Nap a 12 házban

Egy 12 házas Nappal rendelkező egyén igen fogékony a kollektív álmok, vágyak, sóvárgások szenzitív és vizes világára. Ez azt jelenti, hogy az egyén kreatív késztetéseit átszínezik a nagyvilág impulzusai, ő maga pedig csak az élet láthatatlan és megfoghatatlan tartományaiban utazva talál valódi beteljesülést.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az élet csak akkor nyer értelmet, ha a szülött kifejezi és valamilyen kreatív mederbe tereli ezeket a kreatív sóvárgásokat, ő ugyanis az élet alapjait képező kollektív tartományokból érkező kreatív impulzusok médiuma. A misztikus sóvárgások és aspirációk fontos részét képezik e szülöttek szoláris küldetésének, amikor pedig a Nap a legrejtettebb házban található, a fejlődési ösvénynek gyakran részét képezi a visszavonulás, magány és a csend is. Ezek segítik a szülöttek művészi és alkotókészségeit felszínre törni, így létszükséglet számukra, hogy időt szakítsanak az álmaikon, érzéseiken, fantáziáikon való reflexióra. A szülött így talán mélyen vonzódhat a zenéhez, tánchoz, művészetekhez. Jelen lehetnek látens intuitív vagy médiumi adottságok, amelyeket talán tovább kellene fejleszteni.A 12 ház jelképezi az összes határ feloldását, ily módon törekedve az egész élettel és világmindenséggel való egység megvalósítására. Végső soron dezintegrál, a dolgok szétesnek és a mélyebb vizekbe hullanak, és ezek az óceánok nehezen hajózhatók. Az egyén szerencsére rendkívül érzékeny, de erre gyakran destruktív módon reagál, alkohollal és más tudatmódosító szerekkel próbálva tompítani ezeken az erőteljes érzéseken. Ezeknek az addiktív anyagoknak a használata voltaképpen nem más, mint (elvetélt) kísérlet a láthatatlan világgal való kapcsolat visszaállítására. (Mint az összes neptuni és a vele analóg Halak, 12-ház témánál itt is fontos hangsúlyozni, hogy ha a szülött túlzott racionalitásba, intellektualizmusba menekül a kollektív tudattalanra való fogékonysága elől, az „hátulról”, romboló formában fogja megragadni. Az alkoholizmus és más fajta szenvedélybetegségek, irracionális hangulatokból fakadó önsorsrontás, egy rossz értelemben vett – tehát iszákos vagy drogfüggó, felelőtlen, élősködő, lecsúszott neptuni személlyel való kapcsolat egyike a lehetséges megnyilvánulási módoknak. )

E ház a rejtett, illuzórikus, nem könnyen megfogható dolgokat képviseli. A távoli és elszigetelt helyek tartoznak uralma alá, pl a zárt intézetek, kolostorok, szanatóriumok, menhelyek, börtönök. Bizonyos mértékben, valamiképpen sorsszerű módon e témák e szülöttek önkifejezésmódját is áthatják, így az elszigeteltség érzete vagy az önkifejezés blokkolt erőinek problémája is jellemző lehet. A ház befelé fordulásra, a fantázia tartományaihoz való visszakapcsolódásra és a magasabb erők működésének tudomásul vételére késztet. A szülött így hajlamos olyan segítő foglalkozásokat választani, ahol az erőfeszítések a kulisszák mögött zajlanak, vagy a nagyközönségnek fogalma sincs róluk.
Egy 12-es házas Nappal rendelkező személy gyakran érzi úgy, hogy valamiféle kötelezettségei vannak, valamilyen múltbeli adósságot kell törlesztenie, más szavakkal, valamiféle befejezetlen ügye van. A Nap reflektorfénye a rejtett, eldobott, elhanyagolt, nem kifejlesztett dolgokra esik. Egy ilyen univerzális házban levő Nap nem élhet kizárólag önmagáért: az egyéni önkifejezésmód mögött sokkal szélesebb körű kollektív igények rejtőznek. Az illetőt így a társadalom igen fogékony edényévé és közvetítőjévé válik, aki születése óta kapcsolatban van a kollektív tudattalan mélyebb és nagyobb óceánjával és annak tartalmaival. Egy ennyire mély megértéssel és együttérzéssel rendelkező személy számára jó döntés lehet egy olyan hivatás választása, ami a jótékonykodást, szociális munkát, a hátrányos helyzetűek segítését is magában foglalja.

Természetesen a 12 ház karakterének nem csak ilyen típusú foglalkozások felelnek meg. Főleg akkor nem, ha az illető egója gyenge, a határok megvonása pedig egyébként is problémát jelenthet számára. Ilyen esetekben könnyen lehetséges, hogy azért köt ki a klasszikus segítő szakmáknál, hogy saját megoldatlan problémáival (ezek lelki zavarokat, szenvedélybetegséget is jelenthetnek) ne kelljen foglalkoznia. Ha így áll a helyzet, az állítólagos segítők és elesettek között minden érintett számára kártékony Megmentő-Áldozat típusú játszmák alakulhatnak ki. Végül, de nem utolsó sorban arról sem szabad megfeledkezni, hogy a szekrényében levő csontvázak elől segítőtevékenységbe menekülő Megmentő maga is profi energiavámpír lehet.
Howard Sasportas így ír:

Amennyiben Napod a 12-es házban áll, valamilyen zárt intézményben dolgozva – pl mint nővér, múzeumi kurátor vagy akár börtönőr – erősítheted meg identitásodat és éntudatodat. (Ford. megj: Ezek klasszikus, 12 házhoz társított szakmák, de az ilyen listák túlságosan receptszerűek és nem mindig vannak összhangban a ténylegesen a szülött személyiségéhez illő szakmai irányokkal. Ezek – mint minden más, kizárólag a horoszkóp egészéből derülhetnek ki.) Persze a Nap a 12 házban bizonyos fokig furcsa, ellentmondásos pozíció. A 12 ház ugyanis leginkább valami nálad magasabbrendű dologgal való egyesüléssel, a saját igényeid, vágyaid más emberekért vagy egy ügyért való feláldozásával van kapcsolatban; míg a Nap azt a területet jelzi, ahol ki kell fejlesztenünk autoritásunkat, egyedülálló és individuális mivoltunkat, ahol ki kell emelkednünk és ragyognunk kell. Így egyes, ilyen házhelyzettel rendelkező személyeknek az a különös feladat jut osztályrészül, hogy önmagukat feláldozva kell rátalálniuk önmagukra. De fontos emlékezetedbe vésned, hogy nem adhatod fel ünmagad, amíg nincs egy olyan kiforrott személyiséged, szilárd alapokon álló egód, amit fel kellene adnod. Így tehát fel kell építened egy identitást, meg kell határoznod, ki vagy, aztán készen kell állnod arra, hogy bizonyos helyzetekben elengedd. Ha ilyen házpozícióval rendelkezel, azt mondom, ez lehet életed egyik legnagyobb leckéje, legfontosabb feladata vagy célja.”

A szülött időnként úgy érezheti, keresztülnéznek rajta, emiatt pedig kételkedni kezdhet magában és önértékelése is megsínyli. Az ebben a házban levő bolygók úgy érzik, hatásuk meggyengül, nem kapnak elismerést, láthatatlanok. Vagy talán úgy látják, nem érdemlik meg a dícséretet, figyelmet, elismerést. Az önérvényesítés vagy a nagyközönség elé való kiállás különösen kényelmetlen lehet számukra. A 12-házas Nap időnként láthatatlannak érzi magát, az ilyen pozícióval rendelkező személyek pedig titokban élik ki bizonyos személyiségrészeiket. Valamennyi érintett szerencséjére azonban ők képviselik a fényt a társadalomban a gyengék, kirekesztettel, eltaszítottak, elveszettek és zavarodottak számára. A munka, amit a színfalak mögött végeznek, nem mindenki számára látható, és egy része észrevétlen is maradhat. De ha az egyén felépíti önbecsülését és valami fontosat nyújt mások számára, a lehető leghatározottabban azt fogja érezni, hogy életének célja van.

A 12 házas Nappal rendelkezők számára az olyan területeken való tevékenykedés jelenthet beteljesülést, ahol lehetővé válik számukra, hogy belső világukat művészi, politikai, tudományos vagy humanitárius tevékenység formájában juttassák kifejezésre. A mások szolgálatára való erős igény a gyógyítás olyan területeire irányíthatja ezeket a szülötteket, mint a különböző típusú terápiák, orvostudomány, hipnózis, kreatív vizualizáció, okkult tanulmányok, zene és festés. Ezek mind olyan területek, amelyekhez a szülött erősen vonzódhat.
Életük bizonyos állomásán, hogy kapcsolatba kerüljenek a tudattalan mélyebb rétegeiben működő erőkkel, e szülöttek talán a „családi karma” dinamikáját is tanulmányozni szeretnék. Ily módon fokozatosan ráláthatnak arra, milyen parlagon hagyott képességek és tehetségek lelhetők a családi psziché történetében, és ezek integrálása mi módon járulhat hozzá, hogy értelmet és célt adjanak életüknek. A „családi karma” kifejezés ellenére mondani sem kell, hogy ebben az esetben a karmikus „asztrológia” és a dubiózus családállítás helyett inkább a megalapozottabb tárgyi tudást kínáló jungiánus szerzők munkáiban kell keresgélni a vezérfonalat. A szülők, testvérek, nagyszülők, és ha van rá lehetőség, az idősebb generációk horoszkópjainak összehasonlítása szintén hasznos kiindulópontokat adhat. Ez meglehetősen munka-és időigényes feladat, amely a releváns pszichológiai, asztropszichológiai szakirodalom ismerete mellett a klasszikus asztrológia beható ismeretét …ÉS ALKALMAZÁSÁT ….is feltételezi. Könnyen belátható tehát, hogy a „horoszkópállítás” néven futó new ages saratánsággal köszönőviszonyban sincs.

 

Forr :    The Astrology Place Membership  ,sok saját gondolattal kiegészítve

Kapcsolódó

A Nap és a kreativitás

A 12. ház – hasznos idézetek

A 12 ház és az elmebetegségek

A 12 ház és a kreativitás vizei

A Neptunusz szövevényes ösvényen

Nap -Neptun fényszögek (Liz Greene)

Nap – Neptun fényszögek: a kaméleon

A Halak (Liz Greene)

Halak, sellők, melúzinák (Liz Greene)

A “reinkarnációs asztrológia” kritikus felülvizsgálata (Glenn Perry)

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

Egy posztmodern asztrológia felé...(Robert Hand)

Párbeszéd álmainkkal

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!