásból származnak, nem pedig a meggondolatlan kockázatvállalásból. Miközben a Szűz bolygók kiszámíthatóságra, tervezhetőségre vágynak, az újra szoros Szaturnusz-Uránusz kvadrát sorra röpíti a levegőbe az eddig valamelyes biztonságot nyújtó struktúrák maradékát is.

A biztos bizonytalanságot az egymással perlekedő, változó jegyekben levő bolygók is fokozzák. A Mérlegben levő planéták megbékélésre és kompromisszumra törekednének, a hónap első három hetében azonban a viszály a valószínűbb. A kedélyek csak szeptember végére nyugodnak le valamelyest, de zűrzavarban akkor sem lesz hiány.

Valamelyest javít a helyzeten, hogy a Mars legalább elhagyta a Bikát, így nem tüzeli tovább az önmagában is robbanékony Szaturnusz-Uránusz fényszöget. Újabb, tartós fix T-kvadrát sem jön létre ; persze, a Skorpió Déli holdcsomópont, a Szaturnusz és az Uránusz között marad ez a formáció, illetve akkor is számolhatunk vele, amikor a Hold az Oroszlánban (szeptember  21-23), illetve a Skorpióban (szeptember 1, 2,  28, 29, 30) halad, Azok a napok sem valószínű, hogy túl békésen alakulnak, amikor a Hold  Bikában (szeptember 14, 15) és a Vízöntőben (szeptember 8,9) tartózkodik. Teljesen biztos lenni benne, hogy a szeptember nyugodtabb hónap lesz az előzőknél, nem ajánlatos -így legalább kellemetlen meglepetések sem érnek…,
Szaturnusz-Uránusz kvadrát: a bizonytalanság a legbiztosabb

Az ősz folyamán újra összeáll a Szaturnusz – Uránusz kvadrát, asztrológiai értelemben igen viharossá téve a szeptemberi időjárást. Jóllehet a fényszög már nem egzakt, a résztvevők elég közel vannak egymáshoz ahhoz, hogy a detonációk nagyot szóljanak. Ennek a rendkívül fontos bolygóciklusnak saját tematikus oldala is van a blogon. A jelenlegi kvadrát a 87-88-as Nyilas Szaturnusz-Uránusz konjunkcióval indult ciklus záróakkordja. Sajátosságaival, kísérőjelenségeivel számos cikk foglalkozott a blogon; a kimondottan neki szentelt bejegyzéseken (Charlie Obert, Jessica Davidson, saját) kívül a havi előrejelzéseket és más asztrológiai eseményeket is ideértve. Az eddigi trendek tehát az előttünk álló négy hónap folyamán folytatódnak.

Vagyis:

  • forrongó politikai élet
  • lázadások, forradalmak, kormányzatban zajló változások vagy komány válságok világviszonylatban
  • erőszak, zavargások, terrorcselekmények
  • változékony piacok
  • élelmiszertermeléssel, ellátással kapcsolatos gondok
  • energiával, árammal, az internettel kapcsolatos problémák
  • újabb koronavírus-hullám vagy más járványok megjelenése/ felerősödése
  • szélsőséges időjárás
  • új technológiák megjelenése
  • váratlan problémák és események – amelyek azért annyira nem váratlanok, hiszen egy ismétlődő fényszögről van szó, a témákkal tehát, személyes – és kollektív szinten nagyjából képben vagyunk. Meglepetések, új elemek, vagy új kompozícióba átrendeződő régi komponensek, Uránuszról lévén szó, persze lehetségesek.

A közelmúlt szinkronicitásait illetően mélyen szimbolikus esemény Mihail Gorbacsov , a Szovjetunió utolsó vezetője és egyetlen elnöke augusztus 30-án bekövetkezett halála.
A Gorbacsov hatalomra kerülését követő reformok nagyjából az 1987-88-as Nyilas Szaturnusz-Uránusz együttállással, a legutóbbi Szaturnusz -Uránusz ciklussal kezdődtek. 1989-ben a Bakban képezett konjunkciót a két bolygó. Jelenleg a Szaturnusz-Uránusz ciklus zárókvadrátjának a legvégét éljük, és úgy tűnik, hogy a ’80-as évek végén-’90-ben kezdődött ígéretes folyamatok visszájukra fordulnak.

