Július – 2020

Július első napjai viszonylag nyugodt hangulatban telnek. Egyesek számára talán túlságosan is eseménytelenül, mások örülnek az eddigiekhez képest békésebb napoknak. A bölcsebbek megfigyelő álláspontra helyezkednek, hiszen sejtik: lehet, hogy a látszat mást mutat, de a normális kerékvágástól még igen messze vagyunk. Aztán, a hónap első hetét követően először csak megbillen, majd borul…és nagyot borul az egyensúly. Jobb megbarátkozni a gondolattal: ez csak felvezetője az augusztusnak, meg az az után következő még zűrösebb hónapoknak.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az első napok

A hónap első napjait bizonyos szintű stabilitás jellemzi – különösen az elmúlt hetekben uralkodó megfoghatatlansághoz és kiszámíthatatlansághoz képest. A június legvégén bepontosult állások még hatnak: a Kos Mars és az akkor még Vízöntőben levő Szaturnusz szextilje a fegyelmezett cselekvés egyik jelölője, amely megbízható alapok megteremtését, hosszú távú eredményeket jelezhet – már persze ha az ehhez szükséges erőfeszítéseket is vállaljuk. Arra utal, hogy lendület és a lelkesedés mellett kitartásban sincs hiány, ha pedig, az elmúlt időszak hullámvasutazásai közepette már- már bedobtuk volna a törölközőt, június végére visszaszerezhettük motivációnkat.A légkört jelentősen javítja egy nagyjából egész hónapban érvényesülő Ikrek Vénusz – Kos Mars szextil is. Bár fényszög nem pontosul be, hatására járni kezd a levegő, a társas interakciókat talán több könnyedség, játékosság, kezdeményezőkészség, kalandvágy jellemzi. A két bolygó szexuális/ párkapcsolati jelölő is, így azokra a párokra, akik sikeresen átvészelték a Vénusz retrográd időszakának viszontagságait, beleértve a Vénusz – Mars kvadrát szakaszát is, most kellemesebb napok virradnak. De azoknak sem kell szomorkodniuk, akiknél a kapcsolati hutzavona szakításba torkollt, hiszen egy újabb ismeretségnek köszönhetően ráébredhetnek: mindig van az előzőnél nagyobb Ő, vagy, ha most épp nincs, több kis Ö is vidámabbá teheti a nyarat. Az Ikrek Kos bolygókombináció más társulások esetén is oldja a többi hatás- jelezte feszültségeket. Az esetleges hátrányok a túlzott izgágaságból, a masszívan jelen levő problémák elbagatellizálásából, naivitásból fakadhatnak.

A tolató Merkúr és az Uránusz június 30-án bepontosult szextiljét június 1-jén a Nap – Uránusz szextil bepontosulása követte. Az új szempontoknak, újfajta megközelítésmódoknak köszönhetően régi kérdésekre is adhatók újszerű válaszok. Az eredeti ötletek valószínűleg csak a Merkúr direktbe váltását követően ültethetők át a gyakorlatba, de a megértési folyamatot már most is segíthetik.

A július 1-jén bepontosuló Nap – Merkúr együttállás (Rák 9°44, Bp 04h 52′) azt jelzi, hogy a Merkúr tolatásának felénél tartunk. A kommunikáció, gondolkodási folyamatok, utazások, okmányok, kereskedelem és a tudatosság, éntudat, autoritás, kreativitás jelölőjének találkozása értelemszerűen ezekre a témákra irányítja a figyelmet. A jelenlegi együttállás abból a szempontból is jelentős mérföldkő, hogy segíthet levonni az elmúlt, nyugalmasnak semmiképp nem nevezhető hetek tanulságait.

Problémák abból fakadhatnak, hogy a Nap – Merkúr együttállás hatására hajlamosak lehetünk túlságosan szubjektíven, rögeszméinkhez ragaszkodva tálalni mondanivalónkat. Ez a tranzit meglehetősen szókimondóvá is tehet, az elhamarkodott kijelentések sok kárt okozhatnak.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés vagy zaklatás miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Jupiter – Plútó együttállás, Szaturnusz újra a Bakban : valami van a levegőben

A június 30-án másodszorra bepontosult Jupiter – Plútó együttállás befolyása szintén igen markánsan érződik. Hatására valahogy nagyon sűrűvé, súlyossá válik a légkör – különösen, hogy mindkét bolygó tolat és július 2-ától a retrográd Szaturnusz is a Bak földes jegyében halad. Vihar előtti csend ? Még megnyilvánulatlan, de a megnyilvánuláshoz már nagyon közeli potenciálok ?

