A Vénusz tranzitja a Mérlegben

A hagyományok szerint a Vénusz otthon van a Mérlegben, így hatása erőteljesen és természetének megfelelően érvényesül. Ebben az időszakban erős késztetést érezhetünk, hogy több szépséget csempésszünk életünkbe, felül emelkedjünk a viszályokon, saját értékeinket és eszményeinket állítsuk életünk középpontjába.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az elmúlt évek egyidejűleg érvényesülő erőpróbáló fényszögei miatt azonban a béke és a harmónia megteremtése csak komoly konfliktusok, válságok, érzelmi szakítópróbák – de minimum feszültségek révén volt lehetséges. Ez a tendencia 2020 végéig fokozottan érvényesült, 2021 koraósze már – legalábbis  a Mérleg – Vénusz tranzit tekintetében kellemesebbnek ígérkezik. Ez persze még véletlenül sem jelent teljes problémamentességet.

Vénusz az asztrológiában többek között a szeretet és a szerelem, a vonzalom, a harmónia, a szépség, művészi érzék, a társas kapcsolatok, társasági élet, a kellemes és a szép dolgok, pl. művészet, zene, tánc, a finom szórakozások, pénzügyek jelölője.

A hagyományok szerint a Vénusz otthon van a Mérlegben, így hatása erőteljesen és természetének megfelelően érvényesül. Ebben az időszakban erős késztetést érezhetünk, hogy több szépséget csempésszünk életünkbe, felül emelkedjünk a viszályokon, saját értékeinket és eszményeinket állítsuk életünk középpontjába.

Mindenek előtt tisztázzuk, hogy amikor a „szépség” fogalmát a Mérleghez társítom, a szépségnek nem arról a fajta művi, lélektelen változatáról beszélek, amit a média és a közösségi fórumok igyekeznek belénk sulykolni. A levegő elem uralma alatt álló, kardinális Mérleg számára, a szépség mindenek előtt egy mentális tapasztalás, az olyan örök és romolhatatlan eszményeknek, alapelveknek az elegye, mint a harmónia, nyugalom, méltányosság.

A hazaérkező Vénusz hatására felismerhetjük, hogy létezik egy egyetemes igény arra, hogy egy olyan biztonságos zugot alakítsunk ki, ahol egyeztetéseket, béketárgyalásokat folytathatunk, a kapcsolatok bármilyen típusáról legyen is szó, őszinte párbeszédbe elegyedjünk a másikkal. A bolygó és a jegy békés, kulturált kombinációt képez, amelynek hatására felerősödnek a kedves, kulturált emberi érintkezés iránti igényeink.
Elmúlt évek és közeljövő Vénusz-tranzit fényszögei

Az elmúlt évek egyidejűleg érvényesülő erőpróbáló fényszögei miatt azonban a béke és a harmónia megteremtése csak komoly konfliktusok, válságok, érzelmi szakítópróbák de minimum feszültségek révén volt lehetséges.  A tranzittal foglalkozó előző bejegyzés a 2020 decemberéig terjedő időszak állásait taglalja

2010 – 2017 között, az Uránusz – Plútó kvadrát idején valahányszor a Vénusz ebben a jegyben haladt, előbb- utóbb nehéz fényszöget képezett ezzel a két bolygóval. A Plútó 2024-ig még a Bakban tartózkodik, így az addig hátralevő évek alatt még mindig létrejön egy – egy kvadrát. Az Uránusz 2018 májusában jegyet váltott, így a Kos tranzitja idején (a Mérleggel szemközti jegy) megszokott érzelmi feszültségek most rejtettebben nyilvánulnak meg (a Bikából 150 °-os fényszöget, kvinkunxot képez urával a Vénusszal). 2020 december 17-ig azonban a Szaturnusz is otthonában, a Bakban tartózkodott, és a Vénusz Mérlegben haladása idején évről-évre szintén kvadrát jött létre a két bolygó között. Vízöntőben való tranzitja időszakában már trigon van a két bolygó között, ráadásul mindketten a saját jegyükben állnak, így hatásuk fokozottan és a karakterüknek megfelelően érvényesül. Bár csodákat ettől a befolyástól sem szabad várni, kellemesebb megélési lehetőségeket ad, mint a kvadrát 🙂
Vénusz- Szaturnusz trigon

