Retrográd Mars tranzitként | Erin Sullivan

Részletek Erin Sullivan Retrograde Planets (Retrográd bolygók) című könyvének retrográd Marsról szóló fejezetéből. A világhírű szerző (magyarul a Szaturnusz tanításai című könyve jelent meg) a klasszikus és a jungiánus asztrológia tükrében tárgyalja a bolygók retrográd ciklusait. Asztrológiát tanulók, gyakorló asztrológusok számára szintén alapkönyv.

Sullivan részletesen ír a retrográd Mars tranzitjának általános sajátosságairól, a tudatosság pedig sokat segíthet e nem éppen kellemes időszakok kezelésében. A retrográd stacionáriusba váltás – figyelmeztet a szerző- ugyanis, ha felkészületlenül ér, meglepetésként hathat: az egyén ilyenkor elveszti érdeklődését, lendületét és fókuszát minden iránt, amely a megtorpanás előtt fontos projekt vagy kapcsolat lehetett. Olyan külső tényezők is felmerülhetnek, amelyek szünet beiktatására kényszeríthetnek. A felgyülemlett düh, frusztráció a külvilágban robbanásokat és/vagy pszichoszomatikus tüneteket eredményezhet. A Mars tolatásainak és direkt stacionáriusba váltásainak a mundánasztrológiában is fontos szerepük van: háborúkkal, terrorcselekményekkel hozhatók összefüggésbe. Sullivan könyvének részlete különösen fontos a Mars 2020-as Kos jegyében zajló retrográd ciklusa megértésének szempontjából, ugyanis a felsorolt sajátosságok fokozottan érvényesülnek. A bemutatott példák is nagyon tanulságosak.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Fontos tény, hogy a Mars csak nagyjából két év és két hónapos időközönként vág hátraarcot, ugyanis hozzászoktunk hogy tranzitja során direktben halad. Ciklusai két évig tartanak, és kb két hónapot tölt el minden jegyben. A Mars tolatásainak van valamiféle szabályos ritmusuk abban az értelemben, hogy az állatövben egymást követő jegyekben kerül rájuk sor, de nem teljesen szabályosak. A retrográd szakasz bekövetkezhet egymást követő házakban, de inkább véletlenül mint szabályszerűen. Egy több évig tartó időintervallumon belül a Mars végül valamennyi jegyben tolatni fog, a jegyek természetes sorrendje szerint, de ebben az időszakban néha kihagyhat egy – egy jegyet, másokba pedig újra ellátogathat

1952- 1992 között például a Mars hússzor vágott hátraarcot – és e negyven év alatt az összes jegyet végiglátogatta – de az Ikrekben, a Rákban, az Oroszlánban és a Szűzben kétszer tolatott, a Skorpióban és a Bakban pedig háromszor. (Ford megj: Erin Sullivan könyvének első kiadása 1992- ben jelent meg) Szabálytalan pályája miatt a Mars stacionárius szakaszaira (direkt és retrográd egyaránt) gyakrabban kerül sor a Rákban, az Oroszlánban és a Szűzben, és ritkábban a Nyilasban és a Vízöntőben. Így tehát egy 72,6 éves élettartam alatt a Mars valószínűleg két alkalommal vág hátraarcot és kezd tolatni a születési képlet összes házában.A Mars olyan, mintha a föld ikertestvére lenne, csak éppen kétszer akkora . Axiális dőlésszöge is nagyjából ugyanakkora, így a miénkéhez hasonló négy évszakos „éve” van, de az évszakok kétszer olyan hosszúak mint nálunk, vagyis a Marsnak négy hat hónapos évszaka van, míg a Földnek négy három hónapos évszaka. A Föld egy év alatt kerüli meg a Napot, a Mars kettő alatt, így a Föld nagyjából két év és két hónap alatt éri utól a Mars pályáját – így, egy nagyjából két hónapos retrográd szakaszt követően visszaáll a szabályos, direkt mozgás.

A Mars és a többi külső bolygó közötti legjelentősebb különbség a stacionárius – retrográd és direkt – időszakaiban Nappal képezett kapcsolata. Míg az összes többi külső bolygó akkor képez trigont a Nappal, amikor tolat, a Mars nem. A Nap – Mars trigon nagyjából 15 – 20 nappal a Mars retrográd stacionáriusba váltása előtt, majd 15 – 20 nappal direkt stacionáriusba váltását követően áll össze, [ a bolygó] excentrikus pályája sajátosságaitól függően.

