Bonyolult kombinációk: Oroszlán – Vízöntő

Jóllehet a két princípium személyiségen belül is ellentéteket képvisel, ebben a bejegyzésben mégis inkább társulások összefüggésében lesz róluk szó, hiszen az oppozíciót leggyakrabban a másik emberen keresztül tapasztaljuk meg.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A leírtak azonban egyazon személyiségen belül érvényesülő ellentétes törekvésekként is jól értelmezhetők. Ez a fajta megközelítés azért is ajánlott, mert minél kevésbé vagyunk tisztában a tudatos beállítottságunkkal ellentétes irányultságú személyiségrészeinknek, minél vehemensebben hárítjuk integrálásukat, annál problémásabb módon tapasztaljuk meg őket a külvilágban. A feszültségek ilyenkor az árnyékunkat megszemélyesítő személyek és helyzetek formájában jelentkeznek. (Az alábbi jellemzés csak abban az esetben lesz találó az Oroszlán, Vízöntő napjegyű személyekre, ha más bolygóik is ezekben a jegyekben állnak.)
Bizonyos keretek között a leírás a két princípium által dominált időszakok dinamikáit is jellemezheti. Az ellentétek összecsapása vagy az összehangolásukra irányuló törekvések ilyenkor szűkebb és tágabb környezetünkben, a közéletben is tetten érhető. (Például : személyi horoszkóp Oroszlán vagy Vízöntő bolygóit érő, ellentétes tranzitok és/vagy olyan időszakok, amikor az égboltot dominálják ilyen oppozíciók. 2018 nyarán pl a retrográd Vízöntő Mars hosszabb időn keresztül képezett szembenállást az Oroszlánon áthaladó, gyorsabb mozgású bolygókkal: a Nappal, Merkúrral, Vénusszal (Ld itt és itt). 2021 nyarán az Oroszlán Mars, Vénusz, Merkúr, Nap rendre farkasszemet néz a Vízöntő Szaturnusszal. Ezek a hatások nyilván nem elszigetelten érvényesülnek, hanem más , jelentősebb befolyásokat is tekintetbe kell venni értelmezésükkor.)
A Vízöntő vonzódik az Oroszlán melegségéhez és életteliségéhez, az Oroszlánnak pedig a Vízöntő eredetisége, intelligenciája, hozzáértése imponál. De vannak jelentős különbségek is köztük. A kollégák, munkatársak, a meglehetősen vegyes összetételű és nagy létszámú baráti kör, a számos ismerős szerves tartozéka a Vízöntő életének, szoros, személyes kapcsolatokra való igénye azonban közel sem olyan erős, mint az Oroszláné. Ez a sajátosság kettőjük viszonyában is megmutatkozhat.

A Vízöntő ridegnek és tartózkodónak tűnhet az Oroszlán számára. Véleménye szerint az Oroszlán túlságosan személyesen veszi az életet, szemmel láthatóan túl dramatizálja az eseményeket, bálványozza és bálványoztatja magát, meg a hozzá közelállókat is, és egyáltalán, túlságosan el van foglalva magával. Az Oroszlán erős belső késztetést érez arra, hogy különleges és fontos legyen, ragyogjon és az érdeklődés központjában álljon. Sokkal inkább vezető, irányító típus, mint követő,valamilyen értelemben ki akar emelkedni a tömegből és nem csapatjátékos. Vele ellentétben a Vízöntőnek arra van szüksége, hogy tagja legyen egy csoportnak vagy egy közösségnek. A közösségi élmény, a csoportos együttlétek, a csoport összetartása nagyon kielégítő és fontos a számára, attól függetlenül, hogy a figyelem középpontjában van-e vagy sem.