A blogon többször volt már szó arról, hogy a Jupiter – Plútó konjunkciók új, 12 éves Jupiter – Plútó ciklusok kezdetét jelzik. Az első, április 5-i bepontosulás időszakában még javában tombolt a koronavírus- járvány; ennek gazdaságra gyakorolt hatásait a pénzügyekben járatlanabbaknak sem kell különösebben ecsetelni. A történelemből azt is tudjuk, hogy a pándémiákat rendszerint nagyobb szabású fegyveres konfliktusok követik; eddig sem túl békés világunk az elmúlt hónapokban robbanásra kész lőporoshordóvá változott. És még mindig nincs kiterítve az asztalra az összes kártya. A november 13-i, harmadik, egyszersmind utolsó bepontosulásukig még bőven számíthatunk meglepetésekre. Mivel az akkor már Kosban tolató Mars nagyjából folyamatosan feszült kapcsolatban lesz a Jupiter – Plútó duóval is meg a Szaturnusszal is, nagy rá az esély, hogy ezek sok mindennek nevezhetők majd, csak kellemeseknek nem.
Július 2 : a Szaturnusz visszatér a Bakba

Július 2-án, helyi idő (Bp) szerint 01h36′-kor a Szaturnusz visszatért a Bakba, és ott is marad 2020 december 17-ig. Ez jó alkalom végiggondolni a tranzit témáit, elvarrni a még elvarratlan szálakat. A 2017 decembere óta eltelt, kollektív és egyéni szempontból is igen jelentős időszakkal a Bak Szaturnusz tematikus oldala foglalkozik, így nem megyek bele részletesebben. Bár az elmúlt két év sem volt éppen eseménytelennek nevezhető, az utolsó hat hónap különösen sűrűnek ígérkezik, hiszen ez idő alatt a Szaturnusz, a Jupiter és a Plútó elég közel állnak majd egymáshoz ahhoz, hogy egyidejűleg érvényesüljön a hatásuk. A január 12-én bepontosult Szaturnusz – Plútó együttállás már nem lesz egzakt, de továbbra is jelentős befolyást gyakorol majd a gazdasági, társadalmi folyamatokra. Ennek a gazdasági válságokkal, természeti katasztrófákkal, háborúkkal összefüggésbe hozható konjunkciónak szintén van külön tematikus oldala. A Jupiter – Szaturnusz ún korszakváltó nagy konjunkciója csak december 21-én, a Vízöntő 0°39-en pontosul be, de a két nagy kronokrátor már most is elég közel van ahhoz , hogy előkészítsék a terepet a váltáshoz. A Jupiter – Szaturnusz nagy együttállásaihoz a legrégebbi időktől kezdve különböző válságokat ( háborúk, járványok, gazdasági krízisek) társított a mundán asztrológia. A Jupiter – Plútó találkozókról fentebb volt rövidebben szó. (A külső bolygók történelemformáló ciklusaival kapcsolatos általános tudnivalókról bővebben: I.rész, II.rész )

A Kosban haladó, majd szeptember 9-től tolató, aztán november közepétől újra direktben mozgó Mars rendre kvadrátot képez a három Bakban tartózkodó bolygóval. Ez különösen robbanékonnyá teszi az év hátralevő részét : az események augusztustól sűrűsödnek be. Ez az időszak sokkal nehezebbnek ígérkezik mint a márciusi Bak Mars- Jupiter-Szaturnusz – Plútó találkozó, hiszen tovább tart és egy kiszámíthatatlanabb, robbanékonyabb energiakombinációról van szó. Azt illetően, hogy ez esemény -szinten mit jelenthet vannak elképzelések (ld 2020: Hogyan tovább? Mi jöhet még ? , Disztópikus lidércnyomás az asztrológia tükrében), konkrétumokat azonban lehetetlen előrejelezni. Az bizonyos, hogy az események kollektív és egyéni szinten is összhangban lesznek e bolygóprincípiumokkal, illetve a kvadrátok – jelezte dinamikákkal. Egyéni szinten valamivel könnyebb hatást gyakorolni a folyamatokra, mint kollektíve; a megnyilvánulási szint azonban nem csak a tudatosságtól és a szabad akarattól függ. Bővebben: Prognózis – lehetőségek és korlátok, Bolygóhatások különböző megnyilvánulási szintjei (Liz Greene), A rossztevők kezelése (Robert Hand)

Üstökös a láthatáron ?

