Újhold az Oroszlánban – 2021

Az augusztus 8-i újhold az Oroszlán 16°14′-en született meg, helyi idő szerint (Bp) 16:50-kor. A két fővilágító a Szaturnusz- Uránusz kvadráthoz csatlakozva egy újabb borulékony formációt, fix T-kvadrátot hoz létre, így kiszámíthatatlanságból, váratlan fordulatokból a szeptember 8-i újholdig hátralevő hetekben sem lesz hiány. Egyéni szinten talán könnyebb egészséges irányba terelni a változásokat, különösen, ha javunkat már nem szolgáló struktúrák, toxikus kapcsolatok, az életszerűség és a kreativitás rovására menő szokások felszámolásáról van szó. Az újraépítés azonban még jócskán hátra van, az uránikus lendület hevében pedig arra is oda kell figyelni, nehogy a gyereket is kiöntsük a kád vízzel. Az a mondás pedig, miszerint nem mind arany, ami fénylik, most fokozottan igaz.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…
Előzmények

Augusztus első hetében összeállt a nyári T-kvadrát sorozatok legfontosabbika: az Oroszlán Merkúr/Nap – Vízöntő Szaturnusz- Bika Uránusz között létrejövő. (Bepontusulások augusztus 1: Merkúr-Nap együttállás, Merkúr-Szaturnusz szembenállás; augusztus 2 : Nap- Szaturnusz szembenállás; augusztus 4 : Merkúr- Uránusz kvadrát; augusztus 6 : Nap – Uránusz kvadrát). Bár erőszakban, szélsőségekben és környezeti katasztrófákban nem volt hiány, az Oroszlán Mars (l. Pokoli libikóka) és az Oroszlán Vénusz ( A pokoli libikóka folytatódik) részvételével létrejötteknél alkalmasabb volt a következtetések levonására. Elvégre a Nap a tudatosság princípiuma, a Merkúr pedig a gondolkodási folyamatokkal van kapcsolatban, és a T kvadrát két komponense, a Nap és a Szaturnusz is a saját jegyében, saját terepen, saját eszköztárral csapott össze.

Általánosságban eddig is lehetett tudni, rengeteg szó is volt róla a blogon, hogy a 2020-2022 közötti Szaturnusz- Uránusz kvadrát alaposan átrendezi majd a terepet, felrobbant társadalmi, gazdasági struktúrákat, de a konkrét forma és trendek kérdésesek voltak. Az analógialáncba sok minden belefér. Meglepetések, új fordulatok persze még mindig lehetségesek, az erőviszonyok is alakulhatnak, jöhetnek létre meghökkentő szövetségek és borulhatnak fel betonbiztosnak hittek: az őszi, vérgőzösebb Skorpió bolygós T-kvadrát sorozat még hátra van. És 2022 is. Mégis, az elmúlt hetek eseményeit figyelve képet kaphattunk, merre tart a világ. Erről, ha belefér az időmbe, talán lesz külön bejegyzés.Újhold az Oroszlánban

Újhold az Oroszlánban: 2021 augusztus 8, Bp 15:50

A kollektív hatások : gazdaság, politika mindannyiunk életét befolyásolják, egyéni szinten azonban mindenki más és más következtetéseket fog levonni. A Szaturnusszal képezett oppozíciók -és hozadékaik, ld Nap- Szaturnusz szembenállás tranzitként (frusztráció, túlterheltség, megrekedtség, autoritásszemélyek ellen vagy a saját autoritásunk érvényesítése érdekében folytatott harcok) már elhalványulóban. Az újhold képlet T-kvadrátja tulajdonképpen elég gyenge, a Szaturnusz hatása sokkal kevésbé érvényesül, mint az Uránuszé. (Türelmetlenség, lázadó, újító szellem, kitörni vágyás a megszokottból )Az ötletek és az impulzusok kiszámíthatatlanul és erőteljesen áramlanak, változások egyéni és kollektív szinten is egyik pillanatról a másikra is bekövetkezhetnek. Sajnálatos módon azonban az újholdképletben az erőpróbáló hatások vannak túlsúlyban, így zabolátlan, nehezen mederbe terelhető energiákról van szó. Túlzásokból, pózokból, egyéni és kollektív hisztériából sincs hiány. Arról is többször volt már szó, hogy az uránikus impulzusoknak ellenállni rossz ötlet, baleset, betegség, olyan robbanások a következményei, amelyek talán elkerülhetők lettek volna. Csakhogy annak is hasonló következményei vannak, ha kritikátlanul engedünk az uránikus befolyásnak. Az igazi művészet a helyes arányokat megtalálni.

