Könyvajánló – nemcsak Amerika Plútó – visszatéréséhez

Plútó – visszatérését éli az Amerikai Egyesült Államok; 2022 július 11én kerül sor a második bepontosulásra; a bolygó először két nappal az orosz-ukrán háború kitörése előtt, február 22-én érte el az alapítási képletben elfoglalt helyzetét, harmadszorra pedig december 28-án volt egzakt az együttállás.

Kommentelők, akiket nem szabad kibontakozni hagyni…
A mundánasztrológiai posztok rendszerint megosztó jellegű tartalmak, ezért már az elején szükségesnek látom tisztázni az alábbiakat. (Persze ez minden más bejegyzésre érvényes) :A leírtak a saját véleményemet tükrözik, amit jogom van képviselni. Különösen egy, a tulajdonomat képező és általam finanszírozott oldalon. 

Természetesen neked is jogod van a saját véleményedet kifejteni. A saját térfeleden. Ahova én nem megyek észt osztani, még akkor sem, ha nagyon nem értek veled egyet. Ahogy az ablakod alá sem piszkítanék azért, mert épp ott jött rám a hasmenés. 🙂 Világkép-értelmezésbeli vitáknak egyébként alapból nem látom értelmét. Nem is szoktam ilyesmikbe belebonyolódni.

Az oldalamon felbukkanó tendenciákat azonban csírájában kezelem, mert seperc alatt hajlamosak kommentháborúkká eszkalálódni. Erre se nekem nincs szükségem, sem tényleges célközönségemnek, a normális olvasóknak.

Tehát : amint észreveszem, a hozzászóló jelentésével és letiltásával „jutalmazom” az efféle sziporkákat. Ha privát üzenetben/mailben, “olvasói észrevételnek” álcázott fontoskodás formájában  próbálsz felhomályosítani a dolgok (saját narratívád szerint) “valódi állásáról”, koncepciót diktálni (= pofátlanul betörsz az intimszférámba és f@sságokkal rabolod az értékes időmet),  erre való esélyeid meghatványozódnak…

Ugye már leesett, nemkívánatos kommentelő édesbogaram, aki fontoskodásodon kívül semmit nem teszel az oldalért, hogy  ezzel nem a Te szólásszabadságodat korlátozom. Ha nem tetszenek a kiposztolt tartalmak, tudok egy szuper megoldást: abbahagyod az oldalam követését 🙂

Valójában egy sokkal hosszabb folyamatról van szó, amely 2008-ban, a Plútó Bakba lépésével kezdődött és csak 2024-ben, a Vízöntőbe való hosszabb távú átköltözésével  fejeződik be. A következmények azonban sokkal hosszabb távúak; jelenleg mindössze a jéghegy csúcsát láthatjuk. Tulajdonképpen nem is egyetlen eseményről, hanem mélyreható változások és válságok sorozatáról beszélünk. A blogon gyakran felmerült ez a téma, külön poszt formájában egyelőre egy Ray Grassetől fordított cikk foglalkozik vele.

Arról is volt szó, hogy a lassú bolygók visszatérései jelentős fordulópontokat képviselnek egyének és intézmények, országok képleteiben. Ezek  összhangban vannak az adott bolygó karakterével. Soha nem elszigetelten, hanem más tranzitokkal párhuzamosan, más bolygóciklusokkal átfedve zajlanak. A 2008 – 2024 -ig terjedő időszakban érvényesülő hatásokat a Miért lett ilyen a világ ? tematikus oldal mundánasztrológiai bejegyzései tárgyalják. Számos cikk foglalkozik a tranzit legelejét kísérő, először a Szűz-Halak, majd a Mérleg – Kos tengely mentén létrejött Szaturnusz – Uránusz szembenállással (2008 – 2011), a Szaturnusz- Plútó kvadráttal (2009-2010 és valamelyest 2011), Jupiter -Szaturnusz szembenállással (2010 – 2011), az Uránusz – Plútó kvadráttal (2010 – 2017), az utóbbival átfedő Szaturnusz -Neptun és Jupiter-Szaturnusz kvadráttal (2015 – 2016), az Uránusz Bikába lépésével (2018), a Szaturnusz-Plútó együttállással (2019- 2020), a Vízöntő legelején létrejött Jupiter-Szaturnusz Nagy Konjunkcióval ( nem feledkezve meg arról, hogy 2020 novemberdecemberében a két bolygó már a Bakban is együtt állt gyakorlatilag), majd az ezt követő, Vízöntő Szaturnusz – Bika Uránusz kvadráttal (2020 – 2022), meg a kisebb tranzitokkal.Nyilvánvaló, hogy ezek a befolyások nemcsak az Egyesült Államokban, hanem világszerte érvényesültek-érvényesülnek. Olyan országokban is, amelyek képleteiben nincs Plútó-visszatérés.  Szűkebb-tágabb környezetünkben is sokkoló átalakulásokat tapasztalhattunk gazdasági és politikai jellegűeket, hatalmi átstruktúrálódásokat, látványos és soha nem gondolt összeomlásokat, új trendek jóformán egyik napról a másikra való teret hódítását. Sokféle szemszögből lehet vizsgálni, értelmezni ezeket a folyamatokat, ahogy a blogon történt is, elsősorban az asztrológiai nézőpontokat részesítve előnyben. Továbbra is tervezek ilyen bejegyzéseket írni, ahogy időm engedi.