A Neowise üstökös július 8-án hajnalban Badacsony fölött. Schmall‎ Rafael / ViharVonal Viharvadász Csapat

További érdekes szinkronicitás, hogy július folyamán újabb, szabad szemmel látható üstökös tűnik fel az égbolton. „Majdnem ötezer év után ismét a Nap felé közeledik a NEOWISE-üstökös, amely a vártnál fényesebb lesz, így ha nem esik szét, akkor július közepétől a nyár végéig kis távcsővel vagy esetleg szabad szemmel is megfigyelhető majd”. (Híradó.hu  ) A mundánasztrológia soha nem volt túl jó véleménnyel az üstökösökről: járványokkal, éhínséggel, háborúkkal hozta kapcsolatba őket. Még nagyobb jelentőséget tulajdonítottak nekik, ha nap-és holdfogyatkozásokkal, speciális konstellációkkal nagyjából egy időszakban tűntek fel. Bővebben: The Astrology Junkie, Astrology King

Július 5 : penumbrális holdfogyatkozás a Bakban 13°37

A július 5-i Bak telihold ( Bp 06h 44′) egyszersmind gyenge, penumbrális holdfogyatkozás is. Észak- és Dél – Amerikából, Afrika legészakibb részeiről és Európából is látható lesz. Ez a holdfogyatkozás az utolsó a 2018 július 18-án kezdődött, Rák – Bak tengely mentén létrejött eklipszekből. A következő sorozat 2028 júliusában kezdődik; a közeljövő nap-és holdfogyatkozásaira az Ikrek – Nyilas tengely mentén kerül sor.

Rák Bak tengely mentén létrejött eklipszeknél a jegyek analógiái mellett a IV – X házas témák is szerepet kapnak. A krízisek, lezárások, a mélyreható átalakulások ezekkel állhatnak kapcsolatban. Emlékeztetőül néhány kulcsszó Baktay Ervintől:

Holdfogyatkozás a Bakban, 2020 júl 22, Bp 06h44

IV ház témái: Az eredethez és a múlthoz kapcsolódó viszonylatok: otthon, szülő, szülőház, a szülők általában, de elsősorban az apa, az átöröklött javak, hagyományok, kapcsolatok a szülőhelyhez és a hazához, belföldhöz, saját otthon és házias élet, visszatérés az eredethez, tehát életvég, öregkor, az élet utolsó szakasza, az ember anyagi helyzete ebben.

X ház témái: Az én világi érvényesítésének területe: elérhető célok és eredmények, hivatás, állás, pozíció, társadalmi helyzet, rang, emelkedés és előrejutás, elismerés, megbecsülés, hírnév, az elérhető társadalmi hatalom mértéke. Szereplés a nagy nyilvánosság előtt, népszerűség, sikerek, a törekvések beteljesülése. Ezeken kívül az anyára és a vele való kapcsolatra is utal, s összefüggésben áll az ember erkölcsi felfogásával és magatartásával, amennyiben ezek kihatnak az életben elérhető eredményekre.

Ez persze nagyon durva általánosítás, hiszen a folyamatok valódi természetéről kizárólag a horoszkóp egésze adhat érdemi felvilágosítást. Kollektív szinten  nagyon fontos, hogy az adott ország képletének mely területeit érinti az eklipsz.

A jelenlegi holdfogyatkozás az Egyesült Államok képletére is hatást gyakorol; egybeesik az ország születésnapjával. Mint a június 5-i Nyilas telihold és penumbrális holdfogyatkozás kapcsán már felhívtam a figyelmet, a társadalmi forrongások folytatódni fognak, és akár még radikálisabb jelleget is ölthetnek. (Az egyébként igen gyenge eklipszen kívül erre sokkal határozottabb utalások is vannak). Bővebben : Penumbrális holdfogyatkozás a Bakban – július 5
Július 8 : Merkúr R – Mars kvadrát; Rák – Kos 6°06

A teliholdat követően egyre feszültebbé válik a hangulat. Az eklipszképletben is meglévő Mars – Merkúr kvadrát 8-án pontosul be, a Rák – Kos 6° 06′-en. Mivel a Merkúr tolat, a fényszög hatása tovább érvényesül, a hónap végén pedig újra bepontosul. Az aktuálissá vált témákkal tehát egész hónapban dolgunk lehet (sőt, vannak régebbiek is, a két bolygó kvadrátja május 11-én pontosult be először, amikor még mindkét bolygó direktben haladt; a Merkúr a Bikában, a Mars a Vízöntőben) Mint más bejegyzésekben már szó volt róla, a Mars/Merkúr tranzitok általában intenzív szellemi tevékenységre utalnak, egyszersmind megnövelik a vitatkozókedvet, ingerlékennyé tesznek és elhamarkodott véleményalkotásra is hajlamosíthatnak.

Tényszerűen, elfogulatlanul kommunikálni most sokkal nehezebb, mint egyébként. A Rák érzékeny és érzelmes, könnyen megsértődik, de inkább a háttérből, passzív-agresszív stílusban fejezi ki rosszallását. A Kos annál harsányabb, egyből a lényegre tér, hamar felfortyan, de a Rákkal ellentétben nem babusgatja sokáig sérelmeit. A logika egyik jegynek sem erős oldala, így aztán cifra szituk adódhatnak. Szócsatákba bonyolódni nem kifejezetten ajánlott most, hiszen még a barátságosan induló beszélgetések is váratlan veszekedésbe torkollhatnak.

