Szaturnusz – Uránusz aspektusok a horoszkópban | Bil Tierney

Bil Tierney, a Békességben az Uránusszal, Békességben a Plútóval című, magyarra is lefordított könyvei miatt idehaza is népszerű szerző Bil Tierney: Twelve Faces of Saturn – Your Guardian Angel Planet ( A Szaturnusz tizenkét arca. Őrangyal-bolygód ) című művében a horoszkóp Szaturnusz – Uránusz aspektusait tárgyalja. Mivel lassú mozgású bolygókról van szó,  ezek ún. generációs aspektusok, azaz akik adott évjáratokban születtek (ld a fordításhoz mellékelt táblázat), mind rendelkeznek vele. Sajnálatos módon Tierneynek ez az 1997-ben megjelent és világszerte népszerű munkája sem érhető el magyarul.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Jóllehet a Szaturnusz és az Uránusz ellentétpárnak tűnnek, mindketten a Vízöntő urai, következésképpen van néhány közös vonásuk, vagy legalábbis jobban képesek együttműködni, mint elsőre feltételeznénk. De először a különbségekről: a Szaturnusz kikristályosítja a formákat és megpróbálja megóvni őket a felesleges – főleg a drasztikus – változásoktól. Az Uránusz megérzi, amikor a forma és a struktúra fojtogatni kezdi a szellemet, ellenhatásként pedig nagy erővel kezdi szétverni őket, felrázva mindent, hogy a beszorult energiát felszabadítsa. Az Uránusz született törvényszegő, míg a Szaturnusz a kozmikus törvényalkotó. Az Uránusz nem engedelmeskedik a törvényeknek. Rájuk sem hederít. A Szaturnusz nem egyszerűen lefekteti törvényeket hanem büntetésekkel és bírságokkal betartatásukról is gondoskodik. A Szaturnuszt a megszokott és a hagyományos dolgok nyugtatják meg, az Uránuszt pedig minden szokatlan és valamiképpen kockázatos dolog izgalomba hozza. A Szaturnuszt érthető módon megrémíti az Uránusznak ez az arca.

Szaturnusz – Uránusz együttállás (1941–43 – Szaturnusz, Uránusz a Bikában és az Ikrekben; 1986 – 1989 Szaturnusz, Uránusz a Nyilasban és a Bakban)

Szaturnusz – Uránusz kvadrát (1908–10 – Szaturnusz a Kosban, Uránusz a Bakban; 1930–32 – Szaturnusz a Bakban, Uránusz a Kosban, 1951–52 Szaturnusz a Mérlegben, Uránusz a Rákban 1975–77 Szaturnusz a Rákban, Oroszlánban, Uránusz a Mérlegben, Skorpióban; 1999 – 2000 Szaturnusz a Bikában, Uránusz a Vízöntőben; 2020 április, 2021 -22 Szaturnusz a Vízöntőben, Uránusz a Bikában)

Szaturnusz – Uránusz trigon (1912–14 Szaturnusz az Ikrekben, Uránusz a Vízöntőben;1925–27 Szaturnusz a Skorpióban, Uránusz a Halakban, 1955–57 Szaturnusz a Skorpióban, Nyilasban, Uránusz a Rákban, Oroszlánban; 1972–74, Szaturnusz az Ikrekben, Uránusz a Mérlegben 2002–03 Szaturnusz a Rákban, Uránusz a Halakban, 2016-17 Szaturnusz a Nyilasban, Uránusz a Kosban; 2018 Szaturnusz a Bakban, Uránusz a Bikában)

Szaturnusz – Uránusz szembenállás ( 1917–20 Szaturnusz az Oroszlánban, Uránusz a Vízöntőben; 1964–67 Szaturnusz a Halakban, Uránusz a Szűzben, 2007–10 Szaturnusz a Szűzben, Mérlegben, Uránusz a Halakban, Kosban)

