Neptun az I. házban | Liz Greene

„Az  I. házas Neptun, különösen ha 10 ° távolságon belül van az aszcendenstől, azonnal fel is vet egy dilemmát, hiszen a Neptun természete ellentétes a Mars természetével. Ahol a Mars arra törekszik, hogy érvényesítse hatalmát az élet felett, a Neptun igyekszik elkerülni a születést. Ahol a Neptunt megtapasztaljuk, ott gyámoltalannak és tehetetlennek érezzük magunkat, hiszen nálunk hatalmasabb erők kezeiben vagyunk. Egy I házas Neptunnal rendelkező személy olyan folyamatként élhette meg a születést, ahol sem akarata se választási lehetősége nem volt”. Liz Greene The Astrological Neptune and the Quest for Redemption. A szerző A Neptunusz az asztrológiában és a megváltás keresése című könyve asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyik alapműnek számít. Az alábbi rész (366 – 370 old) az I házas Neptun témáival foglalkozik. A személyi horoszkópokban jelzett lehetőségeken és buktatókon kívül a szerző más, az egyénen túlmutató analógiáikra is kitér.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az aszcendens pontja a születés pontja és az I. ház, a Mars természetes háza, az egyén világba lépését jelképezi. Nem csupán a születés fizikai élményét jelenti, hanem minden születését, amelyben részünk van életünk során – minden olyan helyzetet, amikor szabad akaratunkat gyakorolva megpróbáljuk rákényszeríteni személyes valóságunkat a külvilágra. Az I. ház mutatja tehát, mennyire érzi magát erősnek és hatékonynak az egyén a külvilágban. A mód, ahogyan ezt az erőt kifejezzük azonos a külvilágról alkotott képünkkel; módszereink illenek projekcióinkhoz, hiszen az, amit környezetünkből érzékelünk, valójában erről alkotott értelmezésünk. Ilyformán, az idő múltával a mód, ahogy a világot érzékeljük fogja formálni világunkat – visszaigazolva előfeltevéseinket.
„Az életnek az aszcendens jegye vagy bármely, a közelben levő bolygó sajátosságait tulajdonítjuk. Ezen a szemüvegen keresztül érzékeljük létezésünket, ezt állítjuk életünk fókuszába, ily módon „skatulyázzuk be” világunkat. És mivel így érzékeljük a világot, folyamatosan látomásunkkal összhangban cselekszünk és viselkedünk. Mi több, az élet teljesíti elvárásainkat és visszatükrözi nézőpontjainkat” Howard Sasportas: The Twelwe Houses