Ez a formáció balesetveszélyes is: a Merkúr uralja a járműveket, a Mars pedig a vitákat, hirtelenkedést, baleseteket, sérüléseket. További probléma, hogy míg a Rák félénk, a Kos vadul kezdeményezne, amikor a Rák megtorpan és visszatérne biztonságos kuckójába, a Kos előre száguld. Nem csak vezetés, hanem általában véve, utazások közben is fokozott óvatosság ajánlott.

Július 12 : Merkúr direkt stacionárius : Rák 5°29

A Merkúr július 31-én, a Rák 23°56′-en vált direkt stacionáriusba. Ezt követően ügyeink fokozatosan visszazökkennek a normális kerékvágásba, de addig, amíg ki nem lép a retrográd árnyékból, még bőven várható zűrzavar. Júl 15 én indul előre, 29-én lép ki a retrográd árnyékból.
Kardinális oppozíciók: túlfeszül a húr

Innentől nagyon feszült, nagyjából 10 – 12 napig tartó időszak jön, ugyanis a Rák Nap sorra szembenállásokat képez a Bak Jupiterrel, Plútóval, Szaturnusszal. Mivel a fényszögek nagyjából azonos időintervallumon belül állnak össze, együtt értékelendők. (Én külön mutatom be őket, de hatásuk összeadódik). Ehhez hasonló kardinális oppozíciókból már a tavaly nyáron is kijutott, de az összetétel valamelyest különbözött. Akkoriban ugyanis a Jupiter a Nyilasban tartózkodott, viszont egy Rák Mars – Merkúr együttállás is része volt a csataképnek. Ez az első szembenállás -sorozat 2019-ben június elején jött létre, a Nap a következő hónapban vette át a stafétabotot. A mostani kötélhúzás rövidebb ideig tart, de intenzitásban nem lesz hiány, és az óvatosság is elkel.

Július 12 : Nap – Neptun trigon ; Rák – Halak 20°51

Az egyidejűleg érvényesülő Nap – Neptun trigon enyhíti a nyomást. Bár július 12-én pontosul be, az előző/ következő 5 – 6 nap folyamán is érvényesül befolyása. Ezekben a napokban jó ötlet odafigyelni álmainkra (tulajdonképpen egész életünkben jó ötlet, de bizonyos időszakokban –és a jelenlegi is ilyen – még inkább) – hiszen nem csupán a gubancos helyzetekre figyelmeztethetnek, hanem a megoldás útját is megmutathatják. Jó esetben megérzéseink megóvnak attól, hogy értelmetlen harcokba bocsátkozzunk; a veszélyes helyzeteket, embereket is jó érzékkel elkerülhetjük.

Eközben azonban egy percre sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ha a Neptunusz túlságosan összemossa az álmok és a valóság közötti határokat, keserves lehet az ébredés. Az is kimondottan rossz ötlet, ha a Nap – Jupiter/Plútó/Szaturnusz szembenállások által gerjesztett feszültségeket alkohol és más tudatmódosító szerek segítségével próbáljuk oldani. Ezek ugyanis, az átmeneti megkönnyebbüléseket leszámítva a problémák eszkalálódásához vezethetnek ( pl. fokozzák a balesetek veszélyét, az így is nehezen féken tartható indulatok kiszaladhatnak az ellenőrzés alól). Bővebben: Nap – Neptun aspektusok (Liz Greene), A kaméleon (Astro Arena12)

Ha épp elkezdenél rinyálni, miért nem tündibündi, minden szép, minden jó előrejelzések vannak a blogon, jó ha szem előtt tartod: az asztrológia régebben a valóság megismerésének, nem pedig elhárításának az eszköze volt. Oldalam ezt a hagyományt igyekszik követni. Azon sem árt elgondolkodnod, hogyan vélekedett az asztrológia megfelelő felhasználásáról Charles E.O.Carter, (1887-1968) aki egyike volt a leghíresebb modern asztrológusoknak. „A gyenge idegzetűeknek és a gyáváknak szigorúan tilos lenne mindaddig asztrológiával foglalkozniuk, amíg felül nem kerekedtek gyengeségeiken”. Ha találva érzed magad, nem kommentelni kell, hanem továbbgörgetni. Így letiltani sem foglak 🙂

Július 14: Nap – Jupiter szembenállás, Rák – Bak 22°20

Ez az oppozíció  felduzzasztja az önbizalmat, elbizakodottá tehet, túlzásokra, telhetetlenségre hajlamosíthat. Az arany középutat nem könnyű eltalálni. Sajnálatos módon a nagy ambíciók nem járnak együtt az érdemi erőfeszítésekkel -így a csodavárás, irreális elvárások támasztása, „ami jár az jár” – típusú hozzáállás szintén jellemző hozadék lehet – még Bak Jupiter esetében is. A valóságérzék elvesztése, a források elpazarlása, önteltség később bukást, presztízsvesztést, nagyarányú veszteségeket eredményezhet.

