Telihold a Halakban 2020

A telihold szeptember 2-án, helyi idő szerint reggel 7:22-kor teljesedett ki, a Halak 10°12′-án. A teliholdképletben meglehetősen feszült hatások érvényesülnek, nagy tengeri viharok, cunamik, kiadós esőzések, árvizek konkrét és átvitt értelemben is lehetségesek. Szerencsére adottak a józan ész, visszafogottság, kreatív megközelítések indikátorai is, ezért az energiák konstruktív mederbe is terelhetők.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Halak teliholdak nagyon kreatívvá, együttérzővé tehetnek, meglódítják a fantáziát, megelevenítik a lelki képeket, ezáltal pedig a probléma-megoldás és a gyógyulás folyamatainak is kedvezhetnek. Egyszersmind azonban hazugságokkal, csalással, önbecsapással, az őszinteség és tisztánlátás hiányával is kapcsolatba hozhatok. A jelenlegi időszakban még annyira sem könnyű különbséget tenni a valós megérzések és a vágyfantáziák között, mint általában. Az érzelmek, indulatok kavalkádja is beárnyékolhatja a józan ítélőképességet.Telihold a Halakban, 2020 szeptember 2, Budapest 07h 22

Szerencsére a Nap – Uránusz trigon (szintén szeptember 2-án pontosul be, a Szűz – Bika 10°-on) Hold – Uránusz szextil segíthet némi egészséges távolságot tartani. Ezek a kombinációk a kreatív megközelítésmódokra is lehetőséget adnak. A humorérzék (beleértve az önirónia, önkritika adományát), rugalmasság, szokatlan megközelítésmódokra való nyitottság nem csupán jelentősen csökkentheti a feszültséget, hanem váratlan, kedvező fordulatokat is lehetővé tehet.
Fentebbieken kívül visszafogottságra, türelemre, önfegyelemre is szükség van, hiszen az ugyanaznap bepontosult Vénusz – Szaturnusz szembenállás a Mars részvételével egy újabb kardinális T-kvadráttá alakul. Ez a formáció már az előző 2- 3 napban is felkorbácsolta a kedélyeket, a telihold – képlet részeként azonban a hét hátralevő részére még nagyobb érzelmi szélsőségeket tartogathat. Bővebben: a Mars áthaladása a Kos jegyén – 2020, II.rész. A rövidesen hátraarcot vágó Mars még mindig az augusztus 24-én bepontosult Szaturnusz kvadrát fogságában vergődik, blokkoltságára pedig igen dühödten reagál. Látszólag minden amellett szól, hogy egyszer és mindenkorra lezárjuk a frusztráló helyzeteket, végre mozgásba lendítsük ügyeinket, a valóságban azonban minél elkeseredettebben próbálkozunk, annál nagyobb ellenállásba ütközünk. A Vénusz – Szaturnusz szembenállás szintén 2-án válik egzakttá, miközben még a Plútóval képezett nehéz fényszöge hatása is érvényesül. (Ezt a témát a Valóban szereted magad ?Karmikusan terhelt viszonyok? , Ikerlángok, lelki társak… , Karmikus kapcsolatok: az önbecsapás eszköztárából – című cikkek taglalják részletesebben.)Ez kardinális T kvadrát instabil formációja rengeteg feszültséget és kiszámíthatatlanságot gerjeszt társulásainkban ( ezek alatt nem csupán a párkapcsolatokat értem, bár a Mars és a Vénusz szexuális jelölő is). Pénzügyi szempontból is valószínűsíthetők a hullámvasutazások. A Vénusz – Szaturnusz aspektusok jelezhetnek elválásokat, egyoldalú vonzalmat vagy valamilyen más érzelmi terhelést, anyagi veszteségeket vagy nem kifizetődő befektetéseket. Vénusz – Mars kvadrát a krónikus civakodás, rivalizálás, húzd meg – ereszd meg, se veled se nélküled játszmák formációja lehet. A trófeagyűjtés, reménytelen esetek hajszolása, konkrét és átvitt értelemben vett kielégületlenség szintén hozadékai lehetnek, ha más hatások is alátámasztják. A Mars- Vénusz erőpróbáló kapcsolatai anyagi természetű vitákat, feszültségeket is jelezhetnek. A Mars ráadásul a T-kvadrát tengelybolygója is, amely tovább fokozza a feszültséget, az indulatos kitörések, türelmetlenség, elhamarkodottság egyéni és kollektív szinten is megnyilvánulásai közé tartozhat.
A Szűz Merkúr – Szaturnusz közötti trigonnak (bepontosulás szeptember 3-án) köszönhetően a gyakorlati szempontok, a józan ész felülkerekedhet az elhamarkodottságra sarkalló impulzusokon. Ez a bolygókapcsolat hozzásegíthet ahhoz is, hogy az érzelmi zűrzavarban rendszerezzük gondolatainkat, felismeréseink és mondanivalónk letisztuljanak, a lényegest megkülönböztessük a lényegtelentől, és csak az előbbibe fektessünk energiát. Mivel mindkét bolygó saját jegyében áll, hatásuk erőteljesen érvényesül, így reménylető, hogy a köztük levő föld- trigonnak köszönhetően nem kell véglegesen búcsút inteni józan ítélőképességünknek.  Az odafigyelés a részletekre, a kivárásra való hajlandóság tovább javíthat a forgatókönyveken.

Kapcsolódó

A Mars áthaladása a Kos jegyén – 2020

Retrográd Mars tranzitként – Erin Sullivan

Mars – Szaturnusz kvadrát tranzitként – Robert Hand

Erőpróbáló Mars- Szaturnusz kapcsolatok

Valóban szereted magad ?,

Karmikusan terhelt viszonyok? ,

Ikerlángok, lelki társak… ,

Karmikus kapcsolatok: az önbecsapás eszköztárából

A Halak – Liz Greene

Halak, sellők, melúzinák – Liz Greene

A Szűz – Liz Greene

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!