Telihold a Kosban – 2021

Az október 20-i telihold a Kos 27°26′-en teljesedik ki, helyi idő (Budapest) szerint 16:57-kor. Nagyon leegyszerűsítve, egy Kos teliholdnál az én és a te, az egyéni utak, érdekek érvényesítése, és a másokhoz való alkalmazkodás témái ütközhetnek. A  két pólus között egyensúlyt teremteni nehéz, de nem lehetetlen feladat.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A teliholdképlet domináns eleme egy , a fővilágítók és a Plútó közötti kardinális T-kvadrát, tengelybolygóként a Plútóval. Ez a kombináció fokozza a Kos teliholdakra egyébként is jellemző, túlfűtött légkört, egyszersmind borulékonyabbá is teszi a helyzetet. A Kos legnagyobb értékei közé tartozik a spontaneitás, túlcsorduló vitalitás, az életigenlő irányokba vivő egészséges reakciók, önérvényesítésre való képesség, kezdeményezőkészség.
Jelen helyzetben azonban ennek eszköze nem áll maradéktalanul rendelkezésre, hiszen ura, a Mars száműzetésben van a Mérlegben. A Holddal oppozíciót, a Nappal laza együttállást képező Mars a szokásosnál is impulzívabbá, elhamarkodottabbá teszi a cselekvést, még nagyobb adag meggondolatlanságot, de annál kevesebb megvalósítóerőt ad. Az érzelmi érintettség elhomályosíthatja az ítélőképességet, dühödt vagdalkozásra hajlamosíthat. Az erőviszonyok felbecsülése azonban kívánnivalót hagyhat maga után, akárcsak az időzítés képessége.

Telihold a Kosban, 2021 október 20, Bp 16h57
A fővilágítókkal és a Marssal kvadrátban levő Plútó rögeszmés, megszállott jelleget kölcsönöz az összecsapásoknak. A Kosra jellemző sportszerűség helyett így az övön aluli taktikák, manipulatív elemek kerülhetnek túlsúlyba. A Mérleg diplomáciai érzékét gátlástalanság, könyörtelenség válthatja fel. A pszichoterror, bullying, mobbing, karaktergyilkosságok szintén részei lehetnek a nemtelen eszköztárnak. A spontán késztetéseknek, érzelmeknek fenntartás nélkül engedelmeskedni ezúttal tehát nem szerencsés. Célba érés helyett ugyanis magunknak is, másoknak is súlyos sérüléseket okozhatunk, túl korán, nem a megfelelő alanyra pufogtatva el muníciónkat.

A Plútó érintettsége, tengelybolygó mivolta azonban azt is jelzi, hogy a dolgok nem folytatódhatnak a régiben, egy krízis csúcspontjára érkeztünk. Hogy pontosan melyikére, összetett kérdés. A telihold jellegéből adódóan az október 6-i Mérleg újholdnál kezdődött folyamatok tetőznek; a Plútó abban a képletben is érintett volt.
Hosszabb távú trendekről is szó lehet: teliholdképlet az őszi napéjegyenlőség-képletbelire rímel, ott is jelen volt egy kardinális  T-kvadrát a Kos Hold, Mérleg Merkúr, Bak Plútó között. A Plútó jelenleg is tengelybolygó, a Merkúr helyén a Mars áll, a Nap tőle kicsivel távolabb, de még mindig hatókörön belül. Így az őszi napéjegyenlőségképletnél említett borulékonyság, kollektív téboly jelenleg is adott, azzal a különbséggel, hogy több kiegyensúlyozó-erő is érvényesül.

Ezeket a röviddel telihold előtt bepontosult Mars- Jupiter trigon, a még mindig érvényesülő Nap-Jupiter trigon és a Hold- Jupiter -szextil képviseli. A Merkúr és a Szaturnusz közötti harmonikus fényszög nem egzakt, de még mindig tekintetbe vehető.

A pozitív forgatókönyveket két jóindulatú állócsillag hatása is támogatja. A Hold a Kos 27°07-en álló Al Pherggel képez együttállást, ezzel az Eszaki Hal farka melletti, Jupiter-Szaturnusz természetű állócsillaggal. Vivian Robson szerint hozadékai a készenlét, állóképesség, céltudatosság és a végén siker. A Mars végre egészen közel van a Spica  (Mérleg 23°50) állócsillaghoz, ami remélhetőleg enyhít Plútó – kvadrátja szélsőségein. (Spica – Mars együttállás Robson szerint: ” kedvelt, társadalmi sikerek, jó ítélőképesség, gyors döntésekre képes, vitában erőszakos tettekre ragadtathatja magát.” Állócsillagok, 144 old)
A legoptimistább olvasat szerint súlyos patthelyzetek alakulhatnak ki, amelyek kezeléséhez ki kell mozdulni a komfortzónából, kockázatokat kell vállalni, gyökeres átalakításokat végrehajtani, de adottak a konstruktív megoldás feltételei is. Különösen abban az esetben, ha az érzelmi szempontokat józan ítélőképesség, taktikai érzék, időzítésre, kivárásra való képesség egészíti ki. Mielőtt reagálnánk, megpróbáljuk megérteni, átlátni a folyamatokat. A szubjektív nézőpontot egy objektívebb perspektívával kiegészíteni. Mondanom sem kell, hogy egyéni szinten megint csak nagyobb lehetőség van egy ilyesféle hozzáállás kialakítására, mint kollektíve.

Azonban kár tagadni, hogy a Jupiter túlzásokra is sarkallhat, felerősítve a plútói szélsőségeket. Könnyen találhatjuk magunkat olyan helyzetekben is, amikor, bár jó szándékkal, nemes célokat követünk, előre iszunk a medve bőrére. A túl nagy kockázatok, a lehetőségek túlértékelése, a buktatók elbagatellizálása csúfos fiaskókhoz vezethet akár már középtávon is. A sors kísértésének balesetek, elfecsérelt tartalékok, veszteséges vállalkozások lehetnek a következményei. A vallási, ideológiai szélsőségek is felerősödhetnek egészen a terrorakciókig. A szemben álló politikai csoportok összecsapásai, erőszakossá fajuló demonstrációk szintén benne lehetnek a pakliban – ahogy telihold előtt is voltak rá példák. Sajnálatos módon a háborús hangulat is egyre erősödik.

Kapcsolódó

Októberi előrejelzés

Újhold a Mérlegben – 2021

Őszi napéjegyenlőség – 2021

 

Fotó: Vulkán és telihold, Sergio Tapiro, Colima tűzhányó, 2015

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!