Újhold a Mérlegben – 2020

Az újhold október 16-án este született meg a  Mérleg 23°53′-án, helyi idő szerint 21 : 31′ – kor. E hatásnál általánosságban véve a társulások, partnerségek, a külvilággal való kapcsolat témáiban számíthatunk új fejleményekre (és persze azokon a területeken, amelyekkel a horoszkópban kapcsolatba kerül)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az újholdképletben az előző és a következő 4 -5 napot meghatározó befolyások is erőteljesen érvényesülnek. Az újhold így az október közepét ingataggá tevő kardinális T-kvadrát formációjának részévé válik, ezért a partnerség és a társulások témáiban inkább borulások, megszakadások vagy legalábbis jelentős elbizonytalanodások, állóháborúkká fajuló konfliktusok várhatók.Az október folyamán mindvégig érvényesülő Merkúr – Uránusz szembenállás még kiszámíthatatlanabbá teszi a terepviszonyokat).

Ezek a trendek a következő, a november 15- i újholdig hátralevő 28 nap folyamán is érvényesülnek. Ebben az újholdciklusban kerül sor az Egyesült Államokban az elnökválasztásokra is – így az újabb elképesztő fordulatok, zaklatott kedélyek, zűrzavar, kiszámíthatatlanság a kampány finishében is meghatározó. Az eredmények, bármelyik irányba billenjen is a mérleg nyelve, nem csupán nem fognak osztatlan egyetértésre találni, hanem további, és nem biztos, hogy csak verbális szinten zajló viszályok forrásai lehetnek.Egyéni szinten természetesen ezúttal is sokkal kedvezőbbek a megélési lehetőségek, hiszen a tudatosság és a szabad akarat több szerephez juthat bennük, mint kollektíve. A szeptember végi, Mérleg Merkúr Bak Szaturnusz/Plútó – Kos Mars közötti T kvadrát témái és mostívumai – az Elakadva című bejegyzés foglalkozott velük részletesen – így továbbra is terítéken maradnak. A továbblépés erőltetése helyett még csak most kell velük igazán, érdemben, tudatosan foglalkozni, hiszen a Merkúr helyét a Nap, egyebek mellett a tudatosság princípiuma váltotta fel. Naprendszerünk középpontjának az alkotókészséghez is sok köze van, így kreatívan megközelítve a helyzeteket, a kényszerű felfüggesztettség (az Akasztott problémásabb megélési módja) a kivárás, újra átgondolás, időnyerés, érlelés, átismétlés, korrigálás sokkal kedvezőbb állapotává fordítható. Ez lenne az Akasztott lapjának megváltottabb megélési formája, amikor is az átmeneti diszkomfort az önkéntes áldozathozatal a megtisztulás, a dolgok letisztulásának elemévé válik. Mondani sem kell, hogy az így töltött kényszerpihenő sokkal gyümölcsözőbb újrakezdésre ad lehetőséget, mint a továbblépés mindenáron való erőltetése. Mivel most már nem csak a Mars, hanem a Merkúr is tolat, ez az újhold nem az új projektek elkezdéséről, hanem a meglévők lezárásáról, a régi témákhoz való újszerű visszanyúlásról szól. Ez jelen esetben sokkal nagyobb esélyt ad a megújulásra.
Részletes elemzés helyett csak az újholdképlet főbb jellemzőire hívnám fel a figyelmet.

 

A Spica hatása

A két fővilágító a Mérleg 23°50′-én levő Spicával, az egyik legjobb hatásúnak tartott állócsillaggal képez együttállást. Ez a Mars – Vénusz karakterű égitest tompít valamelyest az újholdképlet diszharmóniáján. Csodákat azonban már csak azért sem szabad tőle várni, mert, mint a vele foglalkozó bejegyzésben részletesen szó van róla: „Kizárólag azt arathatjuk le, amit elvetettünk, és amit lelkiismeretesen gondoztunk szántóföldjeinken. És amit learatunk, annak ki kell tartania és a következő aratásig táplálnia kell bennünket és mindenkit, aki velünk együtt dolgozott a mezőn. Korántsem lesz tehát bőkezű azokhoz, akik azt próbálják learatni, amit nem ők vetettek el, vagy tékozolnak, vagy az egész termést maguknak akarják megtartani”.A kardinális T-kvadrát fókuszbolygói: a Jupiter, a Szaturnusz és a Plútó

