Újhold a Mérlegben – 2021

Az újhold október 6-án születik meg a Mérleg 13°24′-en, helyi idő (Budapest) szerint 13 : 05′ – kor.  Mérleg újholdaknál általánosságban véve a társulások, partnerségek, a külvilággal való kapcsolat témáiban számíthatunk új fejleményekre (és persze azokon a területeken, amelyekkel a horoszkópban kapcsolatba kerül. Az őszi napéjegyenlőséget követő újholdként kiemelt jelentősége van.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az őszi napéjegyenlőségnek szentelt terjedelmes bejegyzésben rámutattam, hogy a téli napfordulóig hátralevő hónapok se Magyarországon, sem a nagyvilágban nem lesznek zökkenőmentesek.

Újhold a Mérlegben – 2021 október 6, Bp 13h05

E Mérleg újholddal kapcsolatba hozható fejlemények már csak azért sem különösebben biztatók, mert a fővilágítók együtt állnak az Algorabbal, egy igen rosszindulatú állócsillaggal. Az Algorabról az Astrology King oldalán található részletes bejegyzés, blogomon magyarul is elérhető. Néhány releváns meglátás belőle:

„És valóban, rajta keresztül a Mérleg bajkeverő oldala is megmutatkozhat. Ahogy a Holló is rájött: ha kifizetődőbb egy jó kifogást találni, már nem is olyan fontos ragaszkodni az igazsághoz. Ha jól aspektált, nem túl jelentős csillag, de rengeteg gondot okozhat, ha problémás bolygókkal kerül kapcsolatba”. [The Living Stars, Dr. Eric Morse,1988, p.175 ]

(…) Az sem jó, ha a Nap és a Hold állnak vele együtt, különösen, ha a fővilágítók támadottak.(…) Ha az Algorab együtt áll a Nappal vagy valamelyik kártevő bolygóval, állítólag nehezen elkerülhető balesetekre vagy sérülésekre hajlamosíthat”. [Ebertin – Hoffman – Fixed Stars and their interpretation]”
A fővilágítók együtt állnak a Marssal; 9-én pedig egy újabb Nap-Mars-Merkúr találkozóra kerül sor. Mint az októberi előrejelzésben rámutatok, feszültségektől terhes kombinációról van szó. (Az a tény pedig, hogy a Nap és a Mars a Plútó kvadráthoz közeledik, szintén nem a feszültség- csökkenés irányába mutat. A Nap október 17-én, a 20-i Kos telihold előtt, a Mars 22-én, nem sokkal telihold után éri el a Plútó kvadrátot, így a mostani tendenciák majd akkorra fognak igazán kibontakozni. Persze unatkozni addig sem fogunk).

Az újholdképletben  a feszültségek egészséges kisülését több tényező is hátráltathatja. A Nap fallban, a Mars száműzetésben van a Mérlegben, ami már önmagában sem szerencsés,  Hold tőszomszédságában pedig még kevésbé fog lobogni a tűz. De a pislákoló parázsnak büdös és mérgező a füstje.

A külsőségek persze valószínűleg tetszetősek, a hangvétel mézesmázos, sőt kimondottan jóindulatú. Csakhogy a felszín alatt rengeteg irritáció lappang: a Nap és a Mars kvinkunxa az Uránusszal aznap pontosul be, ez tartósabb hatás; a Hold pedig magától értetődően szintén 150°-os fényszöget képez vele. Mint a kvinkunxokról szóló bejegyzésekben (itt és itt) már szó volt róla, ennél a formációnál nem annyira megfogható a probléma, mint egy diszharmonikus főfényszög: kvadrát vagy oppozíció esetén. Hajszálrepedések, nehezen értelmezhető diszkomfortérzetek és irritációk formájában jelentkezik. (Nyugi, majd a november 4-i, a jelenleginél sokkal instabilabb Skorpió újholdnál már egész konkrétan be lehet majd azonosítani a problémákat…)
Arról már nem is beszélve, hogy a Mérleg nem törekszik különösebben a kellemetlen dolgokkal való szembenézésre, hanem inkább szőnyeg alá söpri őket. Jelen helyzetben ez MérlegBika módon, pl túlevéssel, túlivással, vásárlásrohamokkal történhet, akár egészen váratlan módon.

Vannak más fajta, akár önmagunk, akár mások ellen irányuló passzív-agresszív, vagy nem is annyira passzív, viszont minden kétséget kizáróan övön aluli módszerek is. Mérleg Marsról lévén szó, alattomosan, jóemberkedve, és persze csakis a mi jól felfogott érdekünkben szúr hátba. Az érzelmek, tudattalanból érkező irracionális impulzusok elnyomhatják az olyan, szerencsésebb kombinációkban meglévő Mérleg erényeket, mint a pártatlanság, igazságérzet (nem azonos a törvény betűjével), arányérzék, sportszerűség. Viszont igazságra, egyenlőségre, törvényre, méltányosságra hivatkozva annál aljasabb gaztetteket lehet elkövetni.