Ez oly módon változtatja meg a Mars retrográd stacionáriusba váltásának minőségét, hogy a tolatás előtti, izgalmasnak talált potenciálok gyakran túlzott elvárásokat keltenek, ami sokkoló meglepetéseket és a közvetlen energiaáramlás váratlan visszahúzódását eredményezheti. És fordítva: a Mars stacionárius direktbe váltását követő Nap – Mars trigon a gyors regenerálódást és a retrográd szakasz időszakában talán felborult egyensúly visszaállítását támogatja.

A pihenő Mars, Diego Velázquez festménye. A híres spanyol festő 1640 körül készült képe nem élterőtől duzzadó istenségként, hanem megfáradt, idősebb férfiként ábrázolja a római mitológia hadistenét.
A retrográd stacionárius szakasztól a Nappal képezett szembenállásig: [Ford megj: 2020 -as  Kos Mars tranzit állomásait ld a témának szentelt bejegyzés II.részében] Amikor a tranzitáló Mars megtorpan és hátraarcot vág, minden addig kifelé áradó hajtóerő és összontosított energia irányt vált. A napi haladás, amelynek általában nem szoktunk különösebb figyelmet szentelni, most váratlanul erőfeszítéseket igényel. Mint említettem ez a stacionáriusba váltást kb két héttel megelőző Nap trigon következménye, ott ugyanis a Naptól a Mars felé áradó energia azt az illúziót keltette, hogy a dolgok nagyjából olajozottan működnek. A stacionáriusba váltás meglehetősen váratlan jelenség lehet, amelynek hatására az egyén elveszti érdeklődését, lendületét és fókuszát minden iránt, amely a megtorpanás előtt fontos projekt vagy kapcsolat lehetett. Nagy az esélye, hogy e nyomott kedélyállapotok a teljes retrográd időszak folyamán át kitartanak, még az után is, hogy a Mars direktbe váltott, mindaddig, míg el nem éri azt a fokot, amelyen hátraarcot vágott. E frusztrált energia annak a háznak a témáin keresztül fog megnyilvánulni, amelyen a Mars áthalad, feje tetejére állítva az addigi törekvéseket és terveket.

Ez persze komoly problémákhoz vezethet, különösen ha valakit szorít a határidő vagy korlátozott idő vagy anyagi források állnak rendelkezésére ahhoz, hogy kitűzött célját elérje. A retrográd időszaktól függetlenül az illetőnek nyomulnia kell, így helyénvaló egy szempontváltás. A Mars retrográd időszaka gyakran váratlanul köszönt be; mivel nincs olyan éves ritmusa, mint a többi külső bolygónak, az embert elkényelmesíthetik hosszú direkt ritmusai. A Mars jellegével összhangban, retrográd szakasza egyike a rutinokat és szokásokat leginkább megtörő ciklusoknak.

Tudattalanul hozzászokunk a belső naprendszerünk órájában levő különféle bolygóritmusokhoz. Hozzáedződünk azoknak a bolygóknak a ciklusaihoz, amelyek szabályos, szezonális gyakorisággal ismétlődnek – ahogy ez az összes többi külső bolygó esetén történik. Talán ezzel a tudattalan otthonossággal magyarázható, hogy a legkülsőbb bolygók éves tolatásának gyakran nincsenek felismerhető hatásai. A Marsnak azonban olyan természete van, amely nem hasonlít a többi külső bolygó Nap körüli éves táncához. Saját egyéni ciklusa van. Hozzászokunk a Mars állandó természetéhez, de amikor a bolygó végül elkezdi két és fél hónapos tolatását, sokkolóan hat ránk megváltozott emergetikája.

A Mars megtorpanása és retrográdba váltása nem jelenti szükségszerűen minden aktivitás megszűntét, de a változás egy olyan időszakot idéz elő, amelyet inkább a reaktív semmint az aktív tapasztalatok jellemeznek. Jelezhet intenzív, a cselekedeteink hátterében álló erkölcsi és etikai motivációk utáni kutatást, ösztönözhet azon házak által jelképezett célok és ambíciók érvényességének feltárására, amelyekben a Mars tolat. Talán nem kell ténylegesen felhagynunk azzal, amit csinálunk, de általában az eddiginél tudatosabb introspekcióra és kontemplációra van szükség.

