Augusztus 16 – 23 : tűzforró napok

Ha meteorológiai szempontból nem is folyamatosan, átvitt értelemben forrónak ígérkeznek az előttünk álló napok – ahogy az előzők sem voltak túl langyosak. A Mars idei retrográd ciklusának első Nap – Mars trigonja augusztus 16-án, kb 2-3 héttel a Mars hátraarca előtt pontosult be, a második nem sokkal direktbe váltása után fog. Hatását már az előző napokban érezhettük és a Nap jegyváltásáig kitart. Az augusztus 19-i újholdképletben is jelen lesz: az új kezdeteket így tüzes lendület, szenvedély, harci szellem, optimizmus hatja át. Az egyidejűleg érvényesülő többi hatás azonban arra figyelmeztet: alaposan túl is lehet tolni a dolgokat. A féktelen túlkapások következményekkel az év hátralevő részében számolni kell. Ez egyéni és kollektív szinten is érvényes.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Mars idei Kos tranzitjáról és az augusztus folyamán érvényesülő hatásokról már volt szó a blogon. Ahogy arról is, hogy a nyár utolsó hónapjában összeálló Mars – Jupiter, Plútó, Szaturnusz közötti kvadrátok az ősz folyamán megismétlődnek. A jelenleg terítékre kerülő témákkal egész ősszel foglalkoznunk kell, a hosszabb távú irányok pedig csak 2021 elején körvonalazódnak, amikor a Mars már a Bikában, a Jupiter meg a Szaturnusz pedig a Vízöntőben halad.
A trigont hagyományosan harmonikus fényszögnek tekinti az asztrológia és általában az is. A jelenlegi különösen jelentős, hiszen a Nap is, a Mars is otthonaikban, az Oroszlánban és a Kosban tartózkodnak. Ezt a 120°-os fényszöget akadálytalan energiaáramlás jellemzi, így megvan az az illúzió, hogy a dolgok olajozottan működnek. Vagy ha nem egészen, az akadályok akaraterővel, lendülettel, inspirációval legyőzhetők. (A Mars rövidesen bekövetkező retrográd stacionáriusba váltása ezért szokott hidegzuhanyként érkezni).

Azonban a Nap alkotó tüze, a Mars tettrekészségével ötvöződve túlságosan ambiciózussá is tehet. A szükségesnél erőszakosabb önérvényesítés még tiszteletreméltó céloknál is problémákat okozhat. Mások érdekeire most nem vagyunk túlzottan tekintettel, ahogy arra sem, hogyan csapódik le bennük viselkedésünk. (Ilyen magatartást persze környezetünk részéről is tapasztalhatunk). Könnyen elképzelhető, hogy lehengerlőnek, túlságosan tolakodónak, nyersnek tartják, így tapsvihar helyett alaposan kiosztanak vagy távolságtartással reagálnak. Ez a bolygókombináció viszont rosszul kezeli az elutasítást, a nemet gyakran igenként értelmezi, és sem a metakommunikációs jelek olvasása sem az empátiás készség nem az erőssége – ami további bonyodalmak forrása lehet.

Azt sem árt szem előtt tartani, hogy jóllehet a Napot az ókori világ kultúrái nagy részében életadó princípiumként tisztelték, pusztító heve miatt félték is. Az egyébként joviális, kreatív Apollón napisten pl. nagyon – nagyon kegyetlen is tudott lenni. „Egy alkalommal pl. megsértette egy auloszon (görög fúvós hangszer) játszó szatír, aki elkövette azt a hibát, hogy hangszer-versenyre hívta ki az istent. Apollón volt egy személyben a zsűri is, a bíró is, és önmagát kiáltotta ki győztesnek, mivel ő képes volt úgy játszani a lanton, hogy fordítva tartotta a hangszert, Marszüasz viszont ezt nem tudta megtenni az aulosszal. Az egyezség szerint a győztesnek jogában állt bármit megtenni a vesztessel. Apollón elevenen megnyúzta Marszüaszt, ami nemcsak kegyetlen, de embertelen is.” Jean Shinoda Bolen – Bennünk élő istenek, Apollón archetípusa, 178.o.)

