Elakadva: kardinális T kvadrát – 2020 szeptember

Szeptember végére a nagyfokú instabilitás teljes elakadással kombinálódik. A húr pattanásig feszül, a megrekedt energiának nehéz egészséges levezetési módot találni. A blokkoltság, kiszámíthatatlanság erős frusztrációt, a frusztráció heves indulatokat vált ki. A robbanás előjelei a rögeszmésségig fajuló ellenőrzési kényszert szülnek, a nyomás fokozása azonban nem oldja fel az ellentéteket, hanem megsokszorozza a detonáció kockázatát. A légkör konfliktusoktól terhes, a vitában álló felek megszállottan ragaszkodnak igazukhoz. Rugalmasságot gyakorolni, engedni legurulni az asztalról a pingponglabdákat, kiváró álláspontra helyezkedni, többször is újra átgondolni, jobban kidolgozni a részleteket, pótolni a hiányosságokat – ily módon erőt gyűjtve a radikális átalakulásokhoz nagy kihívást jelent. Pedig ez volna a retrográd Szaturnusz/Plútó, tolató Mars, Mérleg Merkúr közötti kardinális T kvadrát szerencsésebb megélési módja. A retrográd Kos Mars részvételével kialakult újabb destabilizáló formáció az őszi napéjegyenlőség- képletnek is része, így fokozott figyelmet igényel, hiszen a 2021-es tavaszi napéjegyenlőségig terjedő időszakról is sok mindent elárul.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Általános tudnivalók

T kvadrátokról már többször is szó volt a blogon. Dióhéjban, ezek nagyon erős, két kvadrátból és egy oppozícióból álló formációk, amelyek minimum három bolygó energiáit ötvözik magukban. Ezek olyan jegyekben állnak, amelyek között nehéz összhangot teremteni; T- kvadrát esetén pedig a nagy nehezen létrejött egyensúly folyamatosan megbillen. Akárcsak egy széken, amelynek kitörött az egyik lába, folyamatosan mozognunk, egyensúlyoznunk kell, hogy le ne huppanjunk.

A bolygók egy derékszögű háromszöget képeznek egymással (nem tévesztendő össze a kvadráttal épp ellentétes hatású trigonnal, amelynek résztvevői egymásól 120°-os távolságra vannak). A szemben álló bolygók energiája a háromszög csúcsában összpontosul, az ott levő bolygó (ún. tengelybolygó) témái kerülnek a figyelem középpontjába.

Jó esetben a T kvadrát oly módon zökkent ki a komfortzónából, hogy idővel új, kedvező megoldásokra találjunk, komoly fejlődésen menjünk keresztül, eredményesen hajtsuk végre azt a bizonyos régóta esedékes nagy ugrást. Kedvezőtlenebb helyzetben az ellentétes irányú késztetések hatására hol ezt akarjuk elemi erővel hol azt, így végül semmit sem csinálunk végig, a dolgok kicsúsznak a kezeink közül és annyira elfajulnak, hogy csak kapkodjuk a fejünket: hogy is jutottunk el idáig.Idei tranzitja folyamán a Kos Mars többször is T – kvadrátokat képezett más bolygókkal : ezekkel a hatásokkal a július, augusztus, szeptemberi előrejelzések illetve a 2020-as Kos Mars tranzitról szóló tematikus bejegyzések foglalkoznak. E formációk nem mindig voltak/ lesznek egzaktak, de alkotóelemeik elég szoros kapcsolatban vannak ahhoz, hogy borulásokat okozzanak.

A legújabb  T kvadrát szeptember végén áll össze, amikor a Mérlegben haladó Merkúr farkasszemet néz a már tolató Kos Marssal, és mindketten kvadrátot képeznek a retrográd Bak Szaturnusszal . A három bolygó szeptember 24-25 között kerül a legközelebb egymáshoz, de a formáció az őszi napéjegyenlőség- képletben is benne lesz. Számolni kell valamelyest a Bak Jupiter, és nagyon komolyan a retrográd Plútó befolyásával is. Bár a kollektív krízishelyzeteket jelölő Szaturnusz – Plútó konjunkció már nem pontosul be, szeptember, október, sőt még november folyamán is a két bolygó még mindig elég közel (kb 3° -ra) van egymáshoz , így az év kollektív fejfájást okozó témái mit sem veszítenek aktualitásukból.