Naaagy kérés kleptomániás félig- sem- barátaimhoz 😈 Sajnálatos módon az oldalamon levő másolásvédő dacára is még mindig nagyon sokan „inspirálódnak” ( = gátlástalanul lopják a tartalmakat) innen. Igen, ezt a tevékenységet akkor is LOPÁSNAK nevezik, ha már nem tudják olyan könnyen szó szerint lemásolni, “csak” összefoglalózzák, esetleg más igényes blogokról, YouTube-csatornákról összemazsolázott tartalmakkal kombinálva) . Amennyiben Te magad is azon „kollégák” cseppet sem tisztelt csoportjába tartozol, aki tárgyi tudása mélyítése helyett kizárólag oldala marketingezésével, és azon platformok tallózásával foglalkozik, ahol igényes tudásanyagokból lopkodhat ( többek között pl  az én oldalamat is e céllal követed, ahogy teszitek sajnos elég sokan), kérlek, a változatosság kedvéért most tegyél kivételt. Nagyon sok munkám van  az ilyen típusú fordításokban (a minőségi  szakirodalom beszerzésébe fektetett jelentős összegekről már nem is beszélve), akárcsak az oldalamon elérhető összefoglalókban, meg a többi posztban is. Ezért, ha merítesz  belőlük, kérlek jelöld meg a forrást, ÉS tüntesd fel a cikkemre mutató linket is !!!! Ez az egyik olyan fontos gesztus, amely megkülönböztet a  tartalomtolvajoktól. Nagyon jó lenne, ha ez szokásoddá válna, és nem csak az én írásaimat illetően, hanem akkor is, amikor a többi hiteles tudással rendelkező, posztjaikba, videóikba komoly munkát fektető asztrológus- társam oldalain „tallózgatsz” ( = nézel lenyúlnivaló tartalom után).

Olyan helyzetekben, ahol cselekvésre van szükség, például a határidőt szem előtt tartva dolgozni kell egy projekten, a Mars retrográd stacionáriusba váltása miatt a szó szoros értelemben elhalasztódhat a vállalkozás. Sőt, amennyiben egyáltalán nem felel meg a hosszú távú céloknak, a végét is jelezheti. A retrográd szakasz folyamán valószínűleg számolni kell az érdeklődés (szenvedély) és a hajtóerő (drive) irányának váratlan megvátozásával is. Az ego, amely azt akarja, hogy a munka el legyen végezve, és a Self, amely azt akarja, hogy a dolgok csak legyenek – között belső harc törhet ki. ( Ford megj: Selbst, Mély-Én, Mélymag – a jungi pszichológiában az ember teljessége, a tudat és a tudattalan központja. Életünk célja a Mély-Én tudatosítása, ennek a folyamata az individuáció.  )

A retrográd-stacionáriusba váltó Mars és a horoszkóp egyik bolygója vagy tengelye közötti aspektus az ellenségesség vagy frusztráció elnyomott érzéseit hozhatja felszínre. Ez elszívja a szülött energiáit és átmenetileg késleltetheti a haladást. Annak felismerése, hogy a megoldatlan konfliktusok milyen szintjei inkubálódnak, gyakran felszabadító hatásúnak bizonyul, és lehetővé teszi, hogy a szülött megfelelőbben irányítsa erőit. A Mars tolatása gyakran hoz felszínre olyan témákat, amelyeket az illető vagy elfelejtett vagy zavaró sajátosságaik miatt szándékosan fojtott el. A régi sebek, sérelmek vagy frusztrációk gyakran bukkanhatnak felszínre olyankor is, amikor látszólag semmi közük a helyzethez, de a zavarnak mindig célja van.
Moira tapasztalatai szemléltetik, hogy a múlt azért kerül a felszínre, hogy új utat nyisson a jövőnek. Sok évvel ezelőtt egy vallásos lözösség tagja volt, amelyet egymással mély konfliktusban álló érzelmekkel hagyott ott. Dühe, szomorúsága, kétségbeesése mind hite és bizalma elvesztése köré csoportosult. A tranzit Mars születési képlete nyolcas házas Ikrek Holdján vágott hátraarcot, belső vizsgálódást provokálva ki. Néhány nappal a Mars stacionáriusba váltása előtt (miközben Nap- Hold felezőpontjával képezett együttállást), megtudta, hogy a közösség guruja épp azokban a napokban halt meg . Aznap, amikor a Mars retrográd stacionáriusba váltott, a távozása óta eltelt 12 év folyamán először meglátogatta a centrumot. Ez megoldatlan érzelmi konfliktusok áradatát szabadította el benne.

Egyértelmű, hogy a mester halála (nyolcas ház) jelentős esemény volt, de elsősorban katalizátorként szolgált Moira sok éve elfojtott haragjának feloldására. A közösségből való távozása óta számos érzelmi függőséggel kapcsolatos téma (Hold) jegelődött, de a felszín alatt aktívak maradtak és azt a célt szolgálták, hogy megakadályozzák felmerülő érzelmeinek megtapasztalását. Úgy tűnik, hogy ez közvetett módon összefüggésben volt a hosszú távú érzelmi kapcsolatok fenntartására való képtelenségével. Elfojtotta a közösségben zajló dolgok miatti felháborodását és elnyomta valódi érzelmi reakcióit. Ez az élmény precedenst teremtett Moira későbbi kapcsolatmintájához: félt és szorongott tulajdon, vele született mély énje igazságaitól. A teljes retrográd ciklus alatt, amíg a Mars 8 házában tartózkodott, „elfelejtett” érzelmeket hozott a felszínre, felszabadítva ezzel a bénító dühöt és kiszabadítva magát abból, ami immár belső börtönévé vált.

