Erőpróbáló Nap – Szaturnusz fényszögek a horoszkópban

Az erőpróbáló Nap – Szaturnusz fényszögekkel (együttállás, félkvadrát, kvadrát, kvinkunx,szembenállás) rendelkezőknek magányosan kell megtenniük az utat, sikerük pedig azon múlik, mennyire képesek kifejleszteni magukban az olyan szaturnuszi erényeket, mint a kemény munka, időérzék, a tartalékokkal való megfontolt gazdálkodás, személyes felelősség. 

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Nap – Szaturnusz együttállással, kvadráttal vagy szembenállással rendelkező személyeknek folyamatosan munkát adnak autoritásfigurákkal szembeni, bonyolult érzelmeik. Az erőpróbáló Nap – Szaturnusz fényszögekkel rendelkezők keményen dolgoznak céljaikért, és sosem fogják elfelejteni a kemény közdelemben töltött éveket, amikor erőfeszítéseiknek alig volt eredménye és csúcs felé vezető útjukon alig állt némi kapaszkodó rendelkezésükre. Valójában magányosan kell megtenniük az utat, sikerük pedig azon múlik, mennyire képesek kifejleszteni magukban az olyan szaturnuszi erényeket, mint a kemény munka, időérzék, a tartalékokkal való megfontolt gazdálkodás, személyes felelősség. A szülött valószínűleg defenzív hozzáállást tanúsít az élettel szemben és sokszor nem képes maradéktalanul megbízni másokban.

Az ilyen aspektusokkal rendelkezők gyakran félnek az autoritásfiguráktól, aláértékelik képességeiket és hajlamosak a bizonytalanságra. A kudarctól és a visszautasítástól való félelem önmegvalósításuk útjában tornyosuló akadályok. Az önbecsülés problématikája különösen fontos téma számukra, és lelkük mélyén, titokban nagyon szenvedhetnek a bizonytalanságtól. Félnek teljes mértékben belevetni magukat az életbe.A Nap – Szaturnusz fényszögkapcsolattal rendelkező egyén gyakran szembehelyezkedik az élettel, mert már meglehetősen fiatalon úgy találja, hogy azokért a dolgokért, amelyeket értékesnek tart, meg kell dolgoznia. Nem számít, mennyire extrovertált vagy látszólag gondtalan ez a személyiség, mindig van egy fegyelmezettség a Nap-Szaturnusz kapcsolatok energiájában. Van egy óvatos megfontoltság és önvédelemre való hajlam ezekben az emberekben, ami azt sugallja, hogy úgy érzik, meg kell magukat óvni az élettől, nehogy au ‘élet viharai’ elsüpörjék őket.” Liz Greene: Szaturnusz -egy ősi démon új megvilágításban, 112 -113 old, Bioenergetic 2004

Ezek az egyének hatalmi pozícióra törekszenek vagy arra van szükségük, hogy valami egyedülálló teljesítménnyel járuljanak hozzá a társadalom életéhez. A konszolidáció és az építkezés témái jelentős szerepet töltenek be életükben; személyiségükhöz talán a vezető beosztással járó pozíciók, joggal, tudományos kutatással, tanítással kapcsolatos szakmák illenek a leginkább. Olyan hivatásokra a legalkalmasabbak, amelynek az ismeretek és a tapasztalat módszeres alkalmazását teszik szükségessé. Jóllehet úgy tűnhet számukra, hogy a többiek vagy a külvilág ellenáll törekvéseiknek, e kihívások valójában segítenek nekik tehetségük, képességeik kibontakoztatásában, önbizalmuk kibontakoztatásában. Ahogy a szülött tudatosítja, mi ezeknek a korlátoknak a célja, apránként leomlanak.
Más típusok esetén, ahol a jótevő a hangsúlyos, a szülött lusta és felelőtlen is lehet, aki képtelen helyes hozzáállást tanúsítani a komoly témákkal szemben. Ha a Nap erősebb, ez a típus gyakran puhány és élveteg, aki elhanyagolja kötelességeit; ha a Szaturnusz erősebb, az egész élet kötelesség és elnyomja a szív szavát.” C.E.O. Carter: Fényszögek az asztrológiában

E szülötteknek nehéz jól érezniük magukat szerepeikben, de a felelősség témáját az átlagosnál jobban kezelik. Az igazi vizsgafeladatokat a múltbeli küzdelmeken való felülemelkedés, az akadályok legyőzése, az élettel szembeni alázat képezi számukra. Késői sikereik kulcsa a kitartás és a kemény munka. Esetükben a gyors fejlődés nem túl valószínű, útjukon pedig számos küzdelem kíséri végig .

Problémáik mindig az önkifejezés nehézségében gyökeredznek. Vagy nem adatik meg számukra, hogy a megfelelő módon fejezzék ki magukat, vagy pedig ez csak akkora késéssel következhet be, hogy szinte okafogyottá válik…Időnként elkerülik ezt a témát, félénkségüket vagy félszegségüket pedig harsány dicsekvéssel leplezik.” C.E.O. Carter: Fényszögek az asztrológiában

A Nap – Szaturnusz fényszögekkel rendelkező szülött gyakran híján van a valódi önbizalomnak, de ezt később kifejlesztheti. Egyesek korán érnek és szigorúan nevelték őket szüleik. Önkifejezésre irányuló törekvéseiket talán nem értékelték vagy nem ismerték el, és a szülöttek elhanyagolva érezhették magukat. Az apa időnként hideg, domináns vagy érzelmileg távolságtartó, aki a büntető vagy a realitás rideg hangja szerepét játssza. E korai apaélmények hatására a szülött magánéletében, hivatásában és az üzletben is meglehetősen rivalizáló hajlamúvá válhatk: ilyenkor tanácsadói, védelmezői vagy ellátói szerepében akarja túlszárnyalni vagy kiütni a nyeregből az Apát.

