Mars az Ikrekben : 2022 augusztus 20 – 2023 március 25

2022 augusztus 20-án jelentős energiaváltást tapasztalhattunk: a Mars belépett az Ikrekbe, és ott is marad 2023 március 25-ig. A Bikában véghez vitt  ámokfutását követően eleinte kimondott megkönnyebbülés lehet ez a változó, levegős energia. A nyugalom azonban viszonylagos és átmeneti jellegű.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Mint a Mars általános jelentéstartalma, Az archetipális Mars (Linda Reid) című bejegyzésekben szó volt róla, a Mars az önérvényesítés, konfliktus, düh, agresszió, elválás, motiváció, cselekvés, hősiesség, vezetőszellem, versenyszellem, libido princípiuma az asztrológiában. A férfiasság és a fiatalabb férfiak jelölője is. Régen kártékony bolygóként, kis rossztevőként (infortuna minor) tartották számon, akárcsak a másik tradicionális rosszfiút, a Szaturnuszt (infortuna maior). Persze, ennek nem kell törvényszerűen így lennie. A világ – jómagunkat is beleértve – egészséges működéséhez valamennyi kozmikus princípiumra szükség van. A Marsra is. A Szaturnuszra is. Mint Robert Hand rámutat A rossztevők kezelése című, blogomon magyarul is elérhető, kitűnő írásában, személyes szinten sok szempontból saját hozzáállásunkon is múlik, hogy az egyes őselvek értünk munkálkodnak-e vagy ellenünk.
Az Ikrekben a Mars a Merkúr uralma áll, így értékeléskor ennek a pozícióját is figyelembe kell venni. A harcias bolygó eszköztára alkalmazkodik az intellektuális jegyhez: a tudást hatalomnak tekinti, az Ikrekre jellemző tanulási kedvet így részben a helyzetek átlátásának és irányításának vágya motiválja. Pozitív hozadékai a nagyobb önállóság, függetlenség, szélesebb látókör, nagyobb kompetencia, nagyobb mozgástér, sokoldalúság, alkalmazkodóképesség. Negatívumai az információval való manipuláció, felületesség, kapkodás, a kitartás hiánya. A csaták főleg verbális szinten zajlanak: szellemes szópárbajok, lenyűgöző érvelés, a humor eszköztárának bevetése, gátlástalan hazudozás, csúsztatás, taktikázás, trükközés és összefüggéstelen halandzsa formájában.

Az ambivalencia még a legjobb esetben is része a jegy karakterének, így sem magunk sem mások részéről nem számíthatunk egyértelmű cselekvésre. A megvalósítóerő sem tartozik e pozíció erősségei közé:  az észosztás könnyebben  megy számára a cselekvésnél. Az Ikrek természetéből adódóan az érvek mellett azonnal felsorakoznak az ellenérvek, jó esetben belátva, hogy több, egymással párhuzamos igazságnak is van jogosultsága. Kevésbé szerencsés hozadék az őrjítő kétely, az ellentétes intellektuális álláspontok közötti ingadozás, a helyes irányra való ráérzés bizonyossága nélkül. A türelmetlenség, felületesség, a nem egyenletes adagokban, hanem erősebb és gyengébb dózisokban áramló energia, túlzott hangulatvezéreltség, a gerinctelenségig fajuló „rugalmasság”, izgágaság, csapongás e pozíció problémás vonásai akkor is, ha nem kombinálódik retrográd mozgással.
Csakhogy, jelenlegi tranzitja folyamán a Mars október 30-án, a jegy 25-°án hátraarcot vág és csak 2023 január 12-én, Ikrek 8°-on vált direkt stacionáriusba. Az Ikrekre jellemző száguldásról egyébként sincs szó, hiszen a Mars szeptember 4-én, a jegy 8°án retrográd árnyékba kerül, amelyet csak 2023 március 14-én, az Ikrek 25°-on hagy el. Így tehát csak a tranzit első és utolsó 10-12 napjában hozza a tőle szokásos tempót.

