Telihold a Kosban – 2020

Október első teliholdja a hónap első napján teljesedik ki a Kos 9°08′-en, helyi idő szerint 23h05′ – kor. A teliholdképlet sok feszültséget hordoz, így az égi eseményt megelőző és követő néhány nap igencsak hajszolt lehet. Ezt követően, 2-án és 3-án a Hold kvadrátot képez a Jupiterrel, Plútóval, Szaturnusszal, együttállásba kerül urával, a Marssal, felvezetve így a hónap témáit. Az egyensúly megteremtése nem könnyű, de nagyon fontos feladat.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A telihold valamilyen értelemben összefüggésben áll társulásainkkal, akárcsak a Mérleg jegye, ahol az esésben levő Nap tartózkodik. A Kosban járó Hold, különösen urával, a Marssal egy jegyben, az önmegvalósítás, egyéni érvényesülés, személyes igazságaink követésének témáit helyezi előtérbe.Az általános sztereotípiák szerint a kedves, diplomatikus, kecses Mérleg megpróbál harmóniát teremteni ott, ahol konfliktus és zűrzavar van. A zabolátlan, meggondolatlan, impulzív, rámenős Kos ezzel szemben imádja a balhét. A béke és eseménytelenség időszakát halál unalmasnak találja, így ha besokall az állóvíztől, akár ő maga is kész ezt felkavarni. A Mérleg figyelme inkább másokra irányul, míg a Kos saját vágyaira és szükségleteire koncentrál. A Mérleg a „mi vagyunk” összefüggésében gondolkozik, a Kos az „én vagyok” szűrőjén keresztül tekint a világra. A Kos önzőnek tűnik, a Mérleg ezzel szemben időnként azt a benyomást kelti, mintha nem is lenne énje. A Kos a cselekvés, a Mérleg az erre adott reakció. A kollektív neurózisig túlfinomult, túlcivilizált világunk – és a vele teljes összhangban lévő new ages spiritualitás (bővebben: Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?) – sokkal könnyebben aggat pozitív címkéket a konszenzus, kompromisszumok, udvariasság, esztétikum szempontjait előnyben részesítő Mérlegre, mint az ösztönös, harcias, spontán, öntörvényű Kosra.Telihold a Kosban, 2020 október 1 Bp, 23h05

E sztereotípiák csapdáiba a jelenlegi időszakban a szokásosnál is könnyebb beleesni. A valóság azonban  sokkal árnyaltabb. Tény, hogy a két – egyforma jogosultságot képviselő – pólus között összhangot kellene teremteni. Ennek egyik módja az lehetne, hogy megvalósítjuk egyéni elképzeléseinket, személyiségünknek, karakterünknek megfelelő útra lépünk (vagy azon maradunk), eközben meg tekintettel vagyunk a másik félre/ csoportra is. Abban az esetben is, ha annak/azoknak célja, érdekei, alkata tökéletesen ellentétes a mieinkkel. Mindez persze időigényes folyamat, miközben a részletekre is oda kell figyelni. A megoldás megtalálását hatalmas nyomás sürgeti, miközben a haladás több okból is akadályozott.

Ráadásul a békeszeretet, kompromisszumkészség, diplomáciai érzék, önmagában nem biztos – pontosabban fogalmazva, egész biztos nem juttat érdemleges megoldásokhoz. Ezek, akár tetszik, akár nem, némi konfliktuskészséget, a problémák nevén nevezését is feltételezik, melyeket a helyzetnek megfelelő határozott fellépés követ. Igen, van, amikor az a helyes – az egyedül helyes – magatartás, amikor megvonjunk határainkat, kiállunk magunkért, megvédelmezzük, ami a miénk, markánsan képviseljük álláspontunkat, nem tolerálunk integritásunkat sértő magatartásformákat.