Őszi napéjegyenlőség, 2020 szeptember 22, Bp 15 31

A Kos Marsról szóló bejegyzésben arról is volt szó, hogy az év második fele nehezebbnek ígérkezik azoknál a tavaszi hónapoknál, amikor a Mars a Bakból izzította be az ugyanabban a jegyben tartózkodó Jupiter, Szaturnusz, Plútó triót. Jelenleg a gyors mozgású (bár maga is tolatás előtt álló) Merkúr a Jupiterrel majd a Plútóval képezett kvadrátból tart a Szaturnusz kvadrát és a Marssal való szembenállás felé. Így jön létre az újabb T- kvadrát. És persze, kozmikus hírvívőként az impulzusokat is továbbítja, aztán, 23-án meg is törik a lendülete, és belép a retrográd árnyékba. A külön- külön bemutatott hatások szokás szerint összeadódva érvényesülnek, egészen sajátos dinamikát adva nem csak ennek az időszaknak, hanem – mivel az őszi napéjegyenlőség képletében is jelen vannak – a tavaszi napéjegyenlőségig hátralevő fél évnek is…. Az alábbiakban csak a T-kvadrátról lesz szó, az őszi napéjegyenlőságről ha lesz rá időm, lesz külön poszt is. Rövid összefoglalója a szeptemberi előrejelzésben is elérhető.
Tengelybolygók : Szaturnusz és Plútó

Szaturnusz és Plútó : sakkcimborák egymás közt

Ennek a T – kvadrátnak két tengelybolygója van, a Szaturnusz és a Plútó. Ettől a helyzet még bonyolultabbá válik. A hatásokat szokás szerint most is csak általánosságban tekinthetem át, egyéni szinten érvényesülésük függ a születési képletek sajátosságaitól és attól is, milyen életterületeket érintenek, a horoszkópok milyen más fényszögeivel kerülnek kapcsolatba. Ez ugyanolyan egyénfüggő, mint az ujjlenyomat. Kollektív szinten a pontos hatásokról az országok horoszkópjai, illetve az adott helyszínekre kiszámított őszi napéjegyenlőségképletek segíthetnek fogalmat alkotni.

A Szaturnusz mint tengelybolygó

Mivel a Szaturnusz otthonában tartózkodik a Bak jegyében, és így a Plútónak is az ura, az ő hatása érvényesül erőteljesebben. Karakteréhez hűen ezúttal is gyakorlatiasan, realisztikusan közelít a dolgokhoz, komoly, hosszú távú célokat tűz ki. Ezeket azonban csak akadályok, késleltetés árán valósíthatja meg. (Mivel jelenleg tolat is, a lassító, gátló tényezők még jobban érvényesülnek). A presztízs, az elismerés, a professzionalizmus, a folyamatok kézben tartása, a biztonságra, stabilitásra való törekvés további szempontok számára.

A T-kvadrát azonban jelentős destabilizáló erőt is képvisel, melynek hatására az egyébként sem rugalmasságáról híres bolygó még jobban bemerevít. A túlterheltség, szorongás, frusztráció, depresszió, kishitűség, bizalmatlanság olyan szaturnuszi sajátosságok, amelyek kollektív és egyéni szinten is számolni kell ebben az időszakban. A vélt vagy valós alkalmatlanságtól, sebezhetőségtől való félelem, illetve hogy ez mások számára is kiderülhet erős önvédelmi mechanizmusokat válthat ki.