A tradicionális irányzatok kimondottan negatívnak tartják a bolygók tolatását.  Véleményük szerint a retrográd bolygók :

 • zűrzavart hoznak (al-Biruni)
 • viszályt és ellentmondást idéznek elő (Lilly)
 • késedelmet hoznak (Lilly)
 • hirtelen eredményt hozhatnak (Lilly)
 • visszahozhatnak egy elveszett tárgyat (Lilly)
 • meglepetésszerű eredményt hozhatnak (Lilly)

A modernebb irányzatok megengedőbbek, bár az energiaváltás tényét nem cáfolják. Amikor a Mars (vagy bármely más bolygó) retrográdba vált, egy fajta törés áll be a szokásos megnyilvánulási módjában. A Mars jelképezi többek között belő tüzünket – életkedvünket és életerőnket – így amikor látszólag hátrafelé mozog, gyakran mi is arra kényszerülünk, hogy lassítsunk, eltöprengjünk azon, hol vittük túlzásba a terjeszkedést és újraértékeljük, hogyan használjuk energiánkat. Az ilyenfajta lassítások azonban nehezen egyeztethetők össze a Mars természetével.

A Mars tolatásának időszakai egyébként is nagyon frusztrálók lehetnek, ha készületlenül érnek, nem vagyunk tudatában az érvényesülő hatásoknak. Míg nemrég még többé – kevésbé olajozottan működtek dolgaink, tele voltunk tervekkel, vérmérsékletünk szerint száguldottunk vagy határozottan haladtunk célunk felé, ilyenkor sajátos leállást tapasztalhatunk. Kevésbé vagyunk motiváltak, asszertívek, magabiztosak mint általában és valószínűleg a szokásosnál ritkábban cselekszünk ösztönösen. Talán energia szintünk is kiszámíthatatlanul váltakozik: az egyik pillanatban magas energiaállapotban lendülnénk akcióba, a következőben azonban már az is nehezünkre esik, hogy feltápászkodjunk az ágyból.

A Mars tolatásának időszakai alatt dühünk befelé is irányulhat, ami nehezteléshez, frusztrációhoz, néha depresszióhoz vezet. Az agresszió egészséges mederbe terelése különösen fontos ilyenkor, a felesleges konfliktusokat, önsorsrontó magatartás- formákat, baleseteket elkerülendő. Bővebben: Általános tudnivalók a Mars retrográd időszakairól, Retrográd Mars tranzitként – Erin SullivanAz Ikrek Mars tranzit és az állócsillagok

A Mars az Ikrekben tett utazása során számos állócsillaggal is együttállást képez. Ez szintén problémás lehet. Az alábbiakban röviden bemutatjuk e hatásokat, és megadjuk azokat az időpontokat, amikor a Mars nagyjából együtt fog állni ezekkel az állócsillagokkal:

Alcyone, a Plejádok központi csillaga (0° Ikrek).  Robson azt írja Állócsillagok és csillagképek az asztrológiában (The Fixed Stars and Constellations in Astrology) című művében, hogy a Plejádok a Marssal együtt számos, a fejet érő balesetet, veszteséget és tűz okozta szenvedést jeleznek. Az Alcyone augusztus 20-a körül képez konjunkciót a Marssal.

Aldebaran (9°47′ Ikrek). Robson azt írja, hogy a Mars ezzel az állócsillaggal konjunkciót képezve jelentős katonai előmenetelre utal, de ez sok veszéllyel jár; balesetekre, lázra és erőszakos halálra hajlamosít. A Mars Ikrekben való tartózkodása folyamán háromszor jön létre ez a konjunkció, szeptember 8-án, december 23-án (Rx) és 2023. január 31-én.

Rigel (Ikrek 16°50’). Ptolemaiosz és Lilly szerint Jupiter és Szaturnusz természetű; a későbbi szerzők előnyös, Jupiter-Mars természetű csillagnak tartják. Jótékonyságot, tiszteletet, gazdagságot, elégedettséget hoz, nagyra értékelik, találékonyság, műszaki érzék jellemzi. Marssal: önuralom nélküli, műszaki dolgokkal foglalkozik, jelentős katonai kinevezés. Itt is három együttállásra kerül sor: szeptember 22, december 6 (Rx), és 2023 február 23-án. Mivel a Rigelnek meglehetősen nagy, 2°40’ orbisa van, a 2022. december 8-i telihold és Nap – Mars szembenállás idején is érvényesül ez a konjunkció.