Az Oroszlán azt akarja, hogy az ő kezében legyen az irányítás és nagyon autoriter módra is viselkedhet ( ezt általában nagylelkűen teszi, akár egy „jóságos despota”), csakhogy a Vízöntő lázadozó, szabadság -szerető természetű és zsigerből elutasít minden autoritást. Így, jóllehet nem tör vezető szerepre, engedelmeskedni sem fog és „megszelídíteni” sem hagyja magát. Az Oroszlán lojális, nagyon-nagyon személyes és némi nárcizmus sem áll tőle távol. Vele ellentétben a Vízöntő rideg és igyekszik olyan pártatlanul korrekt lenni, hogy az már az ellenkező végletbe csap át. Az Oroszlánt időnként nagyon sérti, hogy olyan bánásmódban részesül, mint bárki más.
A két jegy közös vonása, hogy a biztonságos, kiszámítható, konvencionális életstílus egyikük prioritáslistáján sem szerepel. Mindketten nonkonformisták és fellázadnak, ha valaki meg akarja szabni, hogyan éljék életüket vagy valamilyen előre gyártott sablonba akarja kényszeríteni őket. A szabadság mindkettőjük számára nagyon fontos (kettejük közül inkább a Vízöntő forradalmár típus) és hiteles belső késztetéseiket kifejezve mindketten hajlamosak egy kicsit felrázni az embereket. Mindketten nagyon önfejűek, zabolátlanok. Ennek ellenére, ha a képletek más tényezői is megerősítik, kölcsönösen képesek elfogadni egymás szeszélyeit, szokatlan érdeklődési körét, hajlamait – azokat is, amelyeket mások túlságosan különcnek, zavarónak vagy szélsőségesnek találnak.
Az Oroszlán és a Vízöntő típus párkapcsolata valószínűleg nem lesz valami kiegyensúlyozott – de unatkozni sem fognak egymás mellett. Társulásukat izgalmak, hullámhegyek és hullámvölgyek, kiszámíthatatlanság jellemzi; nem fér bele egyetlen sztereotípiába sem. Ha valamelyik fél stabil, biztonságos, kiszámítható, konzervatív kapcsolatot keres, nagyon nagyot kell csalódnia. Ha azt akarják, hogy társulásuk működjön, hatalmas szabadságot és függetlenséget kell biztosítaniuk egymás számára. Ha ugyanis birtokolni, irányítani, ellenőrizni akarják egymást, hamarosan mindketten borzalmasan kényelmetlenül fogják magukat érezni és a kapcsolat felrobbanhat.

Jó esetben a két fél inspirálja egymást, kreatívabbá, találékonyabbá, eredetibbé válnak egymás társaságában. Feloldják egymás gátlásait, kísérletező kedvűbbé teszik a másikat és új lehetőségek, önkifejezésmódok keresésére ösztönzik. Egy pillanatig sem kell attól tartaniuk, hogy ez a kapcsolat unalomba fullad. Azonban, túlzásba víve az állandó kísérletezést a folyamatos változás egyiküket vagy mindkét felet ki is merítheti és összezavarhatja.
Jóllehet nagyon  vonzódhatnak egymáshoz, a köztük kialakuló érzelmek igen összetettek, kiszámíthatatlanul változnak. A felek gyakran impulzívan reagálhatnak a másikra. Amikor jó hangulatban vannak, szexuálisan ellenállhatatlannak találják egymást, máskor meg egymás idegeire mennek. Egy igazi se veled se nélküled kapcsolat esetén legalább havonta egyszer kiábrándulnak egymásból, aztán újra fellángol a szerelem. Az erős fizikai vonzalom bizonyos időszakokban megszállottságig, kényszerességig fajul. Ez azonban bármikor átcsaphat az ellentétébe is, a Vízöntő ugyanis unalmasnak is találhatja, hogy az Oroszlán egyből a „lényegre tér”, amikor szeretkezésre kerül a sor. Az ő testiséggel, ösztönszférával való kapcsolata sokkal gyengébb, az együttlétek kifinomultabb – vagy éppenséggel mesterkéltebb típusához vonzódhat, így lehűtheti az Oroszlán lerohanós, „csapjunk a közepébe” stílusa. Társulásukat az alábbi végletek jellemzik: egymás imádata, véget nem érő háborúk, teljes közöny. Maguk is szeretnének időnként tisztábban látni hányadán állnak egymással és több állandóság sem volna ellenükre, mert közös életük is igen kiegyensúlyozatlan. (Hogy ez így van-e vagy sem, mennyire végletes a kapcsolat a képlet más tényezőitől is függ.)

Ha képesek megőrizni rugalmasságukat és együtt áramlani folyamatosan változó érzelmekkel, a kapcsolat izgalmas és elbűvölő lesz. Nagyon fontos az is, hogy mindketten őszintén, világosan, egyértelműen kommunikálják szándékaikat és vágyaikat a másikkal. Ellenkező esetben a dolgok meglehetősen zavarossá válhatnak köztük; mindkettőjüknek elfogy a türelme és a kapcsolatot reménytelenül instabilnak, a partnert pedig megbízhatatlannak fogják találni, akinek nem lehet adni a szavára. A két fél akaratán kívül is összezavarhatja egymást és finoman alááshatja a másik önbizalmát.

A fentebbiek miatt egy üzleti- vagy munkakapcsolat nem biztos, hogy jól fog működni köztük (persze, ennek elbírálásában a képletek más sajátosságait is figyelembe kell venni). Ha tisztában vannak ellentétes karaktervonásaikkal és ezeket tudatosan kezelik, azért ilyenkor is találhatnak közös nevezőt. Ebben az esetben profitálhatnak a másik hozzáállásából és meglátásaiból, gyakorlati kérdésekben is elfogadhatóan működhetnek együtt, pl. a tervezésben, szervezésben, az ötletek fejlesztésében, népszerűsítésében.

Kapcsolódó

Az Oroszlán | Liz Greene

A Vízöntő | Liz Greene

Erőpróbáló fényszögek: a kvadrát és az oppozíció

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!