A Szaturnusz tanulmányozza a Rendszer szabályait és előírásait, mivel ebben látja az egyetlen lehetőséget a valódi társadalmi szervezettség és kollektív józanság biztosítására. A Szaturnusz szerint a társadalom csak úgy őrizheti meg magát, ha a szabályok szerint játszik. Mindenkinek, aki a megfelelő magatartást tanúsítva együttműködik, stabilitás és biztonság a jutalma. Ez papíron talán jól mutat, de a való világban nem igazán működik. Ha mindannyian szaturnikus módon volnánk jelen a társadalomban, mindannyian robotok vagy hibátlanul működő gépek módjára funkcionálnánk, egy életre megrekedve társadalmi helyzetünkben, és nem lenne lehetőségünk arra, hogy menet közben irányt váltsunk és valami újat próbáljunk ki. Ez inkább az Uránusz felfedezése előtti bebetonozott társadalmi struktúrákra hajadzik, amikor inkább családunk társadalmi pozíciója határozta meg előre helyzetünket semmint velünk született tehetségünk és készségeink. De aztán jött az Uránusz és elsöpörte a fix társadalmi sorsokkal kapcsolatos elavult szemléletet. Valamikor akkortájt néhány pionír- alkat felismerte, hogy ki is törhetünk a hagyományok és a családi státusz megfellebbezthetetlen struktúráiból. Az élet végre megengedte az embereknek, hogy kövessék egy más fajta, sokszor teljesen egyedülálló szerep betöltéséről táplált eszményeiket és látomásaikat. Megtanultuk követni sejtelmeinket, megtanultunk önerőből kitörni és visszaszerezni individualitásunkat. Még mindig volt részünk különböző szintű társadalmi büntetésben, talán kiközösítésben is, de mi csodabogarak, akik annyira más hullámhosszon működünk, nem törődtünk ezzel és most sem törődünk.
Jóllehet mindkét bolygónak számos ellentétes témája van, a társadalmi tudatosság és az igazságkeresés közös vonásuk. A Szaturnusz megkülönböztetett figyelmet fordít azokra, akik megpróbálnak kibújni a szabályok alól, az Uránusz pedig azokat szemléli gyanakvással, akik nem. Mindkét bolygó feszült figyelemmel követi, mi történik a társadalomban, különös tekintettel arra, hogyan hatnak a hatalom képviselői a tömegek életére. A Szaturnusz szorosan fogná a gyeplőt, míg az Uránusz köztudottan lazára engedné. Az Uránusz mielőbbi reformokat sürget, gyorsan átlátva, mi a gond azzal, ha vakon alávetjük magunkat a merev szabályoknak és az elavult hagyományoknak. A Szaturnusz óvatosan gyomlálja ki azokat a társadalmi irányelveket, amelyek már nem működnek valami jól, de továbbra is a kialakított kereteket fogja támogatni. De még ha ellentétes nézőpontból szemlélik is a társadalmat, ez a két bolygó felelősségének érzi, hogy sokak számára segítsen megformálni a jövőt, és még tudományos és technológiai szempontból is hasonló személytelen céljaik vannak. Még akkor is a kollektív javulást támogatja mindkettő, amikor nagyon egyéninek, és a tömegtől nagyon különbözőnek érzik magukat. Ezek a bolygók képtelenek feladni magukat és beleolvadni a tömegtudatba. Ehhez mindketten túlságosan tudatában vannak identitásuknak.

Naaagy kérés kleptomániás félig- sem- barátaimhoz 😈 Sajnálatos módon az oldalamon levő másolásvédő dacára is még mindig nagyon sokan „inspirálódnak” ( = gátlástalanul lopják a tartalmakat) innen. Igen, ezt a tevékenységet akkor is LOPÁSNAK nevezik, ha már nem tudják olyan könnyen szó szerint lemásolni, “csak” összefoglalózzák, esetleg más igényes blogokról, YouTube-csatornákról összemazsolázott tartalmakkal kombinálva) . Amennyiben Te magad is azon „kollégák” cseppet sem tisztelt csoportjába tartozol, aki tárgyi tudása mélyítése helyett kizárólag oldala marketingezésével, és azon platformok tallózásával foglalkozik, ahol igényes tudásanyagokból lopkodhat ( többek között pl  az én oldalamat is e céllal követed, ahogy teszitek sajnos elég sokan), kérlek, a változatosság kedvéért most tegyél kivételt. Nagyon sok munkám van  az ilyen típusú összefoglalókban, akárcsak az oldalamon elérhető fordításokban, meg a többi posztban is. Ezért, ha merítesz  belőlük, kérlek jelöld meg a forrást ÉS csatold a cikkemre mutató linket !!! Ez az egyik olyan fontos gesztus, amely megkülönböztet a  tartalomtolvajoktól. Nagyon jó lenne, ha ez szokásoddá válna, és nem csak az én írásaimat illetően, hanem akkor is, amikor a többi hiteles tudással rendelkező, posztjaikba, videóikba komoly munkát fektető asztrológus- társam oldalain „tallózgatsz” ( = nézel lenyúlnivaló tartalom után).