Bellatrix (21° Ikrek). Robson szerint a Bellatrix-szel együtt álló Mars erőt, energiát, katonaként, sebészként vagy fémmunkásként elért sikereket jelez, és balesetveszélyt. Három konjunkcióra kerül sor, október 4-én, november 22-én (Rx) és 2023. március 6-án.

Al-Hecka (24°57′ Ikrek). Robson azt írja, hogy az al-Hecka a Marssal gonosz társakat, rossz szokásokat, szexuális problémákat és Mars-Vénusz típusú bajokat jelent. Az állócsillag október 21-én, november 8-án (Rx) és 2023. március 15-én képez konjunkciót a Marssal.

Polaris (29° Ikrek). Robson arról ír, hogy a Polaris sok betegség, baj, vagyonvesztés, kegyvesztettség és nagy csapás okozója, és számos kellemetlenséggel járó hagyatékot és örökséget adhat. A Polaris 2023. március 24. körül lesz konjunkcióban a Marssal.

(Peter Stockinger oldaláról, saját kiegészítésekkel)
Kollektív szint

A Mars tolatásának periódusai kollektív szinten sem túl kellemesek. A retrográd fázis fékezőerői miatt az energiák nem tudtak a megfelelő módon kisülni. A légkört agresszió, izgágaság, nyughatatlanság, túlfűtöttség hatja át, amely akkor is megtörténhet persze, amikor a Mars direktben halad. Csakhogy tolatása idején állandósul a feszültség, miközben egészséges levezető szelep ritkán adott. (A tömeg egyébként is tudattalanabb módon, primitívebb szinten, „megesősebb” formában él meg egy egy hatást, mint az egyén). Nem csoda, ha a mundánasztrológia problémás időszakoknak tartja a Mars retrográd szakaszait. Ha ilyenkor még nehéz fényszögeket is képez a Szaturnusszal, Uránusszal, Neptunnal, Plútóval, erőszakos események, különböző katasztrófák valószínűsíthetők.

A Mars önmagában is a háborúk, katonaság és más fegyveres testületek, tűzvészek, balesetek jelölője a mundánasztrológiában, Szaturnusszal, Uránusszal, Neptunnal, Plútóval kedvezőtlenül kombinálódva jelezhet járványokat, fegyveres konfliktusokat- beleértve polgárháborúkat, forradalmakat is. 2020 őszén, amikor a Kosban tolatott, a Mars kvadrátot képezett az akkor Bakban tartózkodó Jupiterrel, Szaturnusszal és Plútóval. A hozadékokra, a koronavírus-pándémiára, a lezárásokra, a gazdasági válságra, az amerikai elnökválasztást kísérő, már-már polgárháborúba torkolló feszültségekre emlékszünk.

A fullasztó Bak-bolygótömörülés mára csak emlék, de a Szaturnusz – Uránusz kvadrát, az utóbbi két év konkrét és átvitt értelemben vett földindulásainak katalizátora újra összeáll. Már nem egzakt, de ahhoz még mindig elég szoros a fényszög, hogy egész őszre kijusson a robbantásokból. 2020-al ellentétben a Mars harmonikus aspektust, trigont képez a Szaturnusszal, amely talán némi visszafogottságot, józanságot, szabályozhatóbb energiaáramlást jelez -bár a lassulással így is számolni kell. Csakhogy ezzel nagyjából egyidőben érvényesül egy Mars-Neptun kvadrát is, alaposan összekuszálva az egyébként sem kimondottan egyértelmű képet. A tájékozódást így káosz, bizonytalanság, manipuláció, dezinformáció, pánik, hisztéria nehezíti.
Sajátos szimmetria

A Mars legutóbb 2007 második felétől 2008 elejéig vendégeskedett ilyen hosszan az Ikrekben, bár az akkori tranzit részben a Rákban zajlott. A Mars 2007 augusztus 7-én lépett az Ikrekbe anno, végighaladt a jegyen, majd szeptember 28-tól a Rákban folytatta útját. 2007 november 15-én a Rák 12°27’-en vágott hátraarcot, 2007 december 31-én visszatolatott az Ikrekbe, és a jegy 24°4’-en váltott direktbe 2008 január 31-én. 2008 március 4-én visszatért a Rákba, ahol 2008 május 9-ig tartózkodott.

