Uránusz a IV házban

A cikkben írtak nem csak IV házas Uránusz esetén érvényesek, hanem többé – kevésbé akkor is, ha az IC a Vízöntőben áll, vagyis az Uránusz uralma alatt. A kedvező vagy kedvezőtlen forgatókönyvek ilyenkor sok tekintetben az Uránusz horoszkópbeli helyzetétől függnek. Ez a bolygó gyakran szakít a tradíciókkal és a vérségi kötelékek sem túl fontosak számára. IV. házas Uránusz esetén ez oly módon is megnyilvánulhat, hogy a szülött családi háttere valamilyen szempontból eltér a szokványostól, pl örökbefogadott gyerek, mostohája van, a családtagok egymástól távol élnek, nonkonvecionális családi környezetben nevelkedik, stb.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan, receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Jó esetben a IV házas Uránusz igen objektívvé tesz az otthonnal, családdal kapcsolatos témákban. Szintén a kedvező megnyilvánulási formák közé sorolható, ha az illető szülei modern, bár kissé különc nevelési elveket vallottak. A családtagokat némi barátságos távolságtartás jellemezte. A családi légkört függetlenség, nyitottság, innovatív hozzáállás, széles látókör, liberális szellem hatotta át. A gyerekeket arra nevelték, hogy legyenek önmaguk, legyenek nyitottak az új ötletekre, irányokra, hiedelmekre, magatartásformákra, legyenek önállók, szerezzenek saját élettapasztalatokat, bízzanak a jövőben.Kevésbé szerencsés helyzetben, főleg ha a szülött képletében a víz elem hangsúlyos, a szülők nagy szabadság -és térigénye miatt a gyerek úgy érezte, elutasítják, nem szeretik eléggé. A szülők túlzásba vitt lazasága, engedékenysége, a túl nagy szabadság (ami gyakran a gyermek érzelmi elhanyagolásával párosult), károsan hatott a szülött jellemfejlődésére. Ez a házhelyzet jelezhet távolságtartó, kiszámíthatatlan, következetlen szülőket is. A nevelési módszerek és a szülők általános hozzáállása ilyenkor több-kevesebb kívánnivalót hagy maga után, de alapvetően jószándékúak, és nem okoznak maradandó károkat a gyereknek.

Szélsőségesen rossz esetben a szülői ház tele volt kiszámíthatatlansággal, kellemetlen meglepetésekkel. Az otthont káosz, rossz értelemben vett furcsaságok jellemezték . A szülőket talán jobban érdekelték a barátaik, a különböző társadalmi ügyek, a szórakozás, mint csemetéik. A légkör zűrös volt, a szülők valamilyen értelemben „őrültek”, instabilak, így a gyerek idejekorán megtanulta, hogy másoktól – különös tekintettel a családra – függni veszélyes. Baráti körében talált új családra, bizonyos értelemben ők pótolják a vérségi kötelékeket. Ők támogatják abban a formában új ötleteit, biztatják, hogy legyen nyitott az új lehetőségekre, méltányolják szellemi teljesítményét, ahogy ezt a családtagoktól várná el az ember.

Hányatott gyerekkora miatt a szülött talán később sem akar érzelmi kötöttségeket. Olyan otthonra van szüksége, ahol soha nem záródik rá az ajtó. (Ha a horoszkóp egésze mély kapcsolódási igényekre – pl. hangsúlyos víz elem , erős Vénusz, Hold, biztonságvágyra utal, pl hangsúlyos víz vagy föld elem, erős Szaturnusz/ Hold/ Vénusz – ill ezek kombinációi- – a szülött ezt olyanoknál keresi, akik ezt nem tudják megadni neki. Családalapításhoz pedig szabadulóművészeket választ, akiknek ennek puszta gondolata is elég ahhoz, hogy fénysebességgel meneküljenek, ha pedig mégis horogra akadnak, a közös otthon sok minden lesz, csak a meghittség és a nyugalom szigete nem.)
Ez az Uránusz – pozíció gyakran utalhat arra is, hogy a szülött elszakad otthonától, családjában ő a nonkomformista, otthonával – mint állandó bázisával – szembeni magatartása folyamatosan változik. Jelezheti, hogy sok érdekes ember látogatja otthonát, társadalmi rendezvények, gyűlések zajlanak lakásában, az otthona azonos eszméket vallók gyülekezőhelyeke, okkult, informatikai vagy tudományos tevékenység helyszíne. Utalhat arra, hogy a rutintevékenység untatja vagy türelmetlenné teszi, és folyton új élmények után sóvárog.

