Neptun a IV házban | Liz Greene

Liz Greene : A Neptunusz az asztrológiában és a megváltás keresése ( The Astrological Neptune and the Quest for Redemption) című könyve asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyik alapműnek számít. Magyarországon sajnos jószerivel ez is ismeretlen, pedig több mint húsz évvel ezelőtti megjelenése (1996) nagy eseménynek számított a világ asztrológusai körében. Liz Greene munkássága, aki egyszersmind jungiánus analitikus is, asztrológusok teljes nemzedékeire van hatással. Az alábbi rész (376 – 379 old) a IV házas Neptun témáival foglalkozik. A személyi horoszkópokban jelzett lehetőségeken és buktatókon kívül a szerző más, az egyénen túlmutató analógiáikra is kitér.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A IV házat hagyományosan a gyökerekkel, otthonnal, családi háttérrel hozzák összefüggésbe. Azt illetően, hogy az anya-vagy az apaélményt tükrözi ez a ház, sok vita folyik. Itt nem szeretnék foglalkozni ezekkel a vitákkal; másutt már érdemben tárgyaltam a témát. Az alábbi értelmezés saját álláspontomat tükrözi, mely szerint a IV. ház az apa területe úgy személyes, mint – ami még fontosabb, archetipális szinten. Az apa, a mítosz tükrében szemlélve a szellem birodalmának megtestesítője, ő a mennyekben uralkodó láthatatlan ős, aki még akkor is gondoskodik gyerekeiről, amikor ezek nincsenek tudatában. Ez a spirituális atya minden kultúra legendáiban és mítoszaiban ismétlődő motívum; halandó asszonyokkal egyesül és olyan hőstípusokat nemz, akik beteljesítik isteni akaratát a Földön. Láthatatlansága azzal a sajátossággal kombinálódva, hogy a sorsszerűség érzését adja utódának, olyan titokzatos tartománnyá teszi a IV házat, ahol valami elrejtett dolog után kell kutatni. Az archetipális apa adja a testet belülről éltető isteni élet örök szikráját. Egyesek életében, kivételes gyerekkori körülmények esetén, ennek az inkább spirituális mint testi forrásnak az élménye inkább az anyához kapcsolódik. De rendszerint az anya révén éljük át az intim testi kapcsolat élményét, hiszen az ő testéből születtünk, míg az apát fizikai távolléte egy fajta megismerhetetlenséggel ruházza fel. Ez a megismerhetetlenség tükröződik az életutazás végső értelmét megtestesítő, rejtőzködő ős alakjában.

Az IC és a IV ház által kölcsönzött ‘idebent vagyok’ -élmény belső egységet kölcsönöz valamennyi gondolatnak, érzésnek, érzékelésnek és cselekedetnek. Ugyanúgy, ahogy biológiai értelemben önfenntartók és önszabályozók vagyunk, az IC és a IV ház szerepe az én egyéni sajátosságainak stabil formában való megtartása.” (Liz Greene – Howard Sasportas: The Twelve Houses)Amikor a Neptun a IV házban áll, a megváltás helyszíne a spirituális forrás tartománya, amelyet a személyes apa testesít meg. Mivel kivetítjük rá a megváltó alakját, aki – bármely házban áll is a Neptun-, egyszerre szenved és gyógyít, ez az áldozat-megmentő áthatja az apa élményt és átszínezi az egyén hozzá való érzelmi viszonyulását is. Úgy tűnik, hogy mint általában a horoszkóp szülői szignifikátorai esetén, a valóság ezúttal is összejátszik ezzel a projekcióval; a szülött gyerekkorából ugyanis gyakran fizikailag is hiányzik az apa, mert pl elszakadtak egymástól, vagy a szülők elváltak, vagy meghalt, vagy szokatlan szenvedéseket élt át, vagy pedig érzelmi vagy fizikai értelemben beteg. Így kitűnő horgot kínál, amelyre rá lehet akasztani a projekciót. Minél közelebb áll a Neptun az IC-hez, annál szembetűnőbb ez a horog. Gyakran maga az apa is erősen neptuni alkat, születési képletében pl hangsúlyos szerepe van a Halaknak vagy a 12. háznak, vagy domináns Neptunja van – pl együtt áll egy horoszkóptengellyel vagy fényszöget képez a Nappal vagy a Holddal. Úgy tűnik, hogy a Neptun szülőben érzékelt tűnékeny, elérhetetlen minősége az Édenkert elveszett varázsát tükrözi vissza az egyén számára – akkor is, ha ezek az érzések nem tudatosulnak benne.