A Mars tehát az Ikrekben tranzitált, amikor a Plútó, 2008 január 26-án egy június 15-ig tartó villámlátogatást tett a Bakban ( a Nyilast 2008 november 27-én hagyta el végleg). És most a Plútó újabb jegyváltását is végig bábáskodja, hiszen az 2023 március 23 –án kirándul át néhány hónapra a Vízöntőbe.

Akkoriban egy, az Egyesült Államokból induló gazdasági válság előestéjén állt a világ. A 2007-es jelzáloghitel-válságot az Oroszlán Szaturnusz – Vízöntő Neptun 2006-2007-es szembenállása és a 2007-es Nyilas Jupiter-Plútó együttállás katalizálta. 2008-ban, a Plútó jegyváltásakor és a Szűz Szaturnusz- Halak Uránusz szembehelyezkedésekor (2008 október-november) a krízis elmélyült (ld tőzsdék recessziója, Lehman Brothers csődje). 2009 őszén újra bepontosult a Szaturnusz – Uránusz szembenállás, októberben pedig, amikor a Szaturnusz a Mérlegbe lépett, a sorozat egy Szaturnusz-Plútó kvadráttal, a 2020-ban befejeződő Szaturnusz-Plútó ciklus zárókvadrátjával folytatódott.

A jelenlegi tranzit egy, a 2020-as Szaturnusz-Plútó (Bak Jupiterrel, tavasszal Bak Marssal dúsított) találkozó, és az azt követő Vízöntő Szaturnusz – Bika Uránusz kvadrát által alaposan átrendezett terepet talál. A világjárvány-generálta gazdasági válságból még fel sem ocsúdhattunk, amikor az orosz-ukrán háború révén közelebb kerültünk a harmadik világháborúhoz, mint bármikor a történelem folyamán. A tényleges gazdasági mélyrepülés csak ez után következik, a 2023 március 7-én Halakba lépő Szaturnusz pedig lassan, de biztosan elindul a Neptun felé, egy újabb ciklus kezdetét jelezve. (Konjunkciójuk csak a Kosban pontosul be, de gyakorlatilag már 2025 márciusában, áprilisában is kellemetlenül közel lesznek egymáshoz.)

Hogy ennek milyen kollektív következményei lesznek, majd kiderül, de annyi bizonyos: nem a béke, stabilitás, kiszámíthatóság és prosperálás formációiról beszélünk.
Az Egyesült Államok valószínűleg exponáltabb lesz a jelenlegi Ikrek Mars időszakban, mint a szintén nem könnyű 2007-2008-as Ikrek/Rák Mars tranzit időszakában. Rossz hír, hogy az USA képletében ez a tranzit egyszersmind Mars-visszatérés is. Ilyesmire persze kétévente sor kerül, de a mostani a szokásosnál hosszabb ideig tart. Eközben a Mars  találkozik az Ikrek 8°-on álló Uránusszal (először szeptember 4-én, majd itt vált direktbe 2023 január 14-én), majd eléri saját, Ikrek 21°22-en levő radixhelyzetét (első bepontosulás október 4 körül, még direktben, a második november 23-24 körül, tolatva, a harmadik, újra direktben 2023 március 6 körül. Ez az állás egyszersmind az ország képletének Szűz Neptunjával is kvadrátban van, és a tranzit Halak Neptunnal is 90°-os fényszöget képez. A Plútó visszatérését és a Neptun-Neptun szembenállását élő Egyesült Államok tehát egy békétlen, kaotikus időszak előtt áll. Erról, akárcsak az Ikrek Mars tranzitról tervezek még posztokat.
(A The Astrology Podcast augusztusi bolygóhatásokat bemutató posztomban idézett augusztusi előrejelzése  arra a sajátosságra hívta fel a figyelmet, hogy Amerika a Mars direkt stacionáriusba váltását követő egy hónapon belül a legsebezhetőbb a külső támadások számára. Pearl Harbor és 9/11 a legszemléletesebb példák.
(A Pearl Harbor elleni japán támadás  1941 december 7-én történt; a Mars 1941 november 10-én váltott direkt stacionáriusba a Kos 11°4′-en, a támadás idején  Kos 15°19′-en állt. A 2001 szeptember 11-i terrortámadásokat  megelőzően a Mars augusztus 26-án, a Nyilas 23°11-en váltott direktbe, 11-én, a támadás idején  a Bak 1°09′-en állt. )
Idegőrlő időszak

