Viharos vizeken: július 25 -31

Július végén szintén igen összetett hatások érvényesülnek. 25-én a Mars belépett a retrográd árnyékba: jóllehet tolatása csak szeptember 9-én kezdődik, jócskán veszít lendületéből. Mivel otthonában, a Kosban tartózkodik, az akadályoztatást a szokásosnál is rosszabbul kezeli. A Vénusz július 27-én, a Merkúr július 29-én lép ki a retrográd árnyékból, a tempó azonban nem gyorsuhat fel. Feszültségből, zűrzavarból sincs hiány, világos felismerésekkel a józan távolságtartás ajándékozhat meg.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Józan távolságtartás, értékes mederbe terelt energiák = kedvezőbb forgatókönyvek

Alex Alemany festménye

Július 27-én újra bepontosul a Vénusz és a Neptun kvadrátja ( korábbi egzakttá válások : május 3, május 20) és a Merkúr – Mars erőpróbáló fényszöge ( korábban : május 11, július 8) A Vénusz és a Merkúr retrográd időszakaiban levegőben lógó ügyekkel kapcsolatban tehát egyértelműbb következtetésre juthatunk, körvonalazódhat ezek végső kimenetele. Talán nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy a tudatosság, praktikus megközelítésmódok, a szó fizikai és átvitt értelmében vett józanság, némi egészséges távolságtartás növeli a kedvező forgatókönyvek esélyét.Július 27 : Vénusz – Neptun kvadrát, Ikrek – Halak 20°39

Mint már szó volt róla, a nehéz Vénusz – Neptun fényszögek irreális elvárásokra, légvárépítésre hajlamosítanak. A csalás, megcsalatás, csalódás, önbecsapás is sok esetben velejárójuk. A túlságosan rózsaszín szemüveg, a naivitás, a valósággal köszönő viszonyban sem levő elvárások, a rossz helyre befektetett energia üzleti- és szívügyekben szinte törvényszerűen vezetnek csalódáshoz. Bővebben : Szerelmi csalódások, amelyekre nagy szükséged vanVénusz – Neptun aspektusok(Liz Greene),  Vénusz – Neptun kvadrát tranzitként (Robert Hand), Elérhetetlen uraság, A lovagi szerelem problémás örökségeA Neptunusz szövevényes ösvényein tematikus oldal további cikkei.

Alapjáraton az Ikrek Vénusz könnyed, levegős energiája kedvezően hat a társasági életre, nyitottá tesz az új impulzusokra, amivel önmagában nem is lenne gond. Az anyagiak egyik jelölőjeként azonban cseppet sem jó hír, (különösen az egyidejűleg érvényesülő erőteljesen diszharmonikus Neptun -hatás mellett) hogy pénzügyeink túlságosan lebegőssé, levegőssé válnak. Ez egyébként a Vénusz teljes, idén alaposan elhúzódó (április 5 – augusztus 7) Ikrek tranzitjáról elmondható.

A valóság talajától való elrugaszkodást talán fékezi, hogy a Neptun egyszersmind szextilt képez a Jupiterrel . (A Vénusz – Jupiter egyidejűleg érvényesülő kvinkunxa persze arra utal, hogy az Ikrek és a Bak princípium összehangolódása munkaigényes feladat. Azonban jobb nem elmismásolni, ugyanis csak így remélhető, hogy a május 3-án majd május 20-án összeállt Vénusz – Neptun kvadrátok nem viselik meg túlzottan sem a szívünket sem a pénztárcánkat).Július 27 : Jupiter – Neptun szextil, Bak – Halak 20°39 (Bp 19h 47)

Ugyanezen a napon másodszor pontosul be a Jupiter – Neptun szextil. (Ez a kedvező befolyás az év legnagyobb részében velünk lesz; hatása az egzakttá válás előtti és az azt követő 2-3 hétben a legerősebb. Első bepontosulás: 2020 február 20, Bak 17°45, Bp 16h56′, harmadik bepontosulás 2020 október 12, Bak 18°45′)

Jupiter – Neptunusz fényszögekről már sok szó volt a blogon. Ez a tudatos igyekezetet, gyakorlati erőfeszítéseket feltételező aspektus több lehetőséget ad arra, hogy látomásainkat, álmainkat a gyakorlatban kamatoztassuk, mint a tavalyi, valóságelhárításra hajlamosító kvadrát- (ld I. részII. rész ). A hiteles belső tapasztalatok, a valóságban is helytállónak bizonyuló megérzések, az a bizonyossággá érő sejtelem, hogy az erőpróbáló helyzetek is tanítást hordozhatnak számunkra, hozzásegíthetnek az időszak átvészeléséhez. A valóságérzék megőrzése természetesen itt is fontos kihívás – mint minden Jupiter – Neptun fényszög esetén. Jó hír, hogy a Bakban a Jupiter a realista Szaturnusz uralma alatt áll, így a tavalyi kritikátlan optimizmus helyét remélhetőleg idén a tényeken és a mérhető eredményeken alapuló bizakodás váltja fel. Eddigi teljesítményeinkből kiindulva pl bízhatunk pl abban, hogy egy még annyira nehéz időszakban is helyt tudunk állni, ha megérzéseink korábban is jók működtek, okkal reménykedhetünk abban, hogy belső iránytűnk most is megmutatja a helyes utat, meg abban is, hogy ha minden tőlünk telhetőt megteszünk a megoldás érdekében, a szerencse is szövetségesünkül szegődik. Amennyiben a konkrét, külső lépésekről, kézzelfogható eredmények produkálásáról sem feledkezünk meg, a belső képek teremtőerejét is kihasználhatjuk a kedvezőbb valóság megformálásához. Kapcsolódó : Jupiter – Neptun szextil tranzitként, Robert Hand , Jupiter és Neptun (Stephen Arroyo)
Nehezen fenntartható egyensúly