“Kevesen gondolták volna, hogy miután vér és atomháború nélkül véget ért a hidegháború, darabjaira hullott “a Gonosz Birodalma”, s az általa fenntartott kényszerszövetség, s úgy tűnt, megnő a szabadpiaci, nyugatias polgári államok száma, vagy legalábbis számos ország lassan, de biztosan elindul a polgárosodás, piacosodás ösvényén, a kétpólusú világrend összedőlése, az új történelmi időszámítás kezdete után ezek a remények szertefoszlanak, s a nyugati világ új kihívásokkal néz szembe.

Mostanság Kína, Oroszország, Irán, Észak-Korea, Afganisztán, Venezuela stb., képez egy olyan nagyobb pólust, mely iszlamista latorállamot, kleptokrata banánköztársaságot, államkommunista diktatúrát s háborús hadigazdaságot működtető autokráciákat foglal magába. Az egypólusú, az Egyesült Államok katonai – gazdasági hegemóniáján alapuló világrend repedezni kezdett, s most úgy látszik, minden fronton sötét fellegek gyülekeznek”. Ismét meg kell húzni azt a bizonyos vörös vonalat

A felszabadulás eufóriája egy újabb vasfüggöny árnyékában már csak fájdalmas emlék. Azért egy picit még mindig bízom benne, hogy öröksége még menthető, maradnak még szabad helyek a világon, egyéni szinteken adódhatnak menekülési lehetőségek.
Mars –Jupiter szextil, Merkúr-Mars trigon, Merkúr – Jupiter szembenállás
Az 1-én bepontosuló Mars-Jupiter szextillel, egy ún. jó fényszöggel, a hónap lendületesen indul. Eközben, bár nem egzakt, a Mars harmonikus fényszöget képez a Merkúrral, oldva ezzel a 4-én először bepontosuló Merkúr – Jupiter szembenállás feszültségét. Ez a kombináció, főleg ha a tudatos igyekezet is megvan, jó megvalósítási esélyeket ad. Kedvező esetben (viszonylag) gördülékenyen mennek a dolgok, (viszonylag) könnyen, gyorsan meg lehet oldani problémákat, lehetőségek adódnak vagy teremthetők. Kevésbé szerencsés, ha elhamarkodott, rossz döntésekre sarkall. (Az Ikreknek és a Kosnak is az improvizáció, gyorsaság az erősségük, a hosszútávú következményekkel nem törődnek. )

Azonban a lelassulást, menet közbeni kiigazításokat még a leges-legkedvezőbb helyzetben is be kell kalkulálni, ugyanis a Mars 4-én, Ikrek 8°-on retrográd árnyékba lép, és csak 2023 január végén-február elején, a következő Mars-Jupiter szextil idején körvonalazódik nagyjából a végeredmény. A 9-én hátraarcot vágó, így már elég lassú Merkúr ráadásul hosszabb ideig szemben áll a Jupiterrel, így a viták folyamatosak. Jó esetben a Mars konstruktív mederbe tereli őket, win-win megoldásokkal, kevésbé jó, ha végteleníti a szájkaratét kézzelfogható eredmény nélkül. A blöffbajnokásg, demagógia, hitviták és keresztes háborúk szintén lehetséges hozadékok.

