Nap- Plútó kvinkunx| Alan Epstein

Alan Epstein a születési képletek kvinkunxairól és félszextiljeiről írt könyve Magyarországon viszonylag kevéssé ismert. A jelenlegi fejezet a személyi horoszkópok Nap- Plútó kvinkunxait/félszextiljeit tárgyalja. A leírt sajátosságok más erőpróbáló Nap- Plútó dinamikáknál is jelen vannak-beleértve az időszakos hatásokat is -, főfényszögeknél talán „megfoghatóbb” módon.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Itt a változás elfogadása a téma. E szülöttek a bizonytalanság elfogadását, a diplomáciára való képességet és mások hiedelmeinek elfogadását tanulják. Számukra az a kihívás, hogy tegyék félre a rögeszméiket, győzzék le az elutasítástól való félelmet, és legyenek kevésbé dogmatikusak.

Ez az aspektus kitartó természetet jelez, vizsgálódási, elemzési és tervezési képességgel. E szülöttek kitűnő pszichológiai érzékkel rendelkeznek. Tudni akarják, mi mozgatja az embereket.Talán a mások megreformálásának vagy átalakításának vágya motiválja őket, de meg kell tanulniuk, hogyan kell az átható lényeglátást tapintattal és diplomáciával mérsékelni. A kitartás az egyik legnagyobb erényük, de ahhoz, hogy megújulhassanak, el kell engedniük régi szándékaikat.

Az irányításra és a bizonyosságra való igény miatt a Nap- Plútó kvinkunx kapcsolati nehézségeket jelez. E szülötteket rögeszméssé teheti a visszautasítástól való félelem, és „mi lesz, ha”- magatartásformákat fejleszthetnek ki, amelynek hatására folyamatosan aggódnak a jövő miatt. Arra való igényük, hogy teljesen biztosak legyenek mások érzelmeiben, érzékennyé teszi őket az elutasítás legapróbb árnyalataira is. Hajlamosak a legrosszabbat feltételezni, ami akaszkodóvá és elnyomóvá teszi őket. Bizonytalanságtól való félelmük arra készteti őket, hogy vallatóra fogják az embereket érzelmeikről vagy szándékaikról. A váratlantól való félelmük és annak igénye, hogy előre lássanak minden lehetőséget, a jövő megszállottjaivá teszi őket.
(Ford. megj: ha képletükben egyidejűleg más jelentős destabilizáló tényezők, pl erőpróbáló uránuszi hatások is érvényesülnek, amelyek mellett csak a bizonytalan a biztos, az őrületbe pörgethetik magukat. Ilyenkor az segíthet, ha tudatosul bennük: a borulásokat nem annyira a külső körülmények, hanem a tudattalanjukból érkező folyamatos destabilizáló hatások idézik elő. A külső események -illetve a rájuk adott reakciók – jelentős mértékben ennek a hozadékai. A szülöttek érettségétől, tudatossági szintjétől függ, mennyire képesek ezt a tényt elfogadni, és mennyire hajlamosak érdemi belső munkára. Utóbbi nem fogja varázsütésre megszüntetni bizonytalanságérzetüket, legjobb esetben idővel enyhítheti.De, ami sokkal fontosabb lehetővé teheti, hogy elfogadják és kreatívabban, rugalmasabban kezeljék sorsuknak ezt a sajátosságát. Amennyiben erőteljes valóságelhárító mechanizmusok is jelen vannak -pl erős és diszharmonikus Neptun -befolyás, ez nagyon nehéz, szinte kivitelezhetetlen feladat lesz. Tapasztalataim szerint az asztrológusnak – ha korábban már minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy a képlet tulajdonosának segítsen tudatosítania sorsmintáját, de az erre való készség helyett lépten-nyomon a szerző által bemutatott interakciókkal szembesülezen a ponton kell visszalépnie, és végleg eltanácsolnia az illetőt . Vagy már startból nem vállalkozni semmiféle konzultációra. Ez egyébként más kombinációkra is érvényes. Bővebben : Mikor értelmetlen felkeresni az asztrológust és mikor segíthet ?, A prognózis lehetőségei és korlátai, Liz Greene: A tranzitok és progressziók pszichológiai megközelítése)
Tudni akarják, mire számíthatnak, hogy felkészülhessenek rá.Arra való igényük, hogy az emberek életének legapróbb részleteit is megismerjék, túl kevés magánszférát hagy a másoknak, és végül eltaszítja őket maguktól. Sok szülött rögeszmés vagy görcsösen ragaszkodó embereket vonz magához. Úgy tűnik, a manipulatív emberekhez is vonzódnak, akik az elfogadás visszatartásával vagy elutasítással fenyegetőzve gyakorolnak kontrollt felettük.