A jelenlegiben csupán egyetlen sajátosságot ragadnék ki, a bravúros gyorsaságú, tömeges méreteket öltő szellemi leépülését, és az ezzel párhuzamosan teret hódító szélsőséges tömegmozgalmakat. A woke és „méltó” párjai, a konteókból, okkult fasiszta elemekből, misztikus nacionalizmusból összegyúrt duginizmus, a quanonista mozgalmak, az eltörléskultúra-hisztéria (jobb-és baloldali szélsőségei) gyaníthatóan még mindig nem a lejtmenet végállomásai. A trendek természetesen nemcsak Amerikára jellemzők, bár az újbalos őrületek onnan indultak, de az a tény, hogy máshol is képesek teret hódítani, a kollektív jelleget bizonyítja. (Magyarországon nem a woke mozgalmak, hanem a kollektív szellemi leépülés hullámát meglovagoló, mondhatni irányított újfeudális-keresztény fundamentalista agymosás gyártja futószalagon a zombikat. Eközben azonban a popkultúra butító hatásai is érvényesülnek, sajátos egyveleget hozva létre. De ez egy más bejegyzés témája, ha egyáltalán lesz ilyen. Addigis ld FAM villámdiagnózisait itt, itt 🙂 )

2007-2008 körül még nem sokat tudtam a külső bolygók történelemfomáló ciklusairól (ld I rész, II rész), magyarul nem is érhető el róluk releváns szakirodalom. Bevallom, a mundánasztrológia akkoriban nem nagyon érdekelt, így nem is éreztem különösebb késztetést az utánajárásra. Mégis, érződött a levegőben a változás, ahogy a 2008-2009-es Szaturnusz -Uránusz szembenállásnál, Plútó Bakba lépésétől egyre markánsabban. (Annak idején, 1995-ben a Nyilasba lépése, illetve az 1999-2000-es Bika Jupiter-Szaturnusz nagy konjunkció, Szaturnusz -Uránusz kvadrát szintén egy ilyen, szinte tapintható energetikai váltás volt, még ha jó darabig nem is tudtam pontosan megfogalmazni mibenlétét.) A következő években aztán, nagyjából 2012-2014 körültől már valamelyest elkezdtem mundánasztrológiával foglalkozni, és ez sokat segített a gazdasági, társadalmi, tömegpszichológiai és az egyénbén zajló folyamatok értelmezésében. A nagy tranzitoknak szentelt tematikus oldalon vannak is a jelentősebb állomásokkal foglalkozó bejegyzések.

Most azonban néhány olyan könyvre szeretném felhívni a figyelmet, amelyek teljesen „evilági” szemszögből értelmezik e jelenségeket. Sajnos magyarul nem érhetők el, angolosoknak nagyon ajánlom őket. A szerzők újságírók, szociológusok, pszichológusok, egyszersmind egyetemi tanárok; politikai szempontból középutasok, sem a jobb sem a baloldali populizmus nem jellemző rájuk. Konzervatív -liberális nézeteket vallanak, ettől kicsit jobbra vagy balra eltérve. A szélsőségek és a konteók idegenek tőlük: ez fontos szempont volt kiválasztásuknál. Sok más könyvet is felsorolhatnék, asztrológiai megközelítésmódúakat is, de ezt a négyet találtam a leghasznosabbnak akkor is, ha szerzőiktől fényévnyi távolságra áll az asztrológia. Ez persze nem jelenti azt, hogy ki tudnák vonni magukat – egyáltalán, hogy bárki is ki tudná vonni magát – a történelemformáló bolygóciklusok -jelezte folyamatok alól. Az oldalam profiljából adódóan, néhány mondatban bemutatom azt az asztrológiai környezetet is, amelyben ezek a könyvek megszülettek.
Barbra Ehrenreich : Bright Sided: How Positive Thinking is Undermining America ? (A napos oldal: hogyan aknázza alá Amerikát a pozitív gondolkodás ?) Másik kiadása, ugyanezzel a tartalommal: Smile or Die! (Mosolyogj vagy meghalsz!)