(Kollektív szinten az EU részéről pl a gyereket is kiöntöm a kád vízzel típusú húzás az orosz állampolgárok EU-államokba való utazásának megnehezítése.  FSZB-ügynökökre, Putyin-hívőkre tényleg semmi szükség, de erre ott volnának az átvilágítási eszközök. Az új rendelkezés azonban rengeteg, éppen a putyini diktatúra elől menekülő oroszt is ellehetetlenített, köztük olyan értelmiségieket, akik a nyugati országoknak is hasznukra lennének. Sokkal inkább, mint a 2015-ös menekülthullámmal érkezett “agysebészek” a muszlim országokból, tisztelet a kivételeknek… ) A szeptember 18-i Merkúr-Jupiter szembenállás már sokkal kedvezőtlenebb asztrológiai környezetben zajlik, az október 12-i több esélyt ad az egyensúly megteremtésére.
Vénusz a Szűzben: szeptember 5 – 29
Amikor a Vénusz a játékos, kreatív, társaságkedvelő Oroszlánból a gyakorlatias, szorgos Szűz jelébe lép, markáns váltás érzékelhető társas viszonyainkban, pénzügyeinkben. A tranzit általános sajátosságaival külön bejegyzés foglalkozik, most nem megyek bele részletesebben. Valamelyes lehűsülés, földet érés csakugyan tapasztalható lesz, ami kifejezetten jól jön Oroszlánban tett látogatás hőzöngő extravaganciái után. A Szűzben a Vénusz esésben van, a tartalékok szegényesebbek (főleg, az Oroszlán Vénusz- Vízöntő Szaturnusz-Bika Uránusz T- kvadrátját kísérő herdálásrohamok, vagy önhibánkon kívül bekövetkezett anyagi károkat követően), de megfoghatóbbak, és konkrétan hasznosíthatók. (Vénusz- Uránusz, majd Plútó trigon)
De a tranzit első fele cseppet sem kellemes, és a vége is csak feltételes módban. Beágyaztam egy, az Asztropressz Facebook-oldalán elérhető hírcsokrot, a jegyváltás időpontja körüli gazdasági szinkronicitásokról, a teljesség igénye nélkül. A lista valószínűleg bővülni fog. Addigis néhány kulcsmondat: szerény tartalékokból nem megy a nagyot nyújtózás (vagy az inflációval való lépéstartás). (Vénusz – Jupiter kvinkunx, szeptember 6.) Folyamatos a civakodás, a mérgező társulásokban élők szétszedhetik egymást (Vénusz –Mars kvadrát szeptember 16). A kikészítősdit nagy csalódás (Vénusz-Neptun szembenállás– szeptember 24) követheti, és csak ez után következik a vele vagy nélküle való belső stabilizálódás (Vénusz-Plútó trigon –szeptember 26). A rossz befektetések, hiszékenység vagy objektív körülmények –okozta károkból is van talán valamelyes talpraállás. Az instabilitás, kiszámíthatatlanság, szűkölködés (Vénusz- Szaturnusz kvinkunx – szeptember 20), kreatív megoldásokra, innovációkra sarkall, sőt, még az a bizonyos „obligát csoda” is bekövetkezhet (Vénusz-Uránusz trigon, szeptember 20). Főleg, ha a bizonytalanságot és tervezhetetlenséget az egyetlen biztos tényezőként kalkuláljuk be a következő hónapokra, sőt, a felbomlás trendjeinek ismeretében az évekre.
Szeptember 10 : retrográd Merkúr, telihold a Halakban


A Merkúr néhány órával telihold előtt kezdi meg tolatását, ami már önmagában is kommunikációs zavarokat, leállásokat, késéseket, kisiklásokat jelezhet. A Neptun felé közeledő Halak Hold fokozza a káoszt. A két fővilágító egy laza, változó T kvadrátot képez a VII házban álló Marssal, amely egyszersmind tengelybolygó is, míg a Merkúr és a Jupiter szintén farkasszemet néz egymással. Jóllehet a Mérleg Merkúr megpróbál kompromisszumokat hozni és harmóniát teremteni, a Szűz Vénusz részleteken lovagol, és irreális követelményeket támaszt, az Ikrek Mars őrületbe kerget a pimaszságával, önti az olajat a tűzre,  a Jupiter pedig abban érdekelt, hogy az övé legyen az utolsó szó. A még mindig érvényesülő Mars-Jupiter szextil, Merkúr trigon és a másnap bepontosuló Nap-Uránusz trigon enyhítheti a nyomást.