Bár konkrét események előrejelzésére nem vállalkozom, az valószínű, hogy egyéni és kollektív szinten is idegőrlő, bizonytalansággal, nélkülözéssel terhes, kiszámíthatatlan hónapok előtt állunk. A fontos döntések – más retrográd időszakokhoz hasonlóan kerülendők, bár ez nem mindig csak rajtunk múlik. Az a szabályszerűség, hogy a tolatás előtt/ közben kialakult helyzetek, kapcsolatok, megállapodások a bolygó direktbe váltásakor akár 180°-os fordulatot is vehetnek, egy Ikrek Mars tranzitnál fokozottan érvényes. A kétely a szokásosnál is őrjítőbb lehet, de ilyenkor is a levegőbe lógatottság elviselése, a kényszerpihenő mélyebb értelmének beazonosítása a feladat-az asztrológus hiábavalóságokkal való macerálása helyett 🙂

A tranzit főbb állomásairól a havi előrejelzésekben és más posztokban tervezek még írni, most csak két legfontosabb hatásról nagyvonalakban.

A Mars-Szaturnusz trigon és a Mars-Neptun kvadrát is három –három alkalommal pontosul be, az alábbi menetrend szerint:

Mars – Szaturnusz trigon

 • első bepontosulás: 2022 szeptember 28, Ikrek – Vízöntő 19°05; Mars D – Szat R
 • második bepontosulás: 2022 november 28, Ikrek – Vízöntő 19°40 ; Mars R – Szat D
 • harmadik bepontosulás: 2023 március 30 , Rák – Halak 2°30’ ; Mars D – Szat D

A Mars – Szaturnusz trigon jelentős fegyelmező erőt képvisel, főleg ha tudatos igyekezet is társul hozzá. A Szaturnusz otthon van a Vízöntőben. Ez a kedvező fényszög jó alkalmakat ad arra, hogy konstruktív irányba tereljük a hőzöngő impulzusokat. A harmonikus Mars – Szaturnusz aspektusok a fegyelmezett cselekvés fényszögei, így megbízható alapok megteremtését, hosszú távú eredményeket jelezhetnek. A lendület és a lelkesedés mellett most kitartásban sincs hiány, ha pedig, az elmúlt hetek hullámvasutazásai közepette már- már bedobtuk volna a törölközőt, most visszaszerezzük motivációnkat. Nem állunk meg félúton, önuralmat gyakorlunk, fegyelmezzük impulzusainkat és sikeresen vesszük az utolsó akadályokat is.

Az Ikrek Mars izgágaságának határozottan jót tesz ez a fényszög: felesleges szócséplés, perpatvarok, szétforgácsolódás helyett értelmes, hasznos célokra összpontosítjuk energiáinkat.  Tanulmányok, publikációk és más fajta szellemi erőfeszítések szempontjából igen kedvező, bár tanácsosabb a korábban elkezdett- félbehagyott projekteket tető alá hozni, mint valami újba fogni.(Energiája különböző mindfulness – gyakorlatok, légzéstechnikák, jóga révén is becsatornázható, enyhülést adva a Mars-Neptun tranzit által megtépázott idegeknek. Belső tartást, bizonyosságot ad, vagy legalábbis megkönnyíti a bizonytalanság elviselését egy olyan időszakban, amikor nem lesznek külső fogódzók. Ennél pontosabb útmutatást személyes szinten sem tudok adni, FOGLALKOZÁSOKAT NEM VÁLLALOK! )
Mars – Neptun kvadrát

 • első bepontosulás : 2022 október 12, Ikrek – Halak 23°21; Mars D – Neptun R
 • második bepontosulás: 2022 november 19, Ikrek – Halak 22°42 ; Mars R – Neptun R
 • harmadik bepontosulás: 2023 március 14, Ikrek – Halak 25°42 ; Mars D – Neptun D