Az Egyesült Államokban élő szerzőt  társadalomkritikus riportkönyvei tették közismertté, a politikai paletta bal oldalán helyezkedik el, de 2008-2009-ben, a jelenlegi könyv megjelenésekor ez még korántsem az újbaloldali őrületek felé sodródó demokraták szélsőségeit jelentette. A témákat a Nyilas Neptun, Uránusz, majd Plútó pozitív eufóriáját követő Bak Plútó kijózanító tranzitja ihlette. Más szavakkal: a Plútó feltáró, addig rejtett dolgokat felszínre hozó sajátosságai érvényesültek, érvényesülnek: Bakban való tartózkodásai idején szembesülünk a Nyilas -tranzit valós hozadékaival. No persze a szerző kikérné magának az ilyen ezoterikus magyarázatokat: munkája közvetlenül a 2007-2008-as gazdasági válságot követően, pontosabban annak folyamán jelent meg. Az összeomlás látszólag derült égből villámcsapásként érte az amerikaiakat. Valójában figyelmeztető jelekben nem volt hiány; a szerző által bemutatott folyamatok pedig törvényszerűen vezettek idáig. Jómagam a blogomon tőbbször idézett Charlie Obert tradicionális asztrológus két cikkében olvastam (Gondolkozásunk formája, A pozitív gondolkozás veszélyei) elöször erről a könyvről 2017-ben. Azonnal meg is vettem, nagy aha-élmény volt, ugyanis két, még 2009-ben, a Dívány számára írt cikkemben (Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás?, A Szaturnusz princípiuma és a depresszió) magam is felhívtam a figyelmet a trend néhány sajátosságára, meg a bennük rejlő veszélyekre is.
„De vajon ténylegesen is lehet veszélyes a mindenáron való (eredményektől független) és furcsamód cáfolhatatlannak tűnő pozitivitás ideológiája? A Bush – kormányzat külpolitikájának kritikusai okkal feltételezhetik, hogy igen. Barbara Ehrenreich társadalomkritikus részben erről beszél 2009-ben megjelent Bright Sided: How Positive Thinking is Undermining America ? (A napos oldal: hogyan fenyegeti Amerikát a pozitív gondolkodás) című könyvében. Véleménye szerint a 2000-es évek elejének globális pénzügyi válságához az a sokszor figyelmen kívül hagyott helyzet is hozzájárult, hogy az amerikai üzleti kultúrában már az is kínos modortalanságnak számított, ha valakiben egyáltalán felmerült a kudarc lehetősége, nem is beszélve arról, ha ennek egy-egy megbeszélésen hangot is adott. Mivel a bankárok nárcizmusát csak tovább táplálta a nagyra törő terveket jutalmazó környezet, így már nem tudtak különbséget tenni a saját álmaik és a konkrét eredmények között.Mindeközben a lakást vásárolni szándékozók abból indulta ki, hogy bármit megkaphatnak, ha elég erősen akarják azt (vajon hányan olvastak közülük olyan könyveket, mint a Titok, amelyek éppen ezt a nézetet erősítik?) ezért teljesíthetetlen jelzálogkölcsönöket vettek fel. Az irracionális optimizmus átjárta a pénzügyi szektor minden zegét-zugát, és az optimizmus profi hirdetői- az előadók, az önsegítő guruk és a szemináriumok szervezői boldogan álltak ki e felfogás mellett. „Olyannyira , hogy a pozitív gondolkodás önmagában is üzletté vált- írja Ehrenreich. – Az üzleti életben találta meg az elsődleges ügyfelét, mert az mohón vetette rá magát arra a jó hírre, hogy szellemi erőfeszítéssel minden lehetséges. Hasznos üzenet volt ez a munkavállalók számára is, akik a 21 század fordulójára többet dolgoztak kevesebb juttatásért, miközben egyre kevésbé érezhették biztonságban a munkahlyüket. De a vállalatok felső vezetése is felszabadító ideológiára lelt benne. Minek bíbelődnének kimutatásokkal és fárasztó kockázatelemzésekkel-és miért törődnének a szédítő mértékű adósság és az esetleges fizetésképtelenség miatt-ha egyszer a siker csak azokat találja meg, akik optimista módon számítanak is rá?