A Nap- Mars együttállás által jelzett többletenergia, cselekvési vágy a Merkúr türelmetlenségével kombinálódik. Csakhogy a Merkúr tolat, és a külső bolygók is, kivéve a Plútót, amely éppen ezen a napon vált direkt stacionáriusba. (Ez már önmagában is sokat mond). Így tehát, a sietség, kezdeményezőkészség dacára is adott a lassulás, ami önmagában is irritációk forrásává válhat. Jelen helyzetben azonban az erőteljes-és nem kimondottan harmonikus érzelmi színezet is csökkenti a cselekvőképességet, hatékonyságot, a szintén tolató Uránusz hatására pedig az energia meglepő formákban és hirtelenséggel sülhet ki. Az eredeti (és/vagy) tudatos szándékoktól akár teljesen eltérő módon is.
A szorongás, izgágaság, rossz hatásfok, összeszedettségre való képtelenség, zavaros gondolkodás és érzelmi állapotok hozadékai se kollektív se egyéni szinten nem túl kellemesek. A meghibásodások, műszaki cikkekkel, kommunikációs csatornákkal és eszközökkel kapcsolatos malőrök, járművekkel, utazásokkal kapcsolatos problémák a retrográd Merkúr hozadékai, most azonban még több kárt okozhatnak. Balesetek, újabb brutális bűncselekmények, terrorakciók is lehetségesek, arról pedig semmiképp se feledkezzünk meg, hogy a kvinkunx betegségjelölő. A negyedik járványhullám felfutási szakaszában ez nem szorul különösebb magyarázatra, de más fajta egészségi problémák is lehetségesek.

A Merkúr tolatása miatt néhány, az újholddal kapcsolatba hozható esemény késéssel következik be, vagy mi jutunk később az információk birtokába. Azonban, ami késik, nem múlik: az ugyanaznap direktbe forduló Plútó a korábban rejtett (szándékosan eltitkolt vagy egyszerűen csak nem tudatos) témák felszínre kerülésére utal. Ugyanebbe az irányba mutat a még mindig érvényesülő Merkúr – Plútó kvadrát is, amely jelen volt az őszi napéjegyenlőség- képletben is.
A Vízöntő Szaturnusz Mérleg Nappal, Holddal, Marssal képezett trigonja valamelyest visszafogó hatást gyakorolhat, de ez nem valami erős, hiszen a hatókör már annyira laza, hogy aki szűkebb orbisokkal számol, már nem is veszi figyelembe. Egyéni szinten még így is könnyebb együttműködni vele mint kollektíve. Azaz: kiváró álláspontra helyezkedni, ha most nem mutatkoznak utak, nem kikényszeríteni a haladást, hanem erőt gyűjteni, önfegyelmet gyakorolni, érlelni az ötleteket.

A Merkúr – Jupiter trigon, amely szintén megvan az őszi napéjegyenlőség- képletben, szintén javít valamennyit a helyzeten, bár nem annyit, mint amennyit a látszat mutat. A Jupiter egyébként az aszcendens ura, a 2 házban biztató lehetne, de tolatása és a Vénusszal képezett gyenge kvadrátja ront az összképen.

Persze ennek is többféle olvasata van: a meglévő, korábban szerzett anyagi eszközöket, forrásokat el is lehet pazarolni. Arról, hogy ez kollektív szinten miként történik, sok szó volt az őszi napéjegyenlőség-képletnél. A kockázat egyéni szinten is megvan: a leállás és a nyomás kombinációja, a mutatós díszletek mögül párolgó rothadás félreismerhetetlen bűze szorongást vált ki, ez sokakat sarkall eszelős költekezésre. A biztonság megszerzését célzó befektetések helyett azonban ily módon csak azokat az összegeket lehet elégetni, amelyek valamelyes bázist jelentettek volna.
Jobb esetben utalhat a válság, nyomás (Merkúr- Plútó kvadrát) hatására megteremtett értékekre. A retrográd bolygók miatt az eredmény az erőfeszítések ellenére is kevesebb, mint amennyi munka volt vele, talán nem is azonnal áll rendelkezésre, de mégis teremthet egy olyan stabilitást, amire akár egy hónap múlva is kevesebb lehetőség lesz.

Kevésbé szerencsés esetben – de kár tagadni, hogy ez is benne van a pakliban – utalhat csalafinta, tisztességtelen eszközökkel, mások megkárosításával szerzett javakra; persze mindezt a törvényesség keretei között. A Merkúr-Neptun kvinkunx hatása még mindig érvényesül, így hozadékaival: rossz ítélőképesség, manipuláció, átverések, továbbra is számolni kell.

Egyéni szinten, mint mindig, tudatossággal most is lehetségesek a kedvezőbb forgatókönyvek. Kollektíve, az olvasó képzelőerejére bízom, milyen társulások, kezdeményezések, döntések születhetnek, milyen légkörben egy ilyen újholdnál. Egy bizonyos: állandóságot, megbízhatóságot, szavahihetőséget nem a jelenlegi formációknál kell keresni.

Kapcsolódó

Őszi napéjegyenlőség – 2021

A Mérleg (Liz Greene)

A Mérleg típus

A kvinkunx nem jelentéktelen fényszög!

Bika Uránusz tranzitok a történelem tükrében

Az Algorab

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!