Július 27 : Merkúr – Mars kvadrát, Kos – Rák 16°20

A Merkúr- Mars kvadrát harmadszorra július 27-én válik egzakttá. Mint már szó volt róla, személyes szinten a Mars és Merkúr erőpróbáló bolygókapcsolata szellemileg aktívabbá is tehet, egyszersmind azonban nehezünkre esik a lazítás. Ez a formáció balesetveszélyes is.

Ezt a fényszöget nehezebb kiegyensúlyozottan kezelni, hiszen a gyors mozgású Merkúr Jupiterrel való szembenállása felé közeledik. Plútóval és Szaturnusszal képezett oppozíciói csak augusztus elején pontosulnak be, a Jupiter/Plútó – Mars-Merkúr között összeáll azonban egy tág kardinális T -kvadrát , amely a következő hónapnak is megadja az alaphangulatát. (Innentől aztán nem lesz megállás; a forrófejű Mars először a Jupiterrel, majd a Plútóval képezett kvadrátba fut bele, augusztus végére pedig a Szaturnusszal is összerúgja a port, de ez legyen a következő havi előrejelzés témája).

Július 30 : Merkúr – Jupiter szembenállás, Rák – Bak 20°18′

Jupiter – Merkúr szembenállást igazából az augusztus 1-jén bepontosuló Jupiter – Plútó együttállással kell tárgyalni, hiszen hatásaik összeadódnak. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy ezt követően a Merkúr a Szaturnusszal néz majd farkasszemet, így augusztusnak már az eleje is igen puskaporosan alakul. A szembenálló felek rögeszmésen ragaszkodhatnak álláspontjukhoz akkor is, ha ez köszönőviszonyban sincs a valósággal.

A Merkúr- Jupiter oppozíció valóságos szájmenést jelezhet. Gondolataink vadul kergetik egymást, a külvilágból elárasztanak az információk, nem csoda, ha mi is nehezen teszünk féket a nyelvünkre. Pedig elképzelhető, hogy jobb lenne, ugyanis a Jupiter mindent felnagyít, a Bakban ugyan valamelyest fegyelmezettebb, de a Plútóval együtt állva rögeszmésségre, szélsőségekre is hajlamos. (Ld: A Jupiter és a Merkúr -Stephen Arroyo; Merkúr – Jupiter aspektusok – C.E.O Carter)

Az erőpróbáló Merkúr -Plútó fényszögek feketeöves szájkarate-bajnokokat jeleznek. A könnyed fogalmazás ellenére azonban jó tudni, hogy a hatalmi harcok akár a szó szoros értelmében is vérre mehetnek. A pszichoterror, verbális és fizikai bántalmazás különböző formái szintén analógialáncukba tartozhatnak, akárcsak a konteók, a különféle manipulatív technikák, boszorkányüldözések. Ezekben a napokban tehát mi is, környezetünk is alaposan elvethetjük a sulykot. A most kapott ajánlatokat érdemes fenntartással kezelni, a nagy ígéreteket elosztani kettővel…többel, a hírek valóságtartalmát alaposan ellenőrizni. A projekciók, előítéletek, politikai és ideológiai viták tovább fokozhatják az ellentéteket, a humorérzékkel párosuló egészséges tabudöntögetés viszont éppenséggel oldhatja a feszültséget.

Július 30 : Merkúr – Neptun trigon , Rák – Halak 20°35

Az ugyanaznap bepontosuló Merkúr – Neptun trigon valamelyest hűsítheti a túlhevült kedélyeket. Ez a tranzit ugyanis ösztönzően hat alkotó fantáziára és a szokásosnál fogékonyabbá tehet a környezetünkben uralkodó érzelmi légkörre, körülöttünk zajló eseményekre. Ez azonban nem jelenti azt feltétlenül, hogy aktívan részt is akarunk venni bennünk. Időben felismerve a kommunikációs dinamikákat, talán nem is butaság néhány napra kivonni magunkat a forgalomból. Ha a szó szoros értelmében nem is tehetjük meg, valamilyen kreatív tevékenység, zenehallgatás, olvasás sokkal értelmesebb elfoglaltság, mint kivenni részünket a béka-egér harcokból.
Kapcsolódó

Július – 2020

A Mars áthaladása a Kos jegyén – 2020

A Jupiter és a Merkúr -Stephen Arroyo; 

Merkúr – Jupiter aspektusok

Jupiter – Neptun szextil tranzitként, Robert Hand 

 Jupiter és Neptun (Stephen Arroyo)

Szerelmi csalódások, amelyekre nagy szükséged van

Vénusz – Neptun aspektusok(Liz Greene),

Vénusz – Neptun kvadrát tranzitként (Robert Hand), 

Elérhetetlen uraság, 

A lovagi szerelem problémás öröksége,

 A Neptunusz szövevényes ösvényein 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!