Kos Jupiter a horoszkópban | Stephen Arroyo

“Talán valamennyi Jupiter-pozíció közül ez a legbátrabb kockázatvállaló. Valójában ezek az emberek általában szeretik a kockázatot és a kihívásokat; vágynak az új és ismeretlen élményeire, és az élet gyorsan unalmassá válik számukra ilyen ingerek nélkül. Sőt, néha úgy élnek, hogy az óvatosabb típusok azon töprengenek, vajon tényleg el akarják pusztítani magukat! Természetüknél fogva meggondolatlanok és impulzívak, szeretnek gyorsan cselekedni, és csak később gondolkodni, ha egyáltalán gondolkodnak rajta. Szókimondók és őszinték, de másoknak fel kell készülniük arra, hogy túlzott érzelmi reakciók nélkül legyenek képesek kezelni egyenességüket és közvetlenségüket. Általában nem akarnak rosszat, csupán időnként meggondolatlanok. A Kosban azonban megjelenhet egy gonosz vonás is, különösen, ha más bolygók is jelen vannak”. Részlet Stephen Arroyo : Exploring Jupiter. The Astrological Key to Progress, Prosperity and Potential (1996) c könyvéből

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Jupiter tüzes jegyekben – értelmezési útmutató

Akiknél a Jupiter valamelyik tűzjegyben áll, a tűz elem által jelképezett dinamikus energia kifejezésekor az élettel való egység és a belső jólét érzését tapasztalják meg. Az egyszerű, mégis éltető hit általában természetes náluk, akárcsak a kreatív véna, amelynek jóformán mindig tanújelét adják, ha valamivel foglalkoznak. Ha nem terelik valamilyen fegyelmezett mederbe, fizikai vitalitásuk rendszerint erős, sőt zavaró mértékű nyugtalanságot eredményez.

Jupiter tüzes jegyekben

A belső hit olyankor születik meg, amikor az ember nyitott, lelkes, magabiztos és fizikailag aktív.

Az önkifejezés érdekében vállalt kockázat és az újdonságok kipróbálására való hajlandóság ösztönzően hat a lehetőségekre.

Ezek az emberek általában szeretnek kockázatot vállalni, és természetes hajlamuk van az önbecsülésre (néha, mások szemszögéből nézve, túlságosan is!). Veleszületett önbizalmuk életstílusukban és megjelenésükben is tükröződik – hajlamosak a feltűnősködésre, a magamutogatásra. Szeretik, ha felfigyelnek rájuk. Valójában szeretik megadni a módját; szeretik a dolgokat “stílusosan” csinálni, gyakran tartanak lépést tartanak a legújabb divattal, nem csak az öltözködésben, hanem az élet számos más területén is (miközben gyakran a stílusra is rányomják egyéni bélyegüket).

Általában természetüktől fogva nagylelkűek, saját belső bőségérzetüket és jövőbe vetett bizalmukat tükrözve vissza. Tele vannak a jövővel kapcsolatos nagy tervekkel és álmokkal. Legjobb esetben is nagyon idealista emberek, de álmaik és ideáljaik gyakran túlságosan irreálisak semhogy megvalósíthassák őket, mindaddig, amíg nem ötvöződnek gyakorlati megfontolásokkal, folyamatos cselekvéssel (a krónikus impulzivitás helyett), és következetes megvalósítással.
Jupiter a Kosban

Útmutató a Kos Jupiter értelmezéséhez:

  • Magabiztos, önérvényesítő tevékenységek révén törekszik a fejlődésre és önmaga jobbítására.
  • Ahhoz, hogy higgyen az életben, saját vállalkozására és energiájára kell támaszkodnia; gyakran jól fejlett vezetői képességekkel rendelkezik.
  • Akkor adódnak lehetőségei, ha az energiát céltudatosan új tapasztalatok megszerzésére szabadítja fel.
  • A túl sok agresszió, erő és nyugtalanság túlzott terjeszkedéshez, túlzott kockázatvállaláshoz és a személyes fejlődés lehetőségeinek elszalasztásához vezethet.
  • Születésétől fogva tisztában van a bátorság és az önmagába vetett hit fontosságával.