Ha dolgunk akad ezzel a két motiváló erővel, amelyek gyakran eltérő irányokban akarnak haladni, érezni fogjuk a kötélhúzást. Kezdetben ez a szokásos módon nyilvánulhat meg: érezzük, mások vagyunk (Uránusz), mint a többiek, de nem szeretnénk, hogy kiközösítsenek bennünket azért, mert különösek vagy furcsák vagyunk (Szaturnusz). A többi gyerek talán megsejtette, hogy nem illünk bele a hagyonmányok által megkövetelt, elfogadott struktúrába, mert mondjuk szokatlannak láttak vagy éreztek bennünket. Meglehet, odahaza vegyes üzeneteket kaptunk a szabadságról illetve az óvatosságról, vagy azt illetően, hogy legyünk egyszerűen önmagunk, illetve hogy úgy alakítsuk viselkedésünket, hogy elnyerjük a közösség jóindulatát. A szülők talán nem vitatták meg nyíltan ezeket a témákat amikor mi is ott ültünk az ebédlőasztalnál, de a tudattalan szintjén ( a külső bolygók – mint az Uránusz is – kezdik behozni a képbe a személyes és a kollektív tudattalan tényezőket) belénk vésődött az a meggyőződés, hogy a túlzott különcködés társadalmi elutasítást von maga után, vagy hogy a túlzott vaskalaposság megfojtja szellemünket. Eközben kezdünk ráébredni arra is, hogy önfejűbbek és akaratosabbak vagyunk, mint bárki gondolta volna, és mi akarjuk kitalálni utunkat a társadalomban.
A legtöbbünknek közülünk valószínűleg be kellett járnia szaturnikus köreinket gyerekkorunkban, hiszen mindenki körülöttünk valamiféle autoritásfigura volt, aki irányított bennünket. De az 1990 -es évek trendje szerint a gyerekek túl korán ugorhattak fejest uránikus potenciáljaikba, miközben elkerülték szükséges szaturnikus leckéiket. [ford megj: a könyv 1997-ben jelent meg. Az azóta eltelt évek tapasztalatai alapján mára általános tendenciává vált a fejlődés szaturnuszi kanyarjainak levágása. Az eredmény katasztrofális. Bővebben : Johnathan Haidt-Greg Lukianoff: The Coddling of the American Mind című kitűnő könyve, amely azt járja körül, hogyan  programoz kudarcra egy teljes generációt a jó szándékok és a rossz ötletek kombinációja.]. Ennek vad, a társadalmi struktúrákkal dacoló energia lehet az eredménye. Már alaposan megfigyelhető egyes fiatalok törvényt semmibe vevő magatartása. Az Uránusz igyekszik gyorsan megszabadulni a feszültségtől, ami robbanásokat eredményezhet, és gyakran fogalma sincs milyen következményei lehetnek izgága tetteinek. A Szaturnusz kifejlődésének hiánya a szülői fegyelem lazaságára utal. Az ilyen gyerekek vajmi keveset tudnak önfegyelemre való képességükről, a türelemről, a kielégülés megfelelőbb időpontra halasztásáról, mások határainak a tiszteletéről. Az erőpróbáló aspektusok (az együttállást is beleértve) a Szaturnusz/Uránusz kiegyensúlyozott kifejeződésével kapcsolatos problémákra utalnak. Úgy tűnik, hogy ha az egyik bolygóból túl sok van, az erőteljes reakciókat vált ki a másikból (túlsúlyos Szaturnusz esetén az Uránusz megtalálja a módját hogyan kényszerítsen ki hirtelen változásokat, diszruptív elemeket hozva életünkbe.)
Úgy tünik, hogy a legtöbben inkább ellentmondásosak vagyunk, mint lázadók. Társadalomban játszott szerepeinket illetően nem vagyunk következetesek. Hajlamosak vagyunk követni azokat a szabályokat, amelyek támogatják ambícióinkat és biztosítják anyagi biztonságunkat, egyszersmind azonban vannak más, olyan területeink is, amelyeken igen nonkonvencionálisak és kockázatvállalók is lehetünk ( hétköznapokon felelősségteljes köztisztviselő, meztelen ejtőernyős hétvégente, juhéééé!) . Élhetünk oly módon is két, különálló életet, ami meglepő lehet mások számára. Trigonok és szextilek esetén néhányunknak remekül sikerül ötvözni a kísérletezést és a bevált és megbízható dolgokat. Némelyikünknek akár csodálatos képessége is lehet arra, hogy egyszerre szólítsa meg az ódivatút és az ultramodenet , anélkül, hogy azok fenyegetést jelentenének egymásra. Akár felelősségteljes és eredeti módon is ötvözhetjük egymással a két minőség által támogatott tulajdonságokat. A gyakorlati szempontok figyelembevételével mutatva be látomásainkat vagy friss köntösbe öltöztetve a régi eszméket szélesebb társadalmi rétegeket szólíthatunk meg.
Az önfejűség , és az, hogy mihez kezdünk vele problematikus téma lehet. A Szaturnusz és az Uránusz egyaránt meglehetősen önálló lehet, nem akarnak másoktól függni. Mielőtt bárki mást bevonnánk, mi is valószínűleg végiggondoljuk, mi mindent tehetünk magunkért. Ez azonban időnként azt is eredményezheti, hogy nem vagyunk hajlandók együtt működni. Tudatosan arra törekszünk, hogy minden, bennünket érintő dolgot kontroll alatt tartsunk, ugyanis nem szeretnénk, ha mások bármi módon is irányítanának bennünket. Az Uránusz sokkal énközpontúbb, mint azt a metafizikus irányultságú asztrológusok hajlandók lennének beismerni. A Szaturnusz is nagyon önálló planéta, aki inkább egyes-egyedül gondoskodik szükségleteiről semmint megengedné, hogy mások beavatkozzanak. Ők úgyis csak összekutyulnák a dolgokat vagy rosszul teljesítenének.