Apollón megöli Marszüaszt, Giordano Luca 1695
Ezért az egyik tipikus Oroszlán – gyarlóság, a zsarnoki önkény nem csak egyéni, hanem kollektív szinten is megmutathatja magát. A kétségtelenül imponáló vezetői adottságok torzult változataikban egyre tovább és tovább terjeszkednek, mindaddig, amíg túl nem lépik hatáskörüket. Abbéli igyekezetükben, hogy mindennek a középpontjává váljanak, akár a világmindenséget is bekebeleznék. A jelenlegi hatásoknál mindez a Kos erőszakosságával , a Jupiter nagyzási mániájával, a Plútó gátlástalan fanatizmusával és a Szaturnusz kérlelhetetlenségével párosul, így az eredmény katasztrofális lehet. E hónap folyamán tanúi voltunk ilyen kollektív forgatókönyveknek, és még bőven lehet részünk belőlük. ( A Mars a Jupiterrel és a Plútóval képezett kvadrátból érkezik a Nap trigonhoz, hogy aztán szembetalálja magát a Szaturnusszal. A kvinkunxok, amelyeket a Nap augusztus folyamán képez a Jupiterrel, Plútóval, Szaturnusszal, Plútóval szintén sokat rontanak a határozott, de jóságos és melegszívű uralkodó imázsán.
A szűkebb és tágabb környezetünkben zajló harcokat így a hiúság, a presztízs és a dominancia megszerzése motiválja. A Nap és a Mars, e két, otthonában tartózkodó, rendkívül energikus tüzes bolygó miatt gyakran érezzük úgy, hogy trigonjuk csak úgy „megtörténik”, az események magukkal ragadnak és elsodornak. A Mars egyébként is cselekvésre ösztökél, tüzes jegyben azonban ez a késztetés még erősebb lehet – így előfordulhat, hogy előbb lendülünk akcióba mint tudatosítanánk, mi is történik. Ez nem feltétlenül rossz, hiszen bizonyos helyzetekben a spontán, gyors reakciók akár életet is menthetnek, máskor viszont konfliktusok, verbális és fizikai erőszak, balesetek lehetnek következményei. (A tüzes karakterek – Nap és más bolygók, Aszcendens a Kosban, Oroszlánban, Nyilasban – és a Mars princípium viszonyát Az éltető konfliktus című, korábban a Díványban közölt cikkem taglalja részletesen. Ezeknek a kezdeményező, csupa élet embereknek még békeidőben is a súrlódások adják az élet savát-borsát – harc és fizikai igénybevétel kell nekik a boldogsághoz. Náluk tehát napi aktualitásuk van az ebben, meg a korábbi cikkekben felvetett kérdéseknek. Ezekre tudatossági szintjüknek és képleteik adottságainak megfelelően adnak egyéni válaszokat.)
Kedvező esetben a most érvényesülő befolyásoknak köszönhetően, még a szégyenlősebb alkatok is szívesen mutatják meg egyéniségüket a világnak, önérzetesebben, meggyőzőbben képviselik érdekeiket. Az időszakból különösen a kreatív típusok profitálhatnak, hiszen ihletett ötleteiket a szokásosnál hatékonyabban ültetik át a gyakorlatba, alkotásaikra pedig könnyebben fel tudják hívni a figyelmet, mint általában. A bolygókapcsolat – ha az olyan Bak/ szaturnuszi értékek is megtörténik, mint a gyakorlati érzék, türelem, részletekre való odafigyelés, hosszú távban godnolkodás – különböző promóciós-és marketingtevékenységekhez, színpadi fellépésekhez is kedvező.

Azok azonban, akiknek semmiféle nehézséget nem okoz, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek, alaposan túl is tolhatják egotripjeiket. Ezek a kisebb-nagyobb publikum előtt előadott műsorszámok rendszerint semmi másra nem jók, mint saját (vélt) kiválóságuk jogán csapolni környezetük energiáit. Bármennyire látványos is azonban, ez a módszer hosszú távon nem kifizetődő, hiszen az első komolyabb krízisek és megmérettetések ( ld a Mars ismétlődő nehéz fényszögei a Jupiterrel, Plútóval, Szaturnusszal, a Nap augusztusi kvinkunxai a Jupiterrel, Plútóval, Szaturnusszal) előbb- utóbb kidurranták a felfuvalkodott ego – lufit.

A jelenlegi és az ősz folyamán érvényesülő hatások mellett tehát a minimum, ami elmondható a mostani egyéni és kollektív kezdeményezésekről, hogy egész biztos nem vihetők végig abban a formában, oly látványosan, nagystílűen, grandiózus díszletekkel, ahogy eltervezték őket. A helyzetek kiszámíthatatlansága továbbra is fontos tényező: ami most szuper vállalkozás-ötletnek, befektetési lehetőségnek tűnik, korántsem biztos, hogy év végére is az marad.

Kapcsolódó

Augusztusi előrejelzés

Mars a Kosban – 2020

Mars a Kosban – augusztusi események

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!