Negatív forgatókönyvek esetén Szaturnusz a nyomás fokozásával, teljes körű ellenőrzésre törekvéssel reagálhat. Bekeményít, minden ellenállásra, szembeszegülésre irányuló kísérletet kérlelhetetlenül megtorol. A tekintély, a status quo, a rend mindenáron való fentartására törekszik, függetlenül attól, hogy értelmes, hasznos, vagy elavult, a fejlődést akadályozó struktúrákról van -e szó Kardinális jegyben lévén, nagyon határozottan, céltudatosan tör eredményekre-ami önmagában nem lenne baj, most viszont mindez gátlástalan stílusban, eszközeiben nem válogatva, kérdéses célok érdekében történhet..

Szerencsésebb helyzetben olyan hagyományos szaturnuszi erényekből merít erőt, mint a türelem, kivárás, szervezés, időzítés. Stratégiáit újra meg újra átgondolja, munkát fektet hiányosságai korrigálásába, felelősséget vállal (egyszersmind képes annak az eldöntésére is, mi az ő felelőssége és mi nem), használja ítélőképességét és gyakorlati érzékét. A kényszerparkolás időszakát testi- lelki állóképessége erősítésével tölti, tartalékait beosztja, igyekszik átlátni a helyzetet, távol tartja magát a szélsőségektől. A Tarot Remetéje módjára a nehézségek ellenére is hű marad önmagához, megérleli saját álláspontját, felismeri a helyzetekben és interakciókban rejlő tanítást.
A Plútó mint tengelybolygó

Tengelybolygóként a Plútó intenzitása megsokszorozódik. Ambícióit erőszak, manipuláció, felforgató tevékenység révén igyekszik elérni. Bár egyébként sem visszafogottságáról híres, most még gátlástalanabbá válik. A hatalom megtartásáért vagy megszerzéséért bármire kész, rögeszmésen törekszik kontrollra, eszközeiben nem válogat. A szélsőségek, aknamunka sem idegenek tőle. Kompromisszumról még annyira sem akar hallani, mint általában, így előfordulhat, hogy még a reálisan szóba jöhető szövetségesekkel való együttműködést is elutasítja. A hatalmon esze ágában sincs osztozni, teljes körű kontrollra törekszik. Ha ellenállásba ütközik, akadályoztatást érzékel, nagyon radikálisan, elsöprő pusztító erővel lép fel.

A kiismerhetetlenség, távolságtartás, a látszólag jéghideg felszín alatt tomboló szenvedélyek, zabolátlan emocionalitás szintén jellemző sajátosságok. Az álcázás nagymestereként a hozzá társítható kollektív és egyéni kataklizmák látszólag előzmény nélkül, akár egyik pillanatról a másikra is bekövetkezhetnek. ( Más módon, mint az Uránusznál, amelyre szintén jellemző a váratlanság, meglepetésszerűség). Az ellenőrzést nagyon erőszakosan, pillanatok alatt képes magához ragadni, a radikális változásokat azonban gyakran teljes megsemmisülés előzi meg. Az Univerzum szempontjából talán mindegy hogyan is megy végbe a plútói metamorfózis, emberi léptékben gondolkozva azonban nem árt odafigyelni arra, hogy csak a valóban kiselejtezendő elemek kerüljenek eltakarításra.

A krízishelyzetben aktiválódó és tovább fejlesztett túlélőkészletek, jó megérzések, fókuszálásra való készség, eltökéltség, a gyökeres átalakulás iránti elkötelezettség, testi – lelki állóképesség ezúttal is a plútói pozitívumok közé tartoznak.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés vagy zaklatás miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

A darab többi szereplője

A kardinális T kvadrát többi komponenséről a 2020-as Kos Mars tranzitnál már sok szó volt, így csak rövidebben térek ki rájuk.