A Szaturnusz és az Uránusz duója olyan diszpozíciót erősít meg, amikor is az egyén nem adja be könnyen a derekát, ha ez autonómiája elvesztését jelentené. Távolságot tartunk, és igyekszünk megakadályozni, hogy betörjenek terünkbe. Az autoritásszemélyek javasolhatnak irányelveket, de az ajánlatnak ellenállhatatlannak kell lennie ahhoz, hogy hajlandók legyünk a szabott korlátok között dolgozni. A megváltozathatatlan utasítások teljességgel elfogadhatatlanok számunkra, így makacsul kitartunk álláspontunk mellett, jottányit sem engedve belőle, még akkor sem, ha ezzel lassan felépített struktúráinkat kockáztatjuk és szakmai bukóspirálba sodorjuk magunkat. Egyik részünk úgy érezheti, hogy sokkal fontosabb kitartanunk belső igazságaink mellett, mint fejet hajtanunk a külső kontrolláló erők előtt, akiket nem tartunk valami sokra.Valószínűleg meg sem várjuk míg fegyelemsértés miatt kirúgnak bennünket – hanem drámai stílusban felmondunk ! Az elhamarkodott döntéseket elkerülendő nyilvánvaló, hogy jó adag józan ésszel és gyakorlati érzékkel kell megzaboláznunk heves szellemünket.

 

Bil Tierney: Twelve Faces of Saturn – Your Guardian Angel Planet; 1997, Llewellyn Publications , 272 – 276 old

Kapcsolódó

Realista fantaszták – épelméjű őrültek. Szaturnusz – Uránusz aspektusok a horoszkópban, Donna Cunningham

Szaturnusz – Uránusz tranzitok (Bil Tierney)

Uránusz – Szaturnusz tranzitok (Howard Sasportas)

Külső bolygók történelemformáló ciklusai, I rész, II rész

Planetary Aspects: Saturn – Uranus aspects 1998 – 2019

Könyvajánló

Liz Greene: Az Uránusz a horoszkópban. Prométheusz és az égi tűz

Liz Greene : Szaturnusz – egy ősi démon új megvilágításban

Bil Tierney: Békességben az Uránusszal

Bil Tierney: Twelve Faces of Saturn – Your Guardian Angel Planet

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!