Ehrenreich a 19.századi Amerikára, azon belül is az Új Gondolat (New Thought ) néven ismert, már-már vallásos mozgalomra vezeti vissza e filozófia eredetét. Az Új Gondolat lázadásként jelentkezett az amerikai kálvinizmus uralkodó, rosszkedvű üzenetével szemben, amely szerint minden kereszténynek kötelessége a fáradhatatlan, kemény munka, súlyosbítva még azzal is, hogy az eleve elrendeltetés tanából kifolyólag amúgy is arra ítéltettünk, hogy a pokolban szenvedjünk az örökkévalóságig. Az Új Gondolat ezzel szemben azt állította, hogy az elme erejének köszönhetően bárki elérheti a boldogságot és a világi sikert. Az azonos gyökerekből kinövő Keresztény Tudomány (Christian Science ) nevű új vallás szerint az elme még a fizikai betegségek gyógyítására is alkalmas. Ehrenreich világosan kifejti, hogy az Új gondolat maga is határozottan ítélkezik, csak a kálvinizmus által kötelezőnek tekintett kemény munkát a kötelező pozitív gondolkodásra cseréli le. Hevesen kikel a negatív gondolatok ellen is, amely üzenet pedig felidézi a „régi vallás viszonyulását a bűnhöz”, és megköveteli az önvizsgálat folyamatos belső munkáját. Ehrenreich a szociológus Mick Mc Gee-t idézve bizonyítja, hogy az optimizmus új ortodoxiája szerint „az önmagunkon való folyamatos és végtelen munkálkodás nemcsak a sikerhez vezető út, hanem egy fajta világi megváltás is.” Oliver Burkeman: Túladagolt boldogság, 30-32 old

A WOB  (Egyesült Királyság),  BetterWorldBooks  (USA) online könyvesboltokban 5-10 dollárért hozzáférhető a könyv; hogy jó ötlet-e a Magyar Postára bízni, más kérdés. Scribd -tagok az alábbi linken  érhetik el; az Amazonon e-könyv  változatban is kapható. Én anno a Better Worldtól vettem meg; a szállítás sokkal gördülékenyebb volt mint a Covid és a 2021-es új vámszabályok bevezetése után.
Mark Bauerlein : The Dumbest Generation. How the Digital Age Stupefies Young Americans and Jeopardizes our Future (Or, Don’t Trust Anyone Under Thirty)  A leghülyébb generáció : Hogyan butítja el a digitális korszak az amerikai fiatalokat és veszélyezteti a jövőnket (Avagy: ne bízz meg senkiben 30 év alatt);  Linkje a Scribden, Kindle-változata az Amazonon

Mark Weightman Bauerlein (1959) az Emory Egyetem angol professzora és a First Things folyóirat vezető szerkesztője, több könyv szerzője (The Dumbest Generation, The Digital Divide, The Dumbest Generation Grows Up). A politikai paletta konzervatív-liberális oldalán áll, időnként, néhány dologban jobbra csúszik.
A leghülyébb nemzedék című könyve 2008 májusában jelent meg, a Szaturnusz -Uránusz szembenállás, Plútó Bakba lépése szinkronicitásaként. Az asztrológia tőle is igen távol áll, mégis, tűpontos portrét ad a „digitális” nemzedék legaggasztóbb problémáiról. Bauerlein a könyv megjelenésekor rengeteg támadást kapott; az idő később őt igazolta. Megjegyzendő, hogy nem „régen minden jobb volt”-típusú technológiaellenes füstölgésekről van szó. A szerző tisztában van a számítógép, internet, digitalizácó előnyeivel, a benne rejlő hatalmas lehetőségekkel -ahogy jómagam is. Gyakorló tanárként azonban a káros mellékhatásokat is alkalma volt megfigyelni, és mielőtt a többség észbe kapott volna felismerte, hogy hosszú távon mindez hova vezethet. Az elbutulás-járványra természetesen az idősebbek sem immunisak.

A szerző az Y generáció (1980-1994) akkor még középiskolás/gimnazista/fiatal felnőtt, illetve a Z generáció (1995 -2009) a könyv írásakor még kisiskolás képviselőivel szerzett tapasztalatait foglalta össze. A Z generáció nagyjából a Nyilas Plútó, 2003-ig Vízöntő, aztán Halak Uránusz, Vízöntő Neptun nemzedéke, ’99 -2000-ben pl a Bika Jupiter-Szaturnusz együttállás -Vízöntő Uránusz kvadráttal, 2001-2003 között Ikrek Szaturnusz – Nyilas Plútó szembenállással, stb. Természetesen az általánosítás ebben az esetben sem szerencsés; a generációs bolygóállások-és fényszögek az egyéni horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulhatnak meg harmonikusabb vagy problémásabb módon; a nevelés sokat javíthat-vagy éppenséggel ronthat az összképen. Az azonban bizonyos, hogy nem én vagyok az egyetlen asztrológus, akinek nem feltétlenül a new-age mítoszokban megénekelt varázslatos indigógyerekek jutnak eszébe az ezekben az években érvényesülő hatásokról.
„Ez a sokkoló, de meglepően szórakoztató kirándulás a mai (ford megj: vagyis 2008-ban) harminc év alattiak szellemi alvilágába nyugtalanító és végső soron megcáfolhatatlan igazságot tár fel: a kiberkultúra a tudatlanok társadalmává változtat bennünket. A leghülyébb generáció vészterhes beszámoló a fiatal felnőttek szellemi életéről, és időszerű figyelmeztetés annak az amerikai demokráciára és kultúrára gyakorolt hatásáról. A fiatalok körében elterjedt, lebutított populáris kultúra és annak a jövőjükre gyakorolt hatása már évtizedek óta aggodalomra ad okot. A digitális korszak hajnalán azonban sokan úgy vélték, hogy már megvan a megoldás: az internet, az e-mail, a blogok, valamint az interaktív és hiperrealisztikus videojátékok okosabb, tudatosabb és intellektuálisan kifinomultabb gyerekek generációját ígérték. Az “információs szupersztráda” és a “tudásalapú gazdaság” kifejezések bekerültek a lexikonba, és azt hittük, hogy a tizenévesek a technológiai ismereteiket és hozzáértésüket arra használják majd, hogy az új digitális korszak élharcosai legyenek. Ez volt az ígéret. De a felvilágosodás nem következett be.