A fényszög demagógiára, a politikai vélemények, világnézetek erőszakos, lehengerlő túltolására is hajlamosíthat. Az egyéni hatalmi ambíciók, a húsosfazék közelében maradás – vagy éppenséggel annak megkaparintása sokkal fontosabb a teli torokból harsogott világjobbító szándékoknál. Ezt a tendenciát elviselhetetlenségig fokozza az a tény, hogy a Nap egyszersmind a Plútóval és a Szaturnusszal is farkasszemet néz.

Július 15 : Nap – Plútó szembenállás, Rák – Bak 23°44

Általában véve a Nap és a Plútó erőpróbáló fényszögei hatalmi harcokat, különböző túlkapásokat, kríziseket, összeomlásokat jeleznek. A jelenlegi szembenállások a július 20-i újhold- képletnek is fontos tényezői; értékelésüknél tehát mindhárom Bak bolygót figyelembe kell venni. A válság nem feltétlenül rossz, hiszen az eddigi hozzáállás felülvizsgálatára, átértékelésére kényszerít, ez pedig a fejlődés új ösvényeire terelhet. Ettől függetlenül a folyamat nem túl kellemes, a harcteret pedig ezúttal is tanácsos alaposan megválogatni ( már amennyiben feltétlenül muszáj részévé válnunk a csataképnek). Az ilyenkor szükséges introspekcióra nem mindig önszántunkból, hanem külső kényszer hatására kerülhet sor. (Bővebben : Nap – Plútó szembenállás a horoszkópban és tranzitként, Nap – Plútó: mi és az árnyékunk, A trauma, Az apa halála, Nap – Plútó tranzitok)

A társulások különösen problémássá válhatnak: pl. egy családtag hatol be illetéktelenül intim szféránkba vagy mi próbálunk kémkedni utána, hatóságok/ hivatalos személyek vagy éppenséggel bűnözők jelennek meg otthonunkban, a féltékenység mellett a dominancia -harc, manipulációs szándék, a bizonyosság ilyen vagy olyan áron való megszerzésének a vágya is motiválhat. A krízisek egyes típusai saját önsorsrontó magatartásunk, a (már régóta szükségszerű) változással szembeni ellenállásunk miatt következhetnek be. Ezek a helyzetek egyszersmind arra is alkalmasak, hogy tudatára ébredjünk erőnknek, problémamegoldó képességünknek és ezáltal szilárdabb alapokra helyezzük önértékelésünket.

Július 20 : Nap – Szaturnusz szembenállás, Rák – Bak 28°38

Nap – Szaturnusz szembenállás hatásával tranzitként egy korábbi bejegyzés foglalkozott részletesebben. A két bolygó erőpróbáló kapcsolatai (együttállás, szembenállás, kvadrát) az év fontos fejlődési szakaszainak mérföldkövei, egyszersmind a felelősségvállalás, tehertétel, valamilyen megmérettetés kérdéseit is feszegetik. A nyomás fokozódik, különféle autoritásszemélyek (apa, szülőfigurák, hatóságok, elöljárók, főnökök, stb) indokolt vagy irreális követelésekkel bombáznak, melyekre, alkatunktól függően vagy oly módon reagálunk, hogy 24 órából 48-at hajtunk, vagy pedig megpróbálunk cseles megoldásokat találva kibújni a felelősség alól. Természetesen egyik véglet sem szerencsés. Kötelességeinknek, különösen ezekben a kritikus napokban legjobb, ha maradéktalanul eleget teszünk, ugyanakkor határainkat is tanácsos megvonnunk.

A szembenállás jó alkalom arra is, hogy féléves leltárt készítsünk az eddigi eredményekről és kudarcokról, végignéznünk, hol kell korrekciókra, irányváltásokra sort keríteni, hol kell jobban belehúznunk vagy éppenséggel visszavennünk a lendületből, minek kell fejlődnie, és mi az, aminek el kell sorvadnia. Nehéz Szaturnusz /Plútó tranzitokkal és eklipszekkel fémjelzett időszakban az ilyen mérlegkészítés nem mindig kellemes, és nem is mindig önként, hanem valamilyen külső esemény hatására következik be. De tanulságos és szükségszerű.
Július 20 : újhold a Rákban , Rák 28°26′

Alex Alemany festménye

A július 20-i újhold a Rák 28°26′-en születik meg, helyi idő szerint 19h 32′-kor. Az újholdképletben a fentebb bemutatott hatások összeadódva érvényesülnek.