A Merkúr, a Szaturnusz és a Plútó

A levegős Mérleg harmonizál a Merkúr természetével; amennyiben a hatás akadálytalánul érvényesül, a kommunikáció előzékennyé, diplomatikussá válik. A társasági élet felélénkül, művészetekkel, kultúrával, szórakozással kapcsolatos témák kerülnek fókuszba,  a légkört békülékenység hatja át. Kivéve, amikor nem. Most pont nem, ugyanis, mint a szeptemberi előrejelzésben is szó volt róla, az erőpróbáló Jupiter – fényszögből érkező Merkúr a fentebb bemutatott kardinális T-kvadrátba tagolódik. A legjobb tehát, ami elmondható, hogy a jegy diplomáciai érzéke tompíthat a viták élén. Ezt érdemes is kihasználni amennyire csak lehet, hiszen attól, hogy más véleményen vagyunk, még nyugodtan emberszámba vehetjük a miénktől különböző álláspontot képviselőket is.

Valószínűbb azonban, hogy a Mérleg -árnyoldalai fognak jobban érvényesülni, így az érintett felek kozmetikázással, kibúvókereséssel, halogatással, kegyes hazugságokkal kísérelhetnek meg egyensúlyt vinni társas viszonyaikba. Ebből azonban kellemetlen meglepetések adódhatnak. A feszült fényszögek a kapcsolatok szakítópróbájára, eltapsolt tartalékok esetében nehezen pótolható hiányra, a fedezet nélküli ígérgetés következményeire is utalhatnak. Diplomatikus megoldások helyett inkább a tárgyalások megfeneklése, fehér asztal mellől nem orvosolható konfliktusok fellángolása vagy a meglévők kezelhetetlenné mérgesedése valószínű.

A Merkúr egyebek mellett a légzéssel, légzőszervekkel is kapcsolatban van, így erőpróbáló fényszögei még több koronavírusos megbetegedést, halálozást (ld a hagyományos öreg kaszással , a Szaturnusszal, és Plútóval, az alvilág urával képezett kapcsolatát, a Mars pedig mint akut betegség, fertőzés, láz, hagyományos járványjelölő, a járványokkal szintén kapcsolatban álló Szaturnusz és Plútó) jelezhetnek. A feszült formáció utal persze a járvány kapcsán felmerülő és propagandahadjáratokig, tüntetésekig mérgesedő vitákra, a gazdasági válság- gerjesztette társadalmi feszültségekre is.
Merkúr – Szaturnusz kvadrát

A Merkúr közelgő tolatása miatt ez a fényszög is háromszor pontosul be: először szeptember 23-án, a Mérleg – Bak 25°-on, amikor a Merkúr még direktben halad, a Szaturnusz pedig még tolat. November 1-jén , a Mérleg – Bak 26°-án a retrográd Merkúr és az akkor már direktben haladó Szaturnusz között, végül pedig november 6-án, szintén a két jegy 26°-án, amikor mindkét bolygó direktben mozog.

A Merkúr – Szaturnusz kvadrát a napéjegyenlőséget követő napon pontosul be, a Bak 25°21′-en. A Merkúr ugyanekkor retrográd árnyékba is kerül, ami további lassulást jelent. ( Október 14 – november 4 közötti tolatását majd a Skorpió 11°40′-án kezdi el és a Mérleg 25°54′-en hagyja abba; a retrográd árnyékból pedig majd csak november 19-én kerül ki). A két bolygó által jelzett témák tehát újra meg újra terítékre kerülnek a következő kb hat hét folyamán; a feszültség csak november első hetét követően oldódik, amikor egyébként más tekintetben is megmutatkoznak a haladási irányok. Az erőpróbáló Szaturnusz – Merkúr tranzitokról külön bejegyzés olvasható a blogon.