( bepontosulások: 2021-ben augusztus 22, Mérleg – Vízöntő 8˙45 °; 2022 október 14, Mérleg – Vízöntő 18°38′) érzelmi életünkre és pénzügyeinkre is stabilizálóan hat. Ily módon akár a bőség zavarában is visszafogottabban költekezünk, amellett, hogy jövedelmező stratégiákat dolgozunk ki, hajlamosak vagyunk komoly, minőségi munkát is fektetni projektjeinkbe. Vállalkozás, különféle típusú magánéleti, üzleti vagy szakmai társulások esetén egyaránt jó érzékkel különböztetjük meg egymástól a kifizetődő és az energiarabló interakciókat. Értelemszerű, hogy csak az előbbieket részesítjük előnyben.

„Hűvös, harmonikus energia. Kedvez a kapcsolati elköteleződésnek, bármilyen típusú kapcsolatról legyen szó. A Vízöntő a csoportos, a Mérleg pedig a személyes társulások szintje, így amikor a Szaturnusszal és a Vénusszal kapcsolódnak össze, a józan eszmecserék könnyű áramlását kapjuk. Minden kiegyensúlyozott.

Utalhat az autoritásszemélyek, hatóságok általi elfogadottságra vagy mások tiszteletére. Talán egy partnerséget hivatalosan is elismerinek, vagy csendes megerősítést kapsz valamiről, amit el szeretnél érni. Kedvező lehetőséget kínál a közösségi médiában való könnyed, de visszafogott interakciókhoz (semmi túl személyeset!) Itt nem fogsz megszegni semmiféle szabályt (bár a retrográd Szaturnusz bizonyos szabályokat felülvizsgálatára utal), de néha csupán játszani kell a társasági élet játszmáit és a legkisebb ellenállás útját követni. A látszatok számítanak.

Akkor hozod ki belőle a legtöbbet, ha felelősséget vállalsz egy kapcsolatban, a társadalomban elfoglalt helyedért, vagy azért, ahogyan másokra hatsz”. (Nadia Gilchrist, Ruby Slipper Astrology)

Vénusz – Uránusz kvinkunx

2026-ig, amíg az Uránusz a Bikában tartózkodik, a Vénusz Mérlegben való tranzitja során a két bolygó előbb – utóbb kvinkunxot képez egymással. A  Vénusz – Uránusz kvinkunx nem élezi ki annyira az ellentéteket, mint az előző évek Kos Uránusz – Mérleg Vénusz szembenállása. De szem előtt tartva mindazt, ami egy korábbi bejegyzésben írtam erről a fényszögről, ez sem tekinthető éppenséggel egy könnyen kezelhető hatásnak.

A Vénusz egyaránt ura a Mérlegnek és a Bikának, és e jegyeket mégis egyfajta összeférhetetlenség jellemzi. Hogyan lehetséges ez?

A Mérleg objektív viszonyulás – nyomon követi, hogyan reagálnak mások. Energiát adsz. A Bika a szubjektív túlélés – te vagy az első. Megtartod az energiádat. Ez a széthúzás a klasszikus, Vénusz-alapú konfliktust összegezi,melynek lényege a másokkal való kapcsolat az önmagunkkal való törődés közötti feszültség.

Az a 150°-os fényszög az Uránuszt is hozzáadja az elegyhez, kapcsolati zavarokat vagy impulzív megnyilvánulásokat generálva a másik fél irányába. A kiváltó ok a veszteségtől (pénzügyi vagy érzelmi instabilitás miatt) vagy a stagnálástól való félelem lehet. Az eredmény: kiegyensúlyozatlan reakciók – hirtelen visszahúzódsz, vagy mindent felajánlasz, amid van. Ezzel a hozzáállással persze nem érhető el a kívánt cél.