Talán valamennyi Jupiter-pozíció közül ez a legbátrabb kockázatvállaló. Valójában ezek az emberek általában szeretik a kockázatot és a kihívásokat; vágynak az új és ismeretlen élményeire, és az élet gyorsan unalmassá válik stámukra ilyen ingerek nélkül. Sőt, néha úgy élnek, hogy az óvatosabb típusok azon töprengenek, vajon tényleg el akarják pusztítani magukat! Természetüknél fogva meggondolatlanok és impulzívak, szeretnek gyorsan cselekedni, és csak később gondolkodni, ha egyáltalán gondolkodnak rajta. Szókimondók és őszinték, de másoknak fel kell készülniük arra, hogy túlzott érzelmi reakciók nélkül legyenek képesek kezelni egyenességüket és közvetlenségüket. Általában nem akarnak rosszat, csupán időnként meggondolatlanok. A Kosban azonban megjelenhet egy gonosz vonás is, különösen, ha más bolygók is jelen vannak. És szinte kivétel nélkül valamennyiükre jellemző a hangsúlyos versenyszellem, ami jól jön nekik a természetükből fakadó vállalkozói tevékenységeik során.
A Kos Jupiterrel rendelkezők bíznak az új irányába való folyamatos fejlődésben, és a legjobban talán a nagyon független munkakörülmények között, például szabadúszókként bontakoztathatják ki a bennük rejlő lehetőségeket. Nem szeretnek másoktól utasításokat elfogadni, és valójában ők az önfejűnek nevezhető emberek megtestesítői. Rendkívül függetlenek, gyakran olyan szélsőséges mértékig, hogy mások számára úgy tűnhet, örökké lázadnak. A kiegyensúlyozott élet idegen tőlük (megjegyzendő, hogy a Kos szemben áll az egyensúly jegyével, a Mérleggel), mert a lelkesedés szülöttei, és fizikailag energikusak és lendületesek. Tele van a fejük új ötletekkel, bár ezek sokszor nem eléggé átgondoltak ahhoz, hogy meg lehessen állapítani későbbi következményeiket. Mégis, a jövőre vonatkozó megérzéseik gyakran meglepően találóak. Mindig tisztában vannak jövőbeli irányaikkal, bár meglepő hirtelenséggel, impulzív módon meg is változtathatják ezeket. Olyan sok új ötlet és projekt születik meg bennük, hogy gyakran nem is tartanak ki mellettük sokáig; a dolgok befejezése gondot jelenthet számukra.
A Kos Jupiterrel rendelkezők számára a fejlődés és a jólét inkább azon múlik, hogyan irányítják és csatornázzák velük született önbizalmukat és vízióikat, semmint eme képességek kifejlesztésén. Ezekkel az adottságokkal már most is rendelkeznek, de némelyek számára a belső kezdeményezőkészségbe és az “én képes vagyok rá” intuitív érzékelésébe vetett nagyobb bizalom kifejlesztése lehet a következő lépés. Például azok esetében, akiknek képletében a Kos Jupiterrel erőpróbáló aspektusokat képez vagy más, önmagukban való kételkedést okozó tényezők tartják vissza őket az olyan kockázatok vállalásától, amelyek végső soron ösztönzőleg hatnának rájuk.

Carter: önfejű.

Hone: az önkifejezési lehetőségek kiterjesztésének vágya: ez agresszív módon túlhangsúlyozódhat.

Mayo: önelégült, nagylelkű (Ebertin egyetért), szabadságszerető, lendületes, hencegő, zsarnoki, túlzottan optimista.

Moore & Douglas: A Mars erőszakossága határtalanná teheti a Jupiter ambícióit. A vágyálmok extravagáns tervekhez vezetnek. Következésképpen, az impulzív nagylelkűség pillanataiban tett ígéretek betartása nehézségekbe ütközik.

Moore és Douglas arra is rámutatnak, hogy a Kosban álló Jupiterrel rendelkezőkben “megvan a ,meggyőződésükhöz szükséges bátorság”, és gyakran inspirálja őket az az érzés, hogy isten által elrendelt küldetést teljesítenek. Mivel azok, akiknek valamilyen fontos horoszkóptényezőjük a Kos jegyében áll, gyakran megelőzik a korukat, és alig vesznek tudomást a konvencionális hozzáállásról, logikus, hogy a legkülönbözőbb területeken válhatnak újítókká.
Kapcsolódó

A Kos (Liz Greene)

A Jupiter, a kilences ház és a Nyilas

A Jupiter és Mr Hyde

A tűz  elem és a tüzes típus

Az archetipális Mars (Linda Reid)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!