Voltak izgalmas pillanatok is. Régi barátokkal találkozott, kapcsolatokat elevenített fel, és a közösség más tagjainak motivációit és érzelmeit megértve jobban rálátott a történtekre. Jóllehet Moira nem hitt akkoriban saját észleléseinek és érzelmeinek, számos érzése tükröződött vissza ezekben az emberekben. Tárgyilagosabban elemezve a múltat jobban tudott diszkriminálni. Az, hogy felvonult előtte múltja, lehetővé tette számára, hogy világosabban lássa: fiatalkori benyomásai helyesek voltak, visszaállítva így magába vetett hitét.

Az elhunyt mesterről megemlékező gyásszertartásra öt nappal a tranzit Mars- Nap szembenállás után került sor, amely pontosan Moira Nap – Hold felezőpontján jött létre, éppen azon a fokon, amelyen a direkt Mars állt, amikor először értesült a férfi haláláról. A rendezvény sok embert összehozott Moira múltjából, visszaállítva néhány pozitív kapcsolatot, de lezárva egy teljes tapasztalási ciklust.

Árész, modern feldolgozás, ismeretlen szerző

A Nappal való szembenállástól a direkt stacionáriusba váltásig:  [Ford megj:2020 -as  Kos Mars tranzit állomásait ld a témának szentelt bejegyzés II.részében] a szembenállás externalizálja az egy ideje már a tudattalanban érlelődő és fortyogó belső energiát. A Nap – Mars szembenállás különösen drámai lehet és a figyelem középpontjába hozza a két házat, amelyekben a szülött jó vagy rossz értelemben vett energia- halmozódást tapasztal. A tűzijáték különösen látványos, ha a Nap -Mars szembenállás valamelyik radixbolygóval is aspektust képez vagy a tengelyek közelében jön létre. A retrográd ciklus első felében a felhalmozódott energia nagy része megreked, aztán amikor a szülött múltbeli frusztrációival konfrontálódik, dűlőre viszi a dolgokat. Mivel a Mars öntörvényű természete ilyenkor retrográd mozgásának szokatlanságával kombinálódik, nehéz megjósolni az e fényszöghöz társítható eseményeket, de általában nem múlik el észrevétlenül.

Bárhol tranzitál is a retrográd Mars, a düh, a szenvedély, az indulatok, az energia, a nyers libidó és ambíció mélyen gyökeredző és gyakran álcázott formáival kerülünk kapcsolatba. Talán nem vagyunk tudatában, mi fortyog a psziché mélyén, de a tranzit Nap – Mars szembenállás időszakában felszínre kerülő érzelmek, hangulatok, események és körülmények egy olyan specifikus terület jelenlétéről árulkodnak, amelynek tudatosan figyelmet kell szentelni. Pszichológiai értelemben ahhoz, hogy produktívabb személyekké váljunk, el kell távolítanunk ezt a gennyedző energiát. Az oppozíció olyan robbanékony pillanat lehet, amely vagy megtisztítja a levegőt vagy frusztrációk futótüzét szabadítja el, amelyek nem enyhülnek amíg a Mars újra direktbe nem vált, és felszínre hozzák mindazt, ami eddig el volt fojtva.
Az alábbi eset jól illusztrálja hogyan nyilvánulhat meg látszólagos véletleneknek álcázva a Mars hosszú távú célja. Celestének a tranzit Mars a radix VII házában váltott retrográd stacionáriusba, egzakt szextilt képezve képlete Plútójával – amely nem tekinthető „rossz” fényszögnek. Akkor már több mint egy éve viszonyt folytatott egy nős férfival, elnyomva a szerelmi afférban játszott alárendelt helyzete miatti frusztrációját és dühét.

A Mars nem került kapcsolatba Celeste horoszkópjának egyetlen pontjával sem a retrográd ciklus egész ideje alatt, de aktiválta a kompozit (kapcsolati) képlet progressziós kompozit Holdját. A tranzit Nap – Mars oppozíció napján történt egy incidens, amely kapcsolatuk titkának kipattanásával fenyegetett, a következő hetekben pedig váratlan események sorozata akadályozta a szerelmesek találkozását. Amikor a Mars stacionáriusba és Celeste hetes házas északi holdcsomópontján direktbe váltott, még mindig nem hallott hírt szeretőjéről és dühösen úgy döntött, hogy véget vet a kapcsolatnak. Nem tudta, hogy ez az érzés kölcsönös volt.