A T- kvadrátnak három fókuszbolygója van, ami önmagában is rendkívül összetett feladatokat hordoz: a Jupiter, a Szaturnusz és a Plútó. A Mérleg Nap /Hold szembenállást képez a Marssal, és az összes komponens kvadrátban áll a Szaturnusszal, Jupiterrel és Plútóval. Ezekkel a fényszögekkel részletesen az októberi előrejelzés foglalkozik, így most nem térek ki rájuk. Míg az előző T-kvadrátnál a Szaturnusz – fényszög volt szorosabb, most a Plútón van a hangsúly, de azért a másik kettőt is komolyan kell venni. A Szaturnusz uralomban van a Bakban, így a karmester kiléte továbbra sem kérdéses. A velük trigont képező Szűz Vénusz valamelyest enyhít a szélsőségeken: a józan ész, gyakorlati érzék, önfegyelem, önmérséklet, kivárásra való hajlandóság így remélhetőleg a kedvezőbb forgatókönyveknek is teret enged. (Ehhez persze el kell kerülni a Vénusz – Neptun szembenállásból fakadó valóságelhárítás csapdáit.)

A Szaturnusz mint tengelybolygó

Mivel a Szaturnusz otthonában tartózkodik a Bak jegyében, és így a Plútónak és a Jupiternek is az ura, továbbra is az ő hatása érvényesül erőteljesebben. Karakteréhez hűen ezúttal is gyakorlatiasan, realisztikusan közelít a dolgokhoz, komoly, hosszú távú célokat tűz ki. Ezeket azonban csak akadályok, késleltetés árán valósíthatja meg. A presztízs, az elismerés, a professzionalizmus, a folyamatok kézben tartása, a biztonságra, stabilitásra való törekvés további szempontok számára.
A T-kvadrát azonban jelentős destabilizáló erőt is képvisel, melynek hatására az egyébként sem rugalmasságáról híres bolygó még jobban bemerevít. A túlterheltség, szorongás, frusztráció, depresszió, kishitűség, bizalmatlanság olyan szaturnuszi sajátosságok, amelyek kollektív és egyéni szinten is számolni kell ebben az időszakban. A vélt vagy valós alkalmatlanságtól, sebezhetőségtől való félelem, illetve hogy ez mások számára is kiderülhet erős önvédelmi mechanizmusokat válthat ki.
Negatív forgatókönyvek esetén Szaturnusz a nyomás fokozásával, teljes körű ellenőrzésre törekvéssel reagálhat. Bekeményít, minden ellenállásra, szembeszegülésre irányuló kísérletet kérlelhetetlenül megtorol. A tekintély, a status quo, a rend mindenáron való fentartására törekszik, függetlenül attól, hogy értelmes, hasznos, vagy elavult, a fejlődést akadályozó struktúrákról van -e szó Kardinális jegyben lévén, nagyon határozottan, céltudatosan tör eredményekre-ami önmagában nem lenne baj, most viszont mindez gátlástalan stílusban, eszközeiben nem válogatva, kérdéses célok érdekében történhet..
Szerencsésebb helyzetben olyan hagyományos szaturnuszi erényekből merít erőt, mint a türelem, kivárás, szervezés, időzítés. Stratégiáit újra meg újra átgondolja, munkát fektet hiányosságai korrigálásába, felelősséget vállal (egyszersmind képes annak az eldöntésére is, mi az ő felelőssége és mi nem), használja ítélőképességét és gyakorlati érzékét. A kényszerparkolás időszakát testi- lelki állóképessége erősítésével tölti, tartalékait beosztja, igyekszik átlátni a helyzetet, távol tartja magát a szélsőségektől. A Tarot Remetéje módjára a nehézségek ellenére is hű marad önmagához, megérleli saját álláspontját, felismeri a helyzetekben és interakciókban rejlő tanítást.
A Plútó mint tengelybolygó