Telihold a Halakban 2022 szeptember 10 Bp 11h59

Bár némi munkával kreatív megoldások és vállalható kompromisszumok is születhetnek, sok ellentét és feszültség van ebben a konfigurációban. Így bakikra, bántó megjegyzésekre, sértődésekre, félreértésekre, a tények szándékos vagy akaratlan átírására, szövetségek, társulások váratlan megszakadására is bőven van esély. A kommunikációs zsákutcák, kapcsolódási problémák, feszültségeket, vitákat gerjeszthetnek nem csak párkapcsolatokban, hanem más társulásokban is. A felületesség, dekoncentráltság, szétesettség, kapkodás is bajok forrása lehet.

Mivel az Ikrek és a Szűz, valamint a Merkúr és a Jupiter is kapcsolatban áll oktatással, tanulással, tanárokkal, diákokkal, az oktatással kapcsolatos gondok forró témák maradnak. Egyezmények, szerződések terén is adódnak nehezen kezelhető helyzetek. Reménykedjünk – mint már annyiszor 2022 folyamán -, hogy a záporozó szikrák ezekben a napokban sem robbantanak még fel lőporoshordókat. Sem szűkebb sem tágabb környezetünkben.
A 11-től 20.ig terjedő napok zűrzavar mellett rengeteg feszültséget is tartogatnak.

A 11-12-i Nap-Uránusz trigon, Nap-Szaturnusz kvinkunx a Szűz Vénusznál már tárgyalt témákat hozza; persze nagyon sok más analógia is létezhet. Kényszeredett alkalmazkodás a folyamatos bizonytalansághoz, kreatív megoldások levegőben lógatottság közepette, egyéni utak, önmegvalósítási lehetőségek keresése az egyre szűkülő mozgástérben, egyre elviselhetetlenebb, a hétköznapi életet egyre inkább nehezítő struktúrák között. Szalonképes formabontás, „deviancia”. A semmiből valamit produkálás bűvészmutatványa, amiben még ínségesebb időket látott dédszüleink-nagyszüleink jeleskedtek. Hozzászokni, hogy e túlélési praktikák mindennapjaink részévé válnak. Stb.

Természetesen, mivel a Szaturnusz és az Uránusz is retrográd, a Merkúr tolat és a Mars is hamarosan hátraarcot vág, újabb területek meghódítása helyett a meglévő terepen kell boldogulni. A meglévő tartalékokat beosztani, újrahasznosítani, a régi problémákat más szempontokból is megközelíteni, belenyugodva a dolgok tervezhetetlenségébe, beletanulni a máról hónapra való improvizálásba. Ennél konkrétabb tanácsot nem tudok adni, magam is a leírtak szellemében igyekszem élni mindennapjaimat. Előrejelzések készítésére nem vállalkozom.
16-án egyszerre pontosul be a Vénusz-Mars kvadrát és a Nap-Neptun szembenállás,18-án pedig a Merkúr újra összeütközik a Jupiterrel.
A légkör már az előző napokon is pattanásig feszült a jóvoltukból, miközben az összekuszálódott szálak a döntést is meghiúsítják. Ez az állapot még tart pár napig, a bizonytalanság fokozza az ingerültséget és fordítva. A hónap elejéről ismerős szócsaták folytatódnak, a kétértelműség, kialakulatlanság, helyzetekre való vakság és a szándékos csúsztatások, hazugságok megnehezítik a tényszerű ítéletalkotást. Eközben pedig a szembenálló felek megveszekedetten ragaszkodnak az igazukhoz, hajlamosak bolhából elefántot csinálni, de a kicsinyes szurka-piszka szintén részese a kicsinálósdinak. Ezek a dinamikák magánszférában és a közéletben egyaránt fellelhetők. Persze, Marsról és Vénuszról lévén szó, elsősorban párkapcsolatokban jelennek meg, hol látványosabban, hol kevésbé zavaróan. A meghibásodások, műszaki malőrök, késedelmek, idegőrlő ügyintézés, munkahelyi csesztetések szintén részei a hétköznapoknak.