A Bika Uránusszal kvinkunxot képező Mérleg Naptól azonban mi sem áll távolabb. Mint a Bika Uránusz – Mérleg bolygók közötti 150°-os fényszöget bemutató bejegyzésben részletesen szó van róla, ennek az aspektusnak a kihívása abban áll, hogy a szinte feldolgozhatatlannal kell dolgoznunk. Pénzügyeinket, biztonságunkat, értékrendünket, társulásainkat illetően pl érhetnek olyan változások, amelyeket nem áll módunkban kontrollálni, és ez alaposan próbára teszi tűrőképességünket.  A megbillenő egyensúly hatására a Mérleg figyelmen kívül hagyhatja a gyakorlati részleteket, nem tud eléggé elköteleződni (vagy határozatlanságával kerget az őrületbe), nem értékeli eléggé a stabilitást és a következetességet, képtelen bármiféle álláspontot határozottan képviselni, kiengedi kezéből a dolgokat. Másfelől, a fix Bika megmakacsolhatja magát, nem reagál a kardinális Mérlegnek az életszerű kezdeményezéseire sem, túlzott biztonsági törekvései pedig az előrelépés kerékkötői lehetnek. A struccpolitika, a problémák szőnyeg alá söprése, az elvtelen kompromisszumok, a passzív – agresszív viselkedésformák szintén jellemző problémák lehetnek.
Mindez pillanatnyilag elviselhetetlenné fokozhatja a feszültségeket. A Kosban a Mars uralma alatt levő Hold ugyanis egészen más hozzáállást képvisel. A maga útját akarja járni. Elfogadja és energikusan érvényesíti igényeit, spontánul követi impulzusait, csírájukban képes felismerni a tendenciákat és a lehetőségeket. Nem riad vissza a kihívásoktól (hogy egészséges kockázatvállalásról van- e szó vagy a sors szükségtelen kísértéséről helyzete válogatja), nagy lendülettel nekivág, ösztönösen állítva össze a megfelelő stratégiát. (Ez nála nem gondolkodási folyamat eredménye, hanem zsigeri impulzusok sorozatáé). Jóllehet a Hold nem érzi magát jól ebben a Mars uralma alatt álló, harcias jegyben, kimondott előnye, hogy ez a holdállás sokkal öntörvényűbb, “akaratosabb” a többinél, így egyéni – és tömegszinten is nehezebben manipulálható.

Sajnos azonban impulzivitásában gyakran túlreagál, túlságosan korán elpufogtatja munícióját s a gyakorlati érzék sem a legerősebb oldala. Jelen helyzetben, urának, a Marsnak a tőszomszédságában e problémás magatartsáformák még valószínűbbek, mint általában.
A Hold – Mars együttállásról bővebben a Hold – Mars erőpróbáló fényszögeknél van szó, itt és itt. A radix-pozícióknál írtak valamelyest az átmeneti hatásokra is jellemzők, azonban, mivel a Hold gyorsan mozog, a fényszögei által jelzett hangulatok és lelkiállapotok sem tartanak sokáig. Ami jelenleg lényeges: ezek az aspektusok túlérzékennyé tesznek, fokozzák a harci szellemet, impulzivitást, egyszersmind azonban a sérülékenységet is. Ez nem jelenti azt automatikusan, hogy nem kellene vállalni a konfliktust, legjobb (tudatos) szándékunk ellenére is belesodródhatunk olyan helyzetekbe, amikor nincs mit tenni, fel kell vennünk a kesztyűt, ki kell állnunk magunkért. Azonban szinte bizonyos, hogy a harcmezőn mi is súlyos sérüléseket szerzünk. Ezért, ha nem feltétlenül muszáj, nem most kellene kiásni a csatabárdot.

