Újhold az Ikrekben – 2020

Az újhold május 22-én születik meg, az Ikrek 02°04′-en, helyi idő szerint 19h38′-kor. Az újholdképletben a májusi előrejelzésben bemutatott hatások közül az aznap- , előző/ következő néhány napban bepontosuló fényszögek kombinációja érvényesül.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az Ikrek egyebek mellett a tanulás, tájékozódás, információcsere, a kommunikáció különböző formáinak a jegye. A benne uralkodó bolygóhoz, a Merkúrhoz hasonlóan kapcsolatban állhat utazásokkal, kereskedelemmel, az ismeretszerzés különböző típusaival, a társas érintkezés formáival is. Egy Ikrekben létrejövő újhold új kezdeteket jelezhet ezeken a területeken, témákat illetően. A kettősségek, kétértelműségek, válaszutak témája és problematikája szintén sokféle módon jelenik meg ebben az időszakban életünkben.

Újhold az Ikrekben, 2020 május 22, Bp 19h38′

A valós helyzetértelmezést az egyéni vágyfantáziák mellett a kollektív dezinformáció is megnehezítheti. Ne áltassuk magunkat: az álhírek, csúsztatások, összeesküvéselméletek kezdettől fogva szinte lehetetlenné tették a tényszerű tájékozódást. A világ minden részén minden politikai tábor a saját érdekeinek megfelelően torzított és teszi a mai napig is, maximum a félretájékoztatás mértékében és  jellegében van különbség. Erre a hétköznapi emberek tömegei is rátettek/rátesznek jónéhány lapáttal, akik reményeikkel vagy félelmeikkel összhangban levő posztok áradatát teszik közzé óráról órára, napról -napra, hónapokon át a közösségi médiában. Ez a tendencia csak erősödni fog a következő hetekben.A közelmúltban tanúi lehettünk az járványügyi intézkedések enyhítésének. A nyitás folytatódik, a jeggyel kapcsolatban álló területeken valószínűleg intenzívebben. Ebben az üzletágakat, és azokat a tömegeket, amelyeknek kenyeret adnak -érintő praktikus megfontolások kulcsszerepet játszanak. A szolgáltatásokat igénybe vevő széles rétegek mozgás, új ingerek, szocializáció iránti igényét is egyre nehezebb – jóformán lehetetlen tovább korlátozni.

Az újholdképletben érvényesülő hatások azonban óvatosságra intenek. A két fővilágító együtt áll az Alcyone-val (Ikrek 0°15′), a Plejádok legfényesebb csillagával. A csillaghalmaz többi alkotóeleméhez hasonlóan ennek az állócsillagnak is Hold – Mars jellegű hatása van. A Plejádok befolyása egyértelműen rossz: a régi idők asztrológusai szerint optimizmust, intellektuális aktivitást és becsvágyat adnak, de erőszakos bűncselekmények, balszerencse, megszégyenülés, lázas betegségek, hurut, rossz szemek is társulnak hozzájuk. A középkorban a pestisjárványokkal is kapcsolatba hozták őket.

A május 20-án bepontosult Vénusz – Neptun kvadrát hatása erőteljesen érvényesül . (Mint a májusi előrejelzésben szó volt róla, a Vénusz tolat, így a 3-án bepontosult fényszög a hónap végére újra egzakttá vált és gyakorlatilag a Vénusz teljes idei retrográd fázisára rányomja a bélyegét. Az erőpróbáló Vénusz – Neptun fényszögek irreális elvárásokra, légvárépítésre hajlamosítanak. A csalás, megcsalatás, csalódás, önbecsapás is sok esetben velejárójuk. A túlságosan rózsaszín szemüveg, a naivitás, a valósággal köszönő viszonyban sem levő elvárások, a rossz helyre befektetett energia üzleti- és szívügyekben szinte törvényszerűen vezetnek csalódáshoz.

A retrográd Vénusz és a Merkúr találkozójára szintén május 22-én kerül sor. A Merkúr – Vénusz együttállások hagyományosan pénz-és szívügyekkel kapcsolatos híreket jelezhetnek. Ez az aspektus rendszerint oldja a kommunikációs helyzeteket, békülékeny hangulatot teremt. A múlt egyes szereplői is felbukkanhatnak. (Mivel a Vénusz tolat, ezek lehetnek szerelmek, barátok, üzleti partnerek, de nem mindig konkrét találkozásról van szó). Nagy tisztázó beszélgetésekre mégsem a legalkalmasabb ez az időszak, mert a két bolygó egyidejűleg a Neptunnal is kvadrátot képez, így manipulációkrahazudozásra, különböző típusú játszmákra, félreértésekre, csúsztatásokra több lehetőség van, mint a realitások átlátására. Az önbecsapás kockázata is nagy. (A Merkúr – Neptun erőpróbáló fényszögeivel az Álom és valóság összehangolásaMerkúr – Neptun kapcsolatok című bejegyzések foglalkoznak részletesebben)

A fővilágítók egyidejűleg érvényesülő trigonja a Szaturnusszal természetesen arra is utal, hogy a józan ész, önfegyelem segít úrrá lenni a káoszon. (Ld Nap – Szaturnusz trigon) A Nap még trigonban van a Jupiterrel és a Plútóval is, ami azt sejteti, hogy májusban olyan értékeket is létre lehetett hozni, amelyek hosszabb távon is képesek lehetnek valamelyes stabilitást teremteni. Ebben az esetben is árvényes az általános szabály: ezt egyéni szinten könnyebb megvalósítani, mint kollektíve. A megfelelő én-határok, józan távolságtartás a kollektív ámokfutásnak még csak ez után csúcsra járatandó verzióival szemben is adhatnak némi védelmet.Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

A jelenlegi helyzetben , a kollektív szinten fennálló egyik legnagyobb gond  abból fakad, hogy a még mindig meglévő veszélyeket elbagatellizáló nyitás a június 5-i, részleges holdfogyatkozással egybekötött teliholdra a járvány kiújulását jelentheti. Más problémás hozadékok is elképzelhetők, amelyek romba dönthetik a jó kilátásokkal kecsegtető terveket.