Tengelybolygóként a Plútó intenzitása megsokszorozódik. Ambícióit erőszak, manipuláció, felforgató tevékenység révén igyekszik elérni. Bár egyébként sem visszafogottságáról híres, most még gátlástalanabbá válik. A hatalom megtartásáért vagy megszerzéséért bármire kész, rögeszmésen törekszik kontrollra, eszközeiben nem válogat. A szélsőségek, aknamunka sem idegenek tőle. Kompromisszumról még annyira sem akar hallani, mint általában, így előfordulhat, hogy még a reálisan szóba jöhető szövetségesekkel való együttműködést is elutasítja. A hatalmon esze ágában sincs osztozni, teljes körű kontrollra törekszik. Ha ellenállásba ütközik, akadályoztatást érzékel, nagyon radikálisan, elsöprő pusztító erővel lép fel.
A kiismerhetetlenség, távolságtartás, a látszólag jéghideg felszín alatt tomboló szenvedélyek, zabolátlan emocionalitás szintén jellemző sajátosságok. Az álcázás nagymestereként a hozzá társítható kollektív és egyéni kataklizmák látszólag előzmény nélkül, akár egyik pillanatról a másikra is bekövetkezhetnek. ( Más módon, mint az Uránusznál, amelyre szintén jellemző a váratlanság, meglepetésszerűség). Az ellenőrzést nagyon erőszakosan, pillanatok alatt képes magához ragadni, a radikális változásokat azonban gyakran teljes megsemmisülés előzi meg. Az Univerzum szempontjából talán mindegy hogyan is megy végbe a plútói metamorfózis, emberi léptékben gondolkozva azonban nem árt odafigyelni arra, hogy csak a valóban kiselejtezendő elemek kerüljenek eltakarításra.
A krízishelyzetben aktiválódó és tovább fejlesztett túlélőkészletek, jó megérzések, fókuszálásra való készség, eltökéltség, a gyökeres átalakulás iránti elkötelezettség, testi – lelki állóképesség ezúttal is a plútói pozitívumok közé tartoznak.
A Jupiter, mint tengelybolygó

A T kvadrát harmadik tengelybolygójaként a Jupiter arra utal, hogy aktívan keressük az élet értelmét és igyekszünk filozofikus nézőpontból megközelíteni a meg a világ dolgait. Ez a pozíció egyszersmind igen szubjektív módon kérdőjelezheti meg a társadalmi morál, vallás, etika, politikai elméletek irányában tanúsított kortárs hozzáállásformákat. Az erőpróbáló fényszög természetéből adódóan az érintettek túl harsányan és igen rámenősen is népszerűsíthetik a számukra fontos ügyeket. Eközben az ítélőképesség és a józan ész hiányáról is tanúságot tehetnek és hajlamosak lehetnek az indokolatlan felfuvalkodottságra is. Mivel kardinális T kvadrátról van szó, a Jupiter misszionárius hévvel fűti a konfliktusban álló felek vitáit. Rögeszmésségről a Plútó, makacsságról a Szaturnusz gondokodik, Mások szempontjainak jogosságát persze ugyanazzal a vehemenciával és eltökéltséggel utasítják el, amellyel a sajátjukét védik.
Ez az időszak inspirálóan hat az önkéntes erkölcs-csőszökre, hordószónokokra, prédikátorokra és demagógokra. Jóllehet elsősorban saját életük javítása és gazdagítása érdekli őket, úgy tesznek, mintha másokat is igyekeznének felemelni és megvilágosítani. (Vannak olyan esetek is, amikor nagyon is komolyan gondolják küldetésüket és hisznek is benne, de a részletek elnagyoltsága, szubjektivitás, lehengerlő stílus ilyenkor is gondot okozhat. Ez még Bak Jupiter esetén is érvényes.) A most reflektorfénybe kerülő figuráknak különleges képességük van arra, hogy nagyobb tömegek előtt is meggyőzően vázolják fel, milyenek lehetnének a dolgok. Hogy a társadalmi látomásoknak mennyi közük van az aktuális realitásokhoz, már kevésbé fontos számukra. Megbűvölt hallgatóságuk szintén elsiklik az ilyen apróságok fölött.
Akár egy szűkebb közösség megmondóembereiről van szó, akár tömegek által ismert közéleti, politikai, vallási szereplőkről, ritkán cselekszik azt, amit prédikálnak. A Jupiter ugyanis könnyen beazonosítja az ideális társadalmi modellt, de általában túlságosan fegyelmezetlen ahhoz, hogy ennek az idealizált modellnek az élő példája lehessen. Függetlenül attól, hogy összhangban élnek -e fennen hangoztatott nézeteikkel vagy vizet prédikálnak és bort isznak, a T-kvadrát által ösztökélt hangadók ellenállhatatlan kényszert éreznek arra, hogy minél népesebb hallgatóság előtt nyilatkoztassák ki bölcsességeiket, tekintet nélkül saját személyes gyarlóságaira.
A Nap – Mars szembenállás :

Az október 13-án bepontosult Nap – Mars szembenállás arra utal, hogy túl vagyunk a retrográd szakasz felén. Ez önmagában véve nagyszerű hír, különös tekintettel az idei zűrös Kos Mars tranzitra. Csupán annyi vele a gond, hogy egyszersmind eszkalációs pont is, amikor az események igen drámai fordulatot vehetnek.