Ráadásul most, mivel a Mars nem csupán tolat, hanem a Szaturnusszal, Plútóval és nemsokára a Jupiterrel is kvadrátot is képez, a még oly egészséges impulzusokat sem lehet akadálytalanul követni. Ez, mint a Mars idei Kos tranzitjáról írt bejegyzésekben, és az időszak kezelését segítő kapcsolódó cikkekben már volt róla szó, önmagában is nagyon komoly problémát jelenthet. Árész, a hadisten egyébként sem szereti, ha feltartóztatják, ha azonban otthonában éri effajta inzultus, a szokásosnál is hajlamosabb zokon venni. A gyors mozgású Hold át is veszi a hadüzeneteket, és viharos érzelmekkel nyakon öntve továbbítja is őket az érintetteknek: a Jupiternek, a Plútónak és a Szaturnusznak. Közben az sem érdekli, ha – mint a hírvívőkkel időnként történni szokott – ő húzza a rövidebbet.
A szökőárral kombinált vulkánkitörések menetrendje:

Hold a Kosba lép: október 1, Bp 04 : 49
Hold Merkúr kvinkunx : október 1 bp, 13:39, Kos – Skorpió 4°25′
Hold – Jupiter kvadrát október 2 , Bp 16: 59, Kos – Bak 18°01
Hold – Plútó kvadrát október 3, Bp 02:00, Kos – Bak 22°29
Hold – Mars együttállás, október 3, Budapest 05:57, Kos 24° 26
Hold – Szaturnusz kvadrát, október 3, Bp 07: 48, Kos – Bak 25°21
A jegyváltás sem hoz azonnal nyugalmat:
Hold a Bikába lép: október 3, Bp, 17h
Hold Uránusz együttállás, október 4, 12:59, Bika 9°44
Hold Jupiter trigon, okt 5, Bp 06:08, Bika – Bak 18°11

Szinte magától értetődő, hogy a következő napok sok mindennek lesznek nevezhetők, csak békésnek nem. Ezért hadba vonulni akkor sem jó ötlet most, ha történetesen nekünk van igazunk: a Mars tolatása miatt ugyanis nem tudjuk időben és elég hatékonyan képviselni érdekeinket. A Szaturnusz tovább fékezi a lendületet, miközben a Jupiter és a Plútó még dühödtebb, még elszántabb újrázásokra sarkall. Ezzel kollektív és egyéni szinten is őrületes, pusztító és önpusztító forgatókönyvek kezdődhetnek, vagy a meglévők vehetnek még drámaibb fordulatokat.

Természetesen ha olyan tarthatatlan helyzeteket, kapcsolatokat kell lezárni, amikor így könnyebb megőrizni emberi méltóságunkat ( súlyosabb esetben testi-lelki egészségünket is), ám tegyük. A fizetendő árat azonban ilyenkor is jó szem előtt tartani. Ebbe nem csupán a komoly sérülések, jelentős veszteségek tartoznak bele, hanem az is, hogy jó darabig nem adódnak alternatívák. A régi és az új közötti átmeneti időszakot így kiadós vándorlás követheti a Senkiföldjén – így csak azoknak ajánlható, akik egyébként is otthonosan mozognak e nem túl vendégszerető tartományban.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés vagy zaklatás miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Persze kollektív szinten is adódhatnak kiélezett helyzetek ; a meglévő konfliktusok eszkalálódhatnak, vagy pedig újak törhetnek ki. A szeptember 29-én újra bepontosult Mars – Szaturnusz kvadrát a teliholdképletben is erőteljesen érződik. Amikor augusztusban először vált egzakttá, keményített be istenigazából az ellene lázadókkal szemben az addig sem kimondottan rugalmas fehérorosz elnök, a második bepontosulás környékén pedig újra fellángolt az örmény- azeri konfliktus ( 1988 február 20 – 1994 május 16  ) Az ellentéteket és az erőviszonyokat Oroszország és Törökország nem is annyira a háttérben zajló kötélhúzása is bonyolítja.
Amerikában zajlik a párját ritkítóan durva választási kampány : a világ leghatalmasabb embere tisztségéért alkalmatlan és még alkalmatlanabb jelöltek versengenek, közben továbbra is zajlanak a polgárháborús hangulatot idéző „békés” demonstrációk, és egyelőre sajnos a tűzvészeket sem sikerült megfékezni. A világnak a többi része sem kimondottan a béke és nyugalom szigete, a koronavírus második hulláma javában tombol – gazdasági, társadalmi hozadékaival egyre inkább képben vagyunk.
Mint az októberi előrejelzésben még szó lesz róla, a következő néhány nap, amíg a Hold végigcsörtet a Koson és kialakítja a fentebb felsorolt fényszögeket, jelzéseket adhat a Mars e havi vesszőfutásaink  állomásairól is. Ezeket a Kos Mars tranzitnak szentelt bejegyzés 2. része is részletesen bemutattta, így most csak megemlítem őket :