Kulcsfontosságú egyensúlyt teremteni aközött, amit te értékelsz, és aközött, amit ők akarnak tőled. Az Uránusz retrográd helyzete azt jelenti, hogy egy területen fokozott zavarokat tapasztalsz – valami azonnali helyreigazításokra szorul. Gondold át, miként lehet ezt a témát integrálni a kapcsolatodba vagy kapcsolódáshoz való hozzáállásodba; a “mindent vagy semmit” típusú viszonyulásra nincs feltétlenül szükség.
Vénusz – Jupiter -trigon

A kis-és nagy jótevő közötti hatmonikus fényszög csak 2021 őszén érvényesül; szeptember 6-án pontosul be,  Mérleg-Vízöntő 25°4′-en. A jótékony hatást fokozza, hogy a Vénusz egyszersmind a Spicával, az egyik legszerencsésebbnek tartott állócsillaggal képez konjunkciót. Üröm az örömben, hogy egyszersmind a Vénusz – Plútó kvadrát és a Vénusz- Neptun kvinkunx  is érvényesül, így a cukorkák mellé 2021 őszén is jutnak pofonok.

“Elegáns, könnyed, kellemes társas kapcsolatokat hoz életedbe. De a többi Vénusz – Jupiter energiához hasonlóan el is lustulhatsz, túlzásba viheted magad kényeztetését, főleg ha erre egyébként is hajlamos vagy. Az emberek többsége számára e tranzit kellemes szünetet jelenthet a taposómalomból”.(bővebben: Robert Hand: Vénusz-Jupiter trigon tranzitként.)
Vénusz – Neptun kvinkunx

Míg a Neptun a Halakban tartózkodik,  a Mérleg Vénusz tranzit időszakában a két bolygó kvinkunxba kerül egymással.“Ez (a tranzit) az érzelmi zűrzavar időszakát jelzi a társasági életben, szerelmi és pénzügyi ügyekben. Valószínű, hogy az egyén emocionálisan érzékeny időszakban van, így személyes kapcsolataiban túlreagálhatja a vélt vagy nem szándékosan okozott sérelmeket. Nem megfelelő és instabil romantikus kapcsolatok is lehetségesek. Társulásokban és üzleti kapcsolatokban egyaránt fennáll a megtévesztés veszélye. A kellemetlen helyzeteket és feladatokat elkerülendő, az egyén hedonista viselkedésformákat tanúsíthat, illetve éber álmodozásba, ábrándozásba menekülhet”. (Sakoian – Archer: The Inconjunct)
Vénusz – Plútó kvadrát

Míg a Plútó a Bakban tartózkodik, abban az időszakban, míg a Vénusz a Mérlegben halad, a Vénusz – Plútó kvadráis megkerülhetetlen tanulási feladatokat tartogat. Ez az erőpróbáló fényszög a Mérleg– minőség olyan árnyoldalait – és következményeit állítja refelktorfénybe, mint a kivetítés, sznobizmus, megfelelési kényszer, kétértelműség, döntésképtelenség és a társfüggőség. Ugyanis a Plútónak az a hajlama, hogy képes mélyen leásni a mocsokba, hogy felszínre hozza a lehető legkényelmetlenebb igazságokat, élesen ütközik a Vénusz könnyed önkifejezési módjával, amellyel kikozmetikázza a kellemetlen igazságokat és fenntartja a látszatokat. Jóllehet ennek a kvadrátnak az energiája segíthet eltüntetnünk életünkből ezeket a disszonanciákat és összhangba hozni őket belső igazságainkkal, maga a folyamat igen kényelmetlen és fájdalmas lehet. Ez a fényszög ugyanis a “veled vagy nélküled ?” – típusú érzelmi szakítópróbák forgatókönyveinek egyik tipikus jelölője.

Kapcsolódó

A Mérleg (Liz Greene)

A Mérleg-típus

 

Illusztráció

Repülő darun lovagló nő; Suzuki Harunobu művész (japán, 1725-1770), Teichô tervező (japán, aktív 1765), Morishita Richô blokkfaragó (japán, aktív 1765-66), Ogawa Hatchô nyomdász (japán, aktív 1765-66).
1765 (Meiwa 2), Bostoni Szépművészeti Múzeum

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!