Az I. házas Neptun, különösen ha 10 ° távolságon belül van az aszcendenstől, azonnal fel is vet egy dilemmát, hiszen a Neptun természete ellentétes a Mars természetével. Ahol a Mars arra törekszik, hogy érvényesítse hatalmát az élet felett, a Neptun igyekszik elkerülni a születést. Ahol a Neptunt megtapasztaljuk, ott gyámoltalannak és tehetetlennek érezzük magunkat, hiszen nálunk hatalmasabb erők kezeiben vagyunk. Egy I házas Neptunnal rendelkező személy olyan folyamatként élhette meg a születést, ahol sem akarata se választási lehetősége nem volt. Ez az anya, vagy talán az orvos, vagy a bába, vagy bárki más akaratából történhetett, de semmiképp sem az övéből. A születési folyamat velejárója, a harc archetipális marsi komponense, gyakran különös módon hiányzik. Sok olyan egyén képletében találkoztam ezzel a pozícióval, akiknek anyja altatásban szült, ennek következményeképpen pedig a kábulat és a kimerültség érzése egyaránt jellemző a mamára és a babára. Olyan, mintha a teljes tapasztalás a víz alatt menne végbe. A későbbiekben, élete folyamán az egyén hajlamos a külső valóságot is ugyanezzel a fáradtsággal és passzivitással kezelni. Az I házas Neptun titkon talán kasztrálva érzi magát és mély szorongás hatja át valahányszor olyan választásokat követelő helyzetekkel és kihívásokkal szembesül, amelyek határozott döntést vagy akaratnyilvánítást igényelnek – különösen, ha az elválás vagy a magány bárminemű kockázata is fennáll. Az illető ehelyett időnként a fatalizmus egy különös formáját teszi a magáévá, mintha az élet úgysem lenne valóságos, így hadakozni sem érdemes.A személyes felelősség alóli kibújás aláaknázhatja egy koherens életirány kialakítására tett erőfeszítéseket. A jó és rossz dolgoknak egyaránt „úgy kell lenniük”.
Az áldozattá válás elleni védekezésként az I házas Neptun hamis erőt generálhat tényleges hatalom helyett. Az egyén arra használhatja fel az empátia és képzelőerő adományát, hogy azzá váljon, amit a világ vár tőle, mások érzelmi igényeit kielégítve, illetve ezeket tükrözve bűvölve el környezetét. E magatartás álarca mögött egy meglehetősen erős személyiség is rejtőzhet; az I. házas Neptun egy Skorpió Nap – Plútó együttállással (pl az 1985 – 1995 november 9 között született Skorpió Napú egyéneknél lehet ilyen kombináció, ha elég nagy az I házuk ahhoz, hogy az akkor Bakban tartózkodó Neptunt is felölelje – ford megj.  ), vagy egy Bak Szaturnusszal kvadrátot képező Nappal kombinálódhat. (pl. ’61 október közepén született „dupla” Mérlegek, ha az I ház elég nagy ahhoz, hogy az akkor Skorpió 10°-on levő Neptunt is magába foglalja – ford megj) De ez az erő talán nem látható, vagy az egyén nincs is tudatában meglétének. Az I házas Neptun jelezhet tapintatot vagy kifinomult diplomáciai érzéket is, amelynek köszönhetően az egyén inkább navigál a külvilágban semmint formálja azt. Mások szükségletei hatására a megváltó alakját ölti, ahol is az egymás kielégítésének extázisában való feloldódás a megváltás egyik formáját képviseli. Egy felkelő Neptunt mindenki szeret, ugyanis igyekszik megnyerő lenni, gyakran testesítve meg Lutey sellőjének mágikus bűverejét. Problémák akkor támadnak, amikor képlet más, a Neptun könnyed bája mögött rejtőző, kevésbé képlékeny és határozatlan elemei ficánkolni kezdenek és egyre dühösebbek lesznek.

Naaagy kérés kleptomániás félig- sem- barátaimhoz 😈 Sajnálatos módon az oldalamon levő másolásvédő dacára is még mindig nagyon sokan „inspirálódnak” ( = gátlástalanul lopják a tartalmakat) innen. Igen, ezt a tevékenységet akkor is LOPÁSNAK nevezik, ha már nem tudják olyan könnyen szó szerint lemásolni, “csak” összefoglalózzák, esetleg más igényes blogokról, YouTube-csatornákról összemazsolázott tartalmakkal kombinálva) . Amennyiben Te magad is azon „kollégák” cseppet sem tisztelt csoportjába tartozol, aki tárgyi tudása mélyítése helyett kizárólag oldala marketingezésével, és azon platformok tallózásával foglalkozik, ahol igényes tudásanyagokból lopkodhat ( többek között pl  az én oldalamat is e céllal követed, ahogy teszitek sajnos elég sokan), kérlek, a változatosság kedvéért most tegyél kivételt. Nagyon sok munkám van  az ilyen típusú fordításokban (a minőségi  szakirodalom beszerzésébe fektetett jelentős összegekről már nem is beszélve), akárcsak az oldalamon elérhető összefoglalókban, meg a többi posztban is. Ezért, ha merítesz  belőlük, kérlek jelöld meg a forrást, ÉS tüntesd fel a cikkemre mutató linket is !!!! Ez az egyik olyan fontos gesztus, amely megkülönböztet a  tartalomtolvajoktól. Nagyon jó lenne, ha ez szokásoddá válna, és nem csak az én írásaimat illetően, hanem akkor is, amikor a többi hiteles tudással rendelkező, posztjaikba, videóikba komoly munkát fektető asztrológus- társam oldalain „tallózgatsz” ( = nézel lenyúlnivaló tartalom után).