A technológia, amelynek az volt a feladata, hogy tudatosabbá tegye a fiatal felnőtteket, változatosabbá tegye az ízlésüket és fejlessze a verbális készségeiket, éppen az ellenkező hatást fejtette ki. A National Endowment for the Arts (Nemzeti Alapítvány a Művészetekért) legújabb jelentése szerint az Egyesült Államokban a fiatalok többsége nem olvas irodalmat, nem megy múzeumba és nem szavaz. Nem tudják elmagyarázni az alapszintű tudományos módszereket, alapszinten sem képesek összefoglalni az Egyesült Államok történelmét, nem ismerik helyi politikai képviselőik nevét, és nem tudják megkeresni Irakot vagy Izraelt a térképen.

A leghülyébb generáció: How the Digital Age Stupefies Young Americans and Jeopardizes Our Future (Hogyan kábítja el a digitális korszak a fiatal amerikaiakat és veszélyezteti a jövőnket) című könyv a fiatal felnőttek szellemi életének döbbenetes bemutatása, egyszersmind időszerű figyelmeztetés annak az amerikai kultúrára és demokráciára gyakorolt hatásáról. Az elmúlt néhány évtizedben megváltozott a kamaszkorról alkotott elképzelésünk, amely a felnőtté válás felé vezető út egyik állomásából a társadalomban saját, a felnőtt élettől teljesen különálló térré nőtte ki magát.

A kamaszkor kultúrájának ez a változása kéz a kézben járt kultúránk egészének alattomos infantilizálódásával; ahogy a kamaszok egyre inkább elszakadnak a felnőttek világától, úgy építették fel a sajátjukat, több költőpénzt szerezve, a tantermeket és a kultúrát a saját igényeik és érdeklődési köreik mentén alakítva, és most már az egykor a jövőjük legnagyobb reménységeként hirdetett technológiát használják arra, hogy a MySpace-től a többszereplős videojátékokig a nap 24 órájában szórakozhassanak. Élvezhet-e egy nemzet továbbra is politikai és gazdasági fölényt, ha polgárai nem hajlandók felnőni? Az elmúlt néhány évtizedben megváltozott a kamaszkorról alkotott elképzelésünk, amely a felnőtté válás felé vezető út egyik állomásából a társadalomban saját, a felnőtt élettől teljesen különálló térré nőtte ki magát.

Az alapos kutatásokra, személyes anekdotákra, valamint történelmi és társadalmi elemzésekre támaszkodó A legostobább generáció képet ad az amerikai fiatalok gondolkodásmódjáról ebben a kritikus helyzetben, és meggyőző elképzeléseket vázol fel arra vonatkozóan, hogyan orvosolhatnánk a hiányosságokat. A The Dumbest Generation kíméletlenül mutatja be a digitális korszak valódi árát – és az utolsó esélyünket arra, hogy javítsunk a helyzeten”.Greg Lukianoff, Johnathan Haidt: Az amerikai elme elkényeztetése : Hogyan alapozzák meg a jó szándékok és a rossz ötletek egy generáció kudarcát? (The Coddling of the American Mind : How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure )

A helyzeten javítani sajnos nem sikerült. Greg Lukianoff és Johnathan Haidt könyve 2018 szeptember 4-én jelent meg, az eltörléskultúra 2014 – 2017-ben már látványos és igen destruktív megnyilvánulásaira reflektálva. Értelmiségiek széles tömegei lehetelenültek el, a kampuszokon a diákok nem csupán belefojthatták tanáraikba a szót, hanem agresszív demonstrációikkal kirúgásukat is elérhették. Az effajta boszorkányüldözés mára tömeges méreteket öltött, és a tengeren túlon is elterjedt gyakorlattá vált.