Mondanom sem kell, hogy fontos döntések meghozatalára, kezdeményezésekre nem ez a legmegfelelőbb időszak. Ebben az évben ilyen lehetőségek már nem is nagyon lesznek; a képlékeny helyzetek tudatában lehet talán pár hetes, 1-2 hónapos távlatokban tervezni. Garanciák keresése helyett, ha valamit, most inkább a koncentrációs készség, kitartás javítása, testi-lelki állóképesség növelésének módszereit érdemes elsajátítani. Olyan módszereket, amelyek segítenek hozzászokni a bizonytalansághoz. „A” terv mellett lennie kell még egy B-nek vagy C-nek is, számolva azzal, hogy bármikor felülíródhatnak. A megoldások erőltetése most semmiképp nem szerencsés, persze van, amikor elkerülhetetlen, és van, amikor mások állítanak kész tények elé. De még ezekben a helyzetekben és jobb végiggondolni a lehetőségeket, a sürgetésnek pedig ellenállni.

19- 20, a Nap-Plútó, Vénusz-Uránusz trigonnal valamelyes enyhülést hoz, eközben persze a Vénusz-Uránusz kvinkunx tovább feszíti a húrt. Ez a két harmonikus fényszög már az előző napokban is oldotta valamelyest a feszültséget, mert mondjuk a nyomás aktiválta a túlélési ösztönt, praktikus, szokatlan megoldások tárultak fel, még biztonságos keretek között sikerült kitörni a megszokottból, meglévő forrásokból és eszközökkel régi-új utakon elindulni, a felgyülemlett feszültségnek konstruktív levezetési módokat találni, a szétszórtságra, szétforgácsolódásra hajlamosító energiát nagyjából fegyelmezett mederbe terelni, stb.*

Szeptember 23 : Őszi napéjegyenlőség


Szeptember 23-én, helyi idő szerint 03:05′- kor a Nap a Mérlegbe lép. Az őszi napéjegyenlőséggel hivatalosan is elkezdődik az ősz. Mint más bejegyzésekben is szó volt róla, a napéjegyenlőségek és a napfordulók időpontja asztrológiai szempontból kiemelt jelentőséggel bír. Az őszi napéjegyenlőség időpontjára felállított képlet pl a következő hat hónapról ad jelzéseket. (A téli napforduló természetesen szintén fontos mérföldkő)

Az őszi napéjegyenlőség-képlet olyan elegyet mutat, amely robbanásveszélyesebb lehet a tavaszinál. Ennek részletesebb elemzése egy másik bejegyzés feladata; most csak pár sajátosságát említeném. Az ország közérzete, mint a Neptunnal és Plútóval egy Yod-ot, a Szaturnusszal szembenállást képező, I házas Oroszlán Hold pozíciója mutatja, nem túl jó. Őszintébben: pocsék.