Az utolsó konfrontációra és a viszony lezárására azonban nem került sor addig a napig, amíg a direkt mozgású Mars nem érkezett vissza a kapcsolat képletének progressziós kompozit Holdjára, pontosan oda, ahol két hónappal az előtt, a szerencsétlen esemény történtekor tartózkodott ! A Mars tolatásának teljes időszaka alatt a (kompozit képletet érintő) energia keményen dolgozott a kapcsolat lerombolásán – és a Nap – Mars szembenállás – a döntő aspektus – lényegében véget vetett a viszonynak – jóllehet egyikük sem volt akkoriban tudatában.

Amikor a Mars – Nap szembenállás félidőben megtöri a ciklust, egy érzékelhető fordulópont keletkezik, az ezt követő szakasz pedig a ciklus első felében megmutatkozott új irányok átértékelésének időszaka. A szembenállás hatására még akkor is felrobbanhat a status quo és a személyes hatalom visszaszerzése érdekében még akkor is szükség lehet a cselekvéssorozat teljes átértékelésére, ha nincsenek erre utaló egyértelmű direkciós indikátorok.

Lángoló olajkutak fölött repülő amerikai Tomcat F14A, 1991, forr: Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma, Britannica

1990 októberében, novemberében és decemberében a Perzsa öböl vált a nemzetközi feszültség gócpontjává. A Mars [1991] január 1-jén váltott direkt stacionáriusba ( a január 3-án direkt stacionáriusba váltó Merkúrral) és a háború elkerülésének az esélyei rohamosan csökkentek. A Szaturnusszal együttállást képező január 16-i eklipszet követően rögtön kitört a háború; mindössze négy nappal a Bak 29°- án álló Nap és a Bika Mars közötti trigon bepontosulása előtt ! Ennyit a trigonokról.

Kuwaitot 1990 augusztus 2-án szállta meg Irak  , mindössze néhány nappal a Nap – Mars kvadrát bepontosulása előtt, amikor a Mars lassulni kezdett, hogy aztán retrográdba váltson. Szeptemberben az Uránusz, a Neptun és a Szaturnusz mind direkt stacionáriusba váltottak és október 7-én, amikor a Nap a Marssal képezett trigonhoz érkezett, nyílt tárgyalások kezdődtek arról, mit kellene lépni – ha lépni kellene egyáltalán valamit – Szaddám Husszein agressziójára. A Mars teljes 1990-es retrográd ciklusának a háborúval és a békével kapcsolatos nemzetközi aggályok képezték témáját, a komoly, háborús tárgyalások a tolatást megelőző trigon időszakában kezdődtek, a tényleges háború pedig a retrográd szakasz utáni január 20-i Nap – Mars trigon bepontosulásakor tört ki.
[ Ford megj: A Mars tolatásainak és direkt stacionáriusba váltásainak egyébként fontos szerepük van a mundánasztrológiában : háborúkkal, terrorcselekményekkel hozhatók összefüggésbe. A fegyveres konfliktusok általában a direktbe váltást követően szoktak kitörni, vagy a meglévők vesznek drasztikusabb fordulatot.  A nagyobb horderejű eseményeknél természetesen más külső bolygók hatása is érvényesül, tipikusan a Szaturnusz, Uránusz  és a Plútó.  A 2001 szeptember 9-i amerikai terrortámadásokra pl nem sokkal a Mars direktbe váltása után került sor. Akkorra a Mars már jegyet váltott, a Bakban haladt,  a direktbe váltó Plútó  pedig éppen a terrortámadást megelőzó napon érkezett vissza Szaturnusszal képezett szembenállásának 2001 augusztus 5-i fokára, a Nyilas 12°37′-re. Ld: Mountain Astrologer cikke.

