Újhold és gyűrűs napfogyatkozás az Ikrekben – 2021

A június 10-i újhold (Bp helyi idő 12: 53) egyszersmind gyűrűs napfogyatkozás is: ebben a formában lesz látható Északkelet-Kanadából, Grönlandról, az Északi-sark felett áthaladva és az orosz Távol-Kelet egyes részeiről. Észak-Amerika északi és keleti részén, Ázsia északi részén, Európa nagy részéről- így Magyarországról is részleges napfogyatkozásként figyelhető meg.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kiveséznikomment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Budapesten 12 óra 4 perckor kezdődik a részleges fogyatkozás, a maximális kitakarás 12 óra 45-kor lesz, és 13 óra 27-kor válik el végleg a két égitest egymástól. Ettől pár perces eltérések lehetnek az ország többi részén. Mivel horizont feletti eklipszről van szó, hatása erőteljesen érzékelhető lesz. Magyarul: a zűrzavar, amiről a júniusi előrejelzésben szó volt, csak most kezdődik igazán.


Részletes elemzés helyett csupán a képlet néhány sajátosságára térnék ki.

Az Ikrek princípium erőteljesen képviseli magát (így a hozzá tartozó analógiák is: kommunikáció, közlekedés, utazások, okmányok, sajtó, újságírók, diákok, oktatás) nem csak azért, mert a két fővilágító is ott áll, hanem ezért is, mert a Merkúr, amely egyszersmind a képlet ura is, szintén a saját jegyében van.

A Merkúr azonban akkor sincs csúcsformában, ha a saját jegyében helyezkedik el. Retrográd, a Nap ráadásul elégeti ( együttállásuk 11-én lesz egzakt), így az ítélőképesség még annál is problémásabb, mint amennyire a Holddal való konjunkciója ( érzelmek, tudattalan impulzusok, kártékony szubjektivitás ) és a szintén saját jegyében levő Neptunnal képezett kvadrátja indokolná.

Mint más bejegyzésekben is szó volt róla, a Nap- Merkúr találkozó arra utal, hogy az isteni hírnök tolatása felénél tart, és ilyenkor általában fontos információk szoktak napvilágra kerülni, amelynek birtokában könnyebben kivesézhető az adott retrográd szakasz üzenete.

A jelenlegi időszakban azonban a Merkúr – Neptun duója alaposan összekuszálja a szálakat. Ember legyen a talpán, aki képes eligazodni a zűrzavarban…Persze a káosz, a féligazságok és teljes hazugságok, a csúsztatás, a labilis idegállapotok, hangulati hullámzás, félreértések, a kiszámíthatatlanság, a folyamatosan változó helyzetek kavalkádja önmagában is lehet üzenetértékű.

Ez a fényszög egyébként a szintén problémás május 26 -i Nyilas holdfogyatkozáskor is jelen volt; május 22- 23-án pontosult be először, amikor még mindkét bolygó direktben haladt. Másodjára éppen az eklipsz előtt vált egzakttá, június 6-án, amikor a Mars- Plútó szembenállás is bepontosult, harmadszorra, utoljára pedig július 6-án áll össze.
A légkör nem a legkellemesebb : a Mars- Plútó szembenállás ugyan már nem egzakt, de még mindig elég erőteljesen érvényesül ahhoz, hogy pattanásig feszüljön a húr. A hatalmi harcok, az erőszak nyílt vagy rejtettebb formái, a gátlástalanság,  a projekciók és a sárdobálás sajátos kombója, az egymásnak feszülő zsigeri indulatok, a pszichoterror arzenálja szűkebb és tágabb környezetünkben is megfigyelhető. A Mars ráadásul június 9 -11 között, tehát bőven az eklipsz időpontjában – a jegy utolsó, ún. anaretikus fokán áll, ahol még hisztérikusabbá, még kiszámíthatatlanabbá, robbanékonyabbá válik.