A két bolygó közül a Neptun tartózkodik saját jegyében, ő fejt ki erőteljesebb hatást. A Neptun elbizonytalanítja a Mars cselekedeteit. A cselekvési kedvet nem feltétlenül a tények, hanem inkább a vágyfantáziák, levegős Mars esetén elméleti konstrukciók serkentik. Az intrikák, titkok, félrevezetés, csalárd szándékok, manipuláció, rágalmak, lejáratások, propaganda, botrányok szintén részei a Mars-Neptun analógialáncnak. További jellemzők: prioritástévesztés, bizonytalanság, nem megfelelő célra fordított energia. Nincs elegendő tény az egyértelmű döntések meghozatalához. Az érvek és ellenérvek ugyanolyan intenzitással esnek latba. Pánik, káosz, dezinformáció. A valós és a vélt veszélyeket nem mindig könnyű megkülönböztetni egymástól. Eszelős konteók. Pszichotikus epizódok egyéni és kollektív szinten.

Magánéleti, szerelmi vonatkozásokban a háromszögek, kisebb- nagyobb csalások már- már közhelyszerű velejárói az ilyen időszakoknak. alacsony energiaállapot, depresszió, a feszültség oldása drogokkal, túlevéssel-túlivással, vásárlási rohamokkal. (Ld: Mars – Neptun kvadrát tranzitként, Mars- Neptun fényszögek, A mámor)

És még valami :a Mars- Neptun erőpróbáló aspektusai járványszignifikátorok is; az Ikrek a légzőszervekkel, a Mars gyulladásos betegségekkel áll kapcsolatban. Korántsem biztos tehát, hogy kellemetlen emlékként tudhatjuk le a koronavírust, de más játványok is felüthetik fejüket. (A majomhimlő máris nagyobb sebességre kapcsolt)

Bár a Jupiter-Neptun együttállás már nem lesz egzakt, a Jupiter október 30-án visszatolat a Halakba, és a két bolygó november elején közel lesz a Mars kvadráthoz. Ez az időszak egy újabb menekülthullámot, vagy a meglévő felerősödését is hozhatja.
Nyilvánvaló, hogy a fentebbi két tranzit az egyidejűleg érvényesülő többi befolyás kontextusában értékelendő. Hónapokra bontva :

Augusztus

Ld előrejelzés

Augusztus 27 : Nap-Mars kvadrát,  Szűz-Ikrek 3°56 (épp újholdkor pontosul be)

Augusztus 27 – 31 : Merkúr – Mars trigon, Merkúr Mérleg 0 – 5°, Mars Ikrek 3-6°) . Nem egzakt, de érződik

Szeptember

Ld előrejelzés

szeptember 1 -10 : Merkúr – Mars trigon, Merkúr Mérleg 5 – 8°, Mars Ikrek 6-11°) . Nem egzakt, de érződik

szeptember 1 : Mars- Jupiter szextil , Ikrek – Kos 06°49

szeptember 4  : a Mars retrográd árnyékba lép, Ikrek 8° -innentől kezdenek lelassulni a dolgok, a Merkúr, a Mars ura 3-án vág hátraarcot, tovább fékezve a tempót

szeptember 16 : Mars – Vénusz kvadrát, Ikrek – Szűz 14°23

szeptember 28 : Mars- Szaturnusz trigon, Ikrek – Vízöntő 19°05; Mars D – Szat R

Október

Ld előrejelzés

Az instabilitást növeli, hogy ekkor a legszorosabb a Szaturnusz-Uránusz kvadrát. Valamelyest enyhít az összképen, hogy a Mérleg Nap, Vénusz részvételével levegős nagy trigonok állnak össze az Ikrek Mars és a Vízöntő Szaturnusz részvételével. Hogy valóban sikerül egyensúlyt teremteni, vagy csak szőnyeg alá söprődtek a problémák, jó kérdés. Az október 25-i Skorpió újhold-részleges napfogyatkozástól kezdve azonban újra borulhatnak a dolgok.