Általánosságban elmondható, hogy a következő napokban a kommunikáció többféleképpen is akadályokba ütközhet. Átmenetileg nem tudjuk pl. megfelelő szavakba önteni mondanivalónkat, értő közönség helyett kifejezetten ellenséges fogadtatásra találunk, nehezen értetjük meg magunkat környezetünkkel, mi is és a másik fél is makacsul ragaszkodik igazához, ideológiai, vallási, világnézeti vitákba bonyolódunk vagy ezek zajlanak körülöttünk. Közösségi szinten a fényszög a lezárások szigorítását és az ezekből fakadó feszültségeket is jelezheti. Így utazások, ügyintézés, okmányok, levelezés, kereskedelem (főleg csomagok érkezése/ küldése) körül is valószínűsíthető az elakadás. A gazdasági mélyrepülés folytatódását a még mindig aktív Szaturnusz – Plútó együttállás, és az ebből világszerte adódó társadalmi feszültségeket maga a T- kvadrát léte borítékolja.
Merkúr – Plútó kvadrát

Pontos csak egyszer lesz, szeptember 21-én, a Mérleg – Bak 22°31 -án, de november legelején a két bolygó újra kritikus közelségbe kerül egymáshoz. Így, a fentebbi Merkúr – Szaturnusz kvadrátok hatását a Plútóé is átszínezi.

Mint már többször volt szó róla, ennél a fényszögnél az emberek hajlamosak lehetnek megszállottan ragaszkodni igazukhoz és a legcsekélyebb kompromisszumra se hajlandók. Rögeszmésen rákattannak egy témára, az egyéni paranoia mellett a propaganda, manipuláció is véleményformáló hatású. Az időszak melegágya a konteóknak, hajlamosak lehetünk totál belecsavarodni legkedvesebb összeesküvés-elméletünkbe. De minél megszállottabban nyomozunk az igazság után, annál kevesebb esély van kideríteni: mennyire van összhangban belső, pszichés valóságunk a külvilágéval, illetve hogy konkrétan vagy szimbolikusan kell értelmezni a tudattalanból felszínre érkező információkat. Ezek a napok sem túl alkalmasak kényes kérdések tisztázására, annál nagyobb hasznát vesszük azonban, ha saját projekcióinkat vesszük górcső alá. A környezetünkben élők hajlamosak lehetnek ránk kényszeríteni elképzeléseiket, akárcsak mi másokra. Ez a bolygóformáció balesetekre is hajlamosíthat: közlekedés, utazások közben akkor is legyünk fokozottan elővigyázatosak, ha nem mi ülünk a volánnál.
Merkúr – Mars szembenállás

A fényszög szeptember 24-én pontosul be a Mérleg – Kos 26°35′-en. Mars/Merkúr tranzitok általában intenzív szellemi tevékenységre utalnak, egyszersmind megnövelik a vitatkozókedvet, ingerlékennyé tesznek és elhamarkodott véleményalkotásra is hajlamosíthatnak. A feszültséget jelenleg a dolgok lelassulása, vagy kimondott leállása fokozza. A Kosban a Mars még kevésbé tudja elviselni az akadályoztatást, mint egyébként. A türelmetlen természetű bolygó azonban most kétszeresen blokkolva van: egyrészt hátrálása, másrészt Szaturnusszal képezett kvadrátja miatt. A Merkúr maga az istenek hírvívője, de retrográd árnyékban, a Szaturnusz és a Plútó által fékezve inkább cammog mint száguld. Ez, Mérleg – diplomácia ide vagy oda, benne is feszültségeket gerjeszt.

A megrekedt energia pótcselekvések, szétforgácsolódás vagy konfliktusok formájában törhet a felszínre, a továbblépés erőltetése azonban még nagyobb frusztrációt szül. Jelentéktelen ügyeket is hatalmasra lehet felfújni, a fontosak azonnali megoldására tett görcsös erőfeszítések pedig végzetesen elmérgesíthetik a helyzetet. A pszichoterrorig fajuló verbális abúzusok az élet minden területén előfordulhatnak; a szokásosnál gyakoribbá is válhatnak és könnyen fizikai bántalmazássá fajulhatnak. Ennek nagyon- nagyon tudatában kell lenni. Saját dühünket is fontos megfelelő, egészséges mederbe terelni, de a mások részéről érkező agresszió jezelése, az intő jelek időben való beazonosítása szintén létfontosságú.   A fentebbi hatásokkal kombinálódva a balesetveszély is fokozódik.
A Mars kvadrátja a Szaturnusszal és a Plútóval

Erről a két fényszögről már nagyon sok szó volt; a Kos Mars tranzit első és második részében is részletes info van róla.