Arról, hogy a Neptun nehéz aspektusai (Merkúrral, Nappal, Holddal) pletykákkal, botrányokkal, intrikákkal,  zavaros tudatállapotokkal, dezorientációval, félreértésekkel, csalással és önbecsapással is kapcsolatba hozhatók, már sokszor volt szó az oldalon; a témának terjedelmes szakirodalma is van. A paranoia, rágalmak, karaktergyilkosságok,  szintén beleférnek az analógialáncba, főleg a Mars és a Plútó bábáskodása mellett. A tévképzetekhez való ragaszkodás még görcsösebb, a térítési kedv és a keresztes hadjáratokra való hajlandóság még elszántabb, mint általában.

Kommentelők, akiket nem szabad kibontakozni hagyni…
Motto:   “Vannak emberek, akik sosem alkottak semmit, de örömüket lelik abban, hogy tönkretegyék azokat, akik valamit létrehoztak.” Karikó Katalin

mundánasztrológiai posztok rendszerint megosztó jellegű tartalmak, ezért már az elején szükségesnek látom tisztázni az alábbiakat. (Persze ez minden más bejegyzésre érvényes) :A leírtak a saját véleményemet tükrözik, amit jogom van képviselni. Különösen egy, a tulajdonomat képező és általam finanszírozott oldalon. 

Természetesen neked is jogod van a saját véleményedet kifejteni. A saját térfeleden. Ahova én nem megyek észt osztani, még akkor sem, ha nagyon nem értek veled egyet. Ahogy az ablakod alá sem piszkítanék azért, mert épp ott jött rám a hasmenés. 🙂 Világkép-értelmezésbeli vitáknak egyébként alapból nem látom értelmét. Nem is szoktam ilyesmikbe belebonyolódni.

Az oldalamon felbukkanó tendenciákat azonban csírájában kezelem, mert seperc alatt hajlamosak kommentháborúkká eszkalálódni. Erre se nekem nincs szükségem, sem tényleges célközönségemnek, a normális olvasóknak.

Tehát : amint észreveszem, a hozzászóló jelentésével és letiltásával „jutalmazom” az efféle sziporkákat. Ha privát üzenetben/mailben, “olvasói észrevételnek” álcázott fontoskodás formájában  próbálsz felhomályosítani a dolgok (saját narratívád szerinti) “valódi állásáról”, koncepciót diktálni (= pofátlanul betörsz az intimszférámba és f@sságokkal rabolod az értékes időmet),  erre való esélyeid meghatványozódnak…

Ugye már leesett, nemkívánatos kommentelő édesbogaram, aki fontoskodásodon kívül semmit nem teszel az oldalért, hogy  ezzel nem a Te szólásszabadságodat korlátozom. Ha nem tetszenek a kiposztolt tartalmak, tudok egy szuper megoldást: abbahagyod az oldalam követését 🙂

Mundánasztrológiai részletekbe annyira nem mennék bele. Ami, hazai vonatkozásokban mégis idekívánkozik: egy 9-es házban végbemenő eklipsz sok mindent jelezhet, és holdfogyatkozás óta eltel időszak hozta is az analógiákat. Felsőoktatási intézmény körüli indulatok, vallási szélsőségek, ideológiai, világnézeti összecsapások, külügyi botrányok, zavaros külpolitikai kapcsolatok, nem egyértelmű, és nem is túl kedvező nemzetközi megítélés (hűűű, de finoman fogalmaztam 🙂 ), zűrzavarok az utazások körül (pl oltási igazolványok elfogadottsága, beutazási feltételek, stb).

Az MC (mundánasztrológiában az uralkodó, a kormány, autoritásszemélyek; az állam hírneve, tekintélye, hitelessége) közelében levő problémás Merkúr nem csak az aszcendens, hanem az MC ura is. Valahogy a régi szólást juttatja eszembe, miszerint fejétől bűzlik a hal 🙂  További kulcsszavak- különös tekintettel a X ház társurára, a Holdra…: : ingatagság, presztízsvesztés, hiteltelenség, ködösítés, kiábrándulás, csalódás, sodródás,dezorientáció….

Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy az ellenlábasok sincsenek a helyzet magaslatán: így reális alternatívák sincsenek. Ahogy megváltó hősök, tiszteletreméltó példaképek, a gyakorlatban működőképes alternatívák, teherbíró szövetségek sem. A szembenálló felek egymás groteszk tükörképei, ami nagyon vicces is lehetne, ha nem mi állnánk a cseppet sem olcsó cirkusz költségeit. De ez már egy sokkal régebbi probléma, nem a jelenlegi eklipsz hozadéka.

A szorongást és a bizonytalanságot a 15-én másodszorra bepontosuló Szaturnusz- Uránusz kvadrát is fokozza. Ez a fényszög már okozott némi meglepetést az elmúlt időszakban. (Az első ízelítőt 2020 áprilismájusában kaptuk belőle, aztán a február 17-i bepontosulást megelőző és követő hetekben, de, ahogy több más helyen is írtam, 2021-22 alatt szinte folyamatosan velünk lesz.) Ez még nagyobb fokú instabilitást és kiszámíthatatlanságot ad az időszaknak: mint már szó volt róla, vagy azért, mert a már eddig is düledező struktúráknak ad egy utolsó lökést, amitől végleg összeomlanak, vagy pedig azért, mert pontosan a legszilárdabbnak vélt bázisunkat bombázza ki alólunk. Ennek megfelelően, a már eddig sem nyugodt kedélyek még inkább felkorbácsolódnak…
Az Ikrek bolygók Szaturnusszal képezett trigonja valamelyes visszafogó erőt jelenthet .( Józan ész, ítélőképesség, önmérséklet, energiák kreatív mederbe terelése: remélhetőleg kollektív szinten is működőképes irány). Gyakorlatba ültetése azonban meglehetősen nehéz, hiszen miközben a Neptun ködöt teremt, az Uránusz folyamatosan kirántja a talajt, keresztülhúzza a terveket. Nem csupán közép- , hanem akár nagyon rövid távon is.

Nehéz kezelni ezeket a hatásokat. Nekem is, bár igyekszem 🙂 Az újhold általában a megújulás, valami elkezdésének az időszaka, az örökmozgó Ikrek pedig legszívesebben hét mérföldes csizmákban száguldana. Retrográd Merkúrnál azonban nem valami jó ötlet új dolgokba kezdeni; a jelenlegi hatások ráadásul szinte garantálják, hogy nem egészen a tervezett irányban fognak haladni a folyamatok…ha egyáltalán haladni fognak. (Ezzel egy időben a bizonytalanság és a nyomás kombinációja sokakat sarkall arra, hogy azonnal belekezdjenek valamibe, amivel érzéseik szerint sikerülhet valami fogódzót kialakítaniuk. Vagy, azokat, akik kiváró állásponton maradnának, éri valami olyan impulzus a külvilágból, amellyel muszáj kezdeni valamit. Hogy ténylegesen így van-e, vagy csak szerintük kéne azonnal lépni, helyzete válogatja).
A retrográd Merkúrhoz – különösen annak levegős jegyű tranzitjaihoz – társítható helyzetek így még zavarosabbá válhatnak. Meghibásodó műszaki cikkek, online felületeken tapasztalható zavarok (meghibásodások, múló malőrök és hackertámadások, vírusok), online tranzakciókkal kapcsolatos problémák, stb. Természetesen az ilyen időszakok a trükkös lopásoknak és más fajta online bűncselekményeknek is kedveznek. Személyes adatok és más fajta bizalmas információk szivároghatnak ki, a pletykák, rágalmak, zsarolások , lejárató-hadműveletek, lincselések a virtuális térben és a személyes interakciók során is rengeteg kárt okozhatnak. A figyelmetlenség, szórakozottság, a józanság konkrét és átvitt értelemben vett hiánya is sok baj forrásává válhat. Mondani sem kell, hogy az időszak balesetveszélyes is.