Őszi napéjegyenlőség, 2022 szeptember 23 Bp, 03h04


Az Asc urával, a Nappal a 2-es házban az anyagiak témája központi kérdéssé válik. A Nap azonban a Mérlegben esésben van, elégeti a vele együtt álló, retrográd Merkúrt, ami önmagában sem az igazi, de a két bolygó még szembenállást is képez 8-as házas Jupiterrel, ami ingatagságot, szélsőségeket jelezhet. Ez az oppozíció túlzásokat, alaptalan magabiztosságot, optimizmust, felelőtlen hazardírozást is sugall. (A Nap-Jupiter szembenállás október 26-án pontosul be). A brüsszeli pénzcsap megnyitásában reménykedni kétségtelenül hihetetlen optimizmusra vall a közelmúlt történései fényében, ld július, augusztus vagy a legfrissebb fejlemények, de ilyen megállapításokhoz semmi szükség asztrológiára. Elég, ha Magyarországon élsz, és nem tartozol a felső tízezerbe 🙂 A Plútó trigon azonban jelenthet segítséget a felszínen maradáshoz, ha máshogy nem, hát a nyomorhoz hozzászokva, mindenki a maga módján boldogulva. Végülis a Gulagot és a koncentrációs táborokat is túlélték néhányan… 2-es házas fall Szűz Vénusz amúgy szintén nem a bőség szignatúrája, csak szólok; 8-as Neptunnal képezett szembenállása pedig finoman szólva is áttekinthetetlen helyzetet jelez más országgal való üzleti kapcsolatokat illetően. Utalhat mérgezések, drogok, járványos betegségek miatti halálesetekre, szaporodó pszichés problémákra.
„Az Uránusz a X-es házban (ország vezetője, kormány) önmagában is instabilitásra utal, jelen helyzetben azonban kvadrátot képez a VII házas Szaturnusszal. Mindkettő retrográd, a 2021 folyamán oly sok megrázkódtatást okozó Szaturnusz – Uránusz kvadrát újra egzakt. Raphael szerint egy problémás Uránusz itt önmagában is „hirtelen és váratlan fejleményeket mutat kormánykörökben, amelyek gondos kezelést igényelnek, különben vereség és lemondás várható. A királyság elleni támadásokra, felháborodásra utal, ha erősen támadott, általában nagy gondokat okoz X-es házas ügyekben”. (Raphael: Mundane Astrology)
A Szaturnusz a VII. házban „nagyon kedvezőtlen pozíció a külügyek szempontjából, és sok bajt és nehézséget sejtet más hatalmakkal kapcsolatban. (…)A Mars mellett ez a legrosszabb hatás a nemzetközi ügyekkel kapcsolatban, és biztos, hogy hosszú és súlyos nehézségeket okoz a más országokkal való kapcsolatokban, különösen azokkal, amelyeket az a jegy ural, amelyben a Szaturnusz áll”. (Raphael: Mundane Astrology). A pávatánc, kétkulacsoskodás, a tavaszi napéjegyenlőségképletben tetten érhető zavarosban halászgatás nemzetközi elszigetelődést, befagyott külkapcsolatokat hoz őszre? Újabb lezárások egy újabb járványhullám miatt ? Is-is?” – tettem fel a költői kérdést idén márciusban. Az is-is most már egészen valószínű opció, bár a szalonképtelenné válás pillanatnyilag inkább benne van a pakliban, mint az újabb lezárás.
Ettől függetlenül, az utóbbira is vannak esélyek, az Ikrek légzőszervekkel, légutakkal és ezek betegségeivel van kapcsolatban, a Mars egyebek mellett a gyulladások, a régi asztrológiában a fertőző betegségek jelölője is. Az Ikrekben való hosszas időzése folyamán, mint a témával foglalkozó bejegyzésben szó volt róla, háromszor is kvadrátba kerül a Neptunnal. Ez hozhat Coviddal kapcsolatos problémákat, akárcsak maga a Szaturnusz – Uránusz kvadrát. Mivel a Mars a napéjegyenlőség-képletben trigont képez a Szaturnusszal, talán jobban kordában tartható a pándémia, mint az előző években.

A borotvaélen táncoló helyzetek ellenére kormányváltásra nem sok lehetőséget látok. Az ellenzék, mint már többször is rámutattam, nem ütőképes; a Parlamentben ülő megélhetési politikusok remekül kiegészítik egymást a kormánnyal. Az instabilitás ellenére tehát valószínűleg megmaradnak az eddigi struktúrák, bár súlyos megrázkódtatások jöhetnek. Ezeket azonban a nép fogja leginkább megszívni, akiket kellene sújtaniuk, kellőképpen ki vannak párnázva ahhoz, hogy megússzák.

A külső környezet sem vidámabb: a válság mindenütt érezteti hatását, és ez később csak súlyosbodik. Folyik a politikai dogmák harca- és addig jó, amíg még csak dogmák harcolnak, nem maguk a nemzetközi csataterek terjednek ki. Hiszen lőporoshordón ülünk már egy ideje; kész isteni csoda, hogy eddig még nem robbant. Makulátlan hősök persze egyik oldalon sem tolonganak, csak az agymosás minősége, intenzitása, és az életszínvonal különbözik.