Jelen helyzetben, az egyidejűleg érvényesülő hatások mellett ez nem mindig szabad akarat kérdése. Lehet beszélni kikényszerített változásokról, vagy az időszerű változásokat fékező tényezőkről, van, amikor hiába tudjuk, hogy lassítani kellene a tempón, az események pörögnek, máskor viszont, bár nagyobb sebességre kellene kapcsolni, a legnagyobb igyekezettel is döcögősre sikerül a haladás. A helyzet helyes megítélését a Merkúr -Neptun kvinkunx és a Vénusz- Neptun szembenállása is nehezíti (ismét nagyon finoman fogalmaztam)

A hosszabb távú trendeket elnézve ( az Uránusz augusztus 20-án hátraarcot vág, a Szaturnusz már tolat, a Vénusz és a Mars a Szűzben vannak, a Merkúr 11-én, a Nap 22-én átlép a Szűzbe), mégis inkább a kiváró, részletekre odafigyelő, stratégiát kidolgozó, a folyamatok időbeliségét szem előtt tartó hozzáállás a kívánatosabb. Ebben az esetben van nagyobb esély formát adni a kreatív ötleteknek, illetve hozzákezdeni az energia egészséges áramlását akadályozó blokkok lebontásához. Elsietve a dolgokat azonban az eddigi értékek is tönkremehetnek. Ez csak egy példa a megélési lehetőségekre, és inkább egyéni szintekre vonatkozik.
Néhány kollektív téma, a teljesség igénye nélkül

Kollektíve a 8-as házba eső újhold már kényesebb téma, hiszen, bármennyire is igyekszik eltussolni a jelentéstartalmát a new ages „asztrológia”, ez az életterület bizony elsősorban a halál és a krízisek háza. (Jó, jó, a transzformációé, meg az újjászületésé is – a válságot és a halált követően…) Ide tartoznak az adók, a nemzet adóssága, a külföldi országokkal való pénzügyi kapcsolatok, az ország halálozási statisztikája hitelek is.

A pszichológiai asztrológiában a 8-as ház az árnyékkal is kapcsolatban van, és hát ez az a tartomány, amellyel a folyamatosan a napos oldalon járó Oroszlánnak nem nagyon akaródzik foglalkozni. (Itt zárójelben megemlíteném a különösen gubancos, 8-as házas típusú szerelmi ügyeket, az Oroszlán hősszerelmes történetei ennél az újholdnál tragikomikus szappanoperákba fulladnak,  lovagok és hölgyeik helyett sokkal könnyebb szánalmas, nárcisztikus egotripekbe,  egyformán toxikus partnerek mérgező kapcsolataiba botlani).
Az 5-ös házas Uránusszal képezett kvadrát egyaránt utalhat váratlan halálesetekre -az 5 ös ház, ahogy az Oroszlán is, fiatalokkal, gyerekekkel van kapcsolatban, de a színház, szórakozás, szórakoztató intézmények is az analógialáncba tartoznak. Pénzügyi krízisek szintén lehetségesek: az Uránusz a 2 ház társura – úgy is, mint ország nemzeti vagyona, pénzügyi helyzete, rendelkezésre álló anyagi eszközök, kincstár, várt bevételek. Az összképen nem sokat segít, hogy a Szaturnusz is a 2-es házban található. Akárhogy is nézzük, ez nem a bőség szignatúrája…

A 8-as házban van a Merkúr is, amely, a Halak Neptun és a Bak Plútó részvételével egy újabb Yod, Isten ujja formációt képez. Az újabb járványhullám előestéjén ez önmagában is sokatmondó lenne, de más implikációi is vannak. Kollektív és egyéni szinten is problémát okoz, hogy a Merkúr- Neptun kvinkunx zavarodottságot, csalást is jelezhet. A helyes ítéletalkotást tehát nem csupán önbecsapásunk akadályozza, hanem az is, hogy nem áll elég részlet rendelkezésre, szűrt, elferdített információkkal kell dolgoznunk. (A Neptun a hármas házban önmagában sem a világos tájékozódást segíti. Hozzá kell tennem persze azt is, hogy ahány politikai tábor, annyiféle manipuláció létezik: a „jók” és „rosszak”, „igazmondók” és „hazugok” csoportosítás ezúttal sem állja meg a helyét) A Merkúr -Plútó kvinkunx nagy idegi, intellektuális feszültséget, veszéályes, toxikus körülményeket, hatalmi harcokat is jelezhet.
Az újholdképlet állócsillagai (Astrology King oldaláról)

