Nap-Szaturnusz szembenállás a horoszkópban | Betty Lundsted

Ez az aspektus a konjunkcióhoz vagy a kvadráthoz hasonlóan működik, a korlátozásnak az apa pszichológiai befolyása által képviselt sajátosságaival. Az apa elvesztésének lehetőségét is jelzi, akár fizikai, akár érzelmi szinten. Valamilyen értelemben vett elválásról van szó. Az apa élethelyzete az én fogalmának feladására kényszerítheti a gyermeket, a Szaturnusz többi, Napot érő erőpróbáló fényszögénél is jobban korlátozva az önkifejezést.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Ahogy a gyermek érik, meg kell tanulnia, hogyan éljen az univerzumban anélkül, hogy elnyomottnak érezné magát. Hajlamos az életet és önmagát korlátok között látni, és úgy érzi, hogy ahhoz, hogy bármit is elérjen az életben, meg kell küzdenie az önkifejezésért. Nem nagyon ismeri fel, hogy a korlátozás nagy része pszichológiai természetű; kora gyermekkori környezete körülményenyeinek tanulmányozása, különös tekintettel az apa hatására, megszüntetheti a korlátozottság érzését. A negatív befolyás megszűnte után, az aspektus a karrier szempontjából előnyére válik, és képességet ad a projektek végigvitelére.
Az ilyen aspektussal született férfi szerint a férfiak, a hatalom és a törvények személyesen ellene vannak, úgy érzi kudarcra van ítélve. Az ezzel a felállással rendelkező úgy érzi, hogy “ebben a férfivilágban” gondjai vannak az önkifejezéssel. Ha nem érti meg az apai elnyomás jellegét, hajlamos lesz olyan férfiakat választani partneréül, akik elnyomják, és normális jelenségként éli meg az elnyomó férfiakat. Mindkét nem hiányos önértékeléssel küzd, és nehezen fektet pénzt a személyes rehabilitációjába.

Nagyon negatív értelemben ez az aspektus törvényszegőt jelezhet, olyasvalakit, aki nem tiszteli a tekintélyt, és haragszik a rendszerre. Nem számít, milyen rendszerbe születnek, mert minden rendszerre neheztelni fognak. Ez néha reménytelen forradalmárokat eredményez, akik értelmetlen ügyekért harcolnak pusztán azért, hogy egy rendszer ellen harcoljanak. Ha ez az aspektus egy idealizmustól túlfűtött horoszkóp része, olyan személyre utalhat, aki felhalmozza magában az energiát, és ahelyett, hogy forradalmárrá válna, az energia berobban, súlyosan stresszelve a fizikai ént. Végül a stressz hatására a test összeomlik, és krónikus betegségek lépnek fel.
Azáltal, hogy a szülött kudarcot vall bárminemű pozitív önkifejezéssel, jelen esetben az apját utánozza. Azokban a helyzetekben, amikor az apa meghalt vagy elhagyta a családot, nehéz feltárni az apa személyiségét, mert azt gyakran rejtély és félelem övezi. Amint az egyén behatol a fátyol mögé, és pontosan felidézi, mit is képviselt az apa, elkezdheti feloszlatni az oppozíció erejét. (Ford. meg: Ez a fajta megközelítés, bármennyire kedvelem is Lundstedet, a modern asztrológia egotripje. A tudatosság sokat enyhíthet egy erőpróbáló fényszög hatásán, de nem számolhatja fel teljesen. Ugyanúgy, ahogy levitálni is viszonylag kevesen tudnak. A klasszikus és a tradicionális irányzatok jobban tisztában vannak ezekkel a törvényszerűségekkel- amelyek egyébként a természeti törvények részei.) Lehet, hogy az apa önpusztító alkat volt.. Lehet, személyes okai voltak arra, hogy kudarcot akarjon vallani, de egy gyermek nem érti az ilyesmiket. Ha az egyén megérti az apa által képviselt üzenetet, képes átirányítani ezt az energiát.