*
A Merkúr egyébként még ugyanaznap visszatolat a Szűzbe, a Vénusz, 24-én szembenállásba kerül a Neptunnal, 26-án pedig konjunkciót képez a Merkúrral. Gyakorlatilag azonban e hatások egyidejűleg érvényesülnek.
A Napéjegyenlőség-képletben, és rövid távú tranzitként egyaránt zűrös kombó, a félreértések, benézések, szemfényvesztések és nagy csalódások jelölője.  Míg a Merkúr és a Neptun uralomban vannak, a Vénusz esésben, így leginkább ő szenvedi meg ezeket az interakciókat. (Amire Marssal képezett, még valamennyire érződő kvadrátja is rátesz egy lapáttal). Magánéletben, párkapcsolatokban ez keserves húzd meg-ereszd megeket jelez. Hogy műbalhé, amivel a drámakirálynők és királyok elterelik figyelmüket a valódi feladataikról, és elérik, hogy a reflektorfénybe kerüljenek, vagy valós párkapcsolati problémák, esetleg valamiféle átmenet a két véglet között, helyzete válogatja.

Utalhat más fajta veszteségekre, áldozathozatalra is. Újra felhívom a figyelmet, hogy az erőpróbáló Merkúr-Neptun aspektusok lopással, csalással, és más trükkös bűncselekményekkel is kapcsolatban lehetnek; ezek gyakorisága az Ikrek Mars tranzit alatt egyébként is megnő. A hackelések, identitáslopás, online tranzakciók során elszenvedett veszteségek , vagy a plágiumok, hamisítványok miattiak szintén részei az analógialáncnak. A Merkúr tolatásának időszaka egyébként sem túl alkalmas a nagy összegű üzleti tranzakciókra, szerződéskötésekre, tárgyalásokra: most ez fokozott mértékben igaz.
A pletykák, álhírek, lejáratókampányok, dezinformáció szintén jellemző hozadék – ebből egyébként szintén kijut az Ikrek Mars tranzit idején is. Fontos döntésekre tehát nemcsak a következő napok, hanem az év hátralevő része sem alkalmas. A Merkúr direktbe váltásával rendszerint letisztulnak helyzetek, de idén erre is hiába várunk, hiszen a Neptunnal szembenállást képezve vált direkt stacionáriusba. Nem pontos oppozíció, viszont szeptember 26- október 9 között folyamatosan érvényesül, jókora ködöt generálva.

Az egyidejű Merkúr-Plútó trigon (ill szeptember 26 -28 között Vénusz-Plútó trigon is) talán ad annyi gyakorlatiasságot, valóságérzéket, kritikus szellemet, hogy konstruktív mederbe lehessen terelni ezt a neptuni energiát. És persze ösztönösséget, intuíciót is, hiszen a Neptunnal sem az intellektus sem a praktikum nem boldogul önmagában. A kreatív tevékenységek- főleg a festés, zene- a belső képekkel, álmokkal való munka, meditáció, jóga talán, egyéni szinten megfelelő csatornák lehetnek.

Hogy a nagyvilágban mit hoz, jó kérdés.  Remélem, akkorra kavarodás mégsem lesz, hogy valamelyik elszállt agyú társulat atombombák indítógombjait nyomogassa, és a nukleáris erőműveket sem érik véletlen balesetek. Sem most sem a következő hónapokban. A Merkúr-Neptun szembenállás első, augusztus 20-i bepontosulásakor, amely a Mars jegyváltásával is egybeesett, röpítették levegőbe Darija Duginát, egy az apjának, Putyin fő-ideológusának szánt pokolgéppel. Azóta rengeteg hír kapott szárnyra a vélt elkövetőkről, a temetés is meglehetősen furcsa volt, a tényleges történéseket azonban homály borítja. Nem gondolom, hogy most majd feltárul a titok, inkább azt tartom valószínűnek, hogy újabb és újabb obskúrus részletekkel gyarapszik, esetleg más, vele kapcsolatos fejlemények várhatók.
Szeptember 25 : újhold a Mérlegben 23h54’

A fentebb bemutatott hatások a szeptember 25-i újholdképletben is érvényesülnek. A következő négy hét folyamán tehát továbbra is kapcsolatokon, valamint az egyensúly és a harmónia megtalálásán van a hangsúly.