A 2011-ben kitört szíriai polgárháború folyamán megerősödött Iszlám Állam terrorszervezet 2014 június 29-én kiáltotta ki a Kalifátust Moszulban és kezdődött el véres propagandavideókkal , brutális kivégzésekkel, sivatagi csatákkal és terrorcselekményekkel tarkított rémuralma. Az eseményre a Mars 2014-es Mérlegben való tolatását követően került sor.  A végzetes forgatókönyvekhez persze az Uránusz – Plútó kvadrátra, 2010 – 2017 egyik meghatározó konstellációjára, illetve a Kos Uránusz, Rák Jupiter, Mérleg Mars, Bak Plútó között kialakult kardinális nagy keresztre is szükség volt. Bővebben: Uránusz – Plútó kvadrát tematikus oldala,  Miért lett ilyen a világ? – mundánasztrológiai bejegyzések tematikus oldala.]
Egyének is hadat üzenhetnek elnyomó élethelyzeteknek. Ahol normál körülmények között az illető elterelheti vagy átirányíthatja dühét, irritációit vagy félelmeit, amikor a Mars megkezdi tolatását, a fájó pontok gennyedzni kezdenek, aztán, amikor a Mars stacionáriusba vált és elindul előre, e gennyzacskók kipukkannak. Mivel a direkt stacionárius szakaszra mindig a Nap – Mars trigon előtt kerül sor, a robbanás vagy a felgyülemlett frusztrációk felszabadulása a trigon összeállásáig várathat magára, azaz nagyjából 15 nappal később következik be. Így a direkt stacionáriusba váltás és az azt követő trigon közötti időszakban marad idő a vizsgálódásra és a felkészülésre.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés vagy zaklatás miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

A direkt stacionáriusba váltástól a Nap – Mars trigonig :    [Ford megj: 2020 -as  Kos Mars tranzit állomásait ld a témának szentelt bejegyzés II.részében] A Mars direkt stacionáriusba váltásától a Nappal képezett következő trigonig terjedő időszakot feszült várakozás jellemzi. Az intuitív funkció csúcsformában van, és az illető ösztönösen „tudja”, hogy egy adott helyzet, körülmény vagy állapot nem tartható fenn tovább, és hogy nyilvánvalóan radikális változásnak kell bekövetkeznie. A pszichében önszabályozó mechanizmus aktiválódik és a rendszer a probléma köré szerveződik, hogy megvédje magát, gyakran oldva meg a tudattalanban keletkezett problémát. Sokszor előfordul, hogy a mély én (Self ) riadóztatja az egyént egy, a pszichéjében vagy a környezetében felmerült láthatatlan, de fenyegető potenciált illetően.

Ha retrográd ciklusa során a tranzit Mars kapcsolatba kerül a horoszkóp bolygóival vagy érzékeny pontjaival, drámai változások következhetnek be – a pont sajátosságainak megfelelően. Így volt ez Margaret Thatcher  esetében is, akinek státuszában és biztonságát illetően gyökeres átértékelődések mentek végbe: nem csak irodájából, hanem a Downing Street 10 szám alatti otthonából is távoznia kellett. ( 1990 november 22-én, lemondásának napján a Nyilas 5°-on tranzitáló Nap és az Ikrek 5°-on levő Mars oppozíciója kvadrátot vetett MC- IC tengelyére. Horoszkópja itt)
Angela, aki anglikán pappá szentelése előtt állt „véletlenül” éppen a Mars tolatásának szakaszában választott időpontot csendes elvonulására. Ebben az időszakban nemcsak szakmai irányát, hanem egy vele azonos felekezetű férfi pappal való kapcsolat lehetőségét is át kellett gondolnia. A nyolc napos silencium alatt, amikor a Mars Angela VII házában tolatott, egyszersmind pontos szembenállást képezett radix Vénuszával is, a Bikában álló VII házának, a kapcsolatok életterületének urával. Ezt írta nekem arról az időszakról: „Maga az elvonulás elég észbontó volt. Az előző heti ünnepnapok, amelyeket egy régi baráttal töltöttem [ a Mars retrográd időszakába] estek, ezért úgy tünt, hogy a sors még inkább olyan helyzetbe taszított [ retrográd], hogy teljesen saját magamra hagyatkozva egyéb dolgok megszervezésével foglalkozzak, és mindezt olyan váratlanul !

Kifejtette továbbá, hogy elvonulása során személyes témák is felmerültek, a magánnyal kapcsolatos komoly problémák, azonban így kommentálta őket: „ Véletlen egybeesésként házas barátaim a különböző okok miatti magányról beszéltek”.  És „bizonyos szempontból teljesebbnek éreztem magam, hiszen az S-el való kapcsolat kehetősége legalább megmutatta nekem, hogy még mindig lehetséges összeegyeztetnem a családi életet, a hivatást, és hogy még mindig van mód közös élettér kialakítására egy másik emberrel. Nem kell választanom a pólusok között és semmit sem kell behelyettesítenem vagy megtagadnom.”

A Mars tolatásának későbbi szakaszaiban Angela VII/I házainak polaritásain való elmélkedéssel töltötte elvonulását, és amikor az pontosan descendensén váltott direkt stacionáriusba, elengedte ennek a kapcsolatnak a fantáziáját, és tisztázni kezdte magában, mit vár el általában egy kapcsolattól.