Az illető nagy hullámhegyeket és hullámvölgyeket élhet meg személyes szférájában. Az otthon a kísérletezés színhelye is lehet számára, itt próbálja ki az új dolgokat. A berendezés vagy magának a lakhelynek a gyakori megváltoztatása szintén erős késztetés lehet. A szülött nem akar a múlt rabszolgája lenni, nem engedi, hogy az lebénítsa. Gyakran egészen új imázst alakít ki a családi életről, ami időnként sokkoló is lehet a hozzá közelállók számára. Azonban csak akkor érzi úgy, hogy kedvére való családi életet él, ha mindent a feje tetejére állít maga körül. (Életformája nem szükségszerűen különcködő, lehet egészen konvencionális is, de a környezet, amelyben otthon érzi magát ebben az esetben is gyökeresen különbözhet a szülői házétól).

A IV házas Uránusszal rendelkezők között vannak olyanok, akik folymatosan költöznek, de a szülött akár hosszú éveken át is lakhat ugyanazon a címen, különösen ha otthona különbözik a szokványostól, lakását gyakran átrendezi, sűrűn cseréli bútorait, stb. A gyakori – és váratlan -költözések adódhatnak az illető, vagy valamelyik közeli hozzátartozója szakmájából is. Ez lehet az egyik oka, hogy a dolgok sosem válnak életében megszokottá, hogy az átlagosnál gyakrabban kell az új környezethez alkalmazkodnia. A lakás berendezése lehet bizarr, futurista stílusú, de mindenképpen egyéni ízlést tülröz. Otthona valószínűleg tele van modern műszaki cikkekel, beleértve a sokféle, inkább érdekes, mint hasznos kütyüt is.

Valószínű a bizonyos szempontból szokatlan gyerekkor, otthoni környezet. Mint fentebb szó volt róla, jelezhet kreatív, eredeti vagy szeszélyes, kiszámíthatatlan, instabil szülőket. Legtöbbször az apa ilyen. Az empátia, érzelmi biztonság valószínűleg hiányzott a családi környezetből; a szülők nevelési stílusa nem biztos, hogy túl következetes volt. Az apa ridegen vagy távolságtartóan viselkedhetett a gyerekkel, valószínűleg nehezére esett kimutatni érzelmeit. (Az ölelés, babusgatás jó eséllyel nem volt része az apai szeretetnyelvnek). Egy IV. házas Uránusz utalhat arra is, hogy a szülött nincs kibékülve felmenői társadalmi, etnikai vagy anyagi hátterével.

Ezeknek a szülötteknek arra van szükségük, hogy függetlennek és különbözőnek érezzék magukat családtagjaiktól. Hacsak a képlet más tényezői nem utalnak rá, soha nem lesznek a rutinok foglyai. (Amennyiben a képlet más összetevői -pl föld elemben levő bolygók túlsúlya – azt sejteti, hogy az illető jobban érzi magát a biztonságos, hétköznapi kerékvágásban, mihelyt ezek a „kerékvágások” kialakulnának, máris bekövetkezik valamilyen családjával, lakásával kapcsolatos esemény, ami felborítja őket.).
Az Uránusz nem szereti a túl szoros kapcsolatokat és ha a IV házban áll, azt is jelezheti, hogy az otthon nem volt különösebben tápláló hely, és valódi védettséget sem nyújtott. Maga a szülött sem szívesen tesz eleget a családi kötelezettségeknek. Az otthon lehet az a terület is, ahol a képlet tulajdonosa felkavarja az állóvizet, a maga útját járja, elválik a családtól, merőben más életutat jár be, mint közvetlen hozzátartozói, a családi elvárásokkal ellentétes módon cselekszik. A hozzátartozók ezt engedetlenségként értelmezhetik; azt mondogatva, hogy az alma túlságosan messze esett a fájától. Okkal vagy ok nélkül azt vágják a szülött fejéhez, hogy megtöri a családi hagyományokat, szabályokat, hátat fordít örökségének, „klánjának”.