Az idealizálásnak nagy szerepe van ezekben az érzelmekben. Az áldozat iránti együttérzés, a megváltó gyógyító érintése utáni sóvárgás gyakran erőteljes komponensei az apával való érzelmi köteléknek. Az apa talán a szokatlanul élénk fantázia adományával rendelkezik, akkor is, ha ezt soha nem ismerte el vagy fejezte ki. Az apaélményhez gyakran mérhetetlen szomorúság is társul, ugyanis elérhetetlennek tűnt vagy nem kommunikált. Ha valaki nem ismeri el ezeket a komplex érzelmeket, [az apához való] tudatos viszonyulása haragos vagy közömbös lehet. De az elveszett spirituális otthon apa-pótlékok (gyakran guruk vagy spirituális tanítók) formájában való keresése – az egyén életének fő motivációjává válhat, miközben halvány fogalma sincs arról, milyen szerepet játszik személyes apja ebben a sóvárgásban. Ez nem azt jelenti hogy egy transzcendens valóság pusztán az apa iránti szeretet szublimált formája lenne. De ha a szeretett szellemi apát pótlékok formájában keresik, általában sor kerül a neptuni csalódásra is. Egy IV házas Neptunnal rendelkező nő például házas vagy más módon elérhetetlen férfiakban keresheti az apa-megváltót, miközben azon tűnődik, miért van jelen ez a minta az életében, és nem hajlandó elismerni apja iránti mélyebb érzelmeit, akit tudatos szinten talán nem is szeret vagy nem becsül. Egy IV. házas Neptunnal rendelkező férfi erőt mutatva és racionális viselkedéssel kompenzálhat, ugyanis gyenge és kiábrándító emberként élte meg az apját. Aztán csodálkozik, miért érzi magát elveszettnek és depressziósnak külső eredményei dacára, és nem hajlandó elismerni apja utáni sóvárgását, akiről azt hiszi, elhagyta. Amikor egy IV házas Neptunnal rendelkező személy azzal utasítja el apját, hogy jelentéktelennek, szeretetlennek, unalmasnak tartja, általában sokkal mélyebb problémák munkálnak a háttérben.
A IV házas Neptunnal rendelkezők a gyökértelenség érzésétől is szenvedhetnek. Semmilyen fizikai lakóhelyen nem érzik magukat otthon; nincs olyan falu, város vagy ország, ahova igazán tartoznának. Az isteni elégedetlenségnek ez az állapota olyan vándort teremthet, aki mindenhova elutazik, de sehol sem telepszik le. A tökéletes környezet megtalálása vagy megalkotása egyik fő életcéllá válhat. Ebben az összefüggésben érdemes megvizsgálni a IV házas Neptunt Rajneesh képletében (l. 7. fejezet) Jóllehet ez a neptuni sóvárgás egy olyan tartomány után, amely nem létezik a Földön, fájdalmas lehet, egyszersmind lehetővé teszi a szülött számára a szomszédséggal és a nemzettel való azon merev és klánszerű identifikációk elkerülését, amelyekből annyi előítélet és intolerancia fakad. Még fontosabb, hogy nyitottá tehet a családdal, nemzettel, fajjal szembeni kötelezettségektől független, minden életformával való összetartozás érzésére. A Neptun otthontalanságának fájdalmán sokat enyhíthet a másokkal való összetartozás lunáris élménye, különösen ha nem vér szerinti kötelékekről van szó. Az apa idealizálása a családi élet idealizálása formájában is megjelenhet, de ennek gyakran csalódás a vége. Minél nagyobb elvárásokat táplál valaki a családdal, mint a megváltás forrásával szemben, annál fájdalmasabb kiábrándulás várhat rá. A szülöttnek talán egy más fajta családot kell találnia, olyat, amely barátságból vagy érzelmi adffinitásból születik, és itt tapasztalhatja meg a szokásos emberi támogatást és szeretetet a valóságban. Jóllehet a valóságos otthon hetedhét országon túli távolban lehet, a mindennapi társaság nyújtotta otthonosság talán elegendő beteljesülést nyújthat a IV. házas Neptunnak ahhoz, hogy kielégítő helynek érezze a világot.

Forrás: Liz Greene – The Astrological Neptune and the Quest for Redemption , 376 – 379 old
Liz Greene: The Astrological Neptune and the Quest for Redemption

Az asztrológiát tanulók számára egyik alapműnek számító kiadvány Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

Liz Greene : A Neptunusz az asztrológiában és a megváltás keresése című, terjedelmes művének megjelenése (1996) nagy eseménynek számított a világ asztrológusai körében. A szerző munkássága, aki egyszersmind jungiánus analitikus is, asztrológusok egész nemzedékeire hatással van. Hogy sokrétű megnyilvánulási módjait érzékeltesse, Greene ebben a könyvében a tőle szokásos részletességgel járja körül a Neptunusz témáit az irodalomban, a vallásban, politikában, divatban, művészetben. Eközben enciklopédikus műveltségéről is tanúságot tesz. Mélyére hatol az olyan, részben vagy teljes egészében a neptuni analógialáncba tartozó kérdéseknek is, mint a csalódás, az illúziók, függőségek, lemondás, áldozat, karmikus -és előszeretettel annak címkézett vonzatok, kreativitás, szerelem, kapcsolatok, stb.

Asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok valamint a szimbológia iránt érdeklődők egyaránt érdekesnek találhatják a könyv nagy témáit: Neptunusz a mitológiában (Fons et Origo), A Neptunusz pszichológiája (Hysteria Coniunctionis), A Neptunusz és a kollektív (Anima Mundi)A Neptunusz szakácskönyve (Ferculum Piscarium). Az asztrológiát tanulóknak valószínűleg tetszeni fognak a példahoroszkópok, a Neptunusz házak, fényszögek szerinti -, valamint a szinasztriában, kompozit- képletekben játszott szerepének bemutatása. Akik nem jártasak az asztrológiában, de érdeklődnek az egyetemes szimbólumok iránt, szintén hasznosnak találhatják, hiszen képet kaphatnak arról, hogyan hatja át a Neptunusz kreatív energiája életünket, illetve milyen destruktív megnyilvánulásaival kell nap mint nap szembesülni.

A Scribden e- könyv változatban is elérhető . Az elektronikus könyvtár tagdíja 10 dollár/hó)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!