október 1-től kb 6-ig, Mars kvadrátban urával, a Szűz Merkúrral. (Merkúr Szűz 24-25°. Mars 20-21°Ikrek). Nem egzakt, de érződik°36

október 12: Mars- Neptun kvadrát, Ikrek – Halak 23°21; Mars D – Neptun R

október 17 : Nap-Mars trigon, Mérleg – Ikrek 24°30

október 18 : Vénusz – Mars trigon, Mérleg – Ikrek 24°41

október 27 : Mars – Merkúr trigon, Ikrek – Mérleg 25°31

október 30 :  a Mars retrográd stacionáriusba vált , Ikrek 25°36

November

Ld előrejelzés

A legnehezebb szakasz. November 1-10, hat egy laza Mars – Jupiter/Neptun kvadrát, a Jupiter Halak 29-28°-on, fokozva a szélsőségeket, hisztériát, káoszt, pánikot. A pokoli libikóka újabb köreit a Szaturnusz-Uránusz kvadráthoz csatlakozó Skorpió Nap, Merkúr, Vénusz fix T-kvadrátjai garantálják. A november 8-i teljes holdfogyatkozás képletében a Skorpió Nap, Merkúr, Vénusz, a Bika Hold-Uránusz és a Vízöntő Szaturnusz T kvadrátja utal a nagyszabású borulásra. Az Ikrek Mars nem talál fogást a helyzeten, viszont a Skorpió bolygókkal való kvinkunxai még nagyobb instabilitást teremtenek. Legidegtépőbb a november 13-án bepontosuló 150°-os fényszöge a Merkúrral, amikor a két bolygó recepciós helyzetben can, egymás jegyében vannak. Megint csak olyan kombó, ahol az eddigieknél is nagyobb gazdasági padló, zavargások, fegyveres konfliktusok eszkalációja, terrorcselekmények, tömegkatasztrófák, természeti katasztrófák –vagy ezek kombinációja benne van a pakliban.

Személyes szinten a komolyabb okokra visszavezethető krízisek mellett az örökifjú típusokkal folytatott húzd meg-ereszd megek dömpingjére számíthatunk. Persze, a toxikus kapcsolatokból fakadó mizériák egész időszakban lehetségesek: egy karmikus egymásratalálásnak vagy ikerlángok szövetségének fantáziált veszedelmes viszonynál kevés dolog tudja jobban elterelni a figyelmet valódi feladatainkról. Akiknek azonban “csak” ennyi a problémájuk, adjanak hálát a sorsnak, hogy nem egy háború-sújtotta területen élnek, van fedél a fejük felett, van miből élniük, viszonylag egészségesek, élnek a szeretteik, stb. Ezek a látszólagos banalitások ugyanis egyre kevésbé, egyre kevesebbek számára lesznek maguktól értetődők a következő hónapokban. Márpedig egy, az előbb felsorolt tényezők -gerjesztette  VALÓDI egzisztenciális krízis  garantált gyógyszere a se veled se nélküled viszonyok-táplálta neurotikus vergődésnek.

november 11 : Vénusz – Mars kvinkunx, Skorpió – Ikrek 24°30

november 13 : Merkúr – Mars kvinkunx, Skorpió – Ikrek 24°10

november 15 : Nap – Mars kvinkunx, Skorpió – Ikrek 23°38

november 19: Mars- Neptun kvadrát, Ikrek – Halak 22°42 ; Mars R – Neptun R – második bepontosulás

november 28: Mars- Szaturnusz trigon, Ikrek – Vízöntő 19°40 ; Mars R – Szat D – második bepontosulás

november 29 : Mars – Merkúr szembenállás, Ikrek – Nyilas 19°18

December

Ld előrejelzés

Szintén konfliktusos időszak, a Nap-Mars szembenállással ugyan túljutottunk a Mars retrográd időszakának a felén, az Ikrek telihold azonban, laza T kvadrátban a Neptunnal és a Jupiterrel elég kaotikus helyzetet mutat.

A Bak bolygók későbbi kvinkunxai a Marssal olyan kőkemény realitásokat jeleznek, amelyek nem alakíthatók át holmi elmetrükkökkel. A Merkúr, a Mars ura ráadásul jóformán egész hónapban a Bakban marad, ott kezdi meg tolatását, így az évbúcsúztató meglehetősen szegényesre sikerül. Más frusztrációkban sem lesz hiány;  persze , komfortzónájukba hülyültkéink párkapcsolatuk apropójából fognak bolhából elefántot csinálni. Utóbbira ismét csak azt tudom mondani: örülj, üvegházi növénykém, amíg megengedheted magadnak az efféle felesleges körök luxusát !