Az asztrológiai szövegekben az I házas Neptun hírhedt vakságáról és önbecsapásáról. Ebertin „hiberérzékenységről, zavarodottságról, egy szándékok és célok nélküli személyről” beszél. (Reynhold Ebertin : The Combination of Stellar Influences) Ez érthető, ugyanis a Neptun a megváltás mitikus élményét vetíti ki környezetére és a benne levő emberekre. Ilyformán valamennyi, egy másik emberrel való személyes interakció a megmentés potenciális élményévé válhat, ennek eredményeképp pedig szertefoszlik az egyértelműség, ítélőképesség és kezdeményezőkészség. De az önmegtagadás csak akkor ölt ilyen szélsőségesen destruktív mértéket, ha nincs meg a neptuni sóvárgást kiegyensúlyozó én-tudat. Ha valakinek vannak saját érzelmei és értékei, a mások utáni sóvárgás nem fogja elmosni az identitás kontűrjeit.

Fotó: Stylecaster.com; Marilyn Monroe horoszkópja- forrás: Astro.com

Az I házas Neptun gyakran a színész különleges adománya; ennek két leghíresebb és legszomorúbb példája Marilyn Monroe ( horoszkópja itt  ) és Richart Burton ( ford megj: nem jó példa, mert Neptunja a 6 házban áll. Ettől függetlenül képletében elég sok indikáció van az alkoholizmusra; a szenvedélybetegség nem az I házas Neptun „privilégiuma” és nem is szükségszerű velejárója, ld lentebb. Horoszkópja itt  ) . E két tehetséges és karizmatikus ember tragédiáját arra való halálos hajlamuk okozta, hogy képesek voltak majdnem teljesen azonosulni a rajongó közönségük által rájuk vetített archetípusos képpel. Csupán a drogok és az alkohol illúzórikus Édenkertje bírt számukra értékkel, Monroe pedig látszólag túladagolással követett el öngyilkosságot. ( Hogy Monroe ténylegesen önkezével vetett -e véget életének, vagy „segítettek” neki, rejtély marad. Utóbbi esetben azonban Kennedyékhez fűződő viszonya és a részletek felfedésével kapcsolatos, meggondolatlan fenyegetőzései az önrombolás finomabb formáit képviselik. Az élete utolsó éveit körül lengő politikai intrikák világában a szó szoros értelmében kiment a talaj a lába alól). Az I. házas Neptun nem azért jelent kihívást, mert a bolygónak bármiféle, rosszindulatú sajátossága lenne. A feladat a kaméleonszerű hajlamok egészséges adag önértékeléssel és önfenntartó képességgel való kiegyensúlyozásában áll.
Arra való egyedülálló képessége miatt, hogy behatoljon mások érzelmeibe, az I házas Neptun a tanácsadó vagy a gyógyító különleges adománya is lehet. De az egyén függővé is válhat a rászorulóktól. Ez számos, segítő foglalkozású krónikus problémája: a mások függőségétől való titkos függésük arra sarkallhatja őket, hogy túldolgozzák magukat, túl keveset számoljanak fel szolgáltatásaikért, elhanyagolják személyes szükségleteiket. Így végül hatalmas mennyiségű tudattalan düh és neheztelés halmozódik fel bennük azon követelések irányában, amelyekre nem tudnak nemet mondani. Gyakran maguk is megbetegszenek, és – jóllehet ezt aligha ismerik be – nekik maguknak is óriási szükségük van rá, hogy segítséget kapjanak problémájuk megoldásához, mert ugyanazzal a problémával küzdenek, mint pácienseik. Ugyanis, a szenvedők megmentése ürügyén menetközben valahogy elvesztődött hétköznapi énjük. E jellegzetes minta hátterében a megváltó és a megváltott titkos azonosságát fedezhetjük fel, amelyet a személyes határok realitásaival való kapcsolat elvesztése kísér. Ez semmiben sem különbözik a filmsztár dilemmájától, aki meglehet, már elfelejtette, milyen is az élet a szokás zsarnokságát tápláló Éden-kábítószerek újabb meg újabb dózisainak beinjekciózása nélkül.