Fentebb és az októberi előrejelzésben is szó volt már róla, hogy a kardinális T- kvadrát hatása folyamatosan érvényesül október 7-20 között, de ezekben a napokban a legintenzívebben. Ez az időszak tehát – a 16-i újholdtól a november 15-i újholdig tartó holdhónapot is beleértve – nagyon fontos üzenetet közvetít a Mars idei, retrográd ciklusának a feladatairól és tanulságairól. Persze a Szaturnusz – Plútó együttállás témái is újabb nüanszokkal gazdagodndak. Nem csak a külső, hanem a belső történésekre (álmok, fantáziák, szinkronicitások, gondolatok, felismerések stb. is érdemes fokozottan odafigyelni). A Nap a Jupiterrel (okt 11) és a Plútóval (okt 15) képezett kvadrátjától a 90°-os Szaturnusz – fényszög felé tart (okt 18). A Mars – Szaturnusz kvadrát már csak jövőre pontosul be újra, a Mars – Plútó kvadrát október 9-én volt egzakt, a Mars – Jupiter fényszög pedig 19-én pontosul be másodszor.

Mint Erin Sulliván írja retrográd bolygókról (Retrograde Planets – Traversing the Inner Landscape) blogomon magyarul is elérhető részletében, ez „a szembenállás externalizálja az egy ideje már a tudattalanban érlelődő és fortyogó belső energiát”. Az egyéni tranzitokra tett megállapítások hellyel-közzel kollektív szinten is érvényesek: „ Talán nem vagyunk tudatában, mi fortyog a psziché mélyén, de a tranzit Nap – Mars szembenállás időszakában felszínre kerülő érzelmek, hangulatok, események és körülmények egy olyan specifikus terület jelenlétéről árulkodnak, amelynek tudatosan figyelmet kell szentelni. Pszichológiai értelemben ahhoz, hogy produktívabb személyekké váljunk, el kell távolítanunk ezt a gennyedző energiát. Az oppozíció olyan robbanékony pillanat lehet, amely vagy megtisztítja a levegőt vagy frusztrációk futótüzét szabadítja el, amelyek nem enyhülnek amíg a Mars újra direktbe nem vált, és felszínre hozzák mindazt, ami eddig el volt fojtva”.

Még a legkedvezőbb forgatókönyvek esetén is nagyon energikus hatásról van szó, így igen pörgős időszakot élhetünk át. A Nap – Mars tranzitok a szexualitással, személyes kezdeményezőkészséggel hozhatók összefüggésbe, de a düh, ingerlékenység, basáskodás, frusztráció az érme másik oldala. Mindezt természetesen másokkal való kapcsolatainkban is átélhetjük. Mivel a Nap egyebek mellett az ego jelölője, sokan nem hajlandók most sem kompromisszumot kötni sem pedig leszállni bizonyos témákról. A Mars tolat, ami felhalmozódó frusztrációt és dühöt is jelezhet. Retrográd Marsnál gyakoriak a késések, illetve az, hogy előre haladás helyett néhány lépést kell hátrálnunk.

Ha valamilyen destruktív témával vagy magatartásmóddal küzdünk, talán be kellene ismerni: megérett az idő a változásra. Az eddig lappangó egészségi problémák is felszínre kerülhetnek, a meglévők lassabban múlnak. Bármennyire szalonképtelen érzések legyenek is, e napokban érzett fájdalmunk, dühünk, frusztrációink fontos üzenetet hordozhatnak számunkra. Akkor is, sőt még csak akkor igazán, ha az őket kiváltó helyzetekkel és személyekkel szemben most tehetetlenek vagyunk. A Hogy kezeld a dühödet ? című bejegyzés pontosan azzal foglalkozik, hogyan vehetjük górcső alá ellenérzéseinket akár ilyen helyzetekben is, és érhetjük el, hogy értünk munkálkodjanak és ne ellenünk. Dühödt (és jó eséllyel vereséggel fenyegető) vagdalkozás – vagy éppenséggel indulataink elfojtása – helyett fordítsuk inkább a gennyedző pontok és forrásuk beazonosítására energiánkat.

Amennyiben ezt erőgyűjtés és a megfelelő stratégiák kidolgozása követi (ebbe a támadási felületek eltüntetésére tett erőfesztíések is beletartoznak), a Mars direktbe váltását követően nem csak csatákat, hanem hadjáratokat is megnyerhetünk. Mondani is felesleges persze, hogy mielőtt felebarátunk szeméből akarnánk kipiszkálni a szálkát, a magunkéban levő gerenda eltávolításával kell kezdenünk. A Mars, a Szaturnusz és a Plútó jelenléte miatt  ebben a folyamatban az árnyékkal való munkának, a projekciók visszavonására tett erőfeszítéseknek ezúttal is kulcsszerep jut.

Kapcsolódó

Októberi előrejelzés

Retrográd Mars tranzitként (Erin Sullivan)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!