december 1 : Vénusz – Mars szembenállás, Ikrek – Nyilas 18°47’

december 8 : Nap – Mars szembenállás, Ikrek – Nyilas 16°05 (hozzájön egy Ikrek telihold is, a Halak Neptunnal és Jupiterrel laza T-kvadrátban). Ennek az oppozíciónak a hatása az egész, december 5-11 közötti héten érvényesül; a Mars tolat, földközelben van, hevíti a légkört. 10 perccel a 8-i telihold előtt a Hold elvonul a Mars előtt, “takarja”. Az okkultáció csillagászatilag látványos jelenség (távcsővel), legközelebb 2048-ban kerül ilyen kapcsolatba a Hold a Marssal. (Együttállás minden hónapban van, a kettő nem ugyanaz). Asztrológiai szempontból nemcuki, akármit mondanak is newage kreténkéink. Ahogy egy Hold-Mars együttállás sem.

A cselekvést erőteljesen befolyásolják az érzelmek, az ítélőképesség elhomályosul, a Merkúr-Jupiter kvadrát bolhából elefántot csinál, a Neptun kvadráttól a Jupiter kvadrát felé tartó Vénusz fokozza a rossz befektetések esélyét. Ez konkrét és átvitt értelemben is igaz. A tudatosság, önfegyelem, a karakterének megfelelő mederbe terelt energia persze most is enyhíthet a forgatókönyveken. Legalábbis remélem…

Ezen a ponton, ugyanis a Nap-Mars oppozíció a tolatás fél idejét jelzi, képet kaphatunk a Mars jelenlegi retrográd időszakának legfontosabb témáiból és feladataiból. Ez személyes és kollektív szinten is érvényes. Személyes szinten érdemes visszatekinteni, mérleget készíteni az elmúlt hónapok történéseiről, de a kollektívumot illetően is eltüprenghetünk a honnan hova irányon. A teljesség igénye nélkül egy, a december 8-i Ikrek teliholddal kapcsolatos posztban összeszedtem a bepontosulást megelőző és követő napok jelentősebb gazdasági, politikai, közéleti eseményeit. Ld beágyazott poszt, fentebb) Persze, a dolgok sem egyéni, sem kollektív szinten nem futották még ki magukat…

december 15: Merkúr – Mars kvinkunx, Bak – Ikrek 13°11

december 19: Vénusz – Mars kvinkunx, Bak – Ikrek 12°30

december 30 : Nap – Mars kvinkunx, Bak – Ikrek 9°14

Január

A Merkúr még mindig a Bakban van, január 13-25 között egy idegtépő kvinkunxot képezve a Marssal; ez a formáció a direktbe váltás képletében is érvényesülni fog. Ennek ellenére tapasztalható némi eyhülés: a Vízöntő Vénusz és a Nap trigonba kerül a Marssal, az 12-én abbahagyja tolatását, és a hónap végén egy laza Mars-Jupiter szextil is bekapcsol.

január 9 : Vénusz – Mars trigon, Vízöntő – Ikrek 8°11

január 12 : a Mars direktbe vált, Ikrek 8°07

január 29 : Nap – Mars trigon, Vízöntő – Ikrek 9°53

január 26-31 között van egy laza Mars-Jupiter szextil; a Mars Ikrek 9-10°, a Jupiter Kos 4-5

Február

Folytatódik a január végi enyhülős trend

február 1 -8 között van egy laza Mars-Jupiter szextil; a Mars Ikrek 10-11°, a Jupiter Kos 6-7

február 4 : Vénusz –Mars kvadrát, Halak – Ikrek 11°14

február 22 : Merkúr – Mars trigon, Ikrek – Vízöntő 16°45

Március

A Mars jegyváltása előtt a vele kvadrátot képező Halak bolygók újra összekuszálják a szálakat. A 23-án Vízöntőbe lépő Plútónak jó eséllyel köze lesz a felforduláshoz.

március 11 : Vénusz – Mars szextil, Kos- Ikrek 23°34

március 14 : Merkúr – Neptun kvadrát,  Ikrek – Halak 25°42 ; Mars D – Neptun D – harmadik bepontosulás

március 16 : Nap – Mars kvadrát, Halak – Ikrek 25°53

március 17 : Merkúr – Mars kvadrát, Halak – Ikrek, 26°05

 

 

 

 

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!