Egy olyan I. házas Neptun, amelyet nem támogat egy szilárd ego, mélyen manipulatív személyiségre utalhat. Ez nem valamiféle kiszámított célra irányuló manipulativitás , ha azonban a horoszkóp „hidegebb”, öncélúbb tényezői nem hasznosítják energiáját, a fúzió élményéről való gondoskodást fogja szolgálni. Az I. házas Neptun számára a környezete felett gyakorolt hatalom érzete jelenti a megváltást; de ez a hatalom a többiek szimpátiáját és támogatását kiváltó erőtlenségében rejlik. Ily módon az egyén olyan viktimizációs-mintázatot fejleszthet ki, amely miatt passzív féllé válik nehéz kapcsolatai sorozatában. Az illető annál nagyobb biztonságban érzi magát, minél nagyobb szükség van rá. Amennyiben az illető bizonyos fokú egyenességet és őszinteséget is tanúsít, a Neptun érzékenysége és mágiája a személyiség varázslatos értékévé válik. Amennyiben a szülött nem érzékeli kielégítő módon saját határait, tudattalanul mások határait fogja elárasztani. Az I házas Neptun kifejezésmódja nagymértékben attól függ, hogyan kezelik a képlet többi komponensét – különösen a Marsot, a ház természetes urát és a Szaturnuszt, a Neptun természetes komplementerét. Az I. házas Neptun egyik nehézsége abban áll, hogy tehetséges színész lévén, a mások kedve keresésére és elbűvölésére való képessége már gyermekkorban kifejlődik. Az illető születésétől fogva tanulni kezdi ezeket a személyére szóló rendezői utasításokat. Felnőtt korára, ha senki sincs a közelben, aki elé tarthatná Narkisszosz tükrét  , az egyén egyre elszigeteltebbnek és irreálisabbnak tűnhet.
Az I házas Neptun időnként kábítószer-és alkoholproblémákkal is kapcsolatban állhat. Összefüggésbe hozható olyan betegségekkel is, amelyek bizonyos fokú tehetetlenséggel és másoktól való függéssel járnak. Legszélsőségesebb formájában rendszerint olyan krónikus, sorvadásos betegségekkel állhat kapcsolatban, amelyek hosszú időre ágyhoz vagy tolókocsihoz kötik a szülöttet. Találkoztam I házas Neptunnal sclerosis multiplexben  „vírusos betegségeket követő kimerültségtől”, szélsőséges allergiás reakcióktól, pikkelysömörben, asztmában szenvedők képleteiben, valamint a szokásos függőségi problémákkal küszködőknél is. (Esettanulmányok az 5 fejezetben. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az I házas Neptun önmagában nem jelez sem ilyen se másféle fizikai betegségeket. De ilyen betegségek esetén a Neptun sóvárgása gyakran lehet az egyik pszichológiai tényező). Noha a jelenlegi gyógyászat a sclerosis multiplexet szervi okokra vezeti vissza, nem árt felidézni Charcot  -t . Úgy tűnik, hogy a betegség és a függőség titkos örömeibe való visszavonulás részben a tehetetlenség és az impotencia érzéseiből fakad, amelyek akkor kerítik hatalmukba az egyént, amikor az szembesül az egyedülléttel és az élet durvaságaival.

Egészséggel, betegséggel kapcsolatos asztrológia -cikkek, elemzések semmiképp nem helyettesíthetnek egy szakszerű orvosi vizsgálatot. Nem is ez a céljuk. Bár az ókori és a középkori orvoslás rendszeresen alkalmazta megfigyeléseit, az egészségi problémák diagnosztizálása, kezelése nem tartozik a modern kori asztrológia – sem a neki szentelt weboldalak hatáskörébe. Akinek egészségi problémája van, feltétlenül forduljon az illetékes szakemberekhez.