Az Atya archetípusa az egyetemes törvényt képviseli, és az egyetemes törvény megértésének kudarca személyes kudarchoz vezethet. Minden okkal létezik, és a keleti mesterek többek között azért adják tovább olyan homályosan fogalmazva filozófiai tanításaikat, és azért tesznek fel olyan homályos kérdéseket tanítványaiknak, mert tisztában vannak vele, hogy a világegyetem megértése személyes folyamat. Mindannyiunknak meg kell találnunk a saját válaszainkat. Azok, akiknél a Szaturnusz szembenállást képez a Nappal, az előtt próbálják meg létrehozni saját univerzumukat, mielőtt a meglévő működését megértenék.
Gyakran pusztán a változás kedvéért akarnak változtatni. Az altruizmus romboló hatásúnak bizonyult; ha valaki nem érti, hogy mit tesz vagy mit véd, az altruista gyakran több kárt okoz, mint jót. New Englandban például egy jótét lélek úgy döntött, hogy szarvast vadászni rossz dolog. Azt azonban nem tudta, hogy a föld csak ennyi szarvast képes táplálni, és a téli havazások idején, amikor nehéz élelmet találni, kóbor kutyák vadásznak a szarvasokra. Mivel a szarvasok éheznek, nincs energiájuk futni a hóban. Ennek eredményeképpen a gazdák félig szétmarcangolt, de még élő szarvasokat találnak a hóban, mivel a kutyák a hátsó részeket eszik meg, mielőtt megölnék a szarvast. (Ford. megj: vegetariánusként és állatvédőként semennyire nem vagyok vadászat-párti, nem is szándékszom promózni. A magánéletben, ha megtudom valakiről, hogy ilyen tevékenységet űz, a legteljesebb mértékben elhatárolódom tőle. Ez az én személyes döntésem, hiszen jogomban áll megválogatni kikkel érintkezem és kikkel nem. Kioktatást vagy másfajta észosztó picsogást privát üzenetben jelentéssel és tiltással jutalmazok. De sajnos be kell látni, hogy a nem „sport”/ „szórakozás” céljából céljából űzött vadászatnak megvan a maga funkciója.  ) Végül új törvényt hoztak az őzbakszezon bevezetésére. A vadászok őzeket ölhetnek, ami kordában tartja az őzállomány növekedését. Természet Anyának és Természet Atyjának egyensúlyra van szüksége, amit a jószívű univerzum-megváltoztatók egyszerűen nem értenek!
Az altruisták úgy döntöttek, hogy a pia rossz, és ezért kaptuk meg a szesztilalmat – ami tőkét adott a maffiának, majd a drogiparnak, hogy más, az emberek számára ártalmas üzletágakba fektessenek be. Most a cigarettára vonatkozó jogszabályok vannak függőben, és a dohányosok hamarosan csempészett cigarettát vásárolhatnak, hasonlóan ahhoz, ahogy a füvezők csempészett marihuánát vásároltak az 1960-as években. Minden egyes önkényes döntés az alvilágot táplálja, és a feketepiacot és az alvilágot támogatók körében ott vannak az orvosok, ügyvédek és a köztiszteletben álló polgárok is. Amikor megpróbáljuk megteremteni a saját univerzumunkat, szembekerülünk a természettel.Jobb lenne az egyénben szunnyadó képességek megértésére, és a közjó érdekében felhasználni ezt az energiát.
Ha a Nap-Szaturnusz szembenállás megélése szélsőséges formát ölt, és a születési képleten a bolygók önkényességre hajlamosító jegyekben állnak, az egyénben istenkomplexus alakulhat ki. Azt hiszi, hogy neki van igaza, és mindenki más, aki előtte járt, téved. Az apa általános hatása, és az apa arra való képtelensége, hogy bátorítsa a gyermeket, a gyermek egészséges energiáinak korlátozójává válik. Ez az elnyomott energia haragot gerjeszt, ami gyakran tudattalanul jelentkezik, és a gyermek később fellázad. Karmikus szinten a lecke abban áll, hogy megtanuljuk, konstruktívan használva az energiát, a korlátozás vagy a határok hasznosak lehetnek.A hatalom ellen folytatott öncélú harccal felhagyva, rajta keresztül vagy annak részeként dolgozhatunk – és e szempontváltás révén új célokat érhetünk el.

Forr: Astrological Insights into Personality, Betty Lundsted, 132-134 old

Kapcsolódó

Erőpróbáló fényszögek: a kvadrát és az oppozíció

Nap-Szaturnusz szembenállás tranzitként

Szaturnusz és Plútó : az ember árnyéka

A Mester visszatekint és értékel (Retrográd Szaturnusz)

Retrográd Szaturnusz a személyi horoszkópban és tranzitként

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról

Nap és kreativitás a horoszkópban

Valóban szereted magad?

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról

Hogy bírod a gyűrődést ? (Energiaállapotok, lelki állóképesség, energiaszint növelése)

Az elnyelt életerő visszaszerzése

Így kezeld a dühödet!

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!