Szeptember 29-én a Mars – Szaturnusz kvadrát válik egzakttá, de a Plútóval képezett fényszög is erőteljesen érvényesül. Mint már szó volt róla, a két bolygó erőpróbáló kapcsolata általában véve is azt sejteti, hogy a marsikus energiák nem áramolhatnak egyenletesen, hanem valamilyen akadályba ütköznek. A Mars fejjel megy neki a Szaturnusz– állította falnak, míg a Szaturnusz ellenáll a Mars nyers erőinek. (Kos Marsra a fejjel falnak menés, az akadályok láttán még dühödtebb nekifutás még jellemzőbb, mint általában, a Bak Szaturnusz pedig erre még könyörtelenebbül bemerevít. A már eddig sem idillikus helyzetek így, egyéni és kollektív szinten is állóháborúkká mérgesedhetnek.) Az impulzusok időről-időre totálisan el is fojtódhatnak, passzív- depresszív állapotokat idézve elő.

A Mars- Szaturnusz erőptóbáló aspektusairól, kvadrátjukat is beleértve több bejegyzés is van a blogon, pl: Erőpróbáló Mars- Szaturnusz kapcsolatokMars- Szaturnusz kvadrát tranzitkéntA rossztevők kezelése – Robert HandErőpróbáló Mars- Szaturnusz kapcsolatok a horoszkópban.
A jelenlegi fényszögre azért érdemes nagyon odafigyelni, mert a Mars és a Szaturnusz is otthonukban tartózkodnak, kvadrátjuk pedig fontos témáját képviseli a jelenlegi Kos Mars tranzitnak. Kollektív szinten a Mars – Szaturnusz diszharmonikus kapcsolata arra is utalhat, hogy az autoritás- személyekkel való konfliktusok is gyakoribbá válnak, mint általában. Ebbe a fegyveres összetűzések is beletartoznak (pl. tömegoszlatás, zavargások, csoportosan vagy magányosan elkövetett terrorakciók, tömegpusztító fegyverekkel való erődemonstráció, aminek azonban rossz vége is lehet, stb).

A Mars – Plútó kvadrát csak október 9-én válik másodszorra is egzakttá, de hatása már most is erőteljes. Ez a destabilizáló energiakombináció óriási stresszt, rendkívül kiélezett konfliktushelyzeteket generál, egyszersmind azonban vélt vagy valós korlátaink meghaladására is ösztönöz. A Mars – Plútó nehéz aspektusaival szintén több bejegyzés foglalkozik a blogon : Mars – Plútó: az átalakító tűz, Mars – Plútó kvadrát- válogasd meg a csatateret ! Mars – Plútó kvadrát tranzitként – Robert Hand, A rossztevők kezelése – Robert Hand ,  ),  A tranzit legnagyobb veszélye, hogy hatására megszállott ellenőrzési kényszer keríthet hatalmába, a frusztrációkra erőszakkal válaszolunk, a düh természetes érzéseit pedig elemi erejű tombolássá nagyíthatja. Uralmi helyzetben levő retrográd Marsnál ennek a koczázata megsojszorozódhat. Ld: Erin Sullivan: Retrográd Mars tranzitként
Az Akasztott szimbolikája