A Jupiterrel szemben álló fővilágítók (a Nap-Jupiter szembenállás másnap pontosul be), és a Merkúr/Vénusz – Neptun oppozíciók hatására könnyű túlzásokba esni, elrugaszkodni a valóságtól. Szerencsére a Plútó –trigonok segítenek megtartani a kapcsolatot a realitásokkal, és a Mars-Szaturnusz fényszög is stabilizál. A Szaturnusz-Uránusz kvadráttal persze földrengésekben és vulkánkitörésekben sincs hiány, az egymással hamarosan összekapó Mars és Neptun pedig elszívja az energiát, és gyengíti a tisztánlátást. Egyelőre azonban mintha kissé lenyugodnának a kedélyek: a Mars felhagyott a Vénusz zaklatásával, így könnyebben megtalálhatjuk a közös hangot, és a Szaturnusz stabilizáló energiái pedig termékeny beszélgetésekre ösztönöznek.
Szeptember 28 : Mars- Szaturnusz trigon
Ezt a trendet erősíti a 28-án először bepontosuló Mars-Szaturnusz trigon. Az elmúlt hetek, sőt, jobban belegondolva, hónapok ámokfutását követően egy hetes-tíz napos szünet következik, amikor van lehetőség átgondolni az eddig történteket, amennyire lehet, pihentetni a megtépázott idegeket, erőt gyűjteni , szörfdeszkákat javítgatni az újabb hullámverés előtt.

Szeptember 29 – október 23 : Vénusz a Mérlegben
Az asztrológiai hagyományok szerint a Vénusz, a társas viszonyok bolygója otthon Mérlegben, vagyis itt tudja a legharmonikusabban kibontakoztatni tulajdonságait. Ehhez a pozícióhoz olyan előnyös tulajdonságokat társítanak, mint a fejlett szépérzék, jó stílusérzék, a művészetek szeretete, előzékenység, emberekkel való bánni tudás, tapintat, báj, kompromisszumkészség, békülékenység.
Az elkövetkező hetek valamelyest alkalmasak tehát arra, hogy visszaállítsuk társas kapcsolataink megbomlott harmóniáját, kellemesebbé tegyük saját és környezetünk életét, egy kicsit kikapcsolódjunk, néhány új holmival, fodrász, kozmetikus segítségével, vonzóbbá tegyük megjelenésünket. (Ld. Vénusz a Mérlegben, tranzitként) Az egyidejűleg érvényesülő hatások mellett persze a folyamat nem lehet zavartalan.
Fontosabb bolygóhatások

Szeptember 1 : Mars-Jupiter szextil
szeptember 2 : Vénusz-Plútó kvinkunx
Szeptember 3 : Merkúr- Jupiter szembenállás
Szeptember 5 – 29 Vénusz a Szűzben
Szeptember 9 : Vénusz – Jupiter kvinkunx
Szeptember 9 –október 2 : Retrográd Merkúr
Szeptember 10 : Telihold a Halakban 11h59 Bp
Szeptember 11 : Nap – Uránusz trigon
szeptember 12 : Nap – Szaturnusz kvinkunx
Szeptember 16 : Vénusz – Mars kvadrát
szeptember 16 : Nap-Neptun szembenállás
Szeptember 18: Merkúr – Jupiter szembenállás
Szeptember 19 : Nap – Plútó trigon
Szeptember 20 : Vénusz – Uránusz trigon
Szeptember 20 : Vénusz – Szaturnusz kvinkunx
Szeptember 23 október 23 : Nap a Mérlegben
Szeptember 23 Őszi napéjegyenlőség 03h04
Szeptember 23: Nap – Merkúr együttállás
Szeptember 23 : Merkúr visszatér a Szűzbe
Szeptember 24 : Vénusz – Neptun szembenállás
Szeptember 25 : Újhold a Mérlegben, 23h:54
Szeptember 26 : Vénusz – Plútó trigon
Szeptember 26: Merkúr –Vénusz együttállás
Szeptember 26 : Nap-Jupiter szembenállás
Szeptember 27 : Merkúr – Plútó trigon
Szeptember 28 : Mars- Szaturnusz trigon
Szeptember 29 – október 23 : Vénusz a Mérlegben

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2022A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!