Katherine közvetlenül a Mars tolatását követő időszakban jött konzultációra és a következő történetet mesélte. Férjével éppen akkor vettek egy házat, amikor a Mars retrográd stacionáriusba váltott a hetes házában. A retrográd stacionáriusba váltás foka kvinkunxot képezett 12 házas radix Neptunjával és egzakt trigont vetett négyes házas Holdjára. A stacionáriusba váltás utáni hetekben ( a Mars tolatása alatt) nehezen tudták elérni a férfit, akivel üzletet kötötték. Két és fél hónap múlva, amikor végre elérték, a Mars pontosan hetes házas radix Merkúrján ( nyolcas házának, a megosztott források életterületének uralkodóján) váltott direkt stacionáriusba. Kiderült, hogy a férfi elsikkasztotta tekintélyes összegű foglalójukat – akárcsak néhány más sorstársukét. Egy héttel az előtt lecsukták egy másik bűncselekmény miatt, így nem lehetett behajtani rajta a pénzt. Katherine és férje nem csupán nem kaptak kártérítést, hanem még a perköltségeket is a nyakukba varrták !
Pofonegyszerű lenne arra figyelmeztetni az embereket, hogy semmivel kapcsolatban ne kössenek se szerződést se szóbeli megállapodást a Mars stacionárius vagy retrográd időszaka alatt. Sokkal nehezebb azonban ezt megvalósítaniuk, hacsak nem készültek fel arra, hogy két és fél hónapot várjanak mielőtt újra megfontolnák az ajánlatot vagy újra átgondolnák a helyzetet. Ez egyaránt problémát jelent az asztrológus és az ügyfele számára. Azonban rengeteg olyan eset van, amikor az effajta – szándékos vagy a véletlen-diktálta – várakozás áldásosnak bizonyult.

A retrográd Mars tranzit – előidézte lassú égés lehet korrozív és kimerítő, de fel is szabadíthatja a frusztrált energiát. Az oppozíció felrobbant mindenfajta szunnyadó dühöt, frusztrációt vagy ellenségeskedést. Természetesen a bemutatott esetek olyan figyelemreméltó élményekről számolnak be, amelyek egybeestek a Mars horoszkópok érzékeny pontjaival létesített fényszögeivel, de talán több tanulnivaló is van itt az események puszta felvázolásánál vagy kimenetelük előrejelzésénél.

A nem megfelelő helyre irányuló agresszió válogatás nélkül összevérezi azokat az életterületeket is, amelyeknek nincs sok kapcsolatuk az adott problémával. Ez a fajta határnélküli állapot differenciálatlan viszályt és konfliktusokat szül, amelyek berobbannak és nem a megfelelő célpontra irányulnak, rossz időzítést, nem megfelelő alanyra irányuló haragot, bűntudatot eredményezve, amit depresszió követ. Az asszertivitás azonban jól irányított Mars-energia, és jóllehet az agresszivitás is része, se nem önromboló se nem rossz helyre irányuló, hiszen a cselekvés összhangban van a reakcióval. A Mars tolatása alatt a harag meglepő bugyraira bukkanhatunk, ami jó értelemben eltakarítja a titokban felgyülemlett ellenségeskedést.
Egy megéletlen Mars kiszolgáltatja az egyént a véletlen agressziónak; személyes akaratát nem tudja érvényesíteni, és ilyen helyzetekben jellemzően a balsorsot vagy balszerencsét hibáztatja. Az asztrológusok azonban általában nem hajlamosak a balszerencsére fogni a dolgokat, hanem természetes energiaáramlásuk, hajtóerőik, akaratuk, ambícióik, szenvedélyeik és időzítéseik összefüggéseiben próbálják megérteni az egyéneket. A Mars ciklusai jelentős szerepet játszanak a személy energiagazdálkodásában. Amikor a Mars a születési képlet egy bizonyos területén tolat, a lelki tartalékok olyan rejtett tartományait fedi fel, amelyeket muszáj cselekvésre ingerelni. Persze, némely, a Mars tolatása során felszínre kerülő érzelem kellemetlen, ilyen például a harag, az elfojtott emlékek, a régi szenvedélyek, a gyermeteg vagy reflexszerű reakciók, a bosszúfantáziák.