Bár az említett hatások egyéni és kollektív szinten is sokféleképpen konkretizálódhatnak, érzéseim szerint a szeptemberi, majd októberben a Mérleg Nap részvételéével folytatódó kardinális T kvadrátok leginkább az Akasztott kártyájával rezonálnak. Hajo Banzhaf meglátásait a Tarot Nagy Arkánumának 12. lapjáról különösen találónak érzem. Bár Tarot, a hős útja című könyve sajnos már elég nehezen hozzáférhető, nagyon ajánlom elolvasását. Antikváriumokban időnként kapható, vagy könyvtárból kölcsönözhető. Addig is, míg sikerül beszerezni, érdemes eltöprengeni az alábbi idézeteken. Ez sokkal gyümölcsözőbb, mint a továbblépés mindenáron való erőltetése:

„Az Akasztott Ember minden klasszikus Tarot ábrázolásban a lábánál fogva lóg, fejjel lefelé. A középkorban ez volt az árulók, hitszegők büntetése. És bizonyos értelemben valóban árulásról van szó, saját magunk elárulása. Az Akasztott Ember a zsákutcát, a csapdát jelképezi, amelybe a rossz ösvényen besétáltunk. A hős utazásának nyelvén ez annyit jelent, hogy a hős valószínűleg túllőtt az aznapra kitűzött célon. Nem volt hajlandó elindulni az éjszakában, így sorsa arra kényszeríti, hogy megforduljon (…)

Mint látni fogjuk, Az Akasztott Ember a  Halál- a következő kártya – torkában tanúsított reménytelenséget, és az elkerülhetetlen sorssal szemben tanúsított konfrontáció szükségszerűségét szimbolizálja. Mindaddig, amíg elfordítjuk fejünket és megpróbáljuk minél kobban elkerülni a sorsot, Az Akasztott Ember állapotában maradunk, és előbb vagy utóbb mi is (még) élő halottak leszünk. A beavatás ösvénye viszont, mely itt veszi kezdetét, igazán felszabadulttá, élő emberré tesz majd bennünket, olyanná, aki a következő kártya tapasztalatai alapján a halállal él. Senki nem lehet szabad, mondta Martin Luther King, amíg fél a haláltól.

Az Akasztott Ember mindazokat a krízishelyzeteket szimbolizálja, amelyek életünk megváltoztatására akarnak kényszeríteni, így életünk közepének központi válságára, az életközepi válságra is utal (…)

Ezzel nem azt akarom állítani, hogy a kártya jelentősége egyedül az életközepi válságra korlátozódna. Természetesen minden olyan krízis szimbóluma, amely megrekeszt, próbára teszi a türelmünket, és amely hozzáállásunkat vagy irányunkat változtatja meg. Nem szabad tehát arra gondolnunk, hogy ezek a nehézségek ügyességgel, jámborsággal, vagy előírásszerű viselkedéssel elkerülhetők. „A teljesség felé vezető úton senki nem kerülheti el – mondja C. G. Jung, mintha csak ezt a kártyát írná le – a keresztre feszítést jelentő jellegzetes felfüggesztettséget. Mindenképpen találkozik majd a dolgokkal, amelyek akadályozzák és eltérítik: először azzal, ami nem akar lenni (az árnyék); másodszor azzal, ami nem ő ( a „másik”, a „Te” személyes valósága); harmadjára pedig lelki nem-egójával (a kollektív tudattalan). Később hozzáteszi: „A kollektív tudattalannal való találkozás olyan balvégzet, amelyről az egyszerű embernek fogalma sincs, amíg meg nem tapasztalja.”
Ezt a válságot gyakran a Karlfried Graf Dürckheim által az emberi lény háromszoros csapásának nevezett ősi félelem indítja el: a megsemmisüléstől (halál vagy tönkremenés) való félelem, a félelem az elhagyatottságtól, vagy a félelem a kétségbeeséstől, amiért nem tudjuk az élet értelmét firtató kérdést megválaszolni. Ez az utolsó a legravaszabb, mivel nagyon kevesen számítanak rá. Minden esetre az értelem tudata az, ami még a legnehezebb válságokon is átlendít minket, míg apró gondokat is elviselhetetlennek érzünk, ha értelmetlennek, abszurdnak tűnnek a számunkra. (…)