szeptember 29: MarsR – Szaturnusz SD kvadrát , Kos – Bak 25°20
október 9 : Mars – Plútó D kvadrát; Kos – Bak 22°29′
október 13 : Nap – Mars szembenállás; Mérleg – Kos 21°06 – a Mars retrográd szakaszának a fele, egyszersmind egy újabb kardinális T -kvadrát alkotóeleme
október 19 : MarsR – Jupiter D kvadrát ; Kos – Bak 19°35
Néhány általános sajátosságot mindenképp érdemes szem előtt tartani:

Arról is sokszor volt már szó, hogy egyéni szinten könnyebb egészséges mederbe terelni a feszültséget, mint kollektíve, ami persze nem azt jelenti, hogy könnyű , és azt sem, hogy mindenkinek 100%-osan sikerül. De azért meg kéne próbálni 🙂

E telihold hatására az új helyzetekre a szokásosnál spontánabbul reagálhatunk, hangulataink változékonyabbak, mint általában, sokkal inkább készek vagyunk kitörni mindennapi szokásaink taposómalmából és valami olyan újdonságot kipróbálni, amihez épp hangulatunk van, magunkhoz ragadni a kezdeményezést, határozottabban képviselni szempontjainkat. Ez zseniális megoldásokat is eredményezhet, amennyiben az intuíció és a kreativitás sziporkáit képesek vagyunk mások számára is értékelhető formába önteni. Az impulzus és a cselekvés közé nagyon hasznos némi gondolkodási, ítélkezési szünetet beiktatni. A kiállás magunkért olyankor a legfontosabb, ha bizonyos személyiségrészeink el voltak nyomva, vagy bizonyos élethelyzetek, társulások fojtották le immár testi – lelki egészségünkre is veszélyes módon vitalitásunk tüzét. Értelemszerű, hogy ilyenkor változtatni kell. Az erre való késztetés igen sürgető -akár a szó szoros értelmében életbe vágó is lehet. Tisztában kell lennünk azonban vele, hogy koncepcióinkat csak lassan, akár nagyon jelentős késedelmeket és átalakításokat követően valósíthatjuk meg.
Az eredmények eléréséhez most a hosszú távban gondolkodás, szorgalom, kitartás, hozzáértés is nagyon fontos. A visszahúzó erőkkel szembeni harcban szintén szükséges a türelem, megfelelő stratégiák kimunkálása. Az első élmények kimondottan frusztrálók lehetnek: a haladást késések, különböző akadályok hátráltatják, az elismerésért alaposan meg kell harcolni. Ez a fajta erőltetett menetelés egyaránt nehezére esik a Kosnak és a Mérlegnek is.