“Az augusztus 8-i újhold az Oroszlán jegyének közepén található. Az égbolton azonban a Rák és az Oroszlán csillagképek között helyezkedik el. Az újhold nem képez együttállást nagyobb állócsillagokkal, de az égbolt ezen a részén lévő kis csillagok rosszindulatú, Szaturnusz-Mars jellegűek.
Az újholdhoz legközelebbi csillagok a Sárkány (Draco), az Oroszlán (Leo) és a Nagy Medve (Ursa Major) csillagképekhez tartoznak:

13♌56 – α Cancri, Acubens
15♌29 – α Ursae Majoris, Dubhe
15♌35 – κ Leonis, Al Minliar al Asad
16♌14 – Újhold 2021. augusztus 2021.
16♌32 – κ Draconis, Shaowei
18♌09 – λ Leonis, Alterf

Ptolemaiosz szerint az Oroszlán csillagkép fejében álló csillagok Szaturnusz és a Mars-jellegűek:” Merész, kegyetlen, szívtelen, házasságtörő, bűnöző, hazug, birtokvesztés, szegénység, kevés barát”. [1]

A mundán asztrológiában az Oroszlán csillagképet a királyi eseményekkel hozzák összefüggésbe, különösen a királyok és királynők felemelkedésével vagy halálával, államfők megválasztásával vagy halálával, a merényletekkel, felkelésekkel és mészárlásokkal, a valutával, a tőzsdével, a Vatikánnal és az Európai Unióval.

A Draco, a Sárkány csillagkép művészi és érzelmes, de komor természetet, átható és elemző elmét, sok utazást és sok barátot, de a rablás és a véletlen mérgezés veszélyét adja. A Draco Szaturnuszhoz és a Marshoz is hasonló. [1]

Az Ursa Major, a Nagy Medve csillagkép állítólag csendes, óvatos, gyanakvó, bizalmatlan, önuralomra törekvő, türelmes természetet ad, de nyugtalan lelkületet és nagy haragot és bosszúvágyat, ha felbőszítik. Ptolemaiosz szerint az Ursa Major Mars jellegű: Erőszakos halál, végső pusztulás az ostobaság vagy a büszkeség miatt. [1]

Asztrológiailag mindkét Medvéről azt mondták, hogy gonosz befolyást jeleznek. Különösen ártalmasak a nemzetek és a királyok ügyeit illetően. [2]
Uránusz
Az Uránusz (Bika 14°44) 2021. június 5-től november 9-ig a Menkar (°Bika 14°37) állócsillaggal képez együttállást, konjunkciójuk június 30-án és szeptember 10-én (retrográd) egzakt . Ezután immár direktben 2022. május 2-tól november 16-ig tartózkodik a csillag közelében, egzakt 2022. június 7-én.

A Tengeri Szörny orrán levő betegséget, szégyent, romlást, állatoktól származó sérülést, betegséget és vagyonvesztést okoz. [1] Ez a csillag szaturnuszi jellegű, sokféle akadálynak, gondnak és kitartáspróbának felel meg; ami megedzi és megkeményíti az egyént. [3]

Uránusszal együtt állva: Aktív elme, művészi, tudományos és misztikus érdeklődés és képesség, bajok az ellenkező neműek révén, veszteség tűz és a hamis barátok révén, szerencse és balszerencse váltakozása, állatok-okozta súlyos sérülések”.

Források:

  1. Fixed Stars and Constellations in Astrology, Vivian E. Robson, 1923, p. 43, 48, 65, 176.
  2. Fixed Stars and Judicial Astrology, George Noonan, 1990, p. 7.
  3. Fixed Stars and Their Interpretation, Elsbeth Ebertin, 1971, p. 12.

Kapcsolódó

Az Oroszlán (Liz Greene)

Szaturnusz- Uránusz kvadrát és a ciklus tematikus oldala

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!