Az erőpróbáló Hold (érzelmi szféra, érzelmi viszonyulásaink mikéntje, hangulatok, család, anya, gyerekkor, idősebb nők, múlt, stb) – Szaturnusz fényszögek nehéz érzelmi döntéseket, fájdalmas leválási folyamatokat jelezhetnek. A fejlődést már nem szolgáló, infantilis magatartásformákkal, valamilyen szívünknek kedves, de valójában káros szenvedéllyel, szokással való szakítás a jobb forgatókönyvek közé tartozik.

Újhold a Rákban, 2020 július 20, Bp 19h 32

A Hold – Plútó fényszögekről több bejegyzés is elérhető a blogon: ittittitt. A lélek mélységei, a titkos és tabuk, beleértve a szexualitáshoz fűződőket is, a hatalom gyakorlásának közvetlen és közvetett formái, a szó fizikai értelmében vett és a szimbolikus halál, a túlvilág Hádész birodalmába tartoznak. Mint már többször szó volt róla, plútói princípium megújulást hoz, de csak az után, hogy válságba taszított és porig rombolt. A fővilágítók jegyhelyzetéből adódóan, a jelenlegi válságokhoz az otthon, a család, a múlttal, gyökerekkel való kapcsolat szolgáltathat témákat.

A nehéz Hold- Jupiter aspektusok érzelmi szélsőségekre hajlamosíthatnak. Anyagi forrásainkkal sem biztos, hogy körültekintően bánunk.

Nem szükségszerű, de előfordulhat, hogy az újholdképletben érvényesülő erőpróbáló bolygóhatások komoly, akár az erőszakig fajuló kapcsolati problémákat, drámai elválásokat, hatalmi harcokat jelezhetnek. A Vénusz – Neptun kvadrát anyagi, érzelmi veszteségekre is utalhat. Ezek bekövetkeztében a rossz emberismeret, realitásérzék hiánya, a tudatmódosító-szerek komoly szerepet játszhatnak.
Július 22 : a Nap az Oroszlánba lép

Július 22-én délelőtt (Bp 10:36) a Nap is saját jegyébe, az Oroszlánba lép, amitől istenigazából feltüzesedik a nyár. Az otthon, család, lelki élet, múlt helyett a figyelem immár a szórakozás, társasági élet, kreatív önkifejezés, szerelem, hobbik területeire irányul. Bár az elmúlt napok földindulásának még nincs vége, a nyomás valamelyest felenged, kicsit kiengedhetjük a gőzt.

Július 22 : Merkúr – Uránusz szextil , Rák – Bika 10°21

A július 22-én másodszorra bepontosuló Merkúr – Uránusz szextil tovább oldja a légkört. Hatására talán nagyobb távolságtartással szemléljük érzelmi gubancainkat; az emocionális szempontok mellett a praktikusakat is figyelembe vesszük. Az újszerű megközelítésmódok új megoldásoknak is teret adhatnak. A horoszkópunkban hatása alatt álló témákkal és területekkel kapcsolatban szerencsés fordulatokra számíthatunk, különösen, ha erőfeszítéseket is teszünk az ügy érdekében.Józan távolságtartás, értékes mederbe terelt energiák = kedvezőbb forgatókönyvek

Alex Alemany festménye

Július végén szintén igen összetett hatások érvényesülnek. Újra bepontosul a Vénusz és a Neptun kvadrátja ( korábbi egzakttá válások : május 3, május 20) és a Merkúr – Mars erőpróbáló fényszöge ( korábban : május 11, július 8) A Vénusz és a Merkúr retrográd időszakaiban levegőben lógó ügyekkel kapcsolatban tehát egyértelműbb következtetésre juthatunk, körvonalazódhat ezek végső kimenetele. Talán nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy a tudatosság, praktikus megközelítésmódok, a szó fizikai és átvitt értelmében vett józanság, némi egészséges távolságtartás növeli a kedvező forgatókönyvek esélyét.

Július 27 : Vénusz – Neptun kvadrát, Ikrek – Halak 20°39

Mint már szó volt róla, a nehéz Vénusz – Neptun fényszögek irreális elvárásokra, légvárépítésre hajlamosítanak. A csalás, megcsalatás, csalódás, önbecsapás is sok esetben velejárójuk. A túlságosan rózsaszín szemüveg, a naivitás, a valósággal köszönő viszonyban sem levő elvárások, a rossz helyre befektetett energia üzleti- és szívügyekben szinte törvényszerűen vezetnek csalódáshoz. Bővebben : Szerelmi csalódások, amelyekre nagy szükséged vanVénusz – Neptun aspektusok(Liz Greene),  Vénusz – Neptun kvadrát tranzitként (Robert Hand), Elérhetetlen uraság, A lovagi szerelem problémás örökségeA Neptunusz szövevényes ösvényein tematikus oldal további cikkei.