Ha rendezetlennek és kaotikusnak érezzük magunkat, a retrográd Mars felfokozza ezt az állapotot, szabad utat engedve neki, ami érzelmi viharokhoz és belső forrongásokhoz vezet. Ez könnyen kisugárzik környezetünkre, így arra kényszerülünk, hogy jobban odafigyeljünk belső háborúnkra. A többi bolygóhoz és retrográd ciklusaikhoz hasonlóan úgy tűnik, a Marsnak is van egy időzítő szerkezete, de ez kimondottan marsikus élményekkel áll kapcsolatban. E ciklus során a szülött nagyon is tudatára ébred diplomáciai -és stratégiai érzéke milyenségének. A tudatosság és az éberség gyakorlása és fenntartása a legfontosabb, ellenkező esetben a kimerültség és depresszió veheti át a terepet.

A depressziót általában a Szaturnuszhoz társítják, de marsikus funkció is. A melankólia „fekete düh”, a görög cholos jelentése epe, amely a düh kémiai aktivátora. Úgy tűnik, hogy a retrográd radix Marssal rendelkezőknek meg kell bírkózniuk a háttérben munkáló depresszióval, energia-és lelkesedés hiánnyal, és mivel a tranzit Mars tolatásának időszakában születtek, logikus, hogy energiaszintjük és önérvényesítő képességük azzal az időminőséggel van összhangban, amikor a világra jöttek. A frusztráció parazsa belülről emészti az egyént, és szabad utat kell kapnia, mielőtt elemésztené a szülött önértékelését.

A Mars tolatásának időszaka ideális alkalom arra, hogy különbséget tegyünk az érzékelés csökkent működése, a pszichés apátia vagy az érdeklődés egyszerű hiánya között. Egy kilátástalannak tűnő helyzet erőltetése pusztán fafejűség, nem hősies asszertivitás. Így tehát, miután a Mars retrográd ciklusa véget ért, helyesebb lehet inkább feladni egy egykor szeretett projektet, magatartásformát, kapcsolatot vagy célt semmint agresszíven kitartani az aktualitásukat vesztett tevékenységek mellett.

A betegség és a fizikai gyengeség szintén összefüggésbe hozható a Marssal; a belső integritásban támadt szélsőséges zavar szomatizálódhat is. Jóllehet a Mars az akut betegségek planétája, tranzitjai krónikus problémát is aktiválhatnak, meggyengült immunrendszere miatt pedig az egyén jobban ki van téve a pszichés vagy fizikai invázió veszélyének. A tolatás teljes időszaka a felhalmozódott stressz felkorbácsolásán dolgozik, lappangó betegség esetén pedig akut roham lehet az eredmény. Erre rendszerint az oppozíciós pont után, leggyakrabban a direkt stacionáriusba váltás időszakában kerülhet sor. Ez természetesen számos más tényezőtől is függ, az asztrológiaiakat is beleértve, de a belső kiégés meggyengíti az ellenállóképességet. A betegség helyreállíthatja az energiaegyensúlyt, ugyanis arra kényszerítheti az egyént, hogy visszavonuljon és eltöprengjen haladási irányáról és energiái felhasználási módjairól, akár szenvedélyről, akár akaratról, akár ambícióról legyen szó.

Szerelemben és háborúban azt mondják, minden megengedett. Amikor az önszeretet és önmagunkkal való küzdelem között dúl a harc, találónak tartom ezt az axiomát. Amikor a Mars hátraarcot vág, a személyes hatalom és kontrol egy része elvesztődik azon a területen, amelyen előre- hátra araszolgat. Az irányításnak ez a fajta elvesztése az egyensúly helyreállításával, vagy a pszichés értelemben vett „igazságtétellel” hozható összefüggésbe. A tombolás és a dühöngés nem tűnik valami hatékonynak, míg annak elengedése, aminek fel kell szabadulnia igen. Az inspiráció gyakran a felszín alá süllyed, de csak azért, hogy a Mars direktbe váltásakor ismét előbukkanjon egy új és reálisabb cél szolgálatában. Olyan, mintha a tudatos akarat és a tudattalan szándék közötti harcnak egy rendkívül intim területen, a legnagyobb titokban kellene végbemennie, és csak akkor tárulhat fel, amikor már biztos a győztes fölénye. Ebben az esetben a küzdelem a tudatos én és a tudattalan mélymag, a psziché e titokzatos aspektusa között zajlik, amely rendelkezik az egyén életerejét irányító hatalommal.

 

Forr: Erin Sullivan : Retrograde Planets – Traversing the Inner Landscape, 320 – 332 old,  Samuel Weiser Inc, 2000

Kapcsolódó

Az archetipális Mars (Linda Reid)

Általános tudnivalók a retrográd Mars időszakáról

A rossztevők kezelése (Robert Hand)

A prognózis lehetőségei és korlátai. Megnyilvánulási szintek (Liz Greene)

Így kezeld a dühödet !

Az elnyelt életerő visszaszerzése

Hogy bírod a gyűródést ?

Növeljük állóképességünket !

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!