(Asztrológiai háttér: 2017 eleje, az Uránusz -Plútó kvadrát utórezgései, Oroszlán/Vízöntő eklipszekkel nyakon öntve, ld ezek legfontosabbikát a 2017 nyári, az Egyesült Államokat vizuálisan is kettéosztó eklipszet – Amerika teljes elsötétülése ; Mérleg Jupiter – Bak Plútó kvadrát, 2017 őszén Jupiter-Uránusz szembenállás. A robbanásokat a Nyilas Szaturnusz -Kos Uránusz trigon szelidítette, amely 2018 őszén, a könyv megjelenésekor a Bak Szaturnusz és a Bika Uránusz közötti trigonnal folytatódott, a jegyek elején. 2016 végén-2017 első felében Mérleg Jupiter – Nyilas Szaturnusz szextil.) George Floyd halálát követően, 2020 nyarára ezek a helyi hisztériákként is hatalmas károkat okozó megmozdulások szobordöntögető tömeges őrjöngésbe torkolltak. Ld Merre tart Amerika? Penumbrális holdfogyatkozás a Bakban – 2020 július 5, Újabb kaotikus napok
Greg Lukianoff  (1974) az American University és a Stanford Law School tanára, Johnathan Haidt  (1963) társadalompszichológus, a New York University Stern School of Business tanára. A liberális/konzervatív liberális szerzőpáros az eltörléskultúrára fogékony fiatalok lelkivilágát, motivációit tanulmányozzák. Tipikusan burokban, „helikopterszülők” túlzott gondoskodásától körülvett nemzedékről van szó, akiket valódi élettapasztalatoktól -beleértve a negatív élményeket is- elzárva nevelnek. Egyfelől óriási teljesítménykényszer nehezedik rájuk (tanulmányi követelmények, felvételik, már gyerekkorban valamilyen pályára irányítás), másfelől túlérzékenyítettek. A magabiztosságot adó amerikai iskolák felduzzasztják egójukat, az évek alatt balra tolódott egyetemeken elsősorban ideológiai képzést kapnak, a tárgyi tudás átadása, önálló gondolkodásra, információk megkérdőjelezésére, szellemi kihívások keresésére nevelés egyre kevésbé követelmény. A tananyag a borsós tandíjjal fordított arányban egyre hígul, a cél nem annyira az ismeretek elsajátítása, mint az, hogy a diák egyre jobban érezze magát a pénzéért.

(Magyarországon az oktatás alacsony színvonala más folyamatoknak tudható be, és a hiányosságok is más jellegűek. A nyugati -különösen az amerikai felsőoktatási intézmények felhígulását azért vagyunk hajlamosak elbagatellizálni, mert a kormánypropaganda önigazolásként ebben is folyamatosan Amerikára mutogat, elterelendő a figyelmet a magyar oktatási rendszer más okokra visszavezethető súlyos kríziséről. Pl gyalázatosan alulfizetett, megalázott pedagógusok, szintén erősen, csak másképp átideologizált, a gyakorlatban nem túl használható tananyag, emiatt is csapnivaló minőségű tankönyvek, stb. Ettől függetlenül, akárcsak a politikai iszlám, a muszlim hátterű friss, de akár második-harmadik generációs bevándorlók integrálási nehézségei (mondjuk ki, lehetetlensége…),  mindeme problémákat tagadó és mindenüvé beszivárgó polkorrekt narratívák, az  oktatásban túltolt genderidentitás-ideológia  nagyon is valós problémák a tengerentúlon és Nyugat-Európában is.)

Haidték 2012-ben még csak nyomokban meglévő, 2014-ben (Uránusz -Plútó kvadrát kardinális nagy kereszttel és vérholdak tetrádjával kombinálva) már látványos problémákra hívja fel a figyelmet. 2015 – 2016 folyamán az Uránusz – Plútó kvadrát a Nyilas Szaturnusz – Halak -Neptun kvadráttal, 2016 nyarán a Szaturnusz – Neptun-Jupiter T-kvadráttal párosult. A Nyilas Szaturnusz és a Szűz Jupiter eleve hozhatott, és hozott is felsőoktatással, hitélettel kapcsolatos problémákat, zűrzavart. Az Uránusz-Plútó kvadrát, mint a neki szentelt tematikus oldal bejegyzéseiben sokszor szó volt róla, elemi pusztítóerő, véres felkelések (ld Arab Tavasz) ideológiai szélsőségek, tömegpszichózisok, drámai átstruktúrálódások tartoznak analógialáncába. Külön érdekesség, hogy Haidték megfigyelései szerint a gondok az 1995-ben, illetve a későbbi években születettek egyetemre kerülésével jelentek meg, a náluk akár 2-3 évvel idősebbeknél még nem jelentkezett törés. Tehát az ideológiai szélsőségekre fogékony Nyilas Plútó nemzedékéről beszélünk; hogy ez másokra is átragad, a folyamat természetes velejárója.