Alapjáraton az Ikrek Vénusz könnyed, levegős energiája kedvezően hat a társasági életre, nyitottá tesz az új impulzusokra, amivel önmagában nem is lenne gond. Az anyagiak egyik jelölőjeként azonban cseppet sem jó hír, (különösen az egyidejűleg érvényesülő erőteljesen diszharmonikus Neptun -hatás mellett) hogy pénzügyeink túlságosan lebegőssé, levegőssé válnak. Ez egyébként a Vénusz teljes, idén alaposan elhúzódó (április 5 – augusztus 7) Ikrek tranzitjáról elmondható.

A valóság talajától való elrugaszkodást talán fékezi, hogy a Neptun egyszersmind szextilt képez a Jupiterrel . (A Vénusz – Jupiter egyidejűleg érvényesülő kvinkunxa persze arra utal, hogy az Ikrek és a Bak princípium összehangolódása munkaigényes feladat. Azonban jobb nem elmismásolni, ugyanis csak így remélhető, hogy a május 3-án majd május 20-án összeállt Vénusz – Neptun kvadrátok nem viselik meg túlzottan sem a szívünket sem a pénztárcánkat).

Július 27 : Jupiter – Neptun szextil, Bak – Halak 20°39 (Bp 19h 47)

Ugyanezen a napon másodszor pontosul be a Jupiter – Neptun szextil. (Ez a kedvező befolyás az év legnagyobb részében velünk lesz; hatása az egzakttá válás előtti és az azt követő 2-3 hétben a legerősebb. Első bepontosulás: 2020 február 20, Bak 17°45, Bp 16h56′, harmadik bepontosulás 2020 október 12, Bak 18°45′)

Jupiter – Neptunusz fényszögekről már sok szó volt a blogon. Ez a tudatos igyekezetet, gyakorlati erőfeszítéseket feltételező aspektus több lehetőséget ad arra, hogy látomásainkat, álmainkat a gyakorlatban kamatoztassuk, mint a tavalyi, valóságelhárításra hajlamosító kvadrát- (ld I. részII. rész ). A hiteles belső tapasztalatok, a valóságban is helytállónak bizonyuló megérzések, az a bizonyossággá érő sejtelem, hogy az erőpróbáló helyzetek is tanítást hordozhatnak számunkra, hozzásegíthetnek az időszak átvészeléséhez. A valóságérzék megőrzése természetesen itt is fontos kihívás – mint minden Jupiter – Neptun fényszög esetén. Jó hír, hogy a Bakban a Jupiter a realista Szaturnusz uralma alatt áll, így a tavalyi kritikátlan optimizmus helyét remélhetőleg idén a tényeken és a mérhető eredményeken alapuló bizakodás váltja fel. Eddigi teljesítményeinkből kiindulva pl bízhatunk pl abban, hogy egy még annyira nehéz időszakban is helyt tudunk állni, ha megérzéseink korábban is jók működtek, okkal reménykedhetünk abban, hogy belső iránytűnk most is megmutatja a helyes utat, meg abban is, hogy ha minden tőlünk telhetőt megteszünk a megoldás érdekében, a szerencse is szövetségesünkül szegődik. Amennyiben a konkrét, külső lépésekről, kézzelfogható eredmények produkálásáról sem feledkezünk meg, a belső képek teremtőerejét is kihasználhatjuk a kedvezőbb valóság megformálásához. KapcsolódóJupiter – Neptun szextil tranzitként, Robert Hand , Jupiter és Neptun (Stephen Arroyo)
Nehezen fenntartható egyensúly

Július 27 : Merkúr – Mars kvadrát, Kos – Rák 16°20

A Merkúr- Mars kvadrát harmadszorra július 27-én válik egzakttá. Mint már szó volt róla, személyes szinten a Mars és Merkúr erőpróbáló bolygókapcsolata szellemileg aktívabbá is tehet, egyszersmind azonban nehezünkre esik a lazítás. Ez a formáció balesetveszélyes is.

Ezt a fényszöget nehezebb kiegyensúlyozottan kezelni, hiszen a gyors mozgású Merkúr Jupiterrel való szembenállása felé közeledik. Plútóval és Szaturnusszal képezett oppozíciói csak augusztus elején pontosulnak be, a Jupiter/Plútó – Mars-Merkúr között összeáll azonban egy tág kardinális T -kvadrát , amely a következő hónapnak is megadja az alaphangulatát. (Innentől aztán nem lesz megállás; a forrófejű Mars először a Jupiterrel, majd a Plútóval képezett kvadrátba fut bele, augusztus végére pedig a Szaturnusszal is összerúgja a port, de ez legyen a következő havi előrejelzés témája).

Július 30 : Merkúr – Jupiter szembenállás, Rák – Bak 20°18′

Jupiter – Merkúr szembenállást igazából az augusztus 1-jén bepontosuló Jupiter – Plútó együttállással kell tárgyalni, hiszen hatásaik összeadódnak. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy ezt követően a Merkúr a Szaturnusszal néz majd farkasszemet, így augusztusnak már az eleje is igen puskaporosan alakul. A szembenálló felek rögeszmésen ragaszkodhatnak álláspontjukhoz akkor is, ha ez köszönőviszonyban sincs a valósággal.