A blogon számos bejegyzés taglalja, hogyan lehet ilyen időszakokban megőrizni lelki egyensúlyokat, felszínen maradni, elviselni a bizonytalanságot anélkül, hogy feltétlenül “kezdeni akarnánk valamit” a helyzettel. Pl. Álom és valóság összehangolása, Tévedni emberi dolog, de nem muszáj, Így kezeld a hullámvasutazást! (Ez nem szőnyeg alá söprés, egyszerűen csak annak a tudomásul vétele, hogy még nem vagyunk minden, a döntéshez szükséges adalék birtokában.)
Az összkép valamelyest tisztulni kezdhet június 22 után, amikor a Merkúr újra direktbe vált, és maga mögött hagyja a Neptun kvadrátot. (A fényszög július 6-án pontosul be utoljára). A stabilitás és a kiszámíthatóság azonban egyébként sem ennek az évnek a sajátossága.

Az eklipsz utóhatásaival is dolgunk lesz még egy darabig.

A Merkúr tolatása késleltetheti a napfogyatkozással kapcsolatos események konkretizálódását. (Erről más bejegyzésekben volt már szó, ld Eklipszek tematikus oldalán  Az asztrológus pontosan tudja, mit hoz a múlt? ) Az esetleges hozadékokkal valószínűleg akkor leszünk jobban képben, amikor a Merkúr már újra direktben halad és visszatért az eklipsz fokához. (A pontos visszatérés július 2, de a Merkúr- Neptun kvadrát július 6-án pontosul be újra, tehát ezidőtájt kezdenek megfoghatóbbá válni a következmények.)

Természetesen lehetnek azonnal érzékelhető hatások is: a fogyatkozások jellege mellett a néhány nap múlva bepontosuló Szaturnusz- Uránusz kvadrát is ebbe az irányba mutat. A természeti katasztrófák, pl földrengések, vulkánkitörések általában hozadékai az eklipszeknek, most erre még a Szaturnusz – Uránusz fényszög is ráerősíthet.  A levegős jegyek miatt a szeles, szeszélyes  időjárás, viharok is valószínűsíthetők.

Egyéni és kollektív szinten is érdemes figyelni a szinkronicitásokra: ezek lehetnek külső események, pl hírek, találkozások, feladatok, és belsők, pl bennünket foglalkoztató témák, megérzések, álmok.  Utóbbiakat érdemes lejegyezni – persze ez nem csak a mostani időszakra vonatkozik. Az eklipszek 19 évente ismétlődnek, legutóbb 2002 június 10-én volt napfogyatkozás az Ikreknek ezen a részén. Az akkori események felidézése talán ad némi támpontot.

A Neptun-hatások, a Szaturnusz – Uránusz kvadrát, és a változó jegyek hangsúlya tovább fokozza a “megfoghatatlanságot”,  bizonytalanságot. H.S. Green változó jegyekben bekövetkező fogyatkozásokról írt sorai még több értelmet nyernek, ha rávetítjük az eklipszképletet Magyarország horoszkópjára, illetve a tavaszi napéjegyenlőség képletét is felidézzük. (Ebben az esetben, mint fentebb már szó volt róla, vannak jelentős aspektusok).

„A változó jegyekben- Ikrek, Szűz, Nyilas, Halak- lévő napfogyatkozások bonyolult és sokrétű hatásokat idézhetnek elő, amelyeket nem mindig könnyű nyomon követni, hacsak nem képeznek fényszögeket. Nem annyira jellemző, hogy egyetlen nagy és feltűnő eseményt eredményeznének, mint más napfogyatkozások. Munkával kapcsolatos gondokat, sztrájkokat, bűnözést, betegséget és nélkülözést hozhatnak; a vallással és az oktatással kapcsolatos problémákat okoznak; és az utazások során balesetek követik őket, mind a tengeren, mind a szárazföldön”. (H.S.Green/Mundane Astrology)
Kapcsolódó

Az Ikrek

Júniusi előrejelzés

Eklipszek tematikus oldala

Szaturnusz – Uránusz ciklusok

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!