Ken Wilber tudatosságkutató nagyon is kifejező módon beszél erről a helyzetről: „Azonosítottuk önmagunkat testünkkel, tudatunkkal, személyiségünkkel, azt képzeljük, hogy ezek a dolgok adják ki ‘énünket’, és aztán egész életünket azzal töltjük, hogy megvédjük, megóvjuk ezt az illúziót”. Arról is szól azonban, milyen értékesek ezek a válsáhelyzetek. „ A legtöbb szakvéleménnyel ellentétben ez az őrlő elégedetlenség, az életben való mélységes csalódás sem ‘mentális betegségre’, sem elégtelen társadalmi beilleszkedésre, még csak személyiségzavarra sem utal. Ebben az alapvető boldogtalanságban, ebben az életben való létezésből való kiábrándultságban egy növekvő intellektus embriója rejtőzik, egy különleges intelligenciáé, amelyet általában maga alá temet a társadalmi ámítások hatalmas tömege.” A szenvedés segíteni szeretne ennek az intellektusnak, hogy kitörjön, ezért kerülik el, gúnyolják ki és hagyják figyelmen kívül az emberek. Nem szabad sem dicsőítenünk a szenvedést, sem nem szabad ragaszkodnunk hozzá, vagy dramatizálnunk, csupán az érzékeléshez szükséges lendület forrásának kell tekintenünk.

Mivel az effajta helyzetek a bal, azaz a tudattalan oldaláról csapnak le ránk, a régebbi ábrázolásokon Az Akasztott Ember a bal lábánál fogva lóg. Waite volt az első, aki megváltoztatta ezt a szimbolikát, hogy egyértelművé tegye, lehet jó oka annak is, ha valaki tudatosan (jobb oldal) veszi fel ezt a helyzetet.

Az Akasztott mindig azt jelzi, hogy egy ösvény végére értünk, és vissza kell fordulnunk, hogy rossz irányból nézünk valamit, és meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat, hogy azért rekedt meg valami, mert nem vettünk figyelembe vagy elfelejtettünk valami fontosat. Ráadásul őszinte hajlandóságunk a gondolkodásmódunk megváltoztatására nem elég, türelemre, rengeteg türelemre van még szükségünk. A kártyát gyakran értelmezzük áldozatválalásként is, mivel a válság, amelyet jelképez, általában megszokott helyzetünk, addig magától értetődő reményeink vagy természetessé vált látásmódunk feladását is magában foglalja, hogy az élet folytatódhasson. Ezt elfogadva Waite változtatása arra ösztönöz bennünket, hogy ne várjunk, míg a sors irányváltásra kényszerít, hanem időnként tudatosan vegyük fel ezt a helyzetet, hogy a fejen állás fordított nézőpontja értékes felismerésekkel gazdagítson minket. Ezért van Az Akasztott Ember feje fölött holdudvar, melynek jelentése, hogy ő már meglátta a fényt. A kártya célja ugyanis a gyökerek növesztése és a mélyben növekedés is, amit Az Uralkodónő , a keresztösszegével hozzá kapcsolódó alak is kiegészít a külső bőségre, külső növekedésre való törekvésével.” (Hajo Banzhaf : Tarot, a Hős útja / Az Akasztott Ember – A nagy válság, 86 – 91 old, Bioenergetic Kft 2003, ford: Szepesi Dóra és Bujna Balázs)

Kapcsolódó

Szeptemberi előrejelzés

A Mars áthaladása a Kos jegyén – 2020

Retrográd Mars tranzitként – Erin Sullivan

Mars – Szaturnusz kvadrát tranzitként – Robert Hand

Erőpróbáló Mars- Szaturnusz kapcsolatok

Az archetipális Mars (Linda Reid)

Retrográd Mars – tranzitként (Erin Sullivan)

Általános tudnivalók a retrográd Mars időszakáról

A rossztevők kezelése (Robert Hand)

T kvadrát a horoszkópban (Bil Tierney)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!