Visszatekintés/előre tekintés

2020 asztrológiai értelemben sem volt mindennapi év. Egyidejüleg három kozmikus ciklus is elkezdődött, amelyek külön- külön is figyelemreméltók, de együttesük különleges kombinációt alkot. Ez gyaníthatóan nagyon hosszú távra meghatározhatja az emberiség életét. Így – jóllehet az évnek ebben az időszakában már inkább az előrejelzések szokásosak, e részleges visszatekintésnek nagyon is van jogosultsága. Az alábbi gondolatokat  eredetileg a decemberi előrejelzés bevezetőjének szántam, aztán terjedelmi okokból szerencsésebbnek láttam külön bejegyzésként közzétenni.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Szaturnusz – Plútó együttállás a Bakban

Emlékszünk, 2020 a Szaturnusz – Plútó együttállás bepontosulásával indult. Mint a témának szentelt oldalon rengetegszer szó volt róla, ez a konjunkció 32-38 éves ciklusok kezdetét jelzi, és igen fontos, de nem túl kellemes folyamatokkal áll összefüggésben. Súlyos gazdasági válságokat, ádáz harcoktól kísért hatalmi átstruktúrálódásokat rendelnek hozzá, de gyakran jelez háborúkat, jelentős természeti katasztrófákat is.

Legutóbb 1518 januárjában jött létre Szaturnusz – Plútó együttállás a Bakban. Nem sokkal ez előtt, 1517 október 31-én szegezte ki a wittenbergi vártemplom kapujára egy Luther Márton  nevű szerzetes 95 tézisét. Ezzel vette kezdetét a reformáció. Ugyanehhez az együttálláshoz köthető egy különös járvány, a vitustánc, amely 1518 júliusában ütötte fel a fejét a franciaországi Strasbourgban. A spanyolok szintén 1518-ban kezdtek afrikai rabszolgákat szállítani Amerikába.

A jelenlegi Bak Szaturnusz – Plútó együttállás már 2019- ben is jelentős eseményeket hozott, a Notre Dame leégését,  jóformán az egész földrészünkre kiterjedő, soha nem látott mértékű erdőtüzeket, a hatalmi struktúrák bemerevedését, ultrakonzervatív és progresszív szélsőségeket,  de a benne rejlő destruktív potenciál csak 2020-ban mutatta meg magát igazán.
A koronavírus- járvány gazdasági, társadalmi hozadékairól még nem alkothatunk teljes képet, de nagyon reális lehetőség, hogy tanulságainak levonása kb 40 éves folyamat, tehát éppen egy Szaturnusz – Plútó ciklusnyi. De lehet, hogy több.
Jupiter – Plútó együttállás, Jupiter -, Plútó -, Szaturnusz- találkozó a Bakban

2020 tavaszán elkezdődött ugyanis egy másik ciklus is, amelyhez az év folyamán háromszor bepontosult (első: 2020 április 4, Bak 24°53′, második : 2020 június 30, Bak 24°07, harmadik 2020 november 12 , Bak 22°52 ) Jupiter – Plútó együttállás adta meg a startot. A Jupiter – Plútó ciklusok 12 – 13 évenként ismétlődnek, és más módon ugyan, mint a Szaturnusz – Plútó ciklusok, de szintén gazdasági, hatalmi átstruktúrálódásokkal hozhatók összefüggésbe.

A jelenlegi találkozó azért sem volt hétköznapi, mert a három bolygó legutóbb időszámításunk előtt 1894 késő őszén futott össze a Bak jegyében. Az akkori Szaturnusz – Plútó együttállás nem sokkal az előtt pontosult be, a Bak végén, a Jupiter pedig közeledett a Plútóhoz. A Szaturnusz azonban még a Jupiter – Plútó konjunkció bepontosulása előtt átlépett a Vízöntőbe, és –  2020 as tranzitjukkal ellentétben -, egyik bolygónak sem volt olyan retrográd időszaka, ami újra összehozta volna őket. Egy Szumuabum nevű amorita király ekkor alapította meg Babilon városállamát. Nem telt bele száz év, és az eleinte kicsi és jelentéktelen település Hammurabi király, az Óbabilóniai Birodalom alapítójának uralma alatt már számottevő tényezővé nőtte ki magát.