A Merkúr- Jupiter oppozíció valóságos szájmenést jelezhet. Gondolataink vadul kergetik egymást, a külvilágból elárasztanak az információk, nem csoda, ha mi is nehezen teszünk féket a nyelvünkre. Pedig elképzelhető, hogy jobb lenne, ugyanis a Jupiter mindent felnagyít, a Bakban ugyan valamelyest fegyelmezettebb, de a Plútóval együtt állva rögeszmésségre, szélsőségekre is hajlamos. (Ld: A Jupiter és a Merkúr -Stephen Arroyo; Merkúr – Jupiter aspektusok – C.E.O Carter)

Az erőpróbáló Merkúr -Plútó fényszögek feketeöves szájkarate-bajnokokat jeleznek. A könnyed fogalmazás ellenére azonban jó tudni, hogy a hatalmi harcok akár a szó szoros értelmében is vérre mehetnek. A pszichoterror, verbális és fizikai bántalmazás különböző formái szintén analógialáncukba tartozhatnak, akárcsak a konteók, a különféle manipulatív technikák, boszorkányüldözések. Ezekben a napokban tehát mi is, környezetünk is alaposan elvethetjük a sulykot. A most kapott ajánlatokat érdemes fenntartással kezelni, a nagy ígéreteket elosztani kettővel…többel, a hírek valóságtartalmát alaposan ellenőrizni. A projekciók, előítéletek, politikai és ideológiai viták tovább fokozhatják az ellentéteket, a humorérzékkel párosuló egészséges tabudöntögetés viszont éppenséggel oldhatja a feszültséget.

Július 30 : Merkúr – Neptun trigon , Rák – Halak 20°35

Az ugyanaznap bepontosuló Merkúr – Neptun trigon valamelyest hűsítheti a túlhevült kedélyeket. Ez a tranzit ugyanis ösztönzően hat alkotó fantáziára és a szokásosnál fogékonyabbá tehet a környezetünkben uralkodó érzelmi légkörre, körülöttünk zajló eseményekre. Ez azonban nem jelenti azt feltétlenül, hogy aktívan részt is akarunk venni bennünk. Időben felismerve a kommunikációs dinamikákat, talán nem is butaság néhány napra kivonni magunkat a forgalomból. Ha a szó szoros értelmében nem is tehetjük meg, valamilyen kreatív tevékenység, zenehallgatás, olvasás sokkal értelmesebb elfoglaltság, mint kivenni részünket a béka-egér harcokból.

Fontosabb bolygóállások

Július 1 : Nap – Merkúr R együttállás – Rák 9°44 (Bp 04h 52′)

Július 1 : Nap – Uránusz szextil . Rák – Bika 9°52

Július 1: Merkúr R – Chiron kvadrát 9°23 Rák – Kos

Július 2 : a Szaturnusz visszatér a Bakba (Bp 01 h 36′)

Július 5 : penumbrális holdfogyatkozás a Bakban 13°37 (Bp 06 h 44′)

Július 8 : Merkúr R – Mars kvadrát; Rák – Kos 6°06

Július 10 : Chiron retrográd stacionárius, Kos 9°26

Július 12 : Merkúr direkt stacionárius : Rák 5°29

Július 12 : Nap – Neptun trigon ; Rák – Halak 20°51

Július 13 : utolsó holdnegyed, Kos 25°02 (Bp 01h38′)

Július 14: Nap – Jupiter szembenállás, Rák – Bak 22°20 (Bp 09: 58)

Július 14 : Mars – Chiron R együttállás, Kos 9°26

Július 15 : Nap – Plútó szembenállás, Rák – Bak 23°44 (Bp 21h 12)

Július 20 : újhold a Rákban , Rák 28°26′ (Bp 19 h 32)

Július 20 : Nap – Szaturnusz szembenállás 28°38, Rák – Bak

Július 21 : Merkúr – Chiron kvadrát, Rák – Kos 9°25

Július 22 : a Nap az Oroszlánba lép (Bp 10:36)

Július 22 : Merkúr – Uránusz szextil , Rák – Bika 10°21

Július 27: első holdnegyed, Skorpió 4°56 (Bp 14h 32′)

Július 27 : Jupiter – Neptun szextil, Bak – Halak 20°39 (Bp 19h 47)

Július 27 : Vénusz – Neptun kvadrát, Ikrek – Halak 20°39

Július 27 : Merkúr – Mars kvadrát, Kos – Rák 16°20

Július 30 : Merkúr – Jupiter szembenállás, Rák – Bak 20°18′

Július 30 : Merkúr – Neptun trigon , Rák – Halak 20°35

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!