A betegség ily módon lehetővé teheti az anyaméh megnyugtató vizeibe való visszatérést, ahol az egyén valamennyi szükséglete feltétel nélkül kielégülhetett. Mivel az önérvényesítés mindig magával vonja az elidegenedés és a magány kockázatát, a szülött talán minden eszközzel igyekszik kerülni a Mars kifejezését. Tudattalanul azonban kifejeződhet azokon a brutális követelményeken keresztül, amelyeket egy súlyos betegség vagy függőség támaszt a barátokkal és a családdal szemben, vagy, pozitív példaként, egy bénító betegséggel szemben tanúsított rendkívüli bátorság esetén. De a kitörések időzítését tekintve a neptuni gyengélkedéseknek lehet egy igen manipulatív komponensük is. A többieknek érzelmileg és fizikailag is alkalmazkodniuk kell a beteghez, a szenvedőnek pedig gyakran olyan szintű gondoskodásra lehet szüksége, mint egy kisgyereknek. Ez természetesen se nem tudatos se nem kiszámított. De ezeknél a „rejtélyes” gyengélkedéseknél, melyek fizikai okait egyelőre nem tudják megfejteni az orvosok, időnként jelen lehet a rejtett szándék vagy a „másodlagos nyereség” eleme is. Talán az is lehetséges, hogy nem kutatunk elég gyakran az ilyen gyengélkedések mögött rejtőző düh után. Ez a düh talán nem csupán a cselekvőképtelenség következménye, hanem annak egyik kiváltó tényezője is. ( Ford. megj: magyarul ismerjük a bénító düh kifejezést, amely kitűnően szemlélteti a mechanizmust)
Egy felkelő Neptun nyitottsága és fogékonysága gazdag és varázslatos ajándék. Akár egy olyan kreatív közegen keresztül fejeződik ki ez az adomány, mint a színjátszás vagy az éneklés, vagy egy ugyanennyire kreatív módon, pl gyógyító képességként, vagy kevésbé látványos, de ugyanennyire értékes formában, például az emberi kapcsolatokban tanúsított gyengédség- és empátiás készségként, az I házas Neptunnal rendelkező egyén nincs eredendő módon olyasmitől sújtva, ami folyamatosan károsítja arra való képességét, hogy megbirkózzék az élettel. De végül is bármely külső bolygó primordiális energiáját egy nagyon erős egónak kell mederbe terelnie és rajta keresztül kell kifejeződnie. Ellenkező esetben ugyanis romboló hatást fog gyakorolni az életre – és nem csak a szülött életére. A személyiség belső szilárdságától függ, hogy az I. házas Neptun ajándékai a feledés vizei vagy az élet vize felé sodornak.

Liz Greene : The Astrological Neptune and the Quest for Redemption, 366 – 370 old
Liz Greene: The Astrological Neptune and the Quest for Redemption

Az asztrológiát tanulók számára egyik alapműnek számító kiadvány Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

Liz Greene : A Neptunusz az asztrológiában és a megváltás keresése című, terjedelmes művének megjelenése (1996) nagy eseménynek számított a világ asztrológusai körében. A szerző munkássága, aki egyszersmind jungiánus analitikus is, asztrológusok egész nemzedékeire hatással van. Hogy sokrétű megnyilvánulási módjait érzékeltesse, Greene ebben a könyvében a tőle szokásos részletességgel járja körül a Neptunusz témáit az irodalomban, a vallásban, politikában, divatban, művészetben. Eközben enciklopédikus műveltségéről is tanúságot tesz. Mélyére hatol az olyan, részben vagy teljes egészében a neptuni analógialáncba tartozó kérdéseknek is, mint a csalódás, az illúziók, függőségek, lemondás, áldozat, karmikus -és előszeretettel annak címkézett vonzatok, kreativitás, szerelem, kapcsolatok, stb.

Asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok valamint a szimbológia iránt érdeklődők egyaránt érdekesnek találhatják a könyv nagy témáit: Neptunusz a mitológiában (Fons et Origo), A Neptunusz pszichológiája (Hysteria Coniunctionis), A Neptunusz és a kollektív (Anima Mundi)A Neptunusz szakácskönyve (Ferculum Piscarium). Az asztrológiát tanulóknak valószínűleg tetszeni fognak a példahoroszkópok, a Neptunusz házak, fényszögek szerinti -, valamint a szinasztriában, kompozit- képletekben játszott szerepének bemutatása. Akik nem jártasak az asztrológiában, de érdeklődnek az egyetemes szimbólumok iránt, szintén hasznosnak találhatják, hiszen képet kaphatnak arról, hogyan hatja át a Neptunusz kreatív energiája életünket, illetve milyen destruktív megnyilvánulásaival kell nap mint nap szembesülni.

A Scribden e- könyv változatban is elérhető . Az elektronikus könyvtár tagdíja 10 dollár/hó)Kapcsolódó

További részletek a könyvből:

Nap – Neptun kapcsolatok

Hold – Neptun kapcsolatok

Merkúr – Neptun kapcsolatok

Vénusz – Neptun aspektusok

Mars – Neptun aspektusok

Jupiter – Neptun aspektusok

Neptun a IV. házban

A lovagi szerelem problémás öröksége

Más bejegyzések

A Neptunusz szövevényes ösvényein – tematikus oldal

A rossztevők kezelése (Robert Hand)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!