Hogy 2020-as légyottjuk nyomán milyen folyamatok indulhatnak el a következő évtizedek, évszázadok vagy akár évezredek során, jó kérdés.Jupiter – Szaturnusz együttállás a Vízöntőben

2020 végén egy újabb nyitóciklus tanúi lehetünk: december 21-én egy Jupiter – Szaturnusz együttállásra, ún Nagy Konjunkcióra is sor kerül, a Vízöntő 0°29′-én. Erről az eseményről is több bejegyzés érhető el a blogon, és valószínűleg lesznek újabbak is. Dióhéjban, a Jupiter és a Szaturnusz találkozóira 20 évente kerül sor. A két ún kronokrátornak a ciklusai döntő befolyással vannak a világ sorsára. Ezek a ciklusok képezik ugyanis az emberi fejlődés alapjait: annak a folyamatnak a mérföldkövei, amelynek során a kollektív eszmék, képzetek, fejlődési potenciálok és lehetőségek konkrét formát öltenek az anyagi világban. Ez a régi és az új összecsapása formájában is megvalósulhat, ami valamilyen értelemben vett reformokat kényszerít ki. A folyamat nem mindig békés.

A jelenlegi két okból is különleges: egyszersmind Nagy Mutáció is, vagyis az elmúlt kb 200 év folyamán föld jegyekben létrejött Jupiter – Szaturnusz együttállásokhoz képest elemváltás zajlik, az előttünk álló mintegy 200 évet a levegő elem dominálja. A másik különlegesség, hogy legutóbb 1226- ban jött létre Jupiter – Szaturnusz együttállás a Vízöntőben: az időszakhoz kapcsolódó történéseket Jessica Davidson a blogon magyarul is elérhető cikksorozatának 2 része taglalja.

Hogy e három, egyenként is igen jelentős ciklusból milyen események bontakoznak ki, milyen megújulások forrása lesz a jelenleg immár letagadhatatlan válság, még középtávon sem világos. De valószínű, hogy ezt az időszakot sokáig fogják még emlegetni.
És voltak más, rendhagyó események is

A Neowise üstökös látogatása

2020 júliusában pl egy igen látványos üstökös is meglátogatott bennünket, a Neowise. Az Asztropressz Fb oldalán, a témának szentelt albumban több, nagyon szép fotó is megtekinthető róla. Bármennyire mutatósak is azonban ezek az égi vándorok, az asztrológiában nem számítanak valami jó ómennek. „Ezek a félelemmel vegyes tiszteletet keltő hírnökei a ‘Föld terméketlenné válásának’, ‘pusztító ragályos betegségek; éhínség, háború; változás a királyságok, államok és birodalmak életében, a törvényekben és a szokásokban; szélviharok, áradások, földrengések, extrém forróság és szárazság; veszedelmes betegségek és fertő; és a hozzájuk hasonló szörnyűséges gonoszságok’ hordozói” (John Frawley : A valódi asztrológia c könyvében idézet William Ramesay Astrologia Restaurata című, először 1653- ban kiadott munkájából)A Mars áthaladása a Bak és a Kos jegyén – 2020

A Mars mozgásában ugyan semmi szokatlan nincs, az idén tavaszi Bak Mars tranzit azonban, a Bak Jupiter, Szaturnusz, Plútó trió beizzítójaként mégis emlékezetesebb volt a szokásosnál. 2020 második felét a Kosban, otthonában tartózkodó, és szeptember 9 – november 13 között ott tolató Mars tette az év első hat hónapjánál is nehezebben kezelhetőbbé. Bár ez utóbbi tranzit leghúzósabb időszakán túl vagyunk, még mindig semmi okunk megkönnyebbülten hátra dőlni. Maximum némi erőgyűjtésről lehet szó 2021 csattanói előtt.

 

A bejegyzés illusztrációja : John Fowler
Kapcsolódó

Decemberi előrejelzés – 2020

Külső bolygók történelemformáló ciklusai – 1 rész, 2 rész

Szaturnusz – Plútó együttállás tematikus oldala

A közelebbi múlt Jupiter – Plútó együttállásai

A Neowise-üstökös – Astrology King, The Astrology Junkie

Mars a Bakban – 2020

Mars a Kosban – 2020

3 rész :  Jupiter – Szaturnusz együttállás – a New Age kezdete? (Jessica Davidson)

2 rész: A Jupiter – Szaturnusz ciklus és a levegős jegyekbe való átmenet (Jessica Davisdson)

A Nagy Mutáció és egy új korszak kezdete : Jupiter és Szaturnusz (Raymond Merriman)

Jupiter és Szaturnusz (Liz Greene)

Jupiter – Szaturnusz együttállás – általános tudnivalók

A Jupiter és a Szaturnusz kiegyensúlyozása (Stephen Arroyo)

Koronavírus – járvány

Járványok a mundán – asztrológiában

 

Más oldalakról

Robert Hand :  Szaturnusz – Plútó és a koronavírus (AstroNovum, ford.Velencei Móni)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!