Az apa talán az élet gyakorlati oldalára fektette a hangsúlyt, a Nap – Szaturnusz fényszöggel rendelkezők számára pedig hasznos lenne megvizsgálniuk apjuk hozzáállását és világszemléletét, hogy kiderítsék, vajon nem vált-e saját világképük domináns témájává. Az apa talán nem szerette magát vagy nem bízott saját képességeiben. E kép fordítottja is lehetséges (esetenként a kettő egyszerre igaz): a Szaturnusz olyan autoritásszemélyt is képviselhet, aki szenvedélyesen szívén hordja a család becsületét, egy nemes ügy hűséges elkötelezettje, ellátó, védelmező, protektor, szakértő, mentor, a stabilitás megtestesítője minden fenyegető helyzetben.
Gyakran nehéz körülmények jellemzik a szülött gyermekkorát, sokszor még harmonikus fényszögek esetén is. Ebben benne lehet az apával való kapcsolat is, és valószínű, hogy általa valamilyen csalódást kell megélnie a szülöttnek. Lehet, hogy az apa nyíltan elutasító, hideg vagy túlzottan a kötelességekre, az anyagi értékekre helyezte a hangsúlyt. Néha kedves és szeretetteljes apával találkozhatunk, aki viszont a gyengesége miatt okoz csalódást , mert nem képes magára venni azt az erős és védelmező szerepet, ami a gyermek lelki egyensúlyához szükséges lenne. Elképzelhető, hogy rossz egészségi állapota vagy anyagi helyzete miatt terhet jelent a családnak. Mindkét szélsőség lehetséges, a közöttük levő összes átmenettel, mivel a Szaturnusz aspektusainak külső megnyilvánulása mindig kiszámíthatatlan. A jelentősége viszont általában ugyanaz: a lélek férfi oldalát, az egót vagy a tudatos egyéniséget újjá kell alkotni, mivel nem örökölheti saját identitását az édesapjától”. Liz Greene: Szaturnusz -egy ősi démon új megvilágításban, 114 old, Bioenergetic 2004

Ritkaság, hogy a Nap – Szaturnusz fényszöggel rendelkező életrajza ne árulna el érdekes adalékokat a szülők kapcsolatáról. Sajnos, ennek az egyik szülő korai halála (főleg oppozíció esetén) is részét képezheti. Az esetek döntő többségében ezek az információk arról árulkodnak, hogy az apai befolyás komoly szerepet játszott egy szilárd munkamorál kialakításában, de sok kapcsolat utal kényszerítő erejű felnőttkori inspirációka. Az identitás felépítéséért és a személyes jelentőség kivívásáért folytatott küzdelemet gyakran kisebbrendűségi érzés akadályozza. Ezt leplezendő a szülöttek rendkívül defenzív magatartásformákat alakítottak ki. Céljaik elérése hosszú és munkaigényes folyamatnak tűnik; gyakran törekszenek anyagi biztonságra.
Három típust különböztethetünk meg: az ambíciózus de inkompetens szülöttet, aki ‘kudarcot vall’, azt, aki se nem ambíciózus és az anyagi világ dolgai sem érdeklik, de egész életében ezekkel kell vesződnie, illetve a kompetens és ambíciózus személyt, aki folyton akadályokba ütközik és balszerencse kíséri.Gyakran úgy tűnik, hogy e harmadik típusnak nem jelent nagy problémát az a tény, hogy keményen meg kell dolgoznia a viszonylag szerény juttatásokért; egyszóval filozófikus hozzáállással fogadja el a szaturnikus sorsot és a bolygó birodalmának készséges, ha nem egyenesen kedélyes foglya lesz, aki bizonyos szempontból még elégedett is azzal, hogy minden fillérért keményen megdolgozott; gyakran többszörösen is, mint amennyit kapott. De ez a horoszkóp általános sajátosságaitól is függ, különösen az aszcendens természetétől.” C.E.O. Carter: Fényszögek az asztrológiában

A torzultan működő Nap – Szaturnusz típusok, akik szakmai megbecsülében sem részesülnek, gyakran szenvednek depressziótól és hangulati hullámvölgyektől. Nekik gyakran kell szünetet beiktatniuk, hogy erőt merítsenek. Ezek a szülöttek csak fokozott erőfeszítésekkel képesek egyben tartani világukat, és elemi erővel vágynak a világi sikerekre. Ezek felé vezető útjuk inkább a nehézsúlyemelők edzéseire emlékeztetnek semmint a villámcsapásszerűen bekövetkező sikerekre, így zsigeri gyanakvással viseltetnek a túl gyors sikerreceptek követőivel szemben. Tiszta szívből csodálják viszont azokat, akik óriási erőfeszítések árán jutottak fel a csúcsra és képesek is megtartani, amit szereztek.

 

Forrás:   The Astrology Place Membership  , saját megjegyzéseimmel kiegészítve
Kapcsolódó

A Nap és a kreativitás kibontakoztatása

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Szaturnusz – tranzitok

Erőpróbáló Szaturnusz – Nap tranzitok

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról

A kvadrát és a szembenállás

Felelősek, felelőtlenek, érettek és éretlenek

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!