Hozzám 2020 végén jutott el a könyv;, az Amazonon e-könyv formájaban érhető el. A puhafedelű kiadás jelenleg nagyon baráti áron, 4652 ft-ért kapható a Libriston  , csomagküldőjükkel rendelve biztos eljut a címzetthez.
„Az elmúlt években számos egyetemi kampuszon félrecsúszott valami. A felszólalókat leüvöltik. A diákok és professzorok azt állítják, tojáshéjon járnak, és nem mernek őszintén beszélni. A szorongás, a depresszió és az öngyilkosság mértéke egyre nő nemcsak az egyetemen, hanem országos szinten is. Hogyan történhetett mindez?

Greg Lukianoff, az Első Alkotmánymódosítás szakértője és Jonathan Haidt szociálpszichológus rámutatnak, hogy az egyetemen tapasztalható új problémák három szörnyű eszmében gyökereznek, amelyek egyre inkább beépültek az amerikai gyermekkorba és oktatásba:

  • ami nem öl meg, az gyengébbé tesz
  • mindig bízz az érzelmeidben
  • az élet a jó és a rossz emberek harca

Ez a három nagy valótlanság ellentmond a jól-létről kialakított elemi pszichológiai alapelveknek és számos kultúra ősi bölcsességének. E valótlanságok -és a belőlük fakadó biztonsági kultúra- magunkévá tétele akadályozza a fiatalok szociális, érzelmi és intellektuális fejlődését. Megnehezíti számukra, hogy autonóm felnőttekké váljanak, akik képesek eligazodni az élet rögös útján.

Lukianoff és Haidt azt a sokféle társadalmi tendenciát vizsgálja, amelyek összekapcsolódva elősegítették ezeknek a valótlanságoknak a terjedését. Feltárják a gyermekkorban végbement változásokat, például a féltő szülői magatartás terjedését, a felügyelet nélküli, gyermekvezérelt játék visszaszorulását és a közösségi média új világát, amely az elmúlt évtizedben elnyelte a tizenéveseket. Vizsgálják az egyetemen zajló változásokat, köztük az egyetemek korporatizációját és az identitásról és az igazságosságról szóló új elképzelések megjelenését. Az egyetemen zajló konfliktusokat Amerika rohamosan növekvő politikai polarizációjának és működési zavarainak összefüggésében helyezik el.

Ez a könyv mindazokhoz szól, akiket összezavarnak a mai egyetemi kampuszokon zajló események, akiknek gyerekeik vannak, vagy akiket aggaszt, hogy az amerikaiak egyre kevésbé képesek arra, hogy pártvonalakon átívelően éljenek, dolgozzanak és együttműködjenek.
Mark Bauerlein: The Dumbest Generation Grows Up: From Stupefied Youth to Dangerous Adults (A leghülyébb generáció felnő : az elbutult fiataloktól a veszélyes felnőttekig)

A leghülyébb generáció folytatása az első rész után 14 évvel látott napvilágot. A 2020 – 2021-es Covid – hullámok, a 2020-as zavargások, az eltörléskultúra, kultúrharc woke mozgalomban való kiteljesedése után. (Az elhülyülés szélsőjobbra jellemző formáira szintén kitér a szerző.) A 2021 nyári gyalázatos afganisztáni kivonulás -amely, mint azóta tudjuk, és akkor is sejthető volt – Oroszországot és Kínát is felbátorította.

A közelmúltbeli asztrológiai háttér viszonylag ismert, legalábbis blogom rendszeres olvasói előtt. 2019-2020 Szaturnusz -Plútó együttállás a Bakban, a sajátos 2020-tavaszi Bak Mars, Jupiter, Szaturnusz, Plútó együttállás, a Mars tolatása a Kosban, a 2020 december 21 Jupiter-Szaturnusz Nagy Konjunkció a Vízöntőben, és azt megelőző, közös utazásuk a Bakban, a 2021 elei Vízöntő Jupiter – Bika Uránusz (Mars) kvadrát, és az egész 2021-es évet robbanékonnyá tevő Szaturnusz-Uránusz kvadrát, ennek fix nagy keresztté alakulása 2021 nyarán ,itt és itt és őszén, a Vénusz tolatása a Bakban, a Jupiter jegyváltása (Halak), 2022 Jupiter -Uránusz szextil, Jupiter -Neptun együttállás, Jupiter-Plútó szextil. Jupiter Kosba lépése.

Sajátos szinkronicitásként a könyv 2022 február 22-én, pontosan a Plútó – visszatérés első bepontosulásakor jelent meg. Egész biztos nem szándékos időzítés volt, de maga az egybeesés hátborzongató. Két nappal később kitört a már egy ideje a fejünk fölött lógó orosz-ukrán háború. Ennek ismeretében még keservesebb olvasmány lesz. Nagyon jó kérdés, ilyen szellemi muníció birtokában mennyire fogja állni a sarat az Egyesült Államok, és a mögé felsorakozó nyugati világ az eurázsiai barbarizmussal szemben.