A Kos Holdnak/Marsnak azért, mert lendületesen, direktben konfrontálódik, az autoritást nehezen viseli. Nem diplomáciai érzékéről híres, és a türelem, taktikázás sem erős oldala. Ha akar valamit, azonnal akarja. Ő szereti diktálni a tempót, a saját szabályai szerint játszik, a fékező erők dühödt reakciókat váltanak ki belőle. Ha igazán elveszti fejét, nem mérlegeli az erőviszonyokat sem. Így olyan falnak is nekimegy, amely sokkal keményebb az ő kobakjánál – és ilyenkor tragikus is lehet az eredmény. Jó esetben “csak” hatalmasat koppan. A nyomást – különösen ha az huzamosabb ideig tart, igen rosszul tűri. Ezzel így van a Mérleg is, de a Kossal ellentétben önfeladással, akár az elvtelen kompromisszumok vállalásáig fajuló megalkuvással, hízelgéssel, helyezkedni tudással reagál a Bakban levő bolygók (Szaturnusz, Jupiter, Plútó) karakteréből adódó kihívásokra Jelen helyzetben azonban egyik reakció sem igazán célravezető.
Az uralomban levő Bak Szaturnusz jelenléte miatt a felelősség, fegyelem, türelem, a gyakorlati szempontok kérdése most is nagyon lényeges téma – mint egyébként egész tranzitja alatt volt. A szervezés, átszervezés is időszerűvé válhat. Ráadásul egy csomó szabályt, előírást, korlátozást – ésszerűeket és eszementeket egyaránt – is be kell tartani. A feladatok sürgőssége és a felelősség súlya azonban nagyfokú szorongást is okozhat, mindebből pedig túlreagálás, kapkodás, hatalmi harcok, konfrontációk is lehetnek. A saját vélemény, egyéni út hangoztatása kiszámíthatatlan, hisztérikus reakciókba is torkollhat, amelyeknek úgy egyéni – mint kollektív szinten nagyon súlyos következményei lehetnek. Ugyanennyire káros azonban a Mérleg – pólus által jelzett csapdába lépni: még több, már vállalhatatlan kompromisszum, önfeladás. Az egyéniség, a személyes szükségletek ilyen szintű feladása, a határok megvonására való képtelenség ugyanis számos betegség forrása lehet. Akár halálos kimenetelűeké is.

De a csatatér, a harci eszközök megválogatása ugyanennyire fontos: ez végképp nem az az időszak, amikor közvetlenül, rámenősen, feltűnést keltve érvényesíthetjük igényeinket. Akkor sem – és talán ezt a legnehezebb elfogadni – ha nekünk van igazunk. A közvetlen konfrontáció, az idő előtti vagy a túlerővel szembeni értelmetlen hősködés helyett most sokkal inkább taktikai érzékre, hideg fejű stratégiára, lassú, de mélyreható változásokra, kivárásra, beérlelésre van szükség. Némi diplomácia, tapintat, empátiás készség sem árt. Megfelelő időt szánva céljaink kimunkálására, saját hőzöngéseinktől és a szűkebb – tágabb környezetben fellelhető tűzfészkektől is egészséges távolságot tartva jó eséllyel megtalálhatjuk egyéni utunkat. Vagy, amennyiben már rajta vagyunk, folytathatjuk. Eközben az arra alkalmas személyekkel kapcsolódási pontokat találunk. A kevésbé alkalmasaktól pedig hadüzenet- váltás, fegyvercsörgetés, erődemonstrációk nélkül is képesek leszünk távolságot tartani. Vagy, ha erre van szükség, diszkréten irányt váltva eltűnni látóterükből.Kapcsolódó

A Kos (Liz Greene)

A Bak (Liz Greene)

A Mérleg (Liz Greene)

A Mérleg – típus

Általános tudnivalók a retrográd Mars időszakáról

A tüzes jegyek és az agresszió

A föld jegyek és az agresszió

Így kezeld a dühödet !

Erőpróbáló Hold – Mars aspektusok : a vulkánkitörés

Erőpróbáló Hold – Mars aspektusok a horoszkópban

Erőpróbáló Mars – Szaturnusz fényszögek a horoszkópban

Mars – Szaturnusz kvadrát,

Diszharmonikus Mars- Szaturnusz kapcsolatok a horoszkópban és tranzitként,

Mars – Szaturnusz kvadrát tranzitként – Robert Hand

Mars – Plútó: az átalakító tűz

Mars – Plútó kvadrát- válogasd meg a csatateret ! 

Mars – Plútó kvadrát tranzitként – Robert Hand

Mars – Jupiter kvadrát tranzitként– Robert Hand

Mars – Jupiter fényszögek: a szerencsejátékos,

Mars – Jupiter aspektusok a horoszkópban – C.E.O.Carter

Szaturnusz -Plútó együttállás tematikus oldala

Jupiter és a Szaturnusz együttállásai (Liz Greene)

Októberi előrejelzés – 2020

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!