Ez azonban nem feltétlenül baj. Mint fentebb szó volt róla, a IV. házas Uránusz ( az erőpróbáló Hold – Uránusz fényszögekhez hasonlóan ) szélsőségesen diszfunkcionális családot is jelezhet. Ilyenkor ez az egyetlen mód arra, hogy a szülött kiszakadva a mérgező környezetből új, egészséges irányokba induljon el. Amennyiben a „bűnbaknak” ahhoz a típusához tartozik, akit nem ítél halálra a toxikus családi tudattalan, hanem megelégszenek „pusztába kergetésével” , még mindig sokkal jobb esélyei lesznek hozzátartozóinál egészségesebb személyisége megélésére, mint odahaza. (Liz Greene részletesen foglalkozik a feláldozott és az elűzött bűnbak témájával The Dark of the Soul című könyvében). Persze, a halálra sértődött família ilyenkor azzal vádolhatja a képlet tulajdonosát, hogy csúnyán cserbenhagyta őket – a világért sem akarva szembesülni azzal, hogy az általuk teremtett „otthon” annyira rideg, instabil, tébolyító volt, ahonnan épelméjű embernek csak menekülni lehet.
Egy ilyen Uránusz -pozíció drasztikusan megváltoztatja az összképet és az otthonban, családban bekövetkezett törésre utal. A szülött minden igyekezetével azon van, hogy ne kerüljön függő helyzetbe családjától. Mostoha gyermekkori körülményekre adott reakcióként az illető függetlenedni akar múltjától. Az Uránusz házhelyzete utalhat arra az életterületre is, ahol nem akarunk kiszolgáltatva lenni sorsunknak. A nyughatatlanság és a mozgástérre való igény szintén jellemző lehet. A szülöttnek szabadnak kell éreznie magát otthonában, mentesnek a családi kötelességektől, és gyakran igen távolságtartó gyermekkori környezetével. Az Uránusz utalhat itt a szülők válására, de egy általános belső nyughatatlanságra is. A szülött lelke mélyén sosem érzi, hogy megállapodott volna és attól a nyugtalanító érzéstől sem tud szabadulni, hogy mindjárt történni fog valami.

Egy IV házas Uránusszal rendelkező személy sokszor érezheti úgy, hogy nem tartozik sehova, és saját családjában, otthonában is idegenként mozoghat. Ezek a személyek gyakran érzik magukat kívülállóknak, idegeneknek, kiközösítettnek származási helyükön. A pozíció így jelezheti a vándort, az emigránst is, olyan személyt, aki ki akar törni születési helyéről. A IV házas Uránusszal rendelkezők azok közé a típusok közé is tartozhatnak, akik lázadnak a hagyományok, a társadalmi normák és a szülői elvárások ellen. Gyökértelennek érezhetik magukat, gyermekkorukban olyan törést élhettek át, ami rendkívül szorongóvá tette őket. A IV házas Uránusszal rendelkező személynek rengeteg otthoni felfordulásban van része, családija, lakása kaotikussá válik. Ezen az események gyakran rajta kívülálló és irányításától független okokból következnek be. Olyan, mintha a külső körülmények valamiképpen összejátszanának, és ezek a dolgok megtörténnek az illetővel, feje tetejére állítva mindent odahaza. Jóllehet az ilyen változásokra nincs hatása, kifejleszthet magában egy olyan fajta lelki rugalmasságot, amelynek köszönhetően akár gyorsan változó körülmények között is képes lehet otthonosan mozogni.

Forr :    The Astrology Place Membership  ,sok saját gondolattal kiegészítve
Kapcsolódó

Erőpróbáló Hold – Uránusz fényszögek

Az Uránusz  (Liz Greene)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!