Persze az is világos, hogy a türelem és a kívárás legalább annyi súlyos problémát teremt, mint amennyit megelőz. Az elmúlt hónapokban kialakult helyzet milliókat taszított egzisztenciális válságba. Világszerte tömegesen szűntek meg a munkahelyek, kisebb – nagyobb vállalkozások. Az egyik napról a másikra élők átmenet nélkül süllyedtek mélyszegénységbe, akár lakhatási lehetőségüket is elvesztve. De a járvány által ellehetetlenített üzletágakban (pl turizmus, vendéglátás, rendezvények, divatcikkek) a tulajdonosoknak viszonylag stabil, középosztálybeli jólétet -vagy annál sokkal jobbat, alkalmazottaiknak pedig munkalehetőségeket teremtő vállalkozások  is pillanatok alatt mentek csődbe. Ilyen helyzetekben levőktől irreális további kényszerparkolást elvárni. Ők nem azért akarnak minden igyekezetükkel kimozdulni a holtpontról, mert nem tudnak mit kezdeni magukkal odahaza, vagy mert nincsenek tisztában az egészségügyi kockázatokkal….
Pillanatnyilag tehát ismét két, egyformán rossz lehetőség között kell választani. Hogy ki melyiket részesíti előnyben, függ az adott országban levő járványkezelési stratégiáktól, attól, hogy vannak-e az illetőnek alternatívái, és persze alkatától, vérmérsékletétől. Erről a horoszkóp adottságai sok mindent elárulhatnak, de  mindenre nem tudnak választ adni. (Kérdésekre kizárólag konzultáció formájában áll módomban válaszolni.) Egy azonban bizonyos: bárhogy dönt is, valamilyen értelemben súlyos kockázatot vállal, ez alól nem vonhatja ki magát. Mindannyian valamilyen formában ebben a cipőben járunk. Ti is. Én is. Nincs biztosíték, nincs garancia, a hosszú távot és a tervezhetőséget – mint az idei év általános trendjeit bemutató cikkekben ( 2020 – hogyan tovább, mi jöhet még ? , Disztópikus lidércnyomás -az asztrológia tükrében) részletesen szó volt róla – jobb elfelejteni. “Tuti tippeket” a sors kicselezésére az asztrológia ezúttal sem tud adni. Egy konzultációnak nem is ez a célja

Az újholdakat az új kezdetekkel hozzák kapcsolatba – egy több hónap kényszerszünetet követő Ikrek újhold idején pedig még nagyobb igény van a nyitásra, indulásra. Csakhogy, mint a májusi előrejelzésben már részletesen szó volt róla, jóakarat, igyekezet ide vagy oda, a tempót nem lehet felgyorsítani. A Vénusz május 13-i retrográdba váltásával nagyjából egyidejűleg két nagybolygó, a Jupiter és a Szaturnusz is elkezdte tolatását. (A Szaturnusz május 11-én, a Jupiter pedig május 14-én vágott hátraarcot.) Innentől a nyár és az ősz folyamán egymást érik a jelentős retrográd hatások, ezért később sem lehet nagyobb sebességre kapcsolni. Teljesen új kezdeményezésekhez sem kimondottan kedvező a terep.

Jobb nem áltatni magunkat: a nagyfokú instabilitás, a változékony helyzetek az esetleges javulás ellenére is velünk maradnak. Így lesz ez egész évben, sőt jövőre is. Átmeneti időszakban vagyunk, sok inger, impulzus záporozik ránk. Lehetőségek bukkannak fel a láthatáron, és utak fogynak el a lábunk alól.  Döntéseket kell hoznunk – vagy csak ezt hisszük. Ilyen körülmények között nem könnyű megkülönböztetni egymástól a lényeges és a lényegtelen, reális és irreális dolgokat. Hosszú távra tervezni lehetetlen – a helyzetek egyik hétről a másikra is a fejük tetejére állhatnak. Ami most járható útnak tűnik, egyáltalán nem biztos, hogy akár júniusban is reális alternatíva lesz. Az ajtók, amelyek május kedvezőbb szakaszaiban megnyílhatnak, akár pár nap múlva is becsukódhatnak. A jelenlegi újhold tehát nem a bizakodó indulás, hanem inkább az eddiginél is bizonytalanabb átmenetek időszakának kezdeteit jelzi.
Kapcsolódó

Májusi előrejelzés

Aphrodité tükörbe néz: általános tudnivalók a Vénusz retrográd időszakáról

Vénusz az Ikrekben – tranzitként

Vénusz – Neptun kvadrát tranzitként (Robert Hand)

Erőpróbáló Merkúr – Neptun fényszögek : álom és valóság összehangolása

Merkúr – Neptun (Liz Greene)

Az Ikrek (Liz Greene)

Nap – Szaturnusz trigon

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!