Hajlamosak lehetnek a rögeszmés , megszállott viselkedésre. Úgy tűnik, hogy ezek a szülöttek mindent rögeszmésen kezelnek életükben. Aggódhatnak munkájuk, egészségük, személyes higiénájuk vagy megjelenésük miatt.Egyesek közülük kényszeresen ápoltak, mások viszont slamposak. Az előbbiek nem tudják elviselni a rendetlenséget, és úgy tűnik, irtóznak a felfordulástól. Számos szülöttnek nehezére esik a jelenben élnie. Vagy a jövőről fantáziálnak, vagy a múlton töprengenek. Úgy érezhetik, hogy még puszta létükért is elnézést kell kérniük. A bocsánatkérés, az indoklás és a magyarázkodás állandó elfoglaltságot jelent számukra.

Bárhol is vannak, bármit is csinálnak, mindig készen akarnak állni az önigazolásra vagy magyarázkodásra.Kifogásaik vagy magyarázataik gondosan átgondoltak és begyakorlottak.Hajlamosak elemezni, elemezni, elemezni és rájönni, kitalálni, megfejteni az okokat, jelentéseket, szándékokat, motivációkat, és aztán tovább elemezni, elemezni. Pontosan tudni akarják, hogy mit és miért csinálnak, hogy meg tudják magyarázni magukat másoknak. Kényszeresen ellenőrizni és bizonyítani akarnak.A való életet azonban nem lehet ilyen alaposan előre látni, így ezek a szülöttek végül kénytelenek elvetni gondosan előkészített érveiket. Mivel nem tolerálják a bizonytalanságot, hiányozhat belőlük a spontaneitás és hajlamosak lehetnek a sablonosságra, görcsösen ragaszkodva egyérttelműen helytelen narratíváikhoz és programjaikhoz. Ellenállnak a változásnak, és megpróbálják figyelmen kívül hagyni mindazt, ami nem felel meg prekoncepcióiknak. Végül rájönnek, hogy az életet nem beskatulyázható, megtanulnak lazítani, és kialakítanak egy “itt és most” filozófiát. Megtanulják elfogadni a változásokat és elengedni  rögeszméiket.
Ez a kvinkunx potenciális gyógyítói tehetséget jelez. Ezekből a szülöttekből kiváló pszichológusok és orvosok válhatnak. (Ford megj. Fontos tudnivaló, hogy a fényszögleírásokról szóló utolsó bekezdésekben a szerző a kedvező megélési lehetőségeket tárgyalja. Ezek rendszerint nem automatikusan lehetségesek, hanem hosszas -és fájdalmas- önismereti munka hozadékai. Önismereti munkán nem a gyorstalpaló léleksimogató = sz@rkenegető tanfolyamokat értem, hanem több évtized igényes elméleti tanulmányok és tradicionális szellemi utak…no meg rengeteg, saját káron szerzett élettapasztalat által katalizált érési folyamatot. A kompenzáció jelensége azonban sokkal gyakoribb: ilyenkor a pszichológia, vagy bármi más önismereti diszciplína a valóságelhárítás-, és/vagy a másokon való kontroll gyakorlásának eszközévé válik. Ez persze más formációkra is érvényes.) Beteljesülést találhatnak a kutatásban és az elemzésben. A mások érzelmeinek átformálására irányuló érdeklődésük és képességük miatt az értékesítés, a reklám vagy a színház területe is vonzó lehet számukra.

Forrás:  Understanding Aspects: The Inconjunct | Alan Epstein; 89 – 90 old ; Samuel Weiser Inc 1984, majd Trines Publishing 1996

A szerzőről és a könyvről:

Alan Epstein a születési képletek kvinkunxairól és félszextiljeiről írt könyve Magyarországon viszonylag kevéssé ismert. A szerző 1939 január 24-én született New Yorkban, 25 éven át projektmérnökként és projektmenedzserként dolgozott az amerikai hadseregben. Katonai fegyverrendszereket fejlesztett, és nemzetközi fórumokon képviselte az amerikai hadsereget. 1974-ben kezdte tanulmányozni az asztrológiát, jelenlegi munkáját 1984-ben írta, majd 1996-ban másodszorra is kiadták. Viszonylag jól használható összeállítás, persze csakis akkor, ha szem előtt tartjuk a„receptkönyvek” lehetőségeit és korlátait. Külön erőssége, hogy  a karmikus “asztrológia” blablái helyett a klasszikus asztrológia és a jungiánus pszichológia ismeretanyagát felhasználva igyekszik tényszerű megállapításokat tenni. Mára már szinte lehetetlen reális áron beszerezni-aki sok évvel ezelőtt tett rá szert, mint jómagam – szerencsésnek mondható.

Kapcsolódó

A kvinkunx nem jelentéktelen fényszög !

A kvinkunx és a Yod

A Plútó archetípusa

A Nap ereje

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!