Tiszta sor, hogy egyik rendszer sem ideális. Csakhogy,  FAM egyik aranyköpését parafrazálva, meglehet, hogy Nyugaton globális  agymosó kísérlet zajlik a tech cégek támogatásával, de Keleten a kleptokrata diktatúrák nyomorítják a társadalmat. És az amerikai, a nyugati társadalmi berendezkedés még mindig, még a jelenlegi problémás formájában is nagyobb jólétet, mozgásteret ad, sokkal inkább tiszteletben tartja a szólásszabadságot, emberi jogokat, mint az orosz/ázsiai diktatúrák. ( Putyin európai értelemben vett konzervativizmusánál pedig még az is hihetőbb, hogy a nyuszi hozza a húsvéti tojásokat. A National Review már a háború kitörése előtt felhívta a figyelmet, hogy Putyin nem lehet követendő példa a demokratikus országok konzervatívjai számára (Putin is no model for American conservatives), mert rendszere szabadságellenes, gyilkos, globális veszélyt jelent.)
Annak idején, 2008-ban Mark Bauerlein könyve pusztába kiáltott szó volt. Miközben a szakértők a “digitális bennszülöttek” új generációját a csúcstechnológiás jövőjükhöz fűzött vérmes reményekkel üdvözölték, ő a “leghülyébb generációnak” titulálta őket.

Ma már nem tűnik annyira fényesnek a jövőjük, és a jelenük is elég komor. A huszonévesek, akik képernyőt bámulva töltötték gyermekkorukat, magányosak és céltalanok, sem otthon, se a munkahelyükön nem találnak beteljesülést. Sokan közülük öngyilkosságra is hajlamosak. A leghülyébb nemzedék felnő című könyv olyan naprakész információkat tartalmaz az ezredfordulósokról, amelyre égető szükség van, magyarázatot adva a nem is olyan csendes kétségbeesésükre, és ami még fontosabb, arra a veszélyre, amelyet tudatlanságuk jelent mindannyiunkra. Készségek, tudás, vallás és kulturális viszonyítási pontok híján az ezredfordulósok aggódva keresnek valamit, ami kitölti ezt az űrt. Mentoraik cserbenhagyták őket. Sajnos a politikához fordultak, hogy a lelkükben tátongó űrt betömjék.

Mivel semennyire sem nem ismerik a történelmet, meg vannak győződve arról, hogy az csupán az elnyomás, az egyenlőtlenség és a gyűlölet katalógusa. Vajon miért nem vetett véget az emberiség az igazságtalanságnak már korábban is? És tudatlanságuk mélyéről felszínre tör a válasz: Mert ők az elsők, akiket ez érdekel! Mindössze arra van szükség, hogy lerombolják örökölt civilizációnkat, és helyébe ültessék saját utópisztikus törekvéseiket. Az emberi természet korlátait nem ismerő nemzedék számára bármi lehetségesnek tűnik.

Mark Bauerlein, aki már azelőtt diagnosztizálta a kórt, mielőtt a többség ráébredt volna, hogy a páciens beteg, mérleget készít a pszichológiai és társadalmi rombolásról, és arra figyelmeztet, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezt egy újabb nemzedékkel is megtegyük.

A könyvnek egyetlen szépséghibája van, az ára. Jelenleg ugyanis még mindig tartja magát a megjelenéskori, 10.000 Ft körüli ár, ami magyar pénztárcához mérten kissé borsós. A jó hír, hogy Scribd tagok számára e-könyv formátumban a havi 12 dolláros előfizetéssel elérhető; én is ott olvastam el. Ha majd online -antikváriumokban olcsóbban is elérhető lesz, papírkönyv formátumban is megveszem, addig a jelenlegi megoldás is megfelel.Az Amazonon Kindle-formátumban szintén beszerezhető, a jelenlegi 18 dolláros ár persze szintén nem olcsó, de talán kiszorítható.

Kapcsolódó

Merre tart Amerika ? (tematikus oldal, hamarosan, a lentebb belinkelt bejegyzések lesznek rajta – ha végre lesz időm megcsinálni 🙂 )

Fordulópont : Az Egyesült Államok Plútó visszatérése (Ray Grasse)

Amerika teljes elsötétülése – teljes napfogyatkozás, 2017 augusztus 21

Merre tart Amerika ?

Az amerikai álom valóságtesztje

Penumbrális holdfogyatkozás a Bakban – 2020 július 5

Újabb kaotikus napok

Zűrös elnökválasztás – még zűrösebb folytatás

Januári előrejelzés- 2021

Jupiter – Uránusz kvadrát – 2021: társadalom, közélet, Joe Biden beiktatása

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!