Hold – Jupiter fényszögek | C.E.O Carter

Charles E. O. Carter (1887-1968) egyike volt a leghíresebb modern asztrológusoknak. A tradicionális asztrológia tanait eredményesen ötvözte a pszichológiával, a New Age elhajlásai ( a tárgyi tudás rovására menő túlpszichologizálás, eufemizálás, karmikus vonatkozások túlhangsúlyozása) nélkül. 1922-től, amikor a Londoni Asztrológusok Páholya elnöke lett 1968-ban bekövetkezett haláláig nem csak saját hazájában játszott prominens szerepet, hanem nemzetközi szinten is egyre elismertebbé vált. Haláláig ő volt az első igazgatója az Asztrológiai Tudományok Egyetemének (Faculty of Astrological Studies) és az általa alapított Asztrológiai Egyesület védnöke. Bár sajnálatos módom Magyarországon kevéssé ismert, megkerülhetetlen szaktekintély, munkásságának beható ismerete alapvető az asztrológia tanulmányozásához. Az alábbi, a horoszkóp Hold -Jupiter fényszögeiről szóló részlet első ízben 1930-ban kiadott, Fényszögek az asztrológiában (Astrological Aspects) című, klasszikusnak számító tankönyvéből származik.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Harmonikus aspektusok

A Hold és a Jupiter kitűnő kombinációt képez, hiszen energiájuk a Rákban erőben levő Jupiterben ötvöződik.

Jellemét és temperamentumát illetően jó természetet adnak a szülöttnek, aki – különösen a kevésbé szerencsésekkel és elesettekkel barátságos, segítőkész, együtt érző. Általában nagyon szereti az állatokat. Bizonyos szinten a jó szellemi képességek és az üzleti érzék is jellemző.

Rendkívül kedvezők a 9 – 12 ház ügyei szempontjából: pl sport, vallás, dráma, újságírás, filmek, (mű)kritika, utazások. Jóllehet nem utalnak kifejezetten utazásokra ( hacsak a képlet más területein nincsenek ilyen jellegű indikációk), amennyiben ezekre idegen országokban kerül sor, kimondottan kedvező körülményeket jeleznek. Számos esetben ezek az „utazások” mentális jellegűek vagy a képzelet világában zajlanak – mint pl regényírók, vagy a Svedenborghoz hasonló spekulatív filozófusok esetén. Külföldi letelepedéhez is kitűnők.

Férfiak esetén úgy tűnik, gyakran jeleznek a feleség révén szerzett előnyöket, de a várakozásokkal ellentétben nem tapasztaltam, hogy az ilyen konfigurációval rendelkező férfiak minden esetben jupiteri alkatú nőket vennének el, hacsak képletük Jupitere nem utal kimondottan ilyesmire. Másfelől úgy tűnik, hogy az ilyen aspektusokkal rendelkező nők kifejezetten vonzódnak a vallásos vagy más szempontból jupiteri férfiakhoz. Saját családomban három esetben tapasztaltam, hogy Hold – Jupiter fényszöggel rendelkező nők I házas Jupiterű férfiakhoz mentek feleségül.

E fényszögek jó hatással vannak az egészségre. Jó kedélyt, elégedettséget, vidám természetet adnak. A szülöttek rendszerint intenzív érzelmi életet élnek, élénkek és optimizmusra hajlamosak.

Mint minden Jupiter fényszög esetén (a diszharmonikusakat is beleértve), a szülött nagy pénzekkel kerül kapcsolatba, még ha ő személy szerint nem is vagyonos.

Bizonyos, számomra érthetetlen okból a levegős jegyekben létrejövő Hold – Jupiter trigon gyakran fordul elő erőszakos bűnözők horoszkópjaiban. Talán segít nekik leplezni kriminális hajlamaikatAz együttállás

A harmonikus kapcsolatokhoz hasonlóan ez az aspektus is igen rokonszenvessé tesz, oltalmazza a szülöttet és a fentebbiekhez hasonló területeken és ügyekben hoz sikereket.

Attól eltekintve, hogy hatása erősebb, úgy tűnik, nem sokban különbözik a trigontól és a szextiltől. Talán nyughatatlanabb, és több változást, utazást hoz. Jelentékeny energiákról van szó, és általános szabályként elmondható, hogy a gyakorlati képességeknek is nagy szerepet kell kapniuk.

Időnként jellemző lehet a hiúság és az arra való hajlam, hogy a szülött fontosabbnak tartsa magát, mint amennyire ténylegesen az.
Diszharmonikus aspektusok

A jó humor, kedvesség és nagyvonalúság gyakran ugyanannyira jellemző lehet, mint a kedvező aspektusoknál. De ezek a szülöttek sokkal nyughatatlanabb természetűek és a vitákra is hajlamosabbak. (Ez marsikus befolyás mellett jellemző). „Passzívabb” képleteknél – ahol több vénuszi hatás is érvényesül – a szülött hajlamos lehet a lustaságra és az élvezetekben való elmerülésre. Talán babonás, máskor szélsőségesen vallásos vagy vallásellenes. A szülött vagy utálja a vallást vagy ádáz hitvitákat folytat. Valamilyen értelemben az illetőnek nincs szerencséje az idegen országokkal vagy külfoldiekkel: azoknak az államférfiaknak vagy katonáknak képleteiben például, akik idegen hatalmakkal kerülnek konfliktusba, gyakoriak ezek a fényszögek.

A szülött pénzzel vagy üzleti ügyekkel szembeni magatartása rendszerint nem kiegyensúlyozott. Néha zsugori, néha közönyös, néha pedig felelőtlen. Rendszerint inkább meggondolatlan semmint extravagáns; tapasztalataim szerint az utóbbi gyarlóság inkább a diszharmonikus Mars – Jupiter kapcsolatokra jellemző. Hasonlóképpen, időnként lázadozó és kikel a konvenciók ellen – de ilyenkor, mint általában ha valamiféle erőszak merül fel, a Mars befolyására is szükség van. A Hold és a Jupiter ugyanis túlságosan kedves és gyengéd természetű, semhogy önmagukban túl vehemens kitöréseket jeleznének. Inkább az mondható el, hogy ha a képlet más elemei táplálják ezt a destruktív energiát, a problémás Hold -Jupiter fényszög irányt ad nekik.

Kevesebb boldogságot adnak, mint a harmonikus aspektusok, és a szülött hatásukra engedi, hogy a maga rovására csússzanak ki a kezéből a dolgok. De majdnem minden Jupiter- kapcsolat bizonyos fokú könnyebbséget, kényelmet és valamilyen szintű sikereket hoz a szülöttnek; a Hold – Jupiter kvadrátok és oppozíciók pedig sikeres emberek képleteiben is gyakoriak. Hogy mennyire kártékonyak valójában ezek a hatások, a Szaturnusztól is függ, ha ugyanis ez a bolygó erős, kontrollálni fogja a túl optimista és túlságosan könnyed tendenciákat.

Az egészséget illetően [ e fényszögek] rossz hatással vannak a májra, különösen ha a szülött lusta vagy falánk természetű. Azonban meg kell jegyezni, hogy jóllehet egyes Hold- Jupiter személyeknél fellelhetők ezek a szibarita hajlamok (IV. György, horoszkópja itt  ) másokra éppen a másik véglet jellemző (Mahatma Gandhi, horoszkópja itt  )

Gyakran eredményezhetnek kényszerű vagy többé kevésbé kellemetlen külföldi tartózkodást is.
Példák Hold – Jupiter fényszögekre

Harmonikus fényszögek

Alan Leo, Thomas Hardy, G.B. Shaw, Mary Pickford, Henry Irving, Dr. Berry, Swedenborg

Együttállás

II. Miklós cár , Lord Brougham, Annie Besant, Mária királynő, Nagy Frigyes (a Szaturnusszal), Stainton Moses (spiritiszta), Burnand (a Punch főszerkesztője), IV. György, Hindenburg, Jules Verne , Adolf Hitler  .

Diszharmonikus fényszögek

Clemencaeau, Jay Gould, Ghandhi, Bismark, Richard Burton, Valantino, John Ruskin  Laud